Back to All Events

StopTrik Workshot 2018 with Osbert Parker


  • Vetrinjski dvor Vetrinjska ulica 30 Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia (map)
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

OSBERT PARKER: 
AVANTURE V PIKSILACIJI - DELAVNICA SODELOVANJA, ali
KO TRČIJO SVETOVI – Slog in tehnika kot del pripovedovanja zgodb

Ustvarite enominutni film z zanimivo in privlačno zgodbo, ki jo je navdihnil trk treh popolnoma nepovezanih podob. Boditi drzni, domiselni in igrivi s tehnikami, ki jih še niste uporabljali, predvsem pa – zabavajte se in se naučite novih tehnik ter spretnosti, ki jih boste lahko prenesli v svoje delo tudi po koncu delavnice. 

Za začetek boste med priloženimi slikami izbrali tri razglednice in uporabili po eno iz treh ločenih tematskih skupin, ki predstavljajo bistvene elemente zgodbe: lik, situacija in okolje. To bo služilo kot izhodišče vaše zgodbe. Slike so različne - od abstraktnih in fantazijskih do brutalno realističnih. Vsako odlikuje močan grafični, ilustracijski ali fotografski slog, ki ni nujno običajen za animacijo, zato bodo morali udeleženci uporabiti svojo domišljijo in se naučiti novih spretnosti in tehnik, s katerimi bodo nepovezane elemente združili v močan in edinstven film. 
Vaša prva naloga bo analiza in razprava o treh podobah, ki ste jih izbrali, ter priprava kratkega scenarija, ki bo vseboval lik iz prve od izbranih slik, v situaciji iz druge slike, ki se odvija v okolju iz tretje slike. 
Delo bo potekalo v skupinah s po 5 udeleženci in naslednji korak bo razvoj preproste, a zanimive zgodbe. Nekaj ur bo na voljo, da boste na listu papirja A4 formata pripravili oris oz. kratek sinopsis. Pred začetkom produkcije bo do konca prvega dne treba ustvariti tudi grob zgodboris ki bo služil kot vizualni vodnik. 
Skupine bodo imele nato imele nadaljna 2 dni za delo v sodelovalnih skupinah za izdelavo modelov, postavitev luči, animacijo, urejanje posnetkov ter dodajanje glasbe oz. oblikovanje zvoka in dokončanje filmov z uporabo poljubne animacijske in/ali pikselacijske tehnike. 
Končani filmi morajo imeti tudi zvočno podobo, ki krepi vzdušje in čustva, ki jih želite s svojim enominutnim filmom sporočiti. Dokončane filme bo potrebno oddati četrti dan delavnice (7. 10.), najkasneje do 12. ure opoldne. 

Za več informacij o Osbertu Parkerju obiščite www.osbertparker.com

Podroben urnik delavnice si je moč ogledati na https://www.stoptrik.eu/workshot-1/

Kako sodelujete na delavnici?

Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima (stop) animacija. 
Število udeležencev je omejeno, prijave zbiramo na mail: brina.stoptrik@gmail.com��. Cena delavnice je 20 EUR. �Prosimo, da plačilo nakažete na račun:�Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Ob železnici 8, 2000 Maribor, Slovenia�IBAN: SI56045150000318668�SWIFT: KBMASI2X�Banka: Nova KBM d. d., Ul. Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor�Namen: Tvoje Ime in Priimek + workshot


OSBERT PARKER: 
ADVENTURES IN PIXILATION COLLABORATION WORKSHOP, or
WHEN WORLDS COLLIDE – Style and technique as part of story telling

Create a one minute film that tells an intriguing and compelling story inspired, by the collision of three totally unconnected images. Be bold, inventive and playful with techniques you've not used before, but most of all - have fun and you'll learn new techniques and transferable skills, which you can use beyond the workshop and in your practice.

Pick three postcards from pictures provided and use one from each of the three separately themed groups that represent essential story elements; Character, Situation and Environment as a starting point for a story. The images range from abstract and fantasy to gritty reality. Each image has a strong graphic, illustration, or photographic style not necessarily common to animation, so participants will have to use imagination and learn new skills and techniques to galvernizes unconnected elements into a powerful and unique film.
Your first task will be to analyse and discuss the 3 images you have chosen and devise a short scenario that involves a character from one of the images, in a situation from the second image, that takes place in an environment from the third.
Working in groups of 5, quickly develop a simple, but compelling story. Create an outline, or short synopsis within a few hours on one sheet of A4 paper. A rough storyboard should be created as a visual guide before production begins by end of day 1. 
Teams will then have a further 2 days working in collaborative teams to build models, light sets, animate, edit and add music, or sound design to complete films using any animation and/or pixilation technique of your choice.
The finished film should have a soundtrack that heightens the atmosphere and emotion of what you are trying to communicate within your one minute film. Finished films must be handed in by 12 NOON on day 4: (Sunday 7th Oct) at the latest.

To find more about Osbert Parker visit www.osbertparker.com

Detailed workshop's schedule available on https://www.stoptrik.eu/workshot-2018/

How can you participate in the workshop?

The workshop is open for everyone interested in (stop motion) animation. The number of the participants is limited so make sure that you register for the workshops by contacting brina.stoptrik@gmail.com.��The cost of the workshops is 20 EURO.�Please deposit the workshot fee to:�Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Ob železnici 8, 2000 Maribor, Slovenia�IBAN: SI56045150000318668�SWIFT: KBMASI2X�Bank: Nova KBM d. d., Ul. Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor�Purpose: Your name and surname + Workshot


Earlier Event: October 4
8th StopTrik International Film Festival
Later Event: October 4
Posvet o mestnem kinu