Back to All Events

And Here I Am (In tukaj sem)

  • Intimni oder - GT22 22 Glavni trg Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

And Here I Am
(Developing Artists, Palestina)

And Here I Am je epsko popotovanje borca, zapornika in begunca iz palestinskega Zahodnega brega ter iskanje identitete in samoodkrivanje obenem. S prepletanjem dejstev in fantazije, tragičnosti in komičnosti skozi prvo in drugo palestinsko intifado sledimo protagonistu Ahmedu Tobasiju in njegovi transformaciji od oboroženega uporniškega borca do umetnika, od Palestine do Norveške in nazaj. Skozi serijo tragikomičnih epizod nas prepelje v osrčje stiske, boja in protislovij mladega palestinskega človeka, ki je odraščal pod okupacijo, in njegovega prizadevanja za dosego pravega pomena svobode. Besedilo je po motivih Tobasijevega življenja zapisal večkrat nagrajeni pisatelj Hassan Abdulrazzak.

+ Predstavi sledi pogovor z ustvarjalci.

#zahodnibreg #borec #umetnik #avtobiografija #adaptacija

www.prestopi.si

***
Trajanje/Duration: 75 min
Lokacija/Location: Intimni oder, GT22

Avtor besedila/Writer: Hassan Abdulrazzak
Izvajalec/Performer: Ahmed Tobasi Tobasi
Režiserka/Director: Zoe Lafferty
Scenografinja/Set designer: Sarah Beaton
Oblikovalca luči/Lighting designers: Jess Bernberg, Andy Purves Oblikovalec zvoka/Sound designer: Max Pappenheim
Koreograf/Choreographer: Lanre Malaolu
Prevajalec/Translator: Eyas Younis

***
And Here I Am
(Developing Artists, Palestine)

And Here I Am is an epic journey of an activist, prisoner and refugee from the Palestinian West Bank, a journey of the search for identity and self-discovery. Through intertwining fact and fantasy, the tragic and the comic, through the First and the Second Palestinian Intifadas, we follow the protagonist Ahmed Tobasi and his transformation from an armed insurgent fighter to artist, from Palestine to Norway and back. Through a series of tragic-comic episodes, he leads us into the heart of distress, fight and the paradoxes of a young Palestinian man who grew up under the occupation, as well as his efforts to reach the true meaning of freedom. A text based on the motifs of Tobasi’s life was written by the many times awarded author Hassan Abdulrazzak.

+ Post-performance discussion with the artists.

#westbank #activist #artist #autobiography #adaptation

www.crossing.si


Later Event: May 18
I Love 80s - Summer time :)