Back to All Events

Lahko več! Mora več!


  • Galerija K18 18 Koroška cesta Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
vec.jpg

Lahko več! Mora več!
video performans

Vljudno vabljene_i na predstavitev produkcije rezidenčnega umetnika programa SobaZaGoste/GuestRoomMaribor Gilda Bavčevića, ki bo v soboto, 18. 5. 2019, v dveh terminih: prvi termin od 11:00 do 14:00 in drugi termin od 19:00 do 21:00 v Galeriji K18, Koroška c. 18, Maribor.

Intervencije se bodo pričele v sredo, 15. 5. 2019, ob 11:00 v luknji oziroma na lokaciji, kje je bil načrtovan Kulturni center MAKS, Ruška cesta.
O vseh nadaljnjih lokacij bomo obveščali preko FB.

Aktualni rezident SobeZaGoste/GuestRoomMaribor bo v sredo, 15. 5. 2019, in v četrtek, 16. 5. 2019, izvedel več intervencij na različnih zapuščenih lokacij (MTT - Mariborska tekstilna tovarna, podhod pri avtobusni postaji, bivša tovarna Borisa Kidriča, načrtovani Kulturni center MAKS ali področje bivšega TAM-a) v Mariboru.
Omenjene lokacije pričajo o propadlem gospodarstvu in prav zaradi tega bodo postale scenografija načrtovanih intervencij. Z uprizarjanjem absurdnega dejanja Gildo Bavčević po eni strani izpostavlja zapuščene prostore, po drugi pa nezmožnost družbe, da korektno pristopi k reševanju ekonomskih, socialnih ali okoljskih problemov.

Intervencije se bodo pričele v sredo, 15. 5. 2019, ob 11:00 v luknji oziroma na lokaciji, kje je bil načrtovan Kulturni center MAKS, Ruška cesta.
O vseh nadaljnjih lokacij bomo obveščali preko FB.

Gildo Bavčević (r.1979, Split, Hrvaška) je multimedijski umetnik, ki se ukvarja predvsem z različnimi oblikami družbeno angažirane umetnosti in hkrati naslavlja družbene in politične probleme. Ustvaril je številne performanse, video performanse, video inštalacije, kratke filme in zvok v treh dolgometražnih filmih. Poleg samostojnih razstav, se je udeležil številnih skupinskih razstav in festivalov na Hrvaškem in v tujini. Je nagrajenec razstave 39. Splitskega Salona za video performans Plastični človek. Dobil je prvo nagrado 46. Revije hrvatskog stvaralaštva za dokumentarni film Mreža solidarnosti, s katerim je magistriral iz filmske in medijske produkcije na Splitski umetniški akademiji. Je član Hrvaškog društva likovnih umetnikov in Splitskega društva hrvaških likovnih umetnikov. Živi in ustvarja v Splitu.
Več: https://gildo-bavcevic-portfolio.tumblr.com/

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

___________________________________________________________________

Can Do More! Must Do More!

presentation of video performances by Gildo Bavčević


Please join us at the presentation of the latest production by Gilde Bavčevića, at 18. 5. in two parts - from 11:00 until 14:00 and from 19:00 until 21:00 at gallery K18.

At Wednesday, 15th of May and Thursday, 16th of May Gildo Bavčević will make several interventions at various abandoned locations in Maribor (MTT-Maribor tekstil industry, underpass near bus station, former factory Boris Kidrič, planned cultural center MAKS or space of former TAM). Mentioned locations are witnesses of collapsed economy and as such will become a scenography of planned interventions. With absurd acts Gildo Bavčević on one hand exposes abandoned spaces, on the other hand inability of society to correctly approaches to solving of economic, social or ecological issues.

Interventions will start at Wednesday at 11:00 in the whole, the site where cultural center MAKS was planned at Ruška cesta.
On other locations we will notify through facebook event.


Gildo Bavčević ( b.1979, Split, Croatia) is a multimedia artist interested in different forms of socially engaged art and ways of tackling social and political issues. He has created many performances, video performances, video installations, short films, as well as the sound in three feature-length films. In addition to the presentation of his works in his solo shows, he has participated in a large number of group exhibitions and festivals in Croatia and abroad. He has won a prize at the 39th Split Salon exhibition of contemporary art (Splitski Salon) for his video performance Plastic Man Machine and first prize at 46th Croatian Film Festival (Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva) for his documentary Mreža solidarnosti (Solidarity Network), which was his graduate thesis in 2013 with which he obtained his MA in Film and Media Production from Split's Art Academy, from which he received the title of assistant professor. He is a member of both the Croatian Freelance Artist Association and Split's Croatian Visual Artist Association. He lives and works in Split.

https://gildo-bavcevic-portfolio.tumblr.com/