Back to All Events

Moçambique (Mozambik)

  • Drama SNG Maribor 27 Slovenska ulica Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
mozambik_large.jpg

Moçambique
(mala voadora, Portugalska)

4. Mednarodni festival neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Festival Prestopi/Crossings

Ko mlad mozambiški par v kratkem času izgubi dva otroka, si mati med prebolevanjem tragične izgube zaželi, da bi posvojila otroka. Ne kateregakoli otroka, temveč svojega nečaka. Sestra, ki živi na Portugalskem s svojima dvema otrokoma, ji tega ne dovoli. Pisana predstava iz Portugalske pripoveduje o portugalsko-mozambiški kolonialistični preteklosti in ljudeh, ujetih v politično situacijo. Kakšno bi bilo življenje otroka, ki bi odraščal v Mozambiku namesto na Portugalskem? V kaj bi odrasel in s čim bi se ukvarjal? Bi izbral enako pot? Kaj pa, če bi se vmes zgodila ekološka katastrofa? Ali politični preobrat v obeh državah? Manipuliranje z realnimi in izmišljenimi dogodki nastavlja poligon, po katerem ustvarjalci krmarijo s sila zabavnimi in zabavljaštva polnimi pevsko-plesnimi vložki.

Jorge Andrade in José Capela sta skupino mala voadora ustanovila leta 2003, istega leta je bila premierno uprizorjena tudi njihova prva predstava. Do danes so gostovali že na skoraj vseh celinah sveta. Leta 2018 je skupina vstopila v novo ustvarjalno obdobje, znotraj katerega si postavljajo vprašanja o odnosu med ustvarjanjem umetniških del in repertoarja, katere so specifike repertoarja, ki ga ustvari umetniška skupina, in kakšne predstave ustvari skupina, ki sestavlja tudi repertoar.

Predstava Mozambik je del skupnega programa MAMO abonma (partner Drama SNG Maribor).

#kolonializem #posvojitev #kajpače #avtobiografsko #dokumentaristično

www.prestopi.si

***
Trajanje/Duration: 75 min
Lokacija/Location: Stara dvorana Drama SNG Maribor

Režiser/Director: Jorge Andrade
Izvajalci/Performers: Bruno Huca, Isabél Zuaa, Jani Zhao, Jorge Andrade, Matamba Joaquim, Tânia Alves, Welket Bungué
Scenograf/Set designer: José Capela
Kostumograf/Costume designer: José Capela s pomočjo Aldine Jesus (José Capela with Aldina Jesus)
Oblikovalci videa/Video designers: ANIMA, Bruno Canas
Oblikovalca glasbe/Music designers: Rui Lima, Sérgio Martins
Oblikovalec svetlobe/Lighting designer: Rui Monteiro
Fotograf/Photographer: José Carlos Duarte
Asistent/Assistant: Francisco Campos Lima
Producentka/Producer: Joana Costa Santos
Vodja komunikacije in odnosov z javnostjo/Head of communication and public relations: Jonathan da Costa
Organizatorka/Manager: Vânia Rodrigues
Podpornika/Supporters: Centro Cultural Português – Maputo/Instituto Camões, Hotel Peninsular
Zahvale/Acknowledgements: Agostinho Félix Trindade, Alessandra de Silos Brito, Alexandre Zhao, Amilton Alissone, Dai Jing Zhen, Ekaterina Solomina, Filipe Branquinho, Graça Sousa, Luís Santos, Pia Kramer, Rita Couto, Vanda Marques, Vitor Pinto, Zhao Jia Liang
Umetniška rezidenca/Artist residency: Espaço do Tempo
Koprodukcija/Co-production: Teatro Municipal Maria Matos, Teatro Municipal do Porto, Teatro Viriato

***
Moçambique
(mala voadora, Portugal)

The 4th International Festival of Independent Performing Arts Festival Prestopi/Crossings

After a young Mozambican couple loses two children over a short period of time, the mother, in the process of grieving over the tragic loss, starts to hold onto the idea of adopting a child. Not just any child, her nephew. Her sister, who lives in Portugal with her two children, will not let her wish come true. A colourful performance from Portugal talks about the Portuguese-Mozambican colonial past and the people trapped into a political situation. What would a child’s life have been like if she had grown up in Mozambique instead of Portugal? What would she have grown up into and what would she be doing now? Would she have chosen the same path? What if an ecological catastrophe would have happened in between? Or a political turnaround in both countries? Manipulation of real and imaginary events sets up a territory which the authors navigate with hilarious and entertaining singing and dancing interludes.

Jorge Andrade and José Capela established the ensemble mala voadora in 2003, and the same year they premiered their first performance. Since then, they have set foot on almost all continents. In 2018, the ensemble entered a new phase of creativity, which has led them to raise questions about the relationship between producing works of art and the repertoire, the specifics of a repertoire created by an art company, and the kind of performances produced by a group that also chooses the repertoire.

This performance is also part of the MAMO Season Ticket (partner Drama SNG Maribor).

#colonialism #adoption #whatif #autobiographical #documentary

www.crossings.si


Earlier Event: May 13
Antiwords (Nebesede)
Later Event: May 13
Riff Action Family