Back to All Events

Videastke iz Zbirke UGM

  • UGM studio 2 Trg Leona Štuklja Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
mfru-videastke.jpg

Videastke iz Zbirke UGM
+ WikiAkcija
+ simpozij - Implicirane pozicije. Transfeministke. Radikalni queer
UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2
12. - 27. oktober 2018
otvoritev: petek, 12. oktober 2018, 19.00

Med 12. in 19. oktobrom 2018 bo na več lokacijah v Mariboru potekal že 24. Mednarodni festival računalniške umetnosti - MFRU. S tokratno se bo zaključila trilogija edicij festivala pod skupnim imenom Zaupanje. Zaupanje.3 bo v znamenju »ženskega foruma«.

V UGM Studiu bo na ogled izbor videov iz Zbirke UGM. Izbor videov bo predstavil dela videastk, ki so skozi štiriindvajsetletno zgodovino MFRU sodelovale na festivalu - Nuša Dragan & Srečo Dragan, Ema Kugler, Nataša Prosenc Stearns, Jasna Hribernik in Apolonija Šuštaršič. UGM od leta 1999 vodi prvo zbirko video umetnosti v Sloveniji. S sistematičnim zbiranjem najpomembnejših del vidnih slovenskih videastov UGM ustvarja zbirko, ki postaja referenčna v domačem in mednarodnem prostoru in se tako uvršča v skupino najdejavnejših mednarodnih akterjev tega področja.

Več: www.ugm.si/razstave/mfru-2018-zaupanje3-3053/


Video Artists from the UGM Collection
+WikiAction
+symposium - Implicit Positions. Transfeminists. Radical Queer
UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2
12 – 27 October 2018
opening: Friday, 12 October 2018, 19:00

The already 24th International Festival Of Computer Arts will take place on multiple locations in Maribor between 12 and 19 October 2018. This edition wraps up a trilogy under a common title – Trust. Trust.3 is going to be marked by the »female forum«.

In UGM Studio a selection of video clips from the UGM Collection will be on display, presenting the works of female videographers who took part in the Festival during its 24-year history - Nuša Dragan & Srečo Dragan, Ema Kugler, Nataša Prosenc Stearns, Jasna Hribernik in Apolonija Šuštaršič. UGM | Maribor Art Gallery (UGM) has been running the first collection of video art in Slovenia since 1999. With its systematic compilation of the most important works of prominent Slovenian video artists, the gallery has created a collection that has become a reference point in the national and international arena, being one of the most active international players in this field.

More: www.ugm.si/en/exhibitions/mfru-2018-trust3-3054/