Back to All Events

Toni Soprano / ʹout ta kē - prodajna razstava


  • UGM 6 Strossmayerjeva ulica Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
ugm_tony_soprano.jpg

Toni Soprano / ʹout ta kē - prodajna razstava
UGM trgovina, Strossmayerjeva ul. 6
18. oktober 2018 – 17. februar 2019
otvoritev in pogovor z umetnico: četrtek, 18. oktober 2018, 18.00

V UGM trgovini nadaljujemo s serijo prodajnih razstav, ki izpostavljajo lokalne umetnike. Tokrat se intermedijska umetnica Toni Soprano predstavlja z avtorsko fotografsko knjigo ʹout ta kē, ki si jo bo možno ogledati in kupiti do 17. februarja 2019. Otvoritev bo pospremil pogovor z ustvarjalko ter druženje ob mehurčkih.

ʹout ta kē izhaja iz ang. besede OUTTAKE, uporablja se v filmskem jeziku. Je del nosilca vizualnih podatkov, ki je odstranjen v postopku urejanja in ni vključen v končno delo. To so napake, ki so odstranjene, da film “funkcionira”. Tudi v fotografiji uporabljamo ta izraz za tiste fotografije, ki so odstranjene iz končne serije. V angleškem jeziku besedo napake prevedemo kot ERRORS, v besedi ERRORS, če se zgodijo napake in izpadeta črki R in R, dobimo besedo EROS, iz tega sledi: ER℟O℟S → EROS.
(uvod v knjigi ʹout ta kē)

Metka Golec živi in dela v Mariboru, študirala je arhitekturo na Tehnični univerzi v Gradcu, fotografijo na Šoli za umetniško fotografijo Friedl Kubelka na Dunaju in magistrirala iz fotografije in slikarstva na dunajski Akademiji za lepe umetnosti. Petnajst let je bila polovica umetniškega tandema son:DA, zadnja leta pa deluje samostojno pod psevdonimom Toni Soprano. Področje njenega ustvarjanja zajema scenografijo, zvok in svetlobo ter fotografijo. Zanjo so značilne z računalniško miško ustvarjene risbe najrazličnejših velikosti, največ pa dela v gledališču, kjer scenografsko sodeluje z režiserjem Ivico Buljanom.

Ogled prodajne razstave je brezplačen.
VABLJENI!


Toni Soprano / ʹout ta kē - selling exhibition
UGM shop, Strossmayerjeva 6
18 October 2018 – 17 February 2019
opening and a conversation with the artist: Thursday, 18 October 2018, 18:00

Maribor native intermedia artist Toni Soprano presents herself with the ʹout ta kē photo book. The selling exhibition will be displayed at the UGM Shop until 17 February 2017. At the opening, a conversation with the artist will be held, moderated by Brigita Strnad, Museum Advisor at the UGM.

ʹout ta kē comes from the English term OUTTAKE, used in film terminology. An outtake is any take of a movie that is removed or otherwise not used in the final cut. Some of these takes are humorous mistakes made in the process of filming. These are errors, removed in order for the movie to “work”. The same expression applies in photography for pictures removed from the final series. In English language, if there are errors in the word ERRORS and R & R are left out, we get the word EROS: ER℟O℟S → EROS.
(from the book ʹout ta kē)

Metka Golec lives and works in Maribor. She studied architecture at the Technical University in Graz, photography at Friedl Kubelka Schule für künstlerische Fotografie in Vienna and acquired her MA degree at the Academy of Fine Arts in Vienna. For fifteen years, she had been one half of the artistic tandem son:DA, while for the last decade she has been working by herself under the alias Toni Soprano. Her work encompasses scenography, sound and light as well as photography. While her trademark have been drawings of various sizes made by computer mouse, lately she has been, for the most part, working in theatre, doing scenography with the director Ivica Buljan.

There is no admission charged for viewing the selling exhibition.
KINDLY INVITED!


Earlier Event: October 18
POZIV za nove prostovoljke_ce
Later Event: October 18
Shifting Baselines