Back to All Events

Predstavitveno srečanje biodanze

  • Plesna izba Maribor 20 Gosposka ulica Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)

Biodanza je glasbeno-gibalni sistem povezovanja človeka s seboj,
z drugimi in z okoljem ter sistem revitalizacije in prenove čustev.
Je na gibanju osnovana metoda, ki večinoma uporablja ples kot obliko izražanja. Označujejo jo izredno kvalitetna in izbrana glasba, gibanje, konstruktivna čustva in skupina. Ni terapija, ima pa terapevtske učinke.
Ob rednih srečanjih nam biodanza najbolj pomaga pri povečanju dobrega počutja in vitalnosti, postanemo bolj odporni na stres, krepimo samospoštovanje, spodbujamo ustvarjalnost in čustvenost, ojačamo in izražamo identiteto, razvijamo genetske potenciale, spodbujamo empatijo in sočustvovanje ter povečamo življenjsko radost.

Biodanza krepi veselje, bratsko ljubezen, tovarištvo, zaupanje vase, vedrino, ljubezen. V zavest se vrne občutek, da je življenje sveto, poveča se etična zavest, ki izvira iz inteligence srca.

Temelji na skrbno izbranih in empirično preverjenih vajah in glasbi ter obsežnem teoretičnem ozadju psihologije, biologije, sociologije, antropologije in nevrologije. Glasba se giblje od izredno ritmične, do izredno melodične. Zajema jazz, rock in pop glasbo, klasično glasbo, tropske ritme in etno glasbo.

Biodanzo za otroke izvajamo z namenom razvijanja čustvenega, socialnega in gibalnega razvoja.

Redni obiskovalci biodanze v Mariboru pravijo, da jim je biodanza dala več
radosti, samozavesti, odločnosti,veselja, sprejemanja sebe, živosti, ustvarjalnosti, spontanosti, iskrivosti, zadovoljstva,vrednosti, nežnosti,poguma, občutenja, topline, empatije, energije, samozavedanja, igrivosti, miru, stika s seboj…

Sistem biodanze je zasnoval Rolando Toro Araneda, učitelj, psiholog in antropolog iz Čila (1924-2010).
Razvijal jo je 50 – 60 let. Prenesel jo je po vsem svetu. V Evropi je biodanza prisotna že skoraj 40 let. Najbolj je razširjena med populacijo drugega in tretjega življenjskega obdobja.

V Nemčiji, Italiji in Latviji jo uvajajo v šolske sisteme za pomoč pri premagovanja nasilja. V Švici in Italiji jo intenzivno izvajajo v domovih za upokojence. V Italiji je zakonsko uvrščena med »bionaravne« discipline.

V Slovenijo sta sistem biodanze pred 15 leti prenesli Nataša Kern in Gita Vuga, ki sta leta 2010 ustanovili šolo Biodanze v Sloveniji. Sedaj vodimo biodanzo od Prekmurja do Primorja diplomirani vaditelji ali pripravniki za vaditelje biodanze. V Mariboru poteka šesto leto z odraslimi, z otroki pa četrto leto.
Redna nadaljevalna skupina poteka ob ponedeljkih. V sredini marca nameravamo začeti z redno začetniško skupino ob četrtkih.

Biodanza je znanstvena metoda, a hkrati tako blizu človeškemu življenju, da jo
je ustanovitelj prof. Rolando Toro poimenoval »Poezija človeških srečanj «,
njen dobesedni prevod pomeni »Ples življenja«.

Rolando Toro je s sistemom biodanze združil umetnost in znanost z ljubeznijo.

S pomočjo biodanze postanemo bolj srčni in vzbudimo življenje v sebi.


Earlier Event: February 28
Potopisno predavanje: Havaji
Later Event: February 28
American Comedy Night Maribor!