Back to All Events

Heroj 2.0. - Predstava vseh predstav (The Show of All Shows)

  • II. gimnazija Maribor 1 Trg Miloša Zidanška Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Heroj 2.0. - Predstava vseh predstav
(Moment Maribor, Slovenija)

4. Mednarodni festival neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Festival Prestopi/Crossings

Če ne misliš, da si najboljši igralec, nehaj igrati. Če ne misliš, da delaš najboljšo predstavo, je ne delaj. Če misliš, da razpisa ne boš dobil, ga ne piši. Heroj 2.0 govori točno o tem, ne gre za vprašanje vere, ampak za popolno in slepo prepričanje, da Heroj 2.0 JE predstava vseh predstav.
Vse, kar imata, vse, kar jima preostane na poti do triumfa, sta onadva, z ramo ob rami. Praznina, luč in dva igralca. Heroja. Oba sta glavna junaka. Oba se borita za svoje mesto pred publiko, izbira sredstev ni vprašanje. Brezkompromisno, preko vseh ovir do vrhunske stvaritve, mojstrovine, remek dela. Glavna tema predstave Heroj 2.0 je ambici- ja. O njej govorimo skozi problematiziranje gledališča. Kako ga delamo, kako ga gleda- mo, kako ga izvajamo. Metagledališkost
je iskrena in vključujoča. Dva izvajalca, ki delata vse sama. Njun pristni in duhoviti modus operandi postane njun gledališki modus vivendi.

#heroj #glavnajunaka #vsebina #forma #avtorskiprojekt

www.prestopi.si

***
Trajanje/Duration: 75 min
Lokacija/Location: Amfiteater II. gimnazija Maribor (uradna stran)

Avtorja in izvajalca/Authors and performers: Uroš Kaurin, Vito Weis
Dramaturginja/Dramaturge: Katarina Stegnar
Oblikovalec videa/Video designer: Boris Bezic
Oblikovalka glasbe in korepetitorka/Music designer and accompanist: Lea Čehovin
Fotografinja/Photographer: Nada Žgank
Produkcija/Production: Moment Maribor
Koprodukcija/Co-production: Zavod EN-KNAP EnKnapGroup

***
Hero 2.0 - The Show of All Shows
(Moment Maribor, Slovenia)

The 4th International Festival of Independent Performing Arts Festival Prestopi/Crossings

If you don’t consider yourself to be the best actor, stop acting. If you don’t think you are making the best show, don’t make it. If
you don’t think you can be selected for the programme, don’t apply. Hero 2.0 talks exactly about this: it’s not a question of faith but a matter of complete and blind conviction that Hero 2.0 IS the show of all shows. Everything they have left on the way to triumph is themselves, shoulder to shoulder. The void, light and two actors. Heroes. Both are the leading men. Both ght for their place in front of the audience, by any means available. Uncompromisingly, over any obstacle, to a superb creation, a masterpiece. Hero 2.0’s main theme is ambition. We talk about it through problematizing theatre: the ways we make it, perceive it, perform it. The performance’s metatheatricality is honest and inclusive. The two performers do everything by themselves. Their genuine and humorous modus operandi becomes their theatrical modus vivendi.

#hero #leadingmen #content #form #authorialproject

www.crossings.si