Back to All Events

Izbor fotografij in oblikovanje foto knjige

  • UGM 6 Strossmayerjeva ulica Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
Podstrešni atelje Inge Morath, Roxbury, Connecticut, ZDA, 1998, © Kurt Kaindl / FOTOHOF archiv

Podstrešni atelje Inge Morath, Roxbury, Connecticut, ZDA, 1998, © Kurt Kaindl / FOTOHOF archiv


Izbor fotografij in oblikovanje foto knjige
fotografska delavnica s primeri iz dela Inge Morath
UGM, Strossmayerjeva 6
sobota, 13. oktober 2018, 11.00 – 16.00
vodi
: Kurt Kaindl, fotograf in kustos

V spremljevalnem programu retrospektivne razstave Inge Morath kustos razstave Kurt Kaindl obiskovalce vabi na celodnevno delavnico, posvečeno procesu izbora fotografij za potrebe oblikovanja foto knjige. Ob tem se bomo seznanili tudi z Inginim življenjem in delom, saj sta s Kurtom tesno sodelovala zadnjih 15 let njenega življenja, vključno s postavitvijo sedmih preglednih razstav in izdajo prav takšnega števila monografij. 

Za to delavnico bomo fotografije Inge Morath posebej izpostavili kot zgled ustvarjanja fotodokumentarnega projekta. Obdelali bomo ves proces izdelave foto knjige: fotografiranje, dokumentiranje z besedilom, izbor slik izmed kontaktnih kopij, izbor fotografij za namen knjige ali razstave, izbor fotografij in njihovega zaporedja v knjigi, oblikovanje in postavitev ter tiskanje foto knjige. 

S pomočjo projektorja si bomo na delavnici najprej ogledali kontaktne kopije in slike Inge Morath, delali pa bomo tudi neposredno s fotokopijami njenih fotografij. Udeleženci bodo lahko sami preizkusili različne možnosti izbora in variacije postavitve fotografij ter jih v skupini predebatirali. Potek delavnice bo sledil celotnemu procesu ustvarjanja fotoknjige in razstave. 

S posebej izbranimi primeri Inginih fotografij bomo natančneje spoznali tudi njeno metodo dela ter analizirali njene knjige ter članke. 

Namen delavnice je po eni strani omogočiti uvid v delovne metode Inge Morath, ki je tipičen predstavnik fotografskega sloga agencije Magnum. Po drugi strani bo delavnica vsakemu udeležencu tudi pomagala ustvariti boljše foto knjige in pridobiti vpogled v osnovne postavitvene tehnike.

cena: 8 EUR
prijave do 6. oktobra 2018 na pedagog@ugm.si 

VABLJENI!