Back to All Events

Okupirani kino - premiera, pogovor z avtorico in otvoritev

  • GT22 22 Glavni trg Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Okupirani kino (Okupirani bioskop / Occupied cinema) je film o gverilski akciji, ki so jo začeli mladi aktivisti z zavzetjem privatiziranega kina Zvezda v Beogradu. Ta akcija je združila različne družbene skupine, ki so imele iste ambicije - spremeniti realnost, v kateri živijo. Vendar pa njihova stališča o tem, kako bi izgledala ta stvarnost, niso bila enaka. Slovenska premiera filma bo odprla novo sezono #IntimniKino v GT22 in bo hkrati potekala v okviru otvoritvenega dneva festivala 8th StopTrik International Film Festival, ki je letošnji cinefilski fokus namenil pomenu mestnega kina za filmsko kulturo v mestu. Po projekciji bo sledil pogovor z avtorico Senko Domanović.

Vstop je prost. / Free entry.

PROGRAM, 4. OKTOBER

10.30 - 12.30, SALON UPORABNIH UMETNOSTI
Posvet o mestnem kinu in razvoju filmske kulture (z mednarodnimi, slovenskimi in mariborskimi strokovnjaki)

14.00, Galerija K18: otvoritev razstave Kino in Maribor / Cinema and Maribor (kurator: Simon Žlahtič)

18.00, IntimniKino.GT22: premiera Okupirani kino (Okupirani bioskop / Occupied cinema, Senka Domanović, Srbija, 2018, 87’ // sledi pogovor z avtorico filma)

20.00, SALON UPORABNIH UMETNOSTI: otvoritev 8. StopTrik Festivala in razstave Osberta Parkerja


IZJAVA AVTORICE
“Splošno razširjeno je mnenje, da živimo v času, ko ljudje izgubljajo zaupanje v institucije in državo. Poklicanost kinematografije je bila priložnost, da so se ljudje združili, sami organizirali in upravljali omejeno mikro gospodarstvo, ki je v bistvu zaobšlo tržno logiko in se oddaljilo od ideološkega aparata države. Zgodilo se je redko srečanje umetnikov, aktivistov, bivšega kino osebja, ki so se združili proti nepravičnosti - in trenutek kasneje se je vse zrušilo. Moj film je poskus razumevanja te preobrazbe. Glede sloga, etike in produkcije se ta film opira na metodo cinéma vérité. Okupiran kinematograf, kot preiskovalni dokumentarec, spremlja stvari in medias res. Fotoaparat ne skriva svoje prisotnosti, zato poziva člane gibanja in obiskovalce kina k dialogu.”

VEČ O AVTORICI
Senka Domanović se je rodila leta 1982 v Beogradu. Po končani srednji šoli se je vpisala na fakulteto za politične vede na študij novinarstva. Hkrati je zaključila triletno filmsko šolo v Centru za vizualno komunikacijo - KVADRAT. Leta 2005 vstopi v filmsko in televizijsko režijo na Fakulteti za dramske umetnosti, kjer leta 2011 v razredu Slobodana Šijana diplomira s celovečernim omnibusom OCTOBER. V obdobju 2005-2009 kot video umetnica sodeluje z različnimi civilnimi združenji na različnih projektih v Srbiji in tujini. Od leta 2014-2015 dela kot programski koordinator beograjskega festivala dokumentarnega in kratkega filma. V obdobju 2009-2018 je sodelovala kot režiser, scenarist in snemalec pri projektih za različne medijske produkcijske hiše kot so Emotion, Constantine, MBK, Vice Serbia, RTS.

NAPOVEDNIK: https://www.youtube.com/watch?v=vZxZfxp_PEs


PROGRAM, 4TH OF OCTOBER

10:30–12:30 Cinephilia Focus 1, Salon of Applied Arts: debate on City Cinema and Development of Film Culture (with local, national and international guests)

14:00 Cinephilia Focus 2: Exhibition opening Maribor and Cinema, Gallery K18

16:00 Panorama, Salon of Applied Arts 

18:00 Cinephilia Focus 3: Slovenian premiere: Occupied Cinema (Senka Domanović, Serbia, 2018, 87 min) Talk with author Senka Domanović after the screening, GT22 – Intimate stage

20:00 Festival and Osbert Parker Exhibition Opening, Salon of Applied Arts


QUOTE FROM THE ARTIST:
"It is commonly held that we are living in times where people have lost their trust in institutions and the state. The Occupation of the cinema was a opportunity for people to come together, to self-organize and manage a contained micro economy essentially bypassing the market logic and break away from the ideological apparatus of the state. There we had a rare gathering of artists, activists, former cinema employees, standing up together against the injustice -- and moment later everything collapsed. My film is an attempt to understand this transformation. In terms of style, ethics and production, this film relies on the cinéma vérité method. Occupied Cinema, as an investigative documentary, putting things in medias res. The camera doesn't hide its presence, it invites movement members as well as the cinema goers to a dialogue."

ARTIST BIOGRAPHY
Senka Domanović was born in Belgrade in 1982. After finishing High School she enters the Faculty of Political Sciences in Belgrade to study journalism. Simultaneously completes a three-year film school at the Center for visual communication - SQUARE. In 2005 enters the film and television directing at the Faculty of Dramatic Arts, from where she graduates in 2011 in the class of Slobodan Šijan with the feature-length omnibus film OCTOBER. In the period 2005-2009 colaborates as a video artist with different civic associations on different projects in Serbia and abroad. From 2014-2015 works as a program coordinator of the Belgrade Documentary and Short Film Festival. In the period 2009-2018.she has been works as a director, screenwriter and cinematographer on projects for a variety of media production houses as Emotion, Constantine, MBK, Vice Serbia, RTS.


Earlier Event: October 4
Kino in Maribor / Cinema and Maribor
Later Event: October 4
Poklon Dragu Jančarju