TOSCH.TV


Tosch.TV

Kontaktna oseba: Mihael Tosch

Telefon: 070 712 896

Email: info@festic.gallery

Sedež organizacije: Zgornji Velovlek 14a, 2250 Ptuj

Delovna enota: Židovska ulica 12, 2000 Maribor


Spletne strani

 
http://www.tosch.tv/#/INTRO

http://www.tosch.tv/#/INTRO

https://www.facebook.com/tos.t.mihael

https://www.facebook.com/tos.t.mihael


 

Agencija TOSCH.TV je aktivna na širokem polju komunikacij. Posebno pozornost namenja ustvarjanju digitalnih galerij, ki prikazujejo kulturno dediščino z zornih kotov, ki v običajnem turističnem pristopu niso v ospredju. Pri tem velja izpostaviti detajlirane predstavitve in prikaze starih mestnih jeder in spomenikov. Platforma za predstavitve teh projektoV je digitalna galerija Galeria PETAVA. Širši spekter dejavnosti in aktivnosti najdete na: www.tosch.tv