Back to All Events

Maribere: Začasno bivališče: Na grad 25, Ig

  • Wetrinsky 30 Vetrinjska ulica Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
maribere.jpg

Začasno bivališče: Na grad 25, Ig je zbirka zgodb zapornic v edinem slovenskem ženskem zaporu na Igu. V njej spremljamo zgodbe 10 zapornic, kjer spregovorijo o svojem življenju pred in med bivanjem v zaporu. Seveda pa nam opišejo tudi svoje načrte za prihodnost. Pripovedi nam odstirajo dogajanje v zaporu, ki je s svojo zaprtostjo, za nas zunaj, nekako mističen in zaradi tega vzbuja zanimanje. Marsikomu pa ob pogledu na zapor kri zaledeni. Skratka ta stavba v nas vzbuja različne občutke, vsekakor pa zanimanje, kaj se dogaja za zidovi.

V predgovoru knjige je Dino Bauk zapisal sledeče.
"Kaj ostane od delinkventa, če za trenutek odmislimo dejanje, ki ga je storil?
Ga zanemarimo. Ne v smislu odpustka, ne v smislu nespoštljivosti do morebitnih žrtev, zgolj zavoljo premisleka, miselnega eksperimenta, če hočete.
Pred nami ostane človek. Če gre za delinkventko, pred nami ostane ženska.
Ki je gotovo tudi hči in vnukinja. Morda tudi sestra. Morda žena. Morda
mati. Ne glede na težo dejanja, ki smo ga odmislili, tudi če je to brutalno,
tisto najhujše, ki dviguje želodec, sili na bruhanje, vzbuja gnus in grozo
ali pa je drugače zavržno, celo podlo. Rezultat odmišljanja bo vedno isti.
Morda je to tisto najhujše, tisto, kar nam je najtežje sprejeti pri takšnem
razmisleku. Da rezultat te redukcije nikoli ne bo kaj drugega in hujšega kot
to. Vedno bo človek. Vedno bo ženska. Vedno bo nekdo izmed nas."

Knjiga je izšla v sklopu projekta Vključujemo in aktiviramo! Javne agencije za knjigo (JAK), v sklopu katerega se odvijajo različni dogodki znotraj različnih institucij (zaporov, socialno-varstvenih centrov, dnevno-varstvenih centrov, centrov za usposabljanje, delo in varstvo,...) Poleg omenjene knjige od začetka projekta leta 2016 vsako leto izdajo zbornik, kjer so zbrane zgodbe in pesmi, ki so nastale v tekočem letu. Zborniki so dostopni tudi na njihovi spletni strani. http://www.jakrs.si/bralna-kultura/vkljucujemo-in-aktiviramo/zborniki/

Na spletni strani JAK je dosegljiva tudi knjiga o kateri bomo govorili na tem dogodku: http://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Bralna_kultura/Vkljucujemo_in_aktiviramo_/Zborniki/Druge_publikacije/Zac__asno_bivalis__c__e-_Na_gradu_25_Ig_165x235mm_18_12_2017_MAIL.pdf