Back to All Events

Mi ne gremo nikamor (We Are Not Going Anywhere)


  • Intimni oder - GT22 22 Glavni trg Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

11.5.2019, 20:00 - 21:30

16.5.2019, 18:00 - 19:30

Mi ne gremo nikamor
(Moment Maribor, Slovenija)

4. Mednarodni festival neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Festival Prestopi/Crossings

Romantiziranje »dobrih starih časov« ljudje ritualiziramo enako kot idealiziranje »svetle prihodnosti«. Nostalgija in utopija trčita v kaotičnosti sedanjega trenutka, v katerem živimo, pri čemer se razpršenost neštetih perspektiv, resnic in identitet kaže v pomanjkanju in nezaupljivosti do skupnega in javnega. Kako torej misliti ali celo živeti utopični trenutek v sedanjosti in prihodnosti? Sledi in dokaze življenja odlagamo na smetišče nekega distopičnega centra za ponovno uporabo. Posamezniki pa partikularno iščemo svetove, skozi katere osmišljamo lastno bivanje. Predstava uporablja arhiv osebnih predmetov iz vsakdanjega življenja in ustvarja intimna okolja osebnih spomenikov, ki se reflektirajo v širšem družbenem kontekstu. Dialog med zasebnim in javnim se je skrčil na birokratski aparat, ki lahko misli zgolj sam sebe. Res je zapleteno. Res bi radi naredili »pravo stvar«. Res nočemo zajebat'. Res je zapleteno.

Predstava bo premierno uprizorjena na otvoritvi Festival Prestopi/Crossings.

#nostalgija #utopija #fotografija #nocojbomospremenilisvet

www.prestopi.si

***
Trajanje/Duration: 75 minut
Lokacija/Location: Intimni oder, GT22

Ustvarjalci/Creative team: Nika Bezeljak, Miha Blažič – N'toko, Andrej Firm, Barbara Kukovec, Petra Veber
Produkcija/Production: Moment Maribor

***
We Are Not Going Anywhere
(Moment Maribor, Slovenia)

The 4th International Festival of Independent Performing Arts Festival Prestopi/Crossings

The romanticization of “good old times” is ritualized by people in the same way as the idealization of “bright future”. Nostalgia and utopia collide in the chaos of the present moment in which we live, where the dispersion of innumerable perspectives, truths and identities reveals itself in a lack of trust in the common and public. How do we then think or even live the utopian moment in the present and the future? Traces and evidence of life are discarded at the dump of some dystopian re-use centre. While individuals look for the worlds through which we give meaning to our existence in particular ways. The performance deploys an archive of personal objects from everyday life and creates intimate environments of personal monuments, which reflect the broader social context. The dialogue between the private and the public has shrunk to the bureaucratic apparatus, which is able to think only itself. It really is complex. We really want to do the “right thing”. We really do not want to “screw things up”. It really is complex.

#nostalgia #utopia #photo #tonightwewillchangetheworld

www.crossings.si