Back to All Events

Viktorija 2.0 (Victoria 2.0)

  • Intimni oder - GT22 22 Glavni trg Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Viktorija 2.0
(Moment, Slovenija)

4. Mednarodni festival neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Festival Prestopi/Crossings

Zmagovalci so samozavestni. Zmagovalci so strastni. Zmagovalci se cenijo. Zmagovalci vedo, kaj hočejo in kako to doseči. Zmagovalci nikoli ne odnehajo. Zmagovalci so disciplinirani. Zmagovalci ne čakajo na popolne pogoje. Zmagovalci vedo, da je največje tveganje ne tvegati. Zmagovalci se primerjajo izključno s sabo. Zmagovalci ne potrebujejo nikogaršnje potrditve. Zmagovalci so zdravi in se zdravo prehranjujejo. Zmagovalci so lepo grajeni in imajo čudovite, čvrste, polne zadnjice. Zmagovalci imajo partnerje. S čudovitimi, čvrstimi, polnimi zadnjicami. Zmagovalci imajo spolne odnose. Strastne spolne odnose. Mnogo njih. Prijateljev tudi. Zmagovalci so ljubljeni. Zmagovalci ljubijo življenje. In življenje ljubi njih. Zmagovalcev ni veliko. Zmagovalcev je zelo malo. Zmagovalci zmagujejo.

Predstava je kolektivno delo skupine.

#zmagovalka #avtorskiprojekt #gledališčepredmetov #izboljšana

www.prestopi.si

***
Trajanje/Duration: 40 min
Lokacija/Location: Intimni oder, GT22

Izvajalka/Performer: Zala Ana Štiglic
Režiser/Director: Zoran Petrovič
Dramaturg/Dramaturge: Marek Turošík
Scenografki in soavtorici likovne podobe/Set and visual designers: Monika Pocrnjić, Toni Soprano
Fotografinja/Photographer: Toni Soprano
Izdelovalci scene/Set makers: Mojmir Ferenc, Matjaž Capi Capuder, Drago Pšunder
Produkcija/Production: Moment Maribor
Koprodukcija Co-production: GT22

***
Victoria 2.0
(Moment, Slovenia)

The 4th International Festival of Independent Performing Arts Festival Prestopi/Crossings

Winners are confident. Winners are passionate. Winners appreciate themselves. Winners know what they want and how to achieve it. Winners never quit. Winners are disciplined. Winners don’t wait for perfect conditions. Winners know that the biggest risk is not taking a risk. Winners compare themselves only to themselves. Winners don’t need anyone’s approval. Winners are healthy and they eat healthy. Winners are nicely built and have beautiful, solid, compact butts. Winners have partners. With beautiful, solid, compact butts. Winners have sex. Passionate sex. A lot. Also many friends. Winners are loved. Winners love life. And life loves them. There are not many winners. Winners are very few. Winners win.

The performance is a collective work of the group.

#winner #originalproject #objecttheatre #improved

www.crossings.si