Back to All Events

Pravica do gledališča - Posvet o sodobnih uprizoritvenih praksah

  • SNG Maribor 27 Slovenska ulica Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
69806813_2452641108118124_4249953770995187712_o.png

Pravica do gledališča
Posvet o sodobnih uprizoritvenih praksah za mlade in z njimi

Teme
Sodobne uprizoritvene prakse in mladi
Dostopnost sodobne umetniške komunikacije za mlade
Načini gledanja in vključevanja mladih
Družbena moč gledališča skozi oči in izkušnje mladih
Posvet vodi Boštjan Narat, filozof, glasbenik, publicist, moderator, performer, igralec in kritični premišljevalec.

Gostje
Ana Duša dramaturginja, pripovedovalka, besedilopiska in pedagoginja
Davorin Juhart maturant Prve gimnazije Maribor, študent, gledališki ustvarjalec in član peterice Prvega prizora
Ivan Lorenčič ravnatelj II. gimnazije Maribor, šolski reformator, iniciator dejavnosti za mlade in z njimi, njihov producent in mentor
Mojca Redjko strokovnjakinja na področju kulturno-umetnostne vzgoje, sodelavka gledališča za mlade, z njimi in zanje
Aiko Zakrajšek dijakinja Gimnazije Poljane, gledališka in filmska ustvarjalka, mlada raziskovalka, violinistka, košarkarica in kritična opazovalka

Posvet bo v Medetaži SNG Maribor.