Delavnica

Filtering by: Delavnica
Javno povabilo za zbiranje predlogov za člane strokovnih komisij MOM
Jan
30
to Mar 28

Javno povabilo za zbiranje predlogov za člane strokovnih komisij MOM

 • Mestna občina Maribor (map)
 • Google Calendar ICS
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Javno povabilo k predlaganju kandidatov za člane strokovnih komisij Mestne občine Maribor na področju kulture za obdobje 2019-2022 (JPSK-KUL-2019)

Datum najave – obvestila (VEČER): 30.01.2019

Datum objave (SPLET, www.maribor.si ): 30.01.2019

Rok za prijavo kandidatur/oddajo predlogov: 25.02.2019

Župan Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: MOM) vabi strokovnjake in ustvarjalce z različnih področij umetnosti in kulture, da kandidirajo, javne zavode na področju kulture, izobraževalne organizacije za poklice v kulturi ter nevladne kulturne organizacije (kulturna društva, kulturne zavode itd.), ki imajo sedež na območju MOM, pa da predlagajo člane strokovnih komisij MOM na področju kulture za obdobje 2019-2022. 

1. Strokovne komisije MOM na področju kulture, skladno s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18), opravljajo naslednje naloge:

 • dajejo mnenja k podlagam za javne razpise in javne pozive ter k ciljem, pogojem in kriterijem javnih razpisov in javnih pozivov, 

 • strokovno obravnavajo, presojajo in ocenjujejo vloge, prispele na neposredne pozive, javne razpise in javne pozive za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, 

 • obravnavajo in ocenjujejo vloge v primeru nujnih interventnih sofinanciranj, 

 • dajejo mnenja s področij, za katera so imenovane, 

 • podajajo predloge strateških usmeritev in mnenja k izvajanju Lokalnega programa za kulturo,

 • opravljajo druge naloge, določene s sklepom o imenovanju. 

2. Strokovne komisije se oblikujejo za naslednja področja kulture: 

 • uprizoritvene umetnosti,

 • glasbene umetnosti,

 • likovne umetnosti,

 • intermedijske umetnosti,

 • avdio-video-film,

 • literatura in založništvo,

 • kulturna dediščina. 

V primerih kulturnih projektov in programov, kjer bi se povezovale ali prekrivale vsebine več kulturnih področij, komisije med seboj sodelujejo, ali se oblikuje posebna strokovna komisija za posebne vsebine. Za vsako strokovno komisijo se izberejo 4 člani, od tega trije kot aktivni člani ter nadomestni član v primeru izločitev ali drugih odsotnosti članov. 

3. Pričakuje se, da člani strokovnih komisij izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo strokovno izobrazbo, ustrezne strokovne, umetniške ali druge reference in najmanj pet let strokovnih oz. delovnih izkušenj na kulturnem področju katere od strokovnih komisij ali pa so ustvarjalci s prepoznavnim umetniškim ustvarjalnim oz. poustvarjalnim opusom,

 • lahko zagotovijo svoje sodelovanje v času poteka razpisov in pozivov,

 • ne bodo osebno vključeni v programe/projekte, ki bodo kandidirali na razpisih in pozivih MOM, oziroma nimajo z njimi interesnih povezav (izjava kandidata). Ker je pri praktičnem delu strokovnih komisij možnost interesnih povezav nemogoče povsem izključiti, se v takih primerih konflikt interesov preprečuje z izločitvami članov strokovnih komisij pri ocenjevanju in odločanju.  

Pri izbiri med prijavljenimi oziroma predlaganimi kandidati bodo pri zagotavljanju strokovne pokritosti posameznih kulturnih in umetniških področij imele prednost osebe:

 • z višjimi akademskimi nazivi in več strokovnimi referencami na področju (bibliografija in objave, nagrade, vodenje projektov, vodstvene izkušnje…) ali

 • z uspešnejšo umetniško kariero (javne objave, razstave, koncerti ipd. s pozitivnim odzivom)

 • z izkušnjami pri ocenjevanju kulturnih vsebin, članstvom v žirijah, pisanju recenzij, kritik ipd.

 • z nižjim rizikom interesnih povezav.

4. Prijava kandidature je lahko osebna, kar pomeni, da se lahko posameznik prijavi sam, ali pa kandidata predlaga organizacija ali posameznik. 

V primeru, da kandidata predlaga organizacija ali posameznik, lahko ta predlaga samo enega kandidata na posameznem področju.

5. Kandidat ali predlagatelj kandidata naj ob prijavi priloži naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 1 (vsebuje podatke o kandidatu in predlagatelju, kakor tudi utemeljitev kandidature oz. predloga);

 • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 2 (izjava kandidata o soglasju s kandidaturo za člana strokovne komisije MOM).

Obrazca sta v prilogi objave tega poziva na spletni strani www.maribor.si


6. V izbirni postopek bodo uvrščene prijave oziroma predlogi, ki bodo pravočasno posredovani na izpolnjenih prijavnih obrazcih (obrazec 1 in obrazec 2). 

Za pravočasne se štejejo prijave oziroma predlogi, ki bodo oddani do vključno 25.02.2019 na način, kot ga določa javno povabilo.

Predlog za kandidata naj bo poslan v zaprti ovojnici (kamor nalepite obrazec 3) na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali oddan v sprejemni pisarni MOM v času uradnih ur, do vključno 25.02.2019 do 15. ure. 

Pregled predlaganih prijav kandidatur, izločitev prijav, ki ne bi izpolnjevale pogojev, ter ureditev prijav po izpolnjevanju prednostnih kriterijev bo opravil Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor. Posamezne kandidate z ustreznimi referencami lahko Urad za kulturo in mladino oziroma župan tudi neposredno povabi h kandidaturi. Člane strokovnih komisij bo izbral in imenoval župan.    

Z izbranimi člani strokovnih komisij bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju, za svoje delo pa bodo honorirani. Župan lahko tudi odloči o prenehanju mandata članov komisije.  

Imena in priimki izbranih članov strokovnih komisij MOM na področju kulture bodo javno objavljeni na spletni strani MOM.

Informacije v zvezi z javnim povabilom lahko dobite v času uradnih ur na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor (Nina Marovt, tel. 02 2201-416 ali po e-pošti: nina.marovt@maribor.si).


Aleksander Saša Arsenovič

Župan


Povezava do uradne spletne strani: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=16514


View Event →
Enimation school: Šola animiranega filma za otroke s Hano
Feb
12
to Apr 23

Enimation school: Šola animiranega filma za otroke s Hano

enimation.jpg

Naučimo se ustvarjati animirane filme. Ja, čisto zaresne! V februarju pričenjamo nov sklop Šole animiranega filma.

ENIMATION school je izobraževalni program, kjer lahko svoje sanje s pravo mero domišljije uresničimo v čisto pravem animiranem filmu.

V ENIMATION school bomo spoznali različne tehnike, ki jih uporabljamo pri animaciji, in se podrobneje seznanili z vsako fazo nastajanja animiranega filma. Pod vodstvom izkušene mentorice animacije za otroke in mladino, mag. Hane Repše, se bomo poglobili v svet zgodb oživljenih na platnu, od ideje do filma. Spoznali bomo lik in scenografijo, animacijo, kjer sta pomembna gibanje in čas, video montažo in se spopadli s produkcijo. V trimesečnem sklopu, kolikor traja ENIMATION school, bomo potovali od ideje do filma.

Šola je namenjena otrokom in mladim, ki se želijo izobraževati v umetnosti animiranega filma. Animirani filmi, ki jih ustvarjajo udeleženci v ENIMATION school, sodelujejo na filmskih festivalih, tekmovalnih in ljubiteljskih, širom po svetu.

CENA ŠOLE: 30 €/mesec
OBVEZNE PRIJAVE in več informacij na telefonski številki 041 556 332 (Hana).

ENIMATION school se izvaja pod okriljem Društva za razvoj filmske kulture v sodelovanju z Zavodom MARS Maribor.


View Event →
Pesniška delavnica
Feb
21
to Apr 18

Pesniška delavnica

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Anja Golob v sodelovanju z MKC Črka in Vetrinjskim dvorom organizira PESNIŠKO DELAVNICO V MARIBORU.

Cilj pesniške delavnice je s pomočjo teorije in prakse izboljšati lastno pesniško prakso. Namenjena je polnoletnim osebam, ki so vsaj do gležnjev že zagazile v poezijo, ni torej za popolne začetnike_.

Potekala bo v obliki osmih večernih srečanj, od katerih se morajo udeleženke_ prikazati vsaj na sedmih. Pričakuje se aktivno sodelovanje, delo doma ter sposobnost prenesti dobronamerno argumentirano kritiko ali vsaj željo, se v tem izmojstriti.

Delavnica ni brezplačna, ker umetnost ni zastonj. Vsak udeleženec_ po koncu vsakega srečanja odda prostovoljni prispevek, ki ne sme biti manjši od 1 eur in ne večji od 5. Stane, skratka, med 8 in 40 eur.

Okvirni program v osnovnih črtah:

I. BRANJE
1. Uvodno srečanje (21. 2.) – kaj je poezija, kaj ni poezija, kako dojemamo kritiko in kako kritiziramo, zakaj je branje poezije pomembno ter kako se ga lotiti, kako debatirati o poeziji in si ne zlomiti jezika
2. Osnovne črte teorije verza + praktične vaje 1 (28. 2.) – branje, sprehod in prevajanje
3. Praktične vaje 2 – branje, debata, kritika

II. PISANJE
5. Osnove pisanja – kaj hočem povedati in kako to reči, smisel pisanja poezije, zasebni in družbeni cilji pisanja poezije, izpete rime, rime iz pet + pisanje z mesta ali kaj je dobra metafora in zakaj je ključna (primer z jabolkom)
6. Praktične vaje 1 – sinteza branja in pisanja s primeri iz svetovne zakladnice poezije
7. Praktične vaje 2 – pisanje, recepcija, argumentirana kritika

III. NASTOPANJE
8. praktične vaje – sinteza, lastni primeri, debata, priprava na branje

Delavnico vodi ANJA GOLOB (www.anjagolob.org). Prijave s svojim kontaktom (mail, telefonska številka) in kratkim opisom lastne pesniške zgodovine pošljite, prosim, na anjagolob opica protonmail pika ch, da prejmete mail z navodili za prvo srečanje. V prijavi NUJNO navedite svoje cilje - zakaj se prijavljate in kaj si od delavnice obetate.
Število mest je omejeno, zato ste vljudno naprošeni, da se podvizate. Hvala & se vidimo!


View Event →
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti
Feb
22
to Mar 22

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti

 • Mestna občina Maribor (map)
 • Google Calendar ICS
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

📢 Mestna občina Maribor objavlja javni razpis 📢
*
➡️ JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI v Mestni občini Maribor v letih 2019, 2020 in 2021 – nevladni in nepridobitni mladinski centri.
Razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletni strani Mestne občine Maribor: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=16562


View Event →
Javni razpis za izbor kulturnih programov
Feb
22
to Mar 22

Javni razpis za izbor kulturnih programov

 • Mestna občina Maribor (map)
 • Google Calendar ICS
mom.png

📢 Mestna občina Maribor objavlja javni razpis 📢
*
➡️JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV, ki jih bo v letih 2019 - 2021 sofinancirala Mestna občina Maribor.
Razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletni strani Mestne občine Maribor: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=16560


View Event →
Bajk kuhna / Bike kitchen / Maribor
Feb
22
to Mar 29

Bajk kuhna / Bike kitchen / Maribor

 • Mariborska Kolesarska Mreža (map)
 • Google Calendar ICS
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Bajk kuhna je delavnica skupnostnega urejanja in popravljanja koles. Namenjena je vsem, ki želijo izpopolniti znanje in veščine popravljanja in nadgradnje koles. Na voljo je vso orodje, deli in znanje s strani najboljših strokovnjakov.

Bajk kuhna je na sporedu vsak petek od 16:30 do 20:30 v kletnih prostorih Centra mobilnosti Maribor na Partizanski cesti 21.

Program izvaja ekipa Mariborske kolesarske mreže.

Pravila uporabe Bajk kuhne so objavljena tukaj: https://ibikemaribor.com/pravila-bajk-kuhne/


View Event →
CAJON - intenzivna vikend delavnica
Mar
16
to May 17

CAJON - intenzivna vikend delavnica

cajon.jpg

CAJON -intenzivna vikend delavnica

16.3.2019, 15:00-17:00

17.3.2019, 15:00-17:00

Pod vodstvom tolkalca Damirja Mazreka boste lahko spoznali ali izpopolnili igranje na cajon. Udeleženci bodo spoznali različne tehnike igranja, različne ritme iz bogate svetovne zakladnice (zahodnoafriške, flamenko, orientalske in južnoameriške) in se naučili krajšo tolkalsko kompizicijo,

Cena: 1 dan .... 20 eur
2 dneva....30 eur
Delavnica bo potekala v večnamenski dvorani Vetrinjskega dvora.

Prijave so obvezne. Prijavite se na info@baobab.si

Več od Damirju si lahko preberete na:

http://www.baobab.si/pedagogi/damir-mazrek/


View Event →
MB ure (neo)kulture, 1. delavnica
Mar
21
to Apr 12

MB ure (neo)kulture, 1. delavnica

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Mariborske ure neodvisne kulture,
cikel štirih praktičnih delavnic za nevladne organizacije in posameznike, za oddajo projektov na JPR-KUL-2019

PRVA DELAVNICA

Kulture ne delamo zaradi denarja, ni pogojena z denarjem, še manj pa z znanjem papirologije. Delamo jo zaradi sebe in za druge. Iz sebičnih razlogov - ker nas bogati in nas dela boljše ljudi. Maribor je RESNIČNA prestolnica kulture, ki v našem mestu nastaja neodvisno od drobiža, kolikor ga za kulturo namenjajo politični odločevalci. "Iz nič ustvarjajo čudeže", je rekel mariborski glasbenik. "Mešanica genialnosti in norosti", je rekel mariborski fotograf. Če smo že "ludi", bodimo ludi do konca in se s strokovno pomočjo kulturne producentke / organizatorke / menedžerke z več kot 13 let praktičnih izkušenj s področja kulturne produkcije in pridobivanja javnih sredstev, prijavimo na projektni kulturni razpis Mestne občine Maribor.

Na prvi delavnici se bomo pogovorili o namenu in poslanstvu bodočih prijaviteljev in kako bodo pri oblikovanju projektne ideje sledili svojemu poslanstvu. Projekti niso sami sebi namen, ampak morajo dosegati cilje, dolgoročne učinke in družbene koristi. (Kaj to pomeni? Bomo povedali.) Dešifrirali bomo razpisno dokumentacijo JPR-KUL-2019 in ugotovili, če osnutki projektnih idej bodočih prijaviteljev "grejo skozi". Kdo so upravičeni prijavitelji, kakšni projekti so upravičeni projekti? Kaj pomeni "deležniki projekta"? Je možno vzpostaviti (podporno) partnersko mrežo za projekt? Zakaj je to sploh pomembno?

Napoved 2. delavnice: sobota, 30.3.2019, 10-12, Vetrinjski dvor
https://www.facebook.com/events/1246701362184147/
Napoved 3. delavnice: petek, 5.4.2019, 16-18, Vetrinjski dvor
https://www.facebook.com/events/287656395467748/
Napoved 4. delavnice: petek, 12.4.2019, 14-17, Vetrinjski dvor
https://www.facebook.com/events/271390667123903/

Organizator delavnice, ki jo financira Evropski socialni sklad je Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor (Regionalno stičišče NVO Podravja). Izvajalka: Tanja Cvitko, samostojna kulturna producentka in projektna managerka. Soorganizacija Narodni dom - Vetrinjski dvor.


View Event →
Analogue Workshop ft. DJ Woo-D (Analogna Delavnica)
Mar
23
4:00 PM16:00

Analogue Workshop ft. DJ Woo-D (Analogna Delavnica)

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Analogue Workshop
---------------------------

Sobotno popoldne v Gramofonoteki bo obarvano v analognem stilu. Gostimo namreč glasbeno delavnico "Analogue Workshop" pod vodstvom Igorja Večeriča (Dj Woo-D), ki nam bo s pomočjo mašin Akai MPC1000, Arturia Beatstep Pro, Dreadbox Hades & efektov predstavil osnove analogne produkcije. Vabljeni vsi, ki vas zanima starošolski način semplanja, sinteza zvoka na mono sintisajzerju in CV/MIDI povezovanje med mašinami za live set.

Udeležba na delavnici je brezplačna, a omejena na 10 mest.

Prijave na:
gramofonoteka@gmail.com


View Event →
Z gledališčem nad učence in dijake v Mariboru
Mar
27
3:00 PM15:00

Z gledališčem nad učence in dijake v Mariboru

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Praktična delavnica za strokovne pedagoške delavce
Z GLEDALIŠČEM NAD UČENCE IN DIJAKE

27.3.2019 // 15.00-19.00
MARIBOR (Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30)

Vloga učitelja in vloga umetnika sta zelo podobni. Učitelj mora učence pritegniti tako, kot mora igralec pritegniti svoje občinstvo, če želi doseči svoj cilj. Vsi, ki poučujejo, se zato dnevno srečujejo z gledališčem. Ne nazadnje je vsaka učna ura pripravljen govorni nastop z vsemi prvinami gledališča.

KAJ?

Udeleženci praktične delavnice Z gledališčem nad učence in dijake bodo preko gledaliških iger in tehnik spoznavali inovativne pristope za podajanje učne snovi, razvijanje in gradnjo skupinske dinamike ter motivacijo učencev in dijakov.

KDO?

Udeležbo priporočamo tako učiteljem razrednega pouka, srednješolskim učiteljem, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja, kot tudi vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Cena: 50 EUR

Prijave zbiramo do 20.3.2019 (račun bo poslan, ko prejmemo izpolnjeno prijavnico)

PRIJAVA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHKXyxGalM9tcsA7Rm7o_brXbEZBBLzjnkN9_6rBlGa8APjA/viewform

__________________________________________________________

Program je zasnovalo Gledališče Ane Monro – vodilni in referenčni strokovnjaki za izobraževanje na področju sodobnih performativnih in uličnih umetnosti, doma in v tujini.

Izvajata ga Sara Šabec in Tea Vidmar.

Sara Šabec je profesorica pedagogike in andragogike, magistrska študentka filozofije kulture ter performerka. Deluje na področjih gledališke pedagogike, kulturno umetnostne vzgoje in uporabe gledaliških elementov kot inovativnih tehnik učenja.

Tea Vidmar je diplomirana kulturologinja. Ustvarja na področju uličnega gledališča, glasbe in vokalnih performansov. Ima status samozaposlene v kulturi kot performerka in pedagoginja.

Več informacij: sara.anamonro@gmail.com // 041 889 001.

Udeleženci bodo dobili potrdilo o opravljenem izobraževanju.


View Event →
Festival of Walks: Prototyping Lab for Creative Tourism
Mar
29
to Mar 31

Festival of Walks: Prototyping Lab for Creative Tourism


Dear creatives, cultural activists, touristic workers of Maribor and surroundings!

Maribor is the Future, Cooperative Vivid City and Rajzefiber in cooperation with the Center for Creativity, at the Museum of Architecture and Design, invite you to the PROTOTYPING LAB FOR CREATIVE & CULTURAL TOURISM PRODUCTS, lead by international professionals in the field of creative tourism and design thinking; Fiona Bakas, Tiago Castro / creatour.pt, PT and Ana Osredkar / Servis 8, SLO.

The Lab is taking place from 29. - 31.3. 2019 in Vetrinjski dvor, Maribor. If you want to develop new creative tourism products or if you already have touristic product, that you want to upgrade to the creative tourism products, the Prototyping Lab is a great chance for you!

In October 2018 »Maribor is the Future!« team organized their first event named »Idealab for Creative and Cultural Tourism in small and middle sized cities.« In the course of the three day gathering, hosted by Tiago Castro from CREATOUR Portugal, we defined next steps that Maribor tourism should take. Since then we already established a local network, now we want to work on content - creative touristic products.

Within PROTOTYPING LAB FOR CREATIVE & CULTURAL TOURISM / PRODUCTS our main focus will be Creative tourism. We will take you through:
👉 cultural and emotional mapping of the city
👉 show you how to connect the facts into stories; because: storytelling = storyselling
👉 use user-centered design
👉 develop prototypes of feasible creative – cultural tourism offerings.

Together we will spark our brains and really put ourselves in the heads and emotions of our future visitors.

Expected schedule: Friday from 14.00 - 20.00, Saturday and Sunday, 9.00 - 18.00

The Prototyping lab will be executed in english language!

Participation is free, but spaces are limited to 15 people, so we will make a selection, if there are going to be more applications. Have in mind that Prototyping Lab is a three day event and we expect from the participants to be be present all three days!!!

Please apply for the PROTOTYPING LAB here
👉 https://goo.gl/forms/BxBVyl73nMZOvJxy1
Deadline for applying is 20. March 2019!

This project is a part of a partnership network Platform Center for Creativity co-financed by European Union from European Regional Development Found and by Republic of Slovenia.

Prototyping Lab for Creative & Cultural Tourism / Products is part of a Festival of Walks event organized by Maribor is the Future and Rajzefiber.


View Event →
Delavnica video produkcije z Rudijem Uranom
Mar
30
9:00 AM09:00

Delavnica video produkcije z Rudijem Uranom


Vsebino delavnice sestavlja več sklopov:

1. Spoznavanje osnov produkcije igranih, dokumentarnih, promocijskih filmov in videjev
2. Osnove scenaristike ter raziskovalno delo v teoriji in praksi
3. Osnove filmskega jezika v teoriji in praksi
4. Spoznavanje različnih tehnik snemanja in opreme v teoriji in praksi
5. Montaža in postprodukcija v teoriji in praksi
6. Distribucija video vsebin

Delavnica bo potekala v Studiju Fotokluba Maribor, Splavasrki prehod 3/III,
12 tednov, 3 šolske ure (45 minut) tedensko, skupaj 36 ur.

Poleg teorije (spoznavanje filmskega jezika, scenaristike, ...), bodo udeleženci v praktičnem delu delavnice posneli video po lastnem scenariju, oz. sinopsisu, ga zmontirali in dokončali v postprodukciji. Prav tako bodo spoznali možnosti distribucije svojega dela.

Zaželjeno je, da ima vsak udeleženec svoj fotoaparat ali kamero, lahko tudi telefon, ter prenosnik. Kdor nima svoje opreme, bo lahko snemal s Panasonic GH5S kamero. Predavatelj bo nudil montažo na MAC platformi v programu Final Cut Pro X.
Na koncu delavnice bomo organizirali projekcijo vseh izvedenih projektov. Možnost konzultacij za sprejemne izpite.

Delavnico bo vodil Rudi Uran.
Cena delavnice: 150 EUR (možnost plačila na 2 obroka)

Prijavo na delavnco pošljite na: kramberger.uran@amis.net

RUDI URAN
Rojen 26. 5. 1961 v Ljubljani. Leta 1980 končal ŠOLO ZA OBLIKOVANJE. Istega leta opravil sprejemne izpite na AKADEMIJI LIKOVNE UMETNOSTI v Ljubljani in jo leta 1985 končal. Član DRUŠTVA LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR postal leta 1985, član DRUŠTVA SLOVENSKIH REŽISERJEV 2015, član FOTOKLUBA MARIBOR pa 2018. Živi in dela v Mariboru, kjer se ukvarja s filmom, videom, fotografijo in designom.
V zadnjih letih je ustvaril več kot 100 glasbenih in promocijskih filmov, več kot 20 dokumentarnih filmov, ter 2 celovečerna filma.
Več na www.kramberger-uran.com

Delavnica bo potekala tudi aprila, maja in junija.

6.4.2019

9:00 AM - 12:00 PM

13.4.2019

9:00 AM - 12:00 PM

20.4.2019

9:00 AM - 12:00 PM

27.4.2019

9:00 AM - 12:00 PMView Event →
Plesno - gibalna delavnica Telo, prebudi se!
Mar
30
to Mar 31

Plesno - gibalna delavnica Telo, prebudi se!

tinad.jpg

TELO, PREBUDI SE!

V tokratni delavnici bo poudarek na pretočnosti energije skozi gib in več pozornosti bomo namenili dihanju med plesom in vajami. Še naprej bomo ozaveščali razne blokade, ki nam pridejo skozi delavnico na pot. Ob koncu delavnice bomo spet poglobili samomasažo in delo v dvojicah, kjer bomo fizično in mišično napetost skozi masažne dotike tudi sprostili.
Delavnica je sestavljena iz dveh dvournih klasov, saj bomo prvi dan osvajali pretočnost in koordinacijo gibov skozi posamične dele telesa (boke, ramena, lopatice, prsni koš, roki, trup,trebuh, medenico, kolena, zapestje,glavo, gležnje, stopala),ki smo jih že osvojili v prvi delavnici.
Drugi dan nas bo čakal zabavni izziv, ko bomo vse to povezovali in sestavili v manjše fraze. Da bo vse skupaj še bolj zabavno in pestro, nas bo v živo spremljal tolkalec in vsestranski glasbenik Andrej Hrvatin.
Delavnica je namenjena predvsem udeležencem z manj plesne prakse, z namenom, da se spoznajo z lastnim telesom in različnimi možnostmi ter orodji za prevetritev svojega telesa, uma in duha. Seveda pa so dobrodošli tudi plesalci, s katerimkoli plesnim predznanjem.
Se vidimo!

KDAJ: 30.3. 2019 ob 17:00 do 19:00 in
31.3.2019 ob 10:30 do 12:30

CENA: 25 EUR

OBEZNE PRIJAVE NA : dobaj.tina@gmail.com


View Event →
Javni poziv / Parallel 2019
Mar
31
12:00 AM00:00

Javni poziv / Parallel 2019

ugm.jpg

Parallel javni poziv 2019 - Novi umetniki in Novi kuratorji

UGM | Umetnostna galerija Maribor je članica evropske platforme za fotografijo Parallel, podprte s strani programa Kreativna Evropa, ki bo delovala med leti 2017-2020. Parallel je platforma, ki združuje evropske kulturne institucije s področja fotografije, z namenom izobraževanja in promocije nove generacije evropskih fotografov in kuratorjev.

Z zadovoljstvom najavljamo dva odprta javna poziva Novi umetniki in Novi kuratorji. Izbrani na razpisu bodo del tretjega cikla PARALLEL - Evropske platforme za fotografijo, ki bo potekal v letih 2019 in 2020. Javni poziv je namenjen vsem narodnostim in je odprt do 31. marca 2019!

Več informacij:
Javni poziv za umetnike: http://bit.ly/2UnPcfA
Javni poziv za kuratorje: http://bit.ly/2RuiXK3
in preko: parallel@procurarte.org

O javnem pozivu Novi umetniki in Novi kuratorji:
Cilj razpisa je izbrati 30 novih umetnikov s področja fotografije in 6 novih kuratorjev, ki delujejo na področju fotografije/ novih medijev/ vizualne umetnosti. Ti bodo sodelovali v tretjem ciklu platforme PARALLEL, ki se bo odvijala med septembrom 2019 in novembrom 2020.

Žirija bo izbirala med novimi umetniki in kuratorji, ki so na začetku ustvarjanja; kažejo izjemen potencial; katerih umetniška praksa je angažirana s sodobnim diskurzom; ne presegajo dveh individualnih in /ali treh kolektivnih razstav na festivalu/v muzeju; nimajo mednarodne izpostavljenosti in prepoznavnosti. K prijavi so vabljeni tudi umetniki in umetnice, ki še nimajo izkušenj razstavljanja v galerijah in muzejih.

Javni poziv je mednarodnega značaja in je odprt za vse nove umetnike s področja fotografije in vse nove kuratorje s področja fotografije/ novih medijev/ vizualne umetnosti, ki ustrezajo zgoraj naštetim pogojem. Izbor bo temeljil na raznolikosti in enakosti med spoloma. Tema ni razpisana.

Delovni jezik projekta Parallel je angleščina, zato se morajo vsi kandidati znati sporazumevati v angleškem jeziku, tako pisno, kot govorno.

Žirija:
Edson Chagas (umetnica), Emma Lewis (kustosinja asistentka v Tate Modern), Jean-Marc Lacabe (direktorica Gallerie Le Château d’Eau), Marina Paulenka (direktorica festivala Organ Vida), Nuno Ricou Salgado (umetniška direktorica platforme PARALLEL).


Člani platforme:
PROCUR.ARTE, Lizbona, Portugalska
CAPA CENTER, Budimpešta, Madžarska
CENTRO ARTES JOSÉ DE GUIMARÃES, Guimarães, Portugalska
LE CHÂTEAU D'EAU, Toulouse, Francija
FONDAZIONE FOTOGRAFIA MODENA, Modena, Italija
FORMAT FESTIVAL – DERBY QUAD, Derby, VB
FOTO FESTIVAL – FOUNDATION OF VISUAL EDUCATION, Lodz, Poljska
GALLERI IMAGE, Aarhus, Danska
ISSP, Riga, Latvia
KATALOG MAGAZINE, Kerteminde, Danska
LANDSKRONA FOTO, Landskrona, Švedska
KAUNAS PHOTOGRAPHY GALLERY, Kaunas, Litva
UGM / MARIBOR ART GALLERY, Maribor, Slovenija
THE FINNISH MUSEUM OF PHOTOGRAPHY, Helsinki, Finska
MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE DE SHARLEROI, Charleroi, Belgija
ORGAN VIDA, Zagreb, Hrvaška
PHOTOIRELAND, Dublin, Irska
TRIENNALE DER PHOTOGRAHIE HAMBURG, Hamburg, Nemčija

Parallel je podprt s strani programa Kreativna Evropa, ki ga razpisuje Evropska unija.


View Event →
Dan za spremembe - odpravimo diskriminacijo
Apr
6
7:00 AM07:00

Dan za spremembe - odpravimo diskriminacijo

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k
odzivanju na potrebe posamezne skupnosti.
Tako že vse od leta 2010 v začetku pomladi s sloganom akcije Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! nagovarjamo
prebivalce Slovenije, da zavihajo rokave in vsaj za en dan postanejo prostovoljci in prostovoljke.
V okviru že 10. Dneva za spremembe vas vabimo, da organizirate akcije, ki bodo namenjene odpravljanju diskriminacije.

Spletne prijave akcij zbiramo do petka, 15. marca 2019.
https://www.filantropija.org/prijava-akcije-na-dan-za-spremembe/


View Event →
Foto tečaj Digitalna fotografija 1
May
20
to Jun 2

Foto tečaj Digitalna fotografija 1

laznik2.jpg

To je intenziven, konkreten foto tečaj, na katerem boste deležni nasvetov iz različnih področij fotografije (portretna, poročna, popotniška, športna, koncertna, …). Seveda ne bomo pozabili tudi na osnove fotografije, kompozicije, ipd. Praktične vaje so sestavni del vsakega predavanja.

Tečaj je primeren tako za začetnike, kot tiste, ki že imajo nekaj znanja s področja fotografije.
Če niste prepričani, ali je tečaj primeren za vas, nas pokličite.

Prijavite se na povezavi:

https://www.fotomedia.si/events/event/foto-tecaj-digitalna-fotografija-1-20-urni-maribor-20-5-2019-10-6/

Oglejte si nekaj utrinkov (v živo) s 1 in 2 dne tečaja:
View Event →

Kako zgraditi (dovolj) dobro tehnično ekipo
Mar
19
7:00 PM19:00

Kako zgraditi (dovolj) dobro tehnično ekipo

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Kako zgraditi (dovolj) dobro tehnično ekipo

Razvoj programske opreme je zapletena zadeva. Večja nevarnost od sintakse in pomanjkljive dokumentacije nam težave dela vodstvo, neprimerni delovni procesi in premalo razdelane zadolžitve. V tem predavanju si bomo na podlagi Mihovih izkušenj in bojnih ranah pogledali kako zgraditi (dovolj) dobro tehnično ekipo in jo pri tem tudi primerno voditi.

Miha Sušnik je freelancer. Sodeluje z različnimi podjetji, od multinacionalk do majhnih startupov. Med strasti šteje efektivno delo, saj želi čim večji del prostega časa preživeti ob športu, družini in namiznih igrah.


View Event →
Izobraževanja za prijavitelje in svetovanje 1:1
Mar
18
10:00 AM10:00

Izobraževanja za prijavitelje in svetovanje 1:1

kreativnost.jpg

Izobraževanje je namenjeno prijaviteljem na javni razpis Ministrstva za kulturo za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«. Na izobraževalni delavnici bomo podrobneje predstavili razpis, kriterije in način financiranja ter ostale ključne informacije v zvezi z razpisom.

V svetovalnem delu 1:1 bodo lahko kandidati iz prve roke pridobili osnovne informacije o prijavah.

Izobraževanja in svetovanja v okviru platforme Center za kreativnost (CzK), izvaja MAO Slovenia, v sklopu podpornih aktivnosti za javni razpis Ministrstva za kulturo »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019).

Obvezne prijave >> https://goo.gl/bGPJVY
Več o izobraževanjih >> https://goo.gl/5zJMq3

O RAZPISU
Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za izvedbo projektov, za katera bo glede na sklop na voljo od 15.000 do 40.000 EUR na projekt.

V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za izvedbo projektov v letih 2019 do 2020. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 880.000,00 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR), ki bodo razdeljena po sklopih:

A1: Seme: Preveritev koncepta – za raziskovanje, inoviranje in demonstracijo uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo, v višini do 15.000 EUR na projekt.

A2: Zagon: Kreativni Start Up – za zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v fazi rasti, izboljšave poslovnih procesov ter za spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge, v višini do 40.000 EUR na projekt.

A3: Kreativni povezovalnik – za spodbujanje strateškega sodelovanja MSP s področja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji, v višini do 30.000 EUR na projekt.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 04. 2019.
Več o razpisu >> https://goo.gl/D5z523


View Event →
CAJON - intenzivna vikend delavnica
Mar
16
to Mar 17

CAJON - intenzivna vikend delavnica


CAJON -intenzivna vikend delavnica

Pod vodstvom tolkalca Damirja Mazreka boste lahko spoznali ali izpopolnili igranje na cajon. Udeleženci bodo spoznali različne tehnike igranja, različne ritme iz bogate svetovne zakladnice (zahodnoafriške, flamenko, orientalske in južnoameriške) in se naučili krajšo tolkalsko kompizicijo,

Cena: 1 dan.... 20 eur
2 dneva....30 eur
Delavnica bo potekala v večnamenski dvorani Vetrinjskega dvora.

Prijave so obvezne. Prijavite se na info@baobab.si

Več od Damirju si lahko preberete na:

http://www.baobab.si/pedagogi/damir-mazrek/


View Event →
2 dnevna delavnica Cianotipije
Mar
16
to Mar 17

2 dnevna delavnica Cianotipije

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Vabljeni na 2 dnevno delavnico, kjer boste lahko spoznali posebno tehniko-cianotipijo.

Prvi dan bo namenjen osnovam cianotipije, drugi dan pa naprednim tehnikam uporabe cianotipije.

Cianotipija ali modrotisk je alternativni fotografski postopek, kjer fotografija nastane s pomočjo ultravijolične svetlobe (UV žarkov). Moder ton fotografij je značilen rezultat tega postopka.

Udeleženci boste na svetlobno občutljivo podlago polagali predmete, s katerimi boste ustvarili izbrano kompozicijo in tako izdelali čestitke, fotografije,.... prave umetnine za vaše babice, mame, sestre, priajteljice, punce,....

S seboj lahko prinesite lastne predmete (na primer listje, cvetje, čipka, polprosojne predmete) ali pa boste zbirali predmete iz zakladnice Mišnice in z njimi ustvarjali fotograme.

Cena udeležbe?

50 € na osebo.
90 € za dve osebi, akcija pripelji prijatelja
40€ na osebo (študentje)
35 € na osebno (brezposelne osebe)

Prijave na misnica@gt22.si

V ceno je zajeto mentoriranje, kemilalije, papir, pripomočki, potrošni material, ..

Delavnica bo primarno potekala v slovenskem jeziku.

Mišnica GT22?

Mišnica GT22 je fotografska platforma, ki želi fotografijo razvijati širše kot samo na papirju - Mišnica želi povezovati, izobraževati, raziskovati, ustvarjati in gojiti. Doma, na tujem, povsod.

Kaj je cianotipija ?

Cianotipija je fotografski postopek, ki ga je leta 1842 izumil John Herschel (astronom in znanstvenik). Je ena izmed prvih fotografskih procesov, ki je bila izumljena par let po izumu fotografije 1839.

Glavna razlika je ta, da se pri procesu razvijanja ne uporablja srebra, ampak železove spojine.

Za izdelavo fotografije ne potrebujemo fotoaparata ali povečevalnika.

Komu je delavnica namenjena?

Namenjena je vsem zainteresiranim, ki želijo spoznati ta zanimiv postopek.


Delavnico vodi Gregor Salobir član ekipe Mišnice GT22

Gregor Salobir (1989) fotograf, član fotokluba Maribor in samouk na področju fotografije. Že od malih nog rad shranjuje neponavljajoče se trenutke in situacije.
Zraven digitalne fotografije se fotografsko usmerja nazaj h koreninam in začetkom lastnega fotografskega potovanja – k analogni fotografiji.
Privlačijo ga različne smeri fotografije: od avtorsko-umetniške, ulične do reportažne ...
Svoj kreativni prostor je našel v skupnosti GT22, kjer ustvarja, svoje znanje nadgrajuje in ga prenaša.
V letu 2015 je postal eden od vodij Mišnice - odprte temnice v hiši GT22.


View Event →
Maribor Hardware Meetup
Mar
13
6:00 PM18:00

Maribor Hardware Meetup

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Maribor Hardware Meetup je serija dogodkov, kjer si zainteresirani za svet elektronike, telekomunikacij in drugih tehničnih področij izmenjujemo izkušnje, strokovna znanja ter skupaj ustvarimo kak zabaven projekt.

Sodelovanje: Pridruži se dogodku, ki ga običajno organiziramo enkrat mesečno, v večernem času, poslušaj zanimive predstavitve in sodeluj v debati.

Program: Na vsakem srečanju se bodo zvrstila tri predavanja, na katerih bomo spoznali zanimivo uporabo elektronike v industrijskem okolju, nove tehnologije in njihove uporabe ter dobili praktičen vpogled v uporabo teh tehnologij doma in v radioamaterskem svetu.

Vsebina: Elektronika, tiskana vezja, telekomunikacije, IoT (Lora, NB-IoT..), firmware, 3D tiskanje in lasersko rezanje, embedded rešitve (Raspberry Pi, BeagleBone), mikrokrmilniki in druge rešitve ter še mnogo drugega.

Udeležba je brezplačna, na vsakem dogodku pa bo predvidoma poskrbljeno tudi za osvežitev in kak prigrizek.

Več informacij: https://www.meetup.com/Maribor-Hardware-Meetup/

Dogodek organizira Radioklub "ŠTUDENT" Maribor S59DXX (http://s59dxx.uni-mb.si/), kjer mladi in mladi po srcu raziskujemo in ustvarjamo na področju telekomunikacij in elektronike, včasih skupaj splezamo na bližnji hrib, kjer postavimo kako anteno ali dve in tako v prijetni družbi raziskujemo in ustvarjamo.

Maribor Hardware Meetup sponzorira Inštitut IRNAS (https://www.irnas.eu/). IRNAS je hardverski laboratorij, specializiran za hiter razvoj, prototipiranje ter izdelavo stroškovno učinkovitih IoT rešitev in strojne opreme.


View Event →
Teden možganov 2019 v Mariboru: Na pragu bolečine
Mar
12
to Mar 16

Teden možganov 2019 v Mariboru: Na pragu bolečine

 • Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru (map)
 • Google Calendar ICS
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

V društvu Sinapsa že več kot desetletje organizirajo dogodke za strokovno in laično javnost, ki se jih vsako leto udeleži več tisoč ljudi. Eden najbolj odmevnih dogodkov je Teden možganov, ki bo letos v tretjem tednu marca zaživel tudi v Mariboru.

Tokratna tema bo BOLEČINA, ki jo ustvarjalci dogodka Tedna možganov razumejo zelo široko, zato se bo med 12. in 16. marcem v Mariboru odvil sklop predavanj in dveh delavnic, kjer se bomo teme BOLEČINA dotaknili s psihološkega, antropološkega, fizioterapevtskega, medicinskega in tudi psihoterapevtskega vidika.

Na temo »Na pragu bolečine« bosta letos spregovorila:

- mag. Miran Pustoslemšek, dr. med, ki bo spregovoril tako o telesni kot o duševni bolečini in njenih vzrokih. Predstavil bo fiziološke, psihološke in antropološke dejavnike, ki vplivajo na pojav in potek duševnih motenj, s poudarkom na vlogi duševne bolečine.

- Luka Duh, dipl. fiziot., ki bo osvetlil na kakšen način je bolečina za vsakega od nas popolnoma subjektivna izkušnja in zakaj včasih nekatere bolečine preproste ne izginejo.

***************************************************************************
Ekipi ustvarjalcev se je v Mariboru letos pridružilo tudi Društvo študentov psihologije Maribor, ki bo program obogatilo z že tradicionalnimi Dosjeji Ψ, kjer so študentje psihologije pripravili niz zanimiv kratkih predavanj:

- Kdaj telesna bolečina govori tudi o duševni bolečini? - Sanja Zupančič
- Ali lahko bolečino obvladujemo s hipnozo? - Mirjam Fašmon
- Kaj žalovanje je in kaj ni?- Sabina Majerič
-Ko bolečina ugaja, a užitek boli - Vita Vuk
***************************************************************************
Program se bo zaključil v izkustvenem duhu. Udeležili se bomo lahko kar dveh delavnic:

- Zakaj duša trpi? (izvajalec: psihoterapevt Milenko Kovačević), ki je namenjena vsem tistim, ki bi radi razumeli lastno psihično trpljenje in trpljenje soljudi ter tudi tistim, ki želijo narediti prvi korak k reševanju lastne duševne stiske.

- Komuniciranje v paliativni oskrbi (izvajalka: Urška Lunder, dr. med.), kjer se bomo dotaknili težav s strani bolnika in tudi zdravstvenih delavcev, ki se pojavijo pri paliativni oskrbi. Delavnica bo obogatena z vajami in predstavitvijo učinkovitih pristopov komuniciranja.

______________________________________________________
OPOZORILO: Število udeležencev na delavnicah je omejeno. Na delavnico se je potrebno predhodno prijaviti na tajnistvo@pamina.si.
______________________________________________________
Celoten program je objavljen na : https://www.sinapsa.org/tm/program/2019
Ker so dogodki namenjeni osveščanju javnosti, je vstop na vse dogodke v okviru Tedna možganov prost.

Projekt Teden možganov organizira slovensko društvo za nevroznanost, SiNAPSA.

Sklop dogodkov v Mariboru v okviru projekta Teden možganov organizirajo dipl. psihologinje Nina Kozinc, Sara Tepeš, Kim Caf, študentki psihologije Sabina Majerič in Vita Vuk, študentka medicine Maruša Esih, specializantka psihiatrije Eva Cvikl ter specializantka psihoterapije Urška Krampl skupaj z mentorjema mag.psi. Nušo Kovačević Tojnko in mag. Miranom Pustoslemškom, dr. med, v sodelovanju z društvom SiNAPSA.

Organizatorji se Zavodu za psihoterapijo, izobraževanje in znanost, Pamina Maribor ter Medicinski fakulteti Maribor, zahvaljujejo za nudenje prostorov.


torek, 12. marec 2019

16:30 – 17:00

Bolečina kot evolucijska palica - mag. Miran Pustoslemšek, dr. med (avditorij Medicinske fakultete)

sreda, 13. marec 2019

16:30 – 17:30

Kaj sploh bolečina je in zakaj včasih preprosto ne neha boleti? - Luka Duh, dipl. fiziot. (avditorij Medicinske fak.)

četrtek, 14. marec 2019

18:00 – 19:30

Dosjeji Ψ: O bolečini (Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30)

petek, 15. marec 2019

16:30 – 19:30

SiNAPSINE delavnice za odrasle : Zakaj duša trpi? - Milenko Kovačević, soc. del., TA-svetovalec, psihoterapevt (EAP)

sobota, 16. marec 2019

11:00 – 12:00

SiNAPSINE delavnice za odrasle : Komuniciranje v paliativni oskrbi - Urška Lunder, dr. med. (Zavod Pamina, Kajuhova 12)

View Event →
Moj mobitel je fotoaparat oz 4-urni tečaj Osnove fotografije
Mar
11
11:00 AM11:00

Moj mobitel je fotoaparat oz 4-urni tečaj Osnove fotografije

laznik1.jpg

Danes vsi fotografiramo z mobiteli in fotoaparati, večina fotografij pa je kakor kdaj. Če vse nastavitve prepuščamo avtomatiki, je velika verjetnost, da rezultati niso prav dobri. Na tečaju se bomo pogovarjali o tem, kako fotografirati in v večini primerov narediti (bolj) uspešne fotografije.

Osvetlili bomo tudi različne fotografske pojme, si pogledali kako na telefonu obrezati ali urediti fotografijo, kako jo (nekomu) poslati, ali objaviti. V zvezi z objavami vas bomo opozorili tudi na zakonodajo. Govorili bomo tudi o shranjevanju fotografij.

Veliko zanimivih stvari vam nameravamo povedati, zato ne odlašajte s prijavo in si zagotovite mesto na tečaju,

Prijavite se na povezavi:

https://www.fotomedia.si/events/event/4-urni-tecaj-osnove-digitalne-fotografije/


View Event →
Workshops with Sonia
Mar
9
to Mar 10

Workshops with Sonia

sonia.jpg

Workshop is on the 9th-10th of March from 11:00-13:00.
Los Angeles native Sonia Ochoa has become one of the most sought after dance instructors and performers today. Her ever expanding curiosity and passion for dance led her to tour with companies of various genres, featuring her as a lead dancer and contributing choreographer, most notably with the world-renowned Bellydance Superstars, putting her on the map as one of the top performers in the belly dance scene. In recent years, Sonia has shifted her focus by devoting much of her time and energy toward a more concentrated and deeper practice, broadening her dance repertoire.
After acquiring a solid foundation in classical ballet, she became well-versed in a host of dance forms such as Polynesian, Latin, Middle-Eastern, Persian, and contemporary, equipping her with an extensive versatility and influencing the development of her own unique style. Of Mexican descent, she looked to further explore her roots through music and dance by joining Los Angeles-based Ballet Folklórico del Pacífico, now known as Pacífico Dance Co. Sonia also visits India yearly to fully immerse herself in classical Indian dance studies under the guidance of top Odissi teachers such as Sujata Mohapatra and Colleena Shakti. She also spends several months a year training in flamenco and classical spanish dance with L.A.’s Roberto Amaral, as well as Madrid’s top instructors including La Truco, Concha Jareño, Antonio Reyes Maya, and Carmela Greco. Sonia Ochoa studying Odissi, classical Indian dance, with Sujata Mohapatra and Colleena Shakti. Here rehearsing for the Pushkar Festival held by Shakti School of Dance
Sonia recently added Vinyasa Krama Yoga to her repertoire, studying under the tutelage of Guru Srivatsa Ramaswami, a direct descendent of Sri T. Krishnamacharya. A serious yoga student, she integrates and promotes regular practice as a method of conditioning and preparing the dancer’s body and mind.View Event →
Misija Fuzija 2019
Mar
9
10:45 AM10:45

Misija Fuzija 2019

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Ekskluzivni plesni klasi na Centru plesa!
Spajamo različne plesne tehnike. Dobrodošli vsi, ki imate vsaj malo plesne osnove :).

KRAJ
Center plesa Maribor

ČAS
sobota, 9. 3. 2019

URNIK DELAVNIC
1.
10.45 - 12.15 Dvorana 3
SODOBNI PLES + JOGA (plesna joga)
Katarina Barbara Kavčič + Anja Kaloh

2.
12.30 - 14.00 Dvorana 2
AERIAL JOGA + BALET (aer balet)
Nina Smerdu + Ana Germ

3.
14.15 - 15.45 Dvorana 3
POLE DANCE + JAZZ BALET (pole jazz)
Tina Hohnjec + Zala Horvatič

4.
16.00 - 17.30 Dvorana 2
modern + hip hop (modern hop)
Monja Lorenčič + Nadja Krajnc

CENIK
1 klas - 8 eur
2 klasa - 15 eur ,
3 klasi - 21 eur,
4 klasi - 25 eur.

PRIJAVE IN INFO
center.plesa@gmail.com


View Event →
Kaj je psihodrama?
Mar
9
10:00 AM10:00

Kaj je psihodrama?

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

»Noben izmed nas se v popolnosti ne zaveda sebe ali drugega bitja. To nam ni dano. Moč psihodrame je v zavedanju skromnosti našega zavedanja in poznavanja ter v odprtosti do novih spoznanj.«

Kaj je psihodrama?
Psihodrama (Karp, Holmes in Bradshaw Tauron, 2005) je definirana kot možnost preizkušanja življenjskih scenarijev brez realne možnosti biti kaznovan. Uprizoritev življenjskega scenarija kot del psihodrame, ki se odvija v skupini, omogoči drugim članom skupine možnost slišati in doživeti subjektivno doživljanje protagonista. Teoretski in metodološki utemeljitelj psihodrame je Jacob L. Moreno, ki jo je v začetku 20. stoletja definiral z besedami »znanstveno raziskovanje resnice preko dramskih metod«.
Metoda se aplicira v zdravstvu, delovnih organizacijah in v izobraževanju. Jacob L. Moreno (Moreno in Moreno, 1970; v: Karp, Holmes in Bradshaw Tauron, 2005) pojasnjuje začetke razvoja psihodrame. Psihodramsko metodo je razvijal preko opazovanja igre otrok, v katero je interveniral in s pomočjo spodbujanja vplival nanjo. Otroci so Morenove ideje sprejemali in preko igre pričeli prevpraševati privzgojene vrednote.
Psihodrama se je razvila v terapevtsko disciplino, ki vključuje akcijske metode učenja, sociometrijo, igre vlog, sociodramo in ukvarjanje s skupinsko dinamiko z namenom podpore konstruktivni spremembi življenja posameznika (Blatner, 2009). Vključeni so tudi elementi telesnega premikanja, akcije in interakcij, spremembe in izmenjave. Namen psihodrame je razvijanje spontanosti in kreativnosti kot dveh univerzalnih potencialov za kakovostno življenje. Koncepta »tukaj in zdaj« in želja po doživljanju sta po psihodramskih vodilih temelj komunikacije in medsebojne izmenjave (Haworth in Vasiljević, 2012).


Namen delavnice
Prvi del srečanja bo namenjen seznanitvi zainteresirane publike z osnovami psihodrame, nameni in učinki same tehnike ter se tudi dotakniti funkcioniranja psihodrame v psihoterapevtskem smislu
V drugem delu bomo prikazali samo psihodramsko akcijo.

Urnik
10-12:30 prvi del, uvod v psihodramo
12:30-14:00 pavza za kosilo
14:00- 17:00 drugi del, psihodramska akcija

Cena enodnevne delavnice je 50 eur (kotizacija 20€).
Študenti: 40 eur (kotizacija 20€).
Brezposelni: po dogovoru.


Prijava je možna do: 3.3.2019
na:
jelenagrobler@hotmail.com
mis.bakan@gmail.com

Voditelj delavnice
Dr. Vladimir Milošević, dr. med., spec. psihiater,
psihodramski terapevt

Sodelojoči
Jelena Grobler, dipl. ang,
psihodramska praktičarka

Miša Bakan, mag. psih,
psihodramska praktičarka


View Event →
Predstavitev Javnega razpisa za izbor kulturnih programov
Mar
7
1:30 PM13:30

Predstavitev Javnega razpisa za izbor kulturnih programov

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

VABILO ZAINTERESIRANIM PRIJAVITELJEM NA JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV, KI JIH BO V LETIH 2019- 2021 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR (JRPJI-KUL-2019-21)

 

Spoštovani,

vabimo vas na informativno srečanje z namenom predstavitve Javnega razpisa za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih 2019 - 2021 sofinancirala Mestna občina Maribor (JRPJI-KUL-2019-21).

 

Informativno srečanje bo v četrtek, 7. marca 2019, ob 13.30 v prostorih Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor (sejna soba 215 / II. nadstropje).

Dnevni red:

 1. Predstavitev razpisa

 2. Predstavitev načina poročanja v primeru potrditve sofinanciranja

 3. Odprta vprašanja in diskusija

 4. Razno

 Zainteresirane udeležence naprošamo, da svojo udeležbo skupaj z morebitnimi vprašanji glede razpisa sporočijo na elektronski naslov natasa.kocjancic@maribor.si do 6. marca 2019. Na srečanju bomo pregledali prejeta vprašanja in podali odgovore.

 

Vljudno vabljeni! 

Daniel Sajko, po pooblastilu vodja Urada za kulturo in mladino


View Event →
Delavnica: »Mala šola občinskega proračuna za nevladne organi
Mar
7
10:00 AM10:00

Delavnica: »Mala šola občinskega proračuna za nevladne organi


Ali ste pri svojem delu že srečali z občinskim proračunom? Vas zanima, kje se skriva razpisni denar, kaj predstavljajo določeni konti? Se vam zdi proračun le kup papirja, ki ga ne razumete? Vas zanima kaj več kot le razpisni denar za delovanje vašega društva?

Občinski proračun ni le zbirka prihodkov in odhodkov, temveč je tudi kratkoročna zaveza, pa tudi načrt občine za izvajanje politik, strategij in razvojnih načrtov. Na tokratni delavnici vam bomo najprej predstavili osnovno zakonodajo s področja lokalne samouprave, nadaljevali bomo z vlogo občine v življenju (in financiranju) nevladnih organizacij, osrednji del delavnice pa je namenjen spoznavanju proračuna občine, predvsem z namenom opismenjevanja nevladnikov pri branju in razumevanju le-tega. Zadnji del delavnice je namenjen spoznavanju poti, ki jih lahko uporabite za vključevanje vaših pobud v proračun.

Izvajalec:

Delavnico bo vodil Samo Vesel, strokovni sodelavec BOREO Regijskega stičišča nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije in programski vodja Mladinskega centra Postojna. Je dolgoletni občinski svetnik v občini Postojna, ter soavtor priročnika Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni.

Zaradi lažje organizacije so zaželene predhodne prijave do ponedeljka, 04.03.2019 na elektronski naslov: bojan.golcar@zavodpip.si

Po delavnici branja proračuna lahko za vas organiziramo še delavnico zagovorništva na občinski ravni, na kateri se boste seznanili z osnovnimi mehanizmi, tehnikami in veščinami učinkovitega vključevanja v pripravo javnih politik. Delavnica bo izvedena v primeru dovoljšnega interesa, zato vas prosimo, da nam ob prijavi na prvo delavnico sporočite tudi vaš interes za nadaljevanje zagovorniškega usposabljanja, ki bi potekalo isti dan od 14.30 do 18. ure.

Vabljeni!


View Event →
Čistim atelje!
Mar
6
to Mar 20

Čistim atelje!

mirt.jpg

Zaradi prostorne stiske, ter potrebe za ustvarjanjem novih del - čistim atelje.
Omejeno obdobje ponujam, po ugodnih cenah, starejša dela (večinoma slike srednjega in velikega formata).
Obiščite me v ateljeju ali pokličite 041 274 004.


View Event →
Predstavitveno srečanje biodanze
Feb
28
7:45 PM19:45

Predstavitveno srečanje biodanze


Biodanza je glasbeno-gibalni sistem povezovanja človeka s seboj,
z drugimi in z okoljem ter sistem revitalizacije in prenove čustev.
Je na gibanju osnovana metoda, ki večinoma uporablja ples kot obliko izražanja. Označujejo jo izredno kvalitetna in izbrana glasba, gibanje, konstruktivna čustva in skupina. Ni terapija, ima pa terapevtske učinke.
Ob rednih srečanjih nam biodanza najbolj pomaga pri povečanju dobrega počutja in vitalnosti, postanemo bolj odporni na stres, krepimo samospoštovanje, spodbujamo ustvarjalnost in čustvenost, ojačamo in izražamo identiteto, razvijamo genetske potenciale, spodbujamo empatijo in sočustvovanje ter povečamo življenjsko radost.

Biodanza krepi veselje, bratsko ljubezen, tovarištvo, zaupanje vase, vedrino, ljubezen. V zavest se vrne občutek, da je življenje sveto, poveča se etična zavest, ki izvira iz inteligence srca.

Temelji na skrbno izbranih in empirično preverjenih vajah in glasbi ter obsežnem teoretičnem ozadju psihologije, biologije, sociologije, antropologije in nevrologije. Glasba se giblje od izredno ritmične, do izredno melodične. Zajema jazz, rock in pop glasbo, klasično glasbo, tropske ritme in etno glasbo.

Biodanzo za otroke izvajamo z namenom razvijanja čustvenega, socialnega in gibalnega razvoja.

Redni obiskovalci biodanze v Mariboru pravijo, da jim je biodanza dala več
radosti, samozavesti, odločnosti,veselja, sprejemanja sebe, živosti, ustvarjalnosti, spontanosti, iskrivosti, zadovoljstva,vrednosti, nežnosti,poguma, občutenja, topline, empatije, energije, samozavedanja, igrivosti, miru, stika s seboj…

Sistem biodanze je zasnoval Rolando Toro Araneda, učitelj, psiholog in antropolog iz Čila (1924-2010).
Razvijal jo je 50 – 60 let. Prenesel jo je po vsem svetu. V Evropi je biodanza prisotna že skoraj 40 let. Najbolj je razširjena med populacijo drugega in tretjega življenjskega obdobja.

V Nemčiji, Italiji in Latviji jo uvajajo v šolske sisteme za pomoč pri premagovanja nasilja. V Švici in Italiji jo intenzivno izvajajo v domovih za upokojence. V Italiji je zakonsko uvrščena med »bionaravne« discipline.

V Slovenijo sta sistem biodanze pred 15 leti prenesli Nataša Kern in Gita Vuga, ki sta leta 2010 ustanovili šolo Biodanze v Sloveniji. Sedaj vodimo biodanzo od Prekmurja do Primorja diplomirani vaditelji ali pripravniki za vaditelje biodanze. V Mariboru poteka šesto leto z odraslimi, z otroki pa četrto leto.
Redna nadaljevalna skupina poteka ob ponedeljkih. V sredini marca nameravamo začeti z redno začetniško skupino ob četrtkih.

Biodanza je znanstvena metoda, a hkrati tako blizu človeškemu življenju, da jo
je ustanovitelj prof. Rolando Toro poimenoval »Poezija človeških srečanj «,
njen dobesedni prevod pomeni »Ples življenja«.

Rolando Toro je s sistemom biodanze združil umetnost in znanost z ljubeznijo.

S pomočjo biodanze postanemo bolj srčni in vzbudimo življenje v sebi.


View Event →
Loop Groove aka Vedre urice zank: Pletenje in kvačkanje v družbi
Feb
28
6:30 PM18:30

Loop Groove aka Vedre urice zank: Pletenje in kvačkanje v družbi


Loop Groove je namenjen druženju in skupnemu ustvarjanju mladih, od 18. leta naprej, in odraslih, ki pletejo in kvačkajo.

Zankali_, zapletali_ in razpletali_, klepetali_ in filozofirali_ bomo vsak zadnji četrtek v mesecu v Marsovi izbi v Vetrinjskem dvoru.

Druženja bosta vodili Nina Logar, tekstilna inženirka, in Staša Grilc, profesorica filozofije in sociologije. Materiale in orodja si zagotovi vsak sam, za večje projekte v prihodnosti pa bomo skupaj nagovarjali možne donatorje.

In namen?
. Ustvarjanje skupnosti, mreže posameznikov in posameznic, ki nas povezuje ljubezen do ročnih del,
. izmenjava izkušenj in znanj,
. spodbujanje ohranjanja izročila ročnih spretnosti,
. izdelovanje vsakovrstnih, svojstvenih in raznolikih oblačil, obutve, modnih dodatkov, igrač, uporabnih ter dekorativnih izdelkov za bivanjske prostore ipd.,
. skupinsko ustvarjanje večjih kosov za ljubke intervencije v urbanem prostoru,
. podajanje informacij o materialih in na ta način omogočanje posameznikom, da postanemo ozaveščeni in boljši potrošniki,
. izpostavljanje pomena recikliranja,
. recikliranje plastičnih vrečk, starega tekstila, vrvi ipd.,
. vključevanje v svetovne in lokalne dobrodelne projekte (npr. Projekt Hobotnica – kvačkanje izdelkov za nedonošenčke),
. snovanje lastnih dobrodelnih akcij in projektov,
. povezovanje in sodelovanje z drugimi organizacijami,
. kvalitetno preživljanje prostega časa,
. medgeneracijsko povezovanje
. ter še MARSikaj.

VSTOP PROST!

PRIJAVE NISO POTREBNE, več informacij pa lahko dobite na telefonskih številkah 040 706 296 (Staša) ali 041 875 759 (Nina).

Nina Logar, Staša Grilc, Zavod MARS Maribor


View Event →
Osnovna orodja in pristopi digitalnega marketinga
Feb
26
3:30 PM15:30

Osnovna orodja in pristopi digitalnega marketinga

 • Tovarna podjemov, podjetniški inkubator Univerze v Mariboru (map)
 • Google Calendar ICS
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Večina podjetij si danes poslovanja in prodaje več ne predstavlja brez uporabe digitalnega marketinga. Ker se vedenje uporabnikov hitro spreminja in ker iz dneva v dan narašča število komunikacijskih kanalov in platform, postaja digitalni marketing kompleksen.

Zelo pomembno je, da dobro razumeš njegova osnovna orodja, si znaš pravilno nastaviti ustrezne metrike ter znaš na premišljen način uporabiti pridobljene podatke, ki ti jih ponuja.

Na delavnici te bomo naučili:
- osnovne pristope ter orodja sodobnega digitalnega marketinga,
- kako določiti cilje in na podlagi ciljev strategijo,
- pot nakupnega obnašanja sodobnega potrošnika kot osnovo za načrtovanje strategije in
- uporabo Google Analytics orodja, ki ti omogoča spremljanje učinkovitosti izvajanja tvojih digitalnih kampanj

Preveri si več o dogodku in se prijavi: https://bit.ly/2EbU2HL


View Event →
Tečaj: Obdelava fotografij 1 (Photoshop + Lightroom), 12-ur
Feb
25
to Mar 7

Tečaj: Obdelava fotografij 1 (Photoshop + Lightroom), 12-ur

foto.jpg

Bi želeli kakovostno obdelati posnete fotografije, pa ne veste, kako se tega lotiti? Pridružite se nam na tečaju računalniške obdelave fotografij, kjer bomo spoznali program Adobe Photoshop (8-ur) in Adobe Lightroom (4-ure), priljubljena programa za obdelavo fotografij tako med amaterskimi, kot profesionalnimi fotografi.

Trajanje: 6 x 2 uri

Prijavite se na https://www.fotomedia.si/events/event/foto-tecaj-digitalna-temnica-obdelava-fotografij-1-photoshop-lightroom-12-urni-maribor-25-2-2019/


View Event →
Nimetu; The Flow - ambientalni surround koncert
Feb
23
7:00 PM19:00

Nimetu; The Flow - ambientalni surround koncert

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Nimetu: The Flow - participatorni ambientalni koncert v temi

Andrej Hrvatin - Nimetu: snemanje zvoka v naravi, elektronska montaža, tolkala, NAF piščali, kaval, nay, ropotulje, Tibetanske posode, itd.

Več o avtorju: www.nimetu.org

Kje: Vetrinjski dvor, Maribor - večnamenska dvorana

Kdaj: v soboto 23.02. , od 19:00 do 20:30

Prispevek: 15 EUR

Prijave na email:

info@satoration.org , zaradi omejenega števila obiskovalcev!

The Flow je novo "potovanje" z zvokom, zasnovano okoli hipnotičnega zvoka deroče vode - konkretno, magičnega gorskega potoka Lobnice - katerega prepletajoči se vzorci in nianse belega šuma, sprožajo podobne psiho-akustične učinke, kot "binaural beats" ali "Hemi-sync" tehnologija. Tovrstni učinki bodo še ojačani s premišljeno montažo in postavitvijo v prostor preko štirih zvočnikov, skozi katere se bo "pretakala" Lobnica.

Akustični, v živo izvajani del bo temeljil predvsem na tolkalih - obročnih bobnih, tombaku, ropotuljah, "šamanskemu" bobnu ter na piščalih. Glasbena struktura bo tkala raznolike vzorce, kot "kontrapunkt" kompleksnim vodnim "linijam".

Do sedaj sem izvedel več kot 200 podobnih individualnih in skupinskih zvočnih performansev, ki lahko sprožajo poleg običajnih zvočno-estetskih in sprostitvenih učinkov, tudi različne razširjene zaznave ter v najboljšem primeru zelo konkretna spremenjena stanja zavesti, o čemer je poročalo veliko udeležencev.

Koncert boste doživeli v ležečem položaju, s surround sistemom zvočnikov v posebni postavitvi ter akustičnim izvajanjem v živo!

S seboj je priporočljivo prinesti podlogo za ležanje ("joga mat")!

Uvodoma boste spoznali tudi Nimetu dihalno sekvenco na osnovi Pranayame in Wim Hof metode!

Dihalne vaje lahko po želji "participatorno" izvajate skozi ves koncert... kakor vas vodi zvočna izkušnja in odziv telesa.

Koncert se odvija v (pol) temi in se prične točno, zato je priporočljivo priti nekaj minut prej. Po pričetku ne spuščamo več notri - izvedba je ritualne, "potopitvene" sorte.

Izvedba koncerta je bila omogočena v sodelovanju z Vetrinjskim dvorom - Narodnim Domom, Maribor.

Vabljeni!


View Event →
Ruska pravljična ura + likovna ustvarjalnica
Feb
23
10:00 AM10:00

Ruska pravljična ura + likovna ustvarjalnica

ugm_sivarije.jpg

Slonček Sava in Levček Ljova / ruska pravljična ura + likovna ustvarjalnica
UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2
sobota, 23. februar 2019, 10.00 - 11.00
pravljična ura v sodelovanju z Ruskim centrom Maribor
ustvarjalnico vodi: Brigita Strnad, vodja pedagoškega programa UGM

V sklopu razstave Šivarije bomo dve slikanici Manice K. Musil, Slona Staneta in Leva Robija, spoznali še v ruskem jeziku. V sodelovanju z Ruskim centrom Maribor smo pripravili rusko pravljično uro, na kateri se nam bodo pridružili tudi otroci iz mariborske ruske skupnosti. Na ustvarjalnici bomo zatem pod strokovnim vodstvom oblikovali svoje najljubše slikanice. Dogodka se bo udeležila tudi avtorica Manica K. Musil, ki jo bomo lahko povprašali kaj o popotovanjih njenih pisanih junakov.
Obe slikanici v ruščini bo mogoče tudi kupiti.

O slikanicah:
Slon Stane - v Rusiji znan kot slonček Sava - nadvse rad pripoveduje, a kaj ko ga nihče noče poslušati. Med živalskimi kolegi, ki ga drug za drugim precej grobo zavračajo, si zavzeto prizadeva najti poslušalca. Ob tem presliši drobcen glasek mravljice; toda prav ona ga ves čas skuša opozoriti nase in je edina, ki bi ga rada poslušala. Ko Stane že obupa in se ves nesrečen sesede v kup listja, končno zasliši klice male poslušalke. Slon, vesel, da je vendarle našel publiko, in mravljica, vesela, da jo je slon končno zagledal, se spoprijateljita in si začneta pripovedovati zgodbe.

Lev Robi - oziroma levček Ljova - je strašno zaspan, pa nikakor ne more zaspati. Vse ga moti. Končno s pomočjo ptičke najde rešitev. Skupaj se povzpneta na vrh hriba in se spet spustita do vznožja, dokler ne postaneta utrujena in oba zaspita.

Udeležba je brezplačna.
VABLJENI!


View Event →
Sladkarije gospe Darinke
Feb
23
10:00 AM10:00

Sladkarije gospe Darinke

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

V okviru razstave DEBATA O KUHINJI – KITCHEN DEBATE pripravlja Pokrajinski muzej Maribor tudi v letu 2019 v sodelovanju s priznano slovensko učiteljico slaščičarstva Darinka Gostenčnik vrsto delavnic, kjer bodo razkrite klasične skrivnosti slaščičarstva.

V februarju bodo udeleženci spoznavali kvašeno testo ter spekli potice in cvrli krofe. Natančne recepte s postopki priprave in izdelane sladice bodo udeleženci odnesli domov.

Vaše prijave potrebujemo do 20. 2. 2019
na museum@museum-mb.si ali 02 228 35 51.

Cena delavnice z DDV: 18,00 EUR.
Prijava je potrjena s plačilom stroška delavnice.
Delavnica traja 4–5 ur.

Veselimo se vašega obiska!


View Event →
Avdicija za sodelovanje v medn. projektu "Knjiga s 7 pečati"
Feb
21
to Feb 23

Avdicija za sodelovanje v medn. projektu "Knjiga s 7 pečati"

 • Zavod Antona Martina Slomška (map)
 • Google Calendar ICS
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Termini avdicije: 19., 21. in 23. februar 2019.

Veličastno vokalno-instrumentalno delo Franza Schmidta "Das Buch mit sieben Siegeln/Knjiga s sedmimi pečati" velja za enega temeljnih oratorijev 20. stoletja.

Projekt bo izveden na štirih koncertih:
- 9. junij 2019 - Maribor, velika dvorana SNG, slovenska premiera!;
- 10. junij 2019 - Weiz, Kunsthaus;
- 11. junij 2019 - Graz, Stefaniensaal;
- 23. junij 2019 - Dunaj, velika dvorana Musikverein-a;

Izvajalci:
- 80-članski simfonični orkester, Dunaj,
- 90-članski zbor Franz Schmidt, ki ga sestavljata:
- Concertchor Graz (zb. Alois J. Hochstrasser),
- Mariborski koncertni zbor (zb. Aleš Marčič),
- solisti.
Dirigent: Alois J. Hochstrasser

Časovnica priprav, oblika sodelovanja in prijava na avdicijo:
https://sites.google.com/view/buch7siegeln

Termini avdicije: 19., 21. in 23. februar 2019.
VABLJENI!


View Event →
Delavnica kritične pismenosti
Feb
21
10:00 AM10:00

Delavnica kritične pismenosti

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

V četrtek, 21. 2. 2019, te med 10.00 in 18.00 vabimo na brezplačno delavnico kritične pismenosti, ki bo potekala v prostorih INFOPEKE. Namenjena vsem tistim, ki si prizadevate pri mladih razvijati kritičnost v odnosu do informacij, sporočil in tekstov, ki poskušajo usmerjati njihova življenja ali pa jih mladi ustvarjajo sami. Za lažje načrtovanje izvedbe delavnice se do 19. 2. 2019 prosimo prijavi na infopeka@infopeka.org.

Informacije in sporočila se danes na vsakem koraku vsiljujejo v naša življenja, v obliki slik, zvokov, tradicionalnih in digitalnih tekstov. Teksti, kakršnikoli že, pa niso nikoli nevtralna ali objektivna slika resničnosti, zmeraj imajo namen in so izraz, ki ga je nekdo v nekem prostoru in času oblikoval. Tisti, ki je tekst ustvaril, v njem zmeraj pusti svoj odtis, svoj pogled na svet, svojo identiteto, pa tudi bolj ali manj izražen namen. Teksti mladim ponujajo modele identifikacije, vsebine o katerih je vredno razmišljati, resnice o dogodkih in procesih v svetu. Tako prihaja do nereflektiranega prenosa sporočil, predstav in vrednot, zlasti v obdobju podivjanega kapitalizma, protibegunski narativi v medijiskih in političnih sporočilih in širjenja strahu z namenom pridobivanja političnih točk.

Biti kritičen do tekstov, sporočil in informacij pa je zagotovo eden najpomembnejših ciljev vsakršnega izobraževanja mladih, prav tako angažiranost mladih v procesih demokratične participacije, torej ustvarjanja možnosti enakopravnega, predvsem pa pravičnega dostopa do in sodelovanja na vseh ravneh družbenega življenja.


Na delavnici se bomo seznanile_i s:
– kako uporabiti kritično pismenost kot metodološko orodje pri delu z mladimi;
– kako razviti kritični pogled v to, kako različna besedila (v medijih, v oglasih, na spletnih blogih, šolskih učbenikih, uradnih dokumentih…) oblikujejo naše svetove, kulture in identitete na vpliven, pogosto prikrit način;
– kako uporabiti besedila (pisana in slikovna) kot družbena orodja na načine, ki omogočajo preoblikovanje teh istih svetov;
– zavedati se samoumevnosti, s katero večinoma sprejemamo množico sporočil in jo nadomestiti s previdnostjo in pozornostjo do ciljev in agend prav teh sporočil;
– kako se na podlagi novo pridobljenega razumevanja in znanja organizirati za dejavno, angažirano in ustvarjalno opozarjanje na problematike ali reševanje problematik v svojem neposrednem družbenem okolju.

Uporabljene metode dela:
– predavanje,
– kritična diskurzivna analiza medijskih in drugih besedil (reklamnih sporočil, vizualnih podob, filmskih trailerjev),
– diskusija
– delo skupini,
– pisanje uporniških besedil,
– pisanje proti-besedil.

Datum izvedbe: 21. 2. 2019
Trajanje: 10.00 – 18.00
Lokacija: Pekarna Magdalenske mreže, Ob železnici 16, Maribor
Izvajalki: Kaja Fiedler, Urška Breznik, Pekarna Magdalenske mreže

Prijave sprejemamo do 19. 2. na: infopeka@infopeka.org


O kritični pismenosti
S kritično pismenostjo kot konceptom, ki pismenosti kot referenci za branje in ustvarjanje tekstov dodaja kritičnost kot eksplicitno etično in politično dimenzijo, želimo posameznice_ke opolnomočiti v tej meri, da spoznajo, da sta jezik in dostop do informacij in znanja ključni osi vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po katerih se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje. Razvijanje le-te omogoča zmožnost kritičnega branja informacij in različnih manipulativnih besedil kot tudi zmožnost samostojnega ustvarjanja besedil in družbeno-angažiranih akcij s katerimi lahko aktivno in odgovorno sodelujemo v družbi v različnih kontekstih.
Za očeta ideje kritične pismenosti velja Paulo Freire, brazilski filozof, pedagog in aktivist. Freire je idejo kritične pismenosti utemeljeval v marksistični in fenomenološki filozofiji ter jo praktično pedagoško razvijal z najrevnejšimi in izkoriščanimi delavci, da bi prispeval k njihovi svobodi in emancipaciji. Pogosto citirane besede Freira »reading the word is reading the world«, torej »branje besed je branje sveta«, odkrivajo njegovo razumevanje pismenosti kot dejavnosti neizbežno prežete z načinom razmišljanja o svetu in značajem delovanja v njem. »Branje ni le dekodiranje zapisane besede oziroma jezika, ampak se še pred tem prepleta z znanjem o svetu.« (Freire in Macedo 1987, str.29)

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org


View Event →
Zimska Likovna Šola Atilem 2019
Feb
18
to Feb 22

Zimska Likovna Šola Atilem 2019

atilem2.jpg

Zimska Likovna Šola Atilem 2019

Med zimskimi počitnicami bomo priredili našo že tradicionalno 10. Zimsko Likovno Šolo Atilem, ki bo potekala od ponedeljka, 18.2.2019 do petka, 22.2.2019, od 9.00 ure do 12.00 ure, v prostorih Šole Umetnosti Atilem, Glavni trg 24.

Zimska Likovna Šola Atiem je namenjena vsem likovno motiviranim otrokom od 4. leta naprej ter mladostnikom.

Spoznali bomo osnove risanja in slikanja ter skupaj preživeli zimske počitniške dopoldneve :)

Zimska Likovna Šola Atilem 2019 bo potekala 15 polnih ur, cena Zimske Likovne Šole v trajanju 15 ur je 55 eur, lahko pa se nam pridružite v dnevni likovni delavnici, cena za 1 dan je 15 eur.

Za vse informacije in rezervacije mest v skupini, smo vam na voljo na e-naslovu info@atilem.si ali tel. št 070 657 025.

Vljudno vabljeni v našo družbo!


View Event →
Marsove počitnice: Razstavim, sestavim!
Feb
18
to Feb 22

Marsove počitnice: Razstavim, sestavim!

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Počitnice so za vragolije, sproščanje, druženje. Zato vas vsak dan, od ponedeljka do petka, med 10. in 13. uro povabimo na čisto posebne delavnice Razstavim, sestavim!

Marsovo izbo bomo spremenili v delavnico, v kateri bomo z izvijači, žagami, kladivi razstavljali nedelujoče naprave, jih secirali na najmanjše delčke, le-te pa nato sestavljali v skulpture, instalacije, lutke ali pa uporabne predmete.
Spoznajmo se s spajkalnikom, vročo pištolo, lepili, vezicami in drugimi orodji in materiali, postanimo raziskovalci in umetniki!

Delavnica je primerna za otroke od 5 leta dalje, za mlade, za mame, očete, tete in strice, za dedke in babice in vse druge raziskovalne duše! Obisk posamezne delavnice stane 1 žetonček.


KULTURNI ŽETONČEK

MARS je skupina predanih pedagogov, mentorjev in drugih ustvarjalcev v kulturi, ki z veseljem ustvarja kvalitetne in zabavne kulturne dogodke ter izobraževalne vsebine za otroke in družine, mlade in odrasle.
Da bomo lahko še naprej pripravljali programe, jih širili, poglabljali in izboljševali, za nekatere vsebine uvajamo simbolično plačilo – Kulturni žetonček, ki stane 2 €. Za predstavo bo tako potrebno odšteti 2, za disko 1, prav tako za nekatere delavnice, določene vsebine pa bodo še vedno brezplačne.

Kulturne žetončke bo mogoče kupiti na vsakem dogodku, ob nakupu 10-ih, vam bomo enega podarili.

Hvala za podporo in razumevanje!

V Vetrinjskem dvoru, v kavarni Kluba Wetrinsky, ki poskrbi za kave, kavice, kofetke in druge dobre napitke, pa domuje tudi Čitalnica igralnica.
Za vse je brezplačna in nadvse privlačna!

Zavod MARS Maribor


View Event →
Plesno - gibalna delavnica Telo, prebudi se!
Feb
16
to Feb 17

Plesno - gibalna delavnica Telo, prebudi se!

tina.jpg


V tokratni delavnici bo poudarek na različnih kvalitetah gibanja posameznih delov telesa. Tako se bomo dodobra spoznali z vsakim delom telesa in ga premaknili na kreativne in inovativne načine. Raziskovali in učili se bomo predvsem na osnovnih gibalnih kvalitetah : mehko, trdo, odrezano, povezano, prekinjeno, hitro, počasi…., se osredotočali na posamezno kvaliteto, jo dodobra osvojili ter jo povezali, prepletli z ostalimi kvalitetami.
Delavnica je sestavljena iz dveh dvournih klasov, saj bomo prvi dan osvajali kvalitete in predvsem posamične dele telesa (boke, ramena, lopatice, prsni koš, roki, trup,trebuh, medenico, kolena, zapestje,glavo, gležnje, stopala).
Drugi dan nas bo čakal zabavni izziv, ko bomo vse to povezovali in sestavili v manjše fraze. Da bo vse skupaj še bolj zabavno in pestro, nas bo v živo spremljal tolkalec in vsestranski glasbenik Andrej Hrvatin.
Delavnica je namenjena predvsem udeležencem z manj plesne prakse, z namenom, da se spoznajo z lastnim telesom in različnimi možnostmi ter orodji za prevetritev svojega telesa, uma in duha. Seveda pa so dobrodošli tudi plesalci, s katerimkoli plesnim predznanjem.

Se vidimo!

KDAJ: 16.2. 2019 ob 17:00 do 19:00 in
17.2.2019 ob 10:30 do 12:30

CENA: 25 EUR

OBEZNE PRIJAVE NA : dobaj.tina@gmail.com


View Event →
Vintage objektivi
Feb
14
6:00 PM18:00

Vintage objektivi

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Na delavnici Vintage objektivov nam bosta delovanje in principe predstavila Rudi Uran in Jani Sever.

RUDI URAN
akademski slikar, oblikovalec, režiser, fotograf... Član DRUŠTVA LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR, DRUŠTVA SLOVENSKIH REŽISERJEV in FOTOKLUBA MARIBOR. Živi in dela v Mariboru, kjer se ukvarja s filmom, videom, fotografijo in designom.

JANI SEVER
Poznavalec in zbiratelj Vintage objektivov in aparatov.

Objektive bo mogoče priskusiti v praksi in tudi kupiti.

STUDIO fotokluba Maribor, Splavarski prehod 3/III,
v četrtek 14. februarja 2019, ob 18:00 uri.


VSTOP JE PROST!View Event →
Digitalni Semafor
Feb
14
9:00 AM09:00

Digitalni Semafor

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Praktični seminar za učinkovito rabo digitalnih orodij za dvig prodaje v letu 2019.

➡️ Roman Čretnik je spletni strateg in solastnik podjetja IT-melona. Za seboj ima že več kot 10 let izkušenj s postavljanjem spletnih strani in vodenja digitalnega marketinga 🌐
Na predavanju nam bo predstavil ➡️ Kako s pomočjo digitalne avtomatizacije dvignete prihodke in prihranite čas 🕙

Patricija Pangeršič je profesorica razrednega pouka (UNI) in AFP osebna trenerka 🏋️‍♀️
Na seminarju nam bo predstavila kako zgraditi močno skupnost na družbenih omrežjih in jo unovčiti 🛠🚦
Ste že preverili njen instagram profil, ki ima kar 51.000 sledilcev? 👥
➡️ Najdete ga na povezavi https://www.instagram.com/patricia_pangersic/
Patricija ima tudi svojo spletno stran na kateri predstavlja osebno trenerstvo in e-knjige. 
➡️ https://patricia-pangersic.si

Tim Zupančič pravi, da je vizualizacija del njegovega vsakdana, ker doživlja svet skozi svetlobo in obliko. 🚦💡
Tim bo na seminarju Digitalni Semafor povedal zakaj je ravno uporaba videa močnejše orodje kot si predstavljamo. 🎥
Povabimo vas, da si njegove izjemne posnetke družinskih dogodivščin pogledate na povezavi
➡️ https://www.youtube.com/channel/UC2nxZxVmPVf8Mx3KlpzKhPA

Irena Jurjevec je lastnica dveh spletnih trgovin. Po 10 letih dela v bančnem sektorju se je odločila stopiti iz cone udobja in zakorakati na lastno poslovno pot. V enem letu intenzivnega dela in učenja na področju digitalnega marketinga je uspela pripeljati dve spletni trgovini ob bok velikih spletnih trgovin. Njena spletna trgovina Papina.si je bila letos v finalu tekmovanja Spletnega trgovca leta 2018 v kategoriji Fashion. 🥇
Irena bo nam predstavila zakaj je ravno odnos do kupca ključna sestavina uporabniške izkušnje 🤝🚦
Spletna trgovina Papina ➡️ https://papina.si

➡️ Oči kupujejo ⬅️
Rok Makovec je grafični oblikovalec in solastnik podjetja IT-melona 🍈
Rok bo predstavil zakaj je pomembna enotna podoba podjetja na različnih prodajnih kanalih ❗️
"Meni je všeč, da si ne rabim razbijati glave s tem, kakšna bo naslednja objava, ker za vse poskrbi Rok – od besedila, do slikic. Sama podam nekaj idej in napotkov, nato se vse odvija brez da se čutim obremenjena z oglaševanjem."
Hiška Zelišč/House of Herbs

Tanja Verhovnik je direktorica Verus d.o.o., agencije za podjetniško in marketinško svetovanje in prejemnica nagrade Effie za učinkovitost v komuniciranju 🥇
Tanja bo predstavila pomen klasičnega marketinga v digitalni dobi 📈📊🚦
Spletna stran Verusa ➡️ http://www.verus.si

Gaber Marolt je poslovni trener in trener nevrolingvističnega programiranja z mednarodnim certifikatom INLPTA , mentor, master coach in poslovni svetovalec. 👔
Po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist z ExecutiveMBA poslovne šole Cotrugli. 📃
Ima več kot dvajset let izkušenj z vodenjem kreativnih timov in je za svoje delo na področju avdio-vizualnih umetnosti s kolegi prejel Viktorja, Bronasti grb Mestne občine Celje in več drugih nagrad.🥇
Je izrazito interdisciplinaren in ima bogate osebne in poslovne izkušnje z različnih področij: vodenja podjetij, finančnega in davčnega področja, področja osebnih financ, računovodstva, področja prodaje, IT, nabave, optimizacije delovnih procesov in regulative. Kot vodja različnih oddelkov in podjetij ima bogate izkušnje tudi na HR področju, sestavljanja timov in internega komuniciranja. 🤝
Spletna stran NLP Centra ➡️ https://www.nlp-center.si


Več o predavateljih sledi kmalu.

https://digitalni-semafor.si


View Event →
Flamenko delavnica: Tangos
Feb
9
to Feb 10

Flamenko delavnica: Tangos

kgb_brecl.jpg

Maria Keck bo februarja ponovno v Mariboru. Ne zamudite delavnice, ki bo v soboto, 9. februarja 19:00 - 21:30 in v nedeljo, 10. februarja 9:00 - 11:30.

Delavnica bo razdeljena na dva tridnevna sklopa, vsak dan po dve uri. Na delavnici se bomo seznanili z osnovno strukturo in ritmom por tangos, spoznali različne vrste tangosa (Tangos de Cadiz, Tangos de Malaga, Tangos de Grana,...), se naučili nekaj tipičnih korakov in na koncu improvizirali ob Marijinem petju in ploskanju.

Ker Maria ni samo odlična plesalka, ampak tudi pevka, je to enkratna priložnost, da ob petju in improvizaciji začutite bistvo flamenka.

Delavnica je namenjena tako začetnikom kot tudi tistim, ki si želijo svoje poznavanje flamenka poglobiti.

Prijave so obvezne, število mest je omejeno.

Prijave in informacije:
z.hericko@gmail.com
041/991-499


View Event →