Javno povabilo za zbiranje predlogov za člane strokovnih komisij MOM
Jan
30
to Mar 28

Javno povabilo za zbiranje predlogov za člane strokovnih komisij MOM

 • Mestna občina Maribor (map)
 • Google Calendar ICS
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Javno povabilo k predlaganju kandidatov za člane strokovnih komisij Mestne občine Maribor na področju kulture za obdobje 2019-2022 (JPSK-KUL-2019)

Datum najave – obvestila (VEČER): 30.01.2019

Datum objave (SPLET, www.maribor.si ): 30.01.2019

Rok za prijavo kandidatur/oddajo predlogov: 25.02.2019

Župan Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: MOM) vabi strokovnjake in ustvarjalce z različnih področij umetnosti in kulture, da kandidirajo, javne zavode na področju kulture, izobraževalne organizacije za poklice v kulturi ter nevladne kulturne organizacije (kulturna društva, kulturne zavode itd.), ki imajo sedež na območju MOM, pa da predlagajo člane strokovnih komisij MOM na področju kulture za obdobje 2019-2022. 

1. Strokovne komisije MOM na področju kulture, skladno s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18), opravljajo naslednje naloge:

 • dajejo mnenja k podlagam za javne razpise in javne pozive ter k ciljem, pogojem in kriterijem javnih razpisov in javnih pozivov, 

 • strokovno obravnavajo, presojajo in ocenjujejo vloge, prispele na neposredne pozive, javne razpise in javne pozive za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, 

 • obravnavajo in ocenjujejo vloge v primeru nujnih interventnih sofinanciranj, 

 • dajejo mnenja s področij, za katera so imenovane, 

 • podajajo predloge strateških usmeritev in mnenja k izvajanju Lokalnega programa za kulturo,

 • opravljajo druge naloge, določene s sklepom o imenovanju. 

2. Strokovne komisije se oblikujejo za naslednja področja kulture: 

 • uprizoritvene umetnosti,

 • glasbene umetnosti,

 • likovne umetnosti,

 • intermedijske umetnosti,

 • avdio-video-film,

 • literatura in založništvo,

 • kulturna dediščina. 

V primerih kulturnih projektov in programov, kjer bi se povezovale ali prekrivale vsebine več kulturnih področij, komisije med seboj sodelujejo, ali se oblikuje posebna strokovna komisija za posebne vsebine. Za vsako strokovno komisijo se izberejo 4 člani, od tega trije kot aktivni člani ter nadomestni član v primeru izločitev ali drugih odsotnosti članov. 

3. Pričakuje se, da člani strokovnih komisij izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo strokovno izobrazbo, ustrezne strokovne, umetniške ali druge reference in najmanj pet let strokovnih oz. delovnih izkušenj na kulturnem področju katere od strokovnih komisij ali pa so ustvarjalci s prepoznavnim umetniškim ustvarjalnim oz. poustvarjalnim opusom,

 • lahko zagotovijo svoje sodelovanje v času poteka razpisov in pozivov,

 • ne bodo osebno vključeni v programe/projekte, ki bodo kandidirali na razpisih in pozivih MOM, oziroma nimajo z njimi interesnih povezav (izjava kandidata). Ker je pri praktičnem delu strokovnih komisij možnost interesnih povezav nemogoče povsem izključiti, se v takih primerih konflikt interesov preprečuje z izločitvami članov strokovnih komisij pri ocenjevanju in odločanju.  

Pri izbiri med prijavljenimi oziroma predlaganimi kandidati bodo pri zagotavljanju strokovne pokritosti posameznih kulturnih in umetniških področij imele prednost osebe:

 • z višjimi akademskimi nazivi in več strokovnimi referencami na področju (bibliografija in objave, nagrade, vodenje projektov, vodstvene izkušnje…) ali

 • z uspešnejšo umetniško kariero (javne objave, razstave, koncerti ipd. s pozitivnim odzivom)

 • z izkušnjami pri ocenjevanju kulturnih vsebin, članstvom v žirijah, pisanju recenzij, kritik ipd.

 • z nižjim rizikom interesnih povezav.

4. Prijava kandidature je lahko osebna, kar pomeni, da se lahko posameznik prijavi sam, ali pa kandidata predlaga organizacija ali posameznik. 

V primeru, da kandidata predlaga organizacija ali posameznik, lahko ta predlaga samo enega kandidata na posameznem področju.

5. Kandidat ali predlagatelj kandidata naj ob prijavi priloži naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 1 (vsebuje podatke o kandidatu in predlagatelju, kakor tudi utemeljitev kandidature oz. predloga);

 • izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 2 (izjava kandidata o soglasju s kandidaturo za člana strokovne komisije MOM).

Obrazca sta v prilogi objave tega poziva na spletni strani www.maribor.si


6. V izbirni postopek bodo uvrščene prijave oziroma predlogi, ki bodo pravočasno posredovani na izpolnjenih prijavnih obrazcih (obrazec 1 in obrazec 2). 

Za pravočasne se štejejo prijave oziroma predlogi, ki bodo oddani do vključno 25.02.2019 na način, kot ga določa javno povabilo.

Predlog za kandidata naj bo poslan v zaprti ovojnici (kamor nalepite obrazec 3) na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali oddan v sprejemni pisarni MOM v času uradnih ur, do vključno 25.02.2019 do 15. ure. 

Pregled predlaganih prijav kandidatur, izločitev prijav, ki ne bi izpolnjevale pogojev, ter ureditev prijav po izpolnjevanju prednostnih kriterijev bo opravil Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor. Posamezne kandidate z ustreznimi referencami lahko Urad za kulturo in mladino oziroma župan tudi neposredno povabi h kandidaturi. Člane strokovnih komisij bo izbral in imenoval župan.    

Z izbranimi člani strokovnih komisij bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju, za svoje delo pa bodo honorirani. Župan lahko tudi odloči o prenehanju mandata članov komisije.  

Imena in priimki izbranih članov strokovnih komisij MOM na področju kulture bodo javno objavljeni na spletni strani MOM.

Informacije v zvezi z javnim povabilom lahko dobite v času uradnih ur na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor (Nina Marovt, tel. 02 2201-416 ali po e-pošti: nina.marovt@maribor.si).


Aleksander Saša Arsenovič

Župan


Povezava do uradne spletne strani: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=16514


View Event →
Včasih zasebno: iz osebne zapuščine Janka Glazerja
Jan
31
to Apr 20

Včasih zasebno: iz osebne zapuščine Janka Glazerja

 • Univerzitetna knjižnica Maribor (map)
 • Google Calendar ICS
glazer.jpg

V počastitev kulturnega praznika bo v Univerzitetni knjižnici Maribor v torek, 5. februarja 2019, ob 17. uri odprta Glazerjeva knjižnica.

Ob tem bosta odprti tudi razstavi Včasih zasebno: iz osebne zapuščine Janka Glazerja v Knjižnem razstavišču in Bogdan Borčič: grafike iz zbirke Galerije Božidar Jakac v Likovnem razstavišču.

Slavnostni govornik bo pesnik, literarni ustvarjalec in knjižničar Borut Gombač, v kulturnem programu pa bosta nastopila kantavtor Peter Andrej in kitarist Bor Zazula, prapravnuk Janka Glazerja.

Na ogled do 20. aprila. 


View Event →
Dušan Gajšek - fotografije
Feb
6
to May 6

Dušan Gajšek - fotografije

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Spoštovani ljubitelji umetniške fotografije.

V kreativni fotografiji se odraža umetnikov osebni izrazni slog, ki ga avtor razvije v procesu svojega ustvarjanja, izraža njegova čustva, domišljijo in doživetja z upoštevanjem tehnike, izvirnosti in kompozicije z namenom, da jih deli z gledalcem. Vse to se dogaja skozi kreativni miselni proces umetnika, ki preko objektiva in njegovih leč stremi ujeti trenutek kreativnega opažanja.

V salonu OPTIKE JULIUS odločili da uredimo razstavni prostor za razstavo umetniških fotografij Dušana GAJŠKA, katere otvoritev bo v

sredo 06. februarja ob 14.00,
v salonu optike Julius v PLANET TUŠ na Poljanah v Mariboru

Avtorja in njegovo delo bo predstavila umetnostna zgodovinarka Pavlina Grošelj. Razstavo pa bo svečano otvoril predsednik Fotokluba Maribor Branimir Ritonja.

Razstva bo odprta do maja 2019.

Vljudno vabljeni!


View Event →
Lucija Stramec - Slike svetlobe
Feb
7
to Apr 7

Lucija Stramec - Slike svetlobe

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

V četrtek, 7. februarja, ob 19.oo, vas prešerno vabimo v E2RD galerijo, Gosposka 34, Maribor, na otvoritev razstave Slike svetlobe Lucije Stramec.

Lucijo Stramec zanima relacija svetlobe in materialne prezence, kar evocira razmislek tudi o duhovnih razsežnostih življenja in narave kot fundamenta našega bivanja.

V svoji unikatni tehniki slikanja, z uporabo tankih lazurnih linij s čopičem, plasti večnivojski raster, s katerim definira iluzijo oblik na slikovni ravnini na videz monokromnega temeljnika.

Vabljeni!


View Event →
Pohod štirinajste divizije na Štajersko
Feb
8
to Mar 31

Pohod štirinajste divizije na Štajersko

 • Fotografski muzej Maribor (map)
 • Google Calendar ICS
pohod.jpg

V Fotografskem muzeju Maribor na kulturni praznik odpiramo fotografsko razstavo, ki jo posvečamo 75- letnici prihoda Štirinajste divizije na Štajersko.
Štirinajsto divizijo so sestavljale Tomšičeva, Šercerjeva in Bračičeva brigada. Pred odhodom je štela 1112 borcev in bork. Po sklepu vrhovnega štaba NOV in POJ je 6. januarja 1944 krenila iz Suhorja v Beli Krajini na 310 km dolgo in mesec dni trajajočo pot čez Hrvaško proti Halozam. Divizija je v noči iz 6. na 7. februar 1944 prišla na štajerska tla. Ves čas pohoda na Štajerskem se je divizija spopadala s sovražnikom, pričakala pa sta jo tudi sneg in peklenski mraz. Na pohodu je izgubila tretjino borcev, okoli 360 (padli, pogrešani in zajeti), približno 200 ranjenih, bolnih in izčrpanih borcev, pa se je zdravilo na partizanskih domačijah. Ohranila je svojo udarnost. Aprila 1944 je štela že 800 borcev in začela ponovno izvajati akcije ter napadati sovražnika na območju 4. operativne cone.View Event →
Enimation school: Šola animiranega filma za otroke s Hano
Feb
12
to Apr 23

Enimation school: Šola animiranega filma za otroke s Hano

enimation.jpg

Naučimo se ustvarjati animirane filme. Ja, čisto zaresne! V februarju pričenjamo nov sklop Šole animiranega filma.

ENIMATION school je izobraževalni program, kjer lahko svoje sanje s pravo mero domišljije uresničimo v čisto pravem animiranem filmu.

V ENIMATION school bomo spoznali različne tehnike, ki jih uporabljamo pri animaciji, in se podrobneje seznanili z vsako fazo nastajanja animiranega filma. Pod vodstvom izkušene mentorice animacije za otroke in mladino, mag. Hane Repše, se bomo poglobili v svet zgodb oživljenih na platnu, od ideje do filma. Spoznali bomo lik in scenografijo, animacijo, kjer sta pomembna gibanje in čas, video montažo in se spopadli s produkcijo. V trimesečnem sklopu, kolikor traja ENIMATION school, bomo potovali od ideje do filma.

Šola je namenjena otrokom in mladim, ki se želijo izobraževati v umetnosti animiranega filma. Animirani filmi, ki jih ustvarjajo udeleženci v ENIMATION school, sodelujejo na filmskih festivalih, tekmovalnih in ljubiteljskih, širom po svetu.

CENA ŠOLE: 30 €/mesec
OBVEZNE PRIJAVE in več informacij na telefonski številki 041 556 332 (Hana).

ENIMATION school se izvaja pod okriljem Društva za razvoj filmske kulture v sodelovanju z Zavodom MARS Maribor.


View Event →
Pesniška delavnica
Feb
21
to Apr 18

Pesniška delavnica

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Anja Golob v sodelovanju z MKC Črka in Vetrinjskim dvorom organizira PESNIŠKO DELAVNICO V MARIBORU.

Cilj pesniške delavnice je s pomočjo teorije in prakse izboljšati lastno pesniško prakso. Namenjena je polnoletnim osebam, ki so vsaj do gležnjev že zagazile v poezijo, ni torej za popolne začetnike_.

Potekala bo v obliki osmih večernih srečanj, od katerih se morajo udeleženke_ prikazati vsaj na sedmih. Pričakuje se aktivno sodelovanje, delo doma ter sposobnost prenesti dobronamerno argumentirano kritiko ali vsaj željo, se v tem izmojstriti.

Delavnica ni brezplačna, ker umetnost ni zastonj. Vsak udeleženec_ po koncu vsakega srečanja odda prostovoljni prispevek, ki ne sme biti manjši od 1 eur in ne večji od 5. Stane, skratka, med 8 in 40 eur.

Okvirni program v osnovnih črtah:

I. BRANJE
1. Uvodno srečanje (21. 2.) – kaj je poezija, kaj ni poezija, kako dojemamo kritiko in kako kritiziramo, zakaj je branje poezije pomembno ter kako se ga lotiti, kako debatirati o poeziji in si ne zlomiti jezika
2. Osnovne črte teorije verza + praktične vaje 1 (28. 2.) – branje, sprehod in prevajanje
3. Praktične vaje 2 – branje, debata, kritika

II. PISANJE
5. Osnove pisanja – kaj hočem povedati in kako to reči, smisel pisanja poezije, zasebni in družbeni cilji pisanja poezije, izpete rime, rime iz pet + pisanje z mesta ali kaj je dobra metafora in zakaj je ključna (primer z jabolkom)
6. Praktične vaje 1 – sinteza branja in pisanja s primeri iz svetovne zakladnice poezije
7. Praktične vaje 2 – pisanje, recepcija, argumentirana kritika

III. NASTOPANJE
8. praktične vaje – sinteza, lastni primeri, debata, priprava na branje

Delavnico vodi ANJA GOLOB (www.anjagolob.org). Prijave s svojim kontaktom (mail, telefonska številka) in kratkim opisom lastne pesniške zgodovine pošljite, prosim, na anjagolob opica protonmail pika ch, da prejmete mail z navodili za prvo srečanje. V prijavi NUJNO navedite svoje cilje - zakaj se prijavljate in kaj si od delavnice obetate.
Število mest je omejeno, zato ste vljudno naprošeni, da se podvizate. Hvala & se vidimo!


View Event →
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti
Feb
22
to Mar 22

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti

 • Mestna občina Maribor (map)
 • Google Calendar ICS
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

📢 Mestna občina Maribor objavlja javni razpis 📢
*
➡️ JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI v Mestni občini Maribor v letih 2019, 2020 in 2021 – nevladni in nepridobitni mladinski centri.
Razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletni strani Mestne občine Maribor: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=16562


View Event →
Javni razpis za izbor kulturnih programov
Feb
22
to Mar 22

Javni razpis za izbor kulturnih programov

 • Mestna občina Maribor (map)
 • Google Calendar ICS
mom.png

📢 Mestna občina Maribor objavlja javni razpis 📢
*
➡️JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV, ki jih bo v letih 2019 - 2021 sofinancirala Mestna občina Maribor.
Razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletni strani Mestne občine Maribor: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=16560


View Event →
Bajk kuhna / Bike kitchen / Maribor
Feb
22
to Mar 29

Bajk kuhna / Bike kitchen / Maribor

 • Mariborska Kolesarska Mreža (map)
 • Google Calendar ICS
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Bajk kuhna je delavnica skupnostnega urejanja in popravljanja koles. Namenjena je vsem, ki želijo izpopolniti znanje in veščine popravljanja in nadgradnje koles. Na voljo je vso orodje, deli in znanje s strani najboljših strokovnjakov.

Bajk kuhna je na sporedu vsak petek od 16:30 do 20:30 v kletnih prostorih Centra mobilnosti Maribor na Partizanski cesti 21.

Program izvaja ekipa Mariborske kolesarske mreže.

Pravila uporabe Bajk kuhne so objavljena tukaj: https://ibikemaribor.com/pravila-bajk-kuhne/


View Event →
 Andrej Lamut - otvoritev prodajne razstave
Feb
28
to Jun 2

Andrej Lamut - otvoritev prodajne razstave

lamut.jpg

Na prvi prodajni razstavi v letu 2019 predstavljamo mladega fotografa Andreja Lamuta in njegovo najnovejšo fotografsko serijo Mnemosis. Izbor fotografskih del iz serije bo na prodaj. Pridite in odnesite umetnost v svoj dom!

Mnemosis je tretja obsežnejša fotografska serija v avtorjevem ustvarjalnem opusu. Z njo se odmika od prikazovanja materialne stvarnosti in gledalcu razodeva prostrane notranje svetove, prepredene z nerazložljivimi, pogosto fantazijskimi podobami. Andrej Lamut v svoji seriji Mnemosis raziskuje spremenjeno stanje zavesti, poimenovano dnevna parahipnagogija. To je stanje med spanjem in budnostjo, ki ga spremljajo fantazme, miselni prebliski ali nenadne ideje, ki so pozabljene v trenutku, ko doživetje mine in se posameznik zave svoje okolice.

Mnemosis je utelešenje tistega, kar ostane v zavesti po parahipnagogični epizodi: vizualna materializacija nedostopnih, oddaljenih misli in podob, za katere posameznik ve, da so obstajale v njegovi zavesti, vendar v spomin ne more priklicati njihove vsebine. Lamut s fotografijami iz serije ne poustvarja spominov iz lastnih parahipnagogičnih doživetij, ampak ustvarja arhetipske podobe, s katerimi želi v gledalcu vzbuditi občutke, podobne tistim, ki spremljajo tovrstna doživetja. Lamutove fotografije ne nosijo jasno razpoznavnih sledov časa, prostora ali zabeleženega dogodka. Motivi na njih so v neprestanem ponavljanju, ujeti v brezčasje svojega obstoja.

Serija Mnemosis je nastala v okviru projekta PARALLEL, evropske platforme za fotografijo, namenjene mednarodni promociji obetavnih fotografov in kustosov. Andrej Lamut je postal del platforme na povabilo UGM, ki je slovenska članica PARALLELa. 

Andrej Lamut je fotograf mlajše generacije, ki pri svojem delu raziskuje različne analogne in digitalne fotografske tehnike. Fotografije so zanj več kot le nosilci podobe. Razume jih kot fizične objekte, ki morajo biti videni, občuteni in izkušeni. Proces ustvarjanja dela ter njegova prezentacija sta zanj enako pomembna kot sama podoba. Leta 2016 je s pohvalo magistriral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, za svoje delo pa je prejel številne nagrade, med drugim tudi študentsko Prešernovo nagrado ALUO ter priznanje za najbolje oblikovano knjigo v sekciji monografske in bibliografske izdaje na 33. Slovenskem knjižnem sejmu. Kot mladi umetnik je predstavljal Slovenijo v prvem ciklu mednarodne fotografske platforme PARALLEL - European Photo Based Platform, v sklopu katere je svoja dela predstavil na festivalu FORMAT v Veliki Britaniji in Organ Vida na Hrvaškem.
View Event →
Generali petki | Generali Fridays
Mar
1
to Apr 5

Generali petki | Generali Fridays

generali.jpg

GENERALI petki
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
petki: 25. januar in 1. marec 2019
Generali ekspres vodstvo ob 18.00 + podaljšan odpiralni čas UGM do 20.00

Tudi ob razstavi Ne glej nazaj, okej? vam Generali Zavarovalnica omogoča obisk UGM v večernih urah vse do 20.00. Pred tem se za uvod pridružite strokovnemu 30 minutnemu vodstvu po razstavi Ne glej nazaj, okej?, ki ponuja hiter vpogled v dela kar dvajsetih domačih in tujih, mladih in uveljavljenih sodobnih umetnikov.

O Ne glej nazaj, okej?
Zanima nas, kakšna je vloga umetnosti v zapletenem in protislovnem procesu spominjanja, ki je navidezno bolj povezan s preteklostjo kot prihodnostjo. Razstava Ne glej nazaj, okej? predstavlja tiste prakse znotraj sodobnoumetniške produkcije, ki k spominjanju in dekonstrukciji zgodovine pristopajo drzno; prakse, ki individualno spominjanje in konflikte zgodovinjenja soočajo v brezkompromisnih dejanjih; in prakse, ki z željo po razdiranju konvencij ob formalno prepričljivem jeziku humorja, absurda, poetike ali redukcije v sebi nosijo neposlušnost in upor. Ne glej nazaj, okej? ponuja v razmislek vprašanje, ali nam pogled nazaj lahko končno omogoči nov začetek? Mogoče je čas, da se spomnimo prihodnosti!

umetniki: Adel Abdessemed, Sarah Abu Abdallah, Allora & Calzadilla, Mounira Al Solh, Francis Alÿs, Nika Autor, Morten Barker, Nataša Berk, Ana Dana Beroš, Jasmina Cibic, Cao Fei, Vadim Fiškin, Tanja Lažetić, Nina Mangalanayagam, Emeka Ogboh, Agnieszka Polska in Witek Orski, Hrair Sarkissian, Massinissa Selmani
kustosinja: Simona Vidmar; asistent kustosinje: Jure Kirbiš


View Event →
Čistim atelje!
Mar
6
to Mar 20

Čistim atelje!

mirt.jpg

Zaradi prostorne stiske, ter potrebe za ustvarjanjem novih del - čistim atelje.
Omejeno obdobje ponujam, po ugodnih cenah, starejša dela (večinoma slike srednjega in velikega formata).
Obiščite me v ateljeju ali pokličite 041 274 004.


View Event →
ŠTAJER-MARK: po sledeh skupne zgodovine 
Mar
8
to Mar 30

ŠTAJER-MARK: po sledeh skupne zgodovine 

 • Univerzitetna knjižnica Maribor (map)
 • Google Calendar ICS
ukm.jpg

Razstavišče

ŠTAJER-MARK: po sledeh skupne zgodovine 

Gostujočo razstavo o razglednicah zgodovinske Spodnje Štajerske (1890–1920), v kateri so uporabljene tudi razglednice iz Zbirke drobnih tiskov UKM, je pripravila projektna skupina z Univerze v Gradcu.

Odprtje: petek, 8. marec, 12.00, po predavanju

Na ogled od 8. do 30. marca. 


View Event →
Wom@rts I Women, (be)coming
Mar
8
to Apr 13

Wom@rts I Women, (be)coming

women.jpg

Women, (be)coming
UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2
8. marec - 13. april 2019
otvoritev: 8. marec 2019, 19.00
kustosinja razstave: Breda Kolar Sluga
razstavo bo odprla: ambasadorka projekta Wom@rts, filozofinja dr. Eva D. Bahovec

8. marca, ob mednarodnem dnevu žensk, odpiramo prvo od dveh zaporednih predstavitev umetniških del, nastalih v okviru umetniških rezidenc s področij grafike, stripa in ilustracije ter digitalnih medijev na evropski platformi za enakopravno reprezentacijo žensk v kulturi Wom@rts. Mednarodna razstava skupno 32 avtoric iz več kot 10 držav, je v UGM Studiu zasnovana premierno, kasneje pa bo potovala v razstavišča partnerjev projekta. Drugi sklop del bo predstavljen 26. aprila.

Na prvem delu razstave, 8. marca se predstavljajo umetnice:
Ana Pečar (Slovenija), María Castellanos (Španija), Cristina Busto Alvarez (Španija), Marija Stonytė (Litva), Hanne Larsen (Norveška), Stéphanie Cadoret (Francija), Haya Blanco (Španija), Fernanda Álvarez Jimenez (Španija), Aoiffe Barret (Irska), Neringa Žukauskaitė (Litva), Audrey Potrat (Francija), Samira Kentrić (Slovenija), Korina Hunjak (Hrvaška), Merieme Mesfioui (Francija), Nanu González (Španija) in Fionnualla Doran (Irska).
Več: http://bit.ly/Women_becoming_si

Spremljevalni program:
petek, 8. marec 2019, 20.00 // Klub Wetrinsky, Vetrinjska ulica 30
Zabava ob mednarodnem dnevu žensk

Sobota, 9. marec 2019, 11.00-13.00 // UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2
Pogovori z umetnicami

VABLJENI!

/////////////////////////////////////////////////
[SLO zgoraj]
UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2
8 March - 13 April 2019
opening: 8 March 2019, 19:00
exhibition curator: Breda Kolar Sluga
exhibition inaugurated by: Dr. Eva D. Bahovec, philosopher and Wom@rts ambassador

On 8 March, International Women's Day, we are opening the first of two consecutive presentations of art works emerged from the Wom@rts Project's artistic residencies in the fields of printmaking, comics & illustration and lens-based media.The international exhibition of altogether 32 artists from more than 10 different countries will premiere in Maribor and is scheduled to later on roam the project's partner exhibition grounds. The second part of the exhibition opens on 26 April.

The first part – on 8 March – presents the artists:
Ana Pečar (Slovenia), María Castellanos (Spain), Cristina Busto Alvarez (Spain), Marija Stonytė (Lithuania), Hanne Larsen (Norway), Stéphanie Cadoret (France), Haya Blanco (Spain), Fernanda Álvarez Jimenez (Spain), Aoiffe Barret (Ireland), Neringa Žukauskaitė (Lithuania) and Audrey Potrat (France), Samira Kentrić (Slovenia), Korina Hunjak (Croatia), Merieme Mesfioui (France), Nanu González (Spain), Fionnualla Doran (Ireland).
More: http://bit.ly/Women_becoming_en

Accompanying program:
Friday, 8 March 2019, 20:00 // Club Wetrinsky, Vetrinjska ulica 30
International women's day party

Saturday, 9 March 2019, 11:00-13:00 // UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2
Artist talks

Wom@rts is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union

KINDLY INDVITED!


View Event →
Dušan Kastelic, deček z mrčesom v glavi
Mar
13
to Apr 13

Dušan Kastelic, deček z mrčesom v glavi

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

"Ljudje zavestno nočejo spregledati. (...)", je ilustrator, (provokativni) stripar, pionir 3D-animacije, nagrajevani animator, režiser, producent, oblikovalec, družbeni aktivist, ekolog, pedagog in neustavljivi nespečnež Dušan Kastelic povedal v intervjuju za Delo.

Otvoritvi avtorjeve pregledne razstave 13.3.2019 ob 19h bo sledil pogovor z nespečno kulturno producentko Tanjo Cvitko. O mrčesu v glavi in izstopanju iz okvirjev. Dušan Kastelic, prvič pod drobnogledom v Mariboru.

Letošnji nagrajenec Prešernovega sklada se s svojimi deli že od vsega začetka ustvarjanja dokazuje kot avtor svetovnega formata, kar dokazuje s prejemom neštetih nagrad svetovnega ranga. Od programiranja izobraževalnih računalniških iger, stripovskih albumov, stripov in ilustracij za Mladino, globalno odmevnih animiranih filmov do prenosa znanja na vse vedoželjne (predavatelj animacije na Visoki šoli za umetnost v Novi Gorici).
Omenimo zgolj uspehe filmov "Perkmandeljc" (izdelan v obliki videospota za skupino Orlek, dosegel mednarodno slavo in bil predvajan na festivalu Sundance), "Čikorja an' kafe", narejen po pesmi Iztoka Mlakarja, predvajan na preko 200 festivalih in prejemnik 20 mednarodnih nagrad.

Izstopa zadnji Dušanov film, THE BOX (Celica), ki je bil razglašen za najboljši evropski neodvisni film leta 2018 v kategoriji kratkega animiranega filma na filmskem festivalu Cinequest, zaradi česar ga Ameriška filmska akademija avtomatično upošteva pri izbiri nominirancev za nagrado oskar. Septembra 2017 je na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za najboljši animirani film. (V Mariboru smo ga lahko videli na Letnem kinu Minoriti!)

"Škatla je polna mrkih bitij, ki dneve preživljajo v zdolgočasenem dremežu. Nekega dne pa med njimi vzklije deček, ki je povsem drugačen: vesel, živahen in radoveden. Bolj ko raste, bolj gre s svojimi vragolijami sosedom na živce. Dokler jim nekega dne dobesedno ne zraste čez glavo …"
Tematika filma je univerzalna, vendar se lahko aplicira tudi na okoljevarstveno problematiko – ne samo Zasavja, od koder je Dušan doma, vendar tudi na globalno raven. Gre za prastaro resnico in v umetnosti že velikokrat načeto temo o ljudeh, ki ne prenesejo, da kdo štrli iz množice. Komaj čakajo, da "out of the box" osebka doseže ista ploskoglava usoda in da se umiri. Zveni znano?

Razstava bo na ogled do 5.4.2019, v preddvorani Vetrinjskega dvora.

Koprodukcija:
Narodni dom Maribor - Vetrinjski dvor in BUGBRAIN, Inštitut za animacijo. V sodelovanju s Tanjo Cvitko in Društvom za razvoj filmske kulture, Maribor.


View Event →
O zadrugi Stara roba, nova raba / About coop Old Goods, New Use
Mar
14
to Mar 21

O zadrugi Stara roba, nova raba / About coop Old Goods, New Use

zadruga.jpg

V okviru projekta AKUPARA: Inkubator rokodelstva, zadružništva in kulturne produkcije začenjamo z izvajanjem usposabljanj iz sklopa zadružništva, ki bodo potekala vsak četrtek. Skozi usposabljanja vam želimo približati področje zadružništva in vas spoznati s praktičnimi primeri zadrug in njihovim delovanjem, hkrati pa bomo s pridobljenimi znanji podali na pot ustanavljanja nove zadruge. Pri tem bo poudarek na medkulturnem dialog in spodbujanju vrednot v raznolikih okoljih.

Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku, po potrebi pa bo poskrbljeno tudi za prevod v arabski jezik.

Na tokratni delavnici boste imeli priložnost spoznati ljubljansko zgodbo zadruge Stara roba, nova raba, ki je namenjena zaposlovanju brezdomnih ljudi. Predstavila jo bo antropologinja Luna J. Šribar, soustanoviteljica in predsednica zadruge, ki od l. 2007 deluje na področju skupnostne ekonomije in je pomagala vzpostaviti več socialno podjetniških iniciativ.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
www.eu-skladi.si

Event 1: 14.3.2019 10 AM – 4 PM

Event 2: 21.3.2019 10 AM – 4 PM


Akupara: Incubator of Handicrafts, Social Cooperative and Cultural Production with Migrants and Refugees

We are kindly inviting you to attend our workshops in regard to Social Cooperatives that will be taking place on Thursdays starting by the 14 th of March. The language used will mostly be English in addition to Slovene and Arabic.

Through the workshops we would like to provide different practices in regard to Social Cooperatives and practical knowledge. Workshops held on the 14 th and 21 st of March will be guided by Dr. Luna J. Sribar who leads her humanitarian organization of Kralji ulice since 2005. The NGO supports homeless people in their search for new jobs, education and opportunities.

Akupara is cofinanced by Republic of Slovenia and European Union from the European Social Fund.

View Event →
Borut Popenko: Prelomi
Mar
15
to Apr 3

Borut Popenko: Prelomi

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Borut Popenko: Prelomi
odprtje razstave v petek, 15. 3. 2019 ob 19. uri
zajtrk z umetnikom v soboto, 16. 3. 2019 ob 10. uri
artKIT, Glavni trg 14, Maribor

Vljudno vabljeni na odprtje razstave Boruta Popenka z naslovom Prelomi, v petek, 15. marca 2019, ob 19. uri, v razstavnem prostoru artKIT.

V soboto, 16. marca 2019, ob 10. uri, pa vabljeni še na zajtrk z umetnikom.

Predstavljena dela iz zadnjega ustvarjalnega obdobja se vežejo na raziskovanje in nadaljevanje serije slikarskih del, ki obravnavajo igro navideznega pregiba – preloma dvodimenzionalne površine. Avtor vpisuje svoje iluzije prostora z minimalno slikarsko intervencijo na »oblikovana platna« (»shaped canvases«) ter s subtilno premišljenimi barvnimi kompozicijami ustvarja enigmatično podobo slik, ki tako postanejo navidezni objekti irealnih in imaginarnih prostorov.

Prelomi so serija, ki se po razstavi junija 2018 v Črnomlju, v nadaljevanju prikazuje v Mariboru. Spreminjajo se formati, postajajo manjši in večji, porajajo se nove slike in načini predstavitve, povezujejo se v prostorsko instalacijo, dodajajo se barve, ploskve se postavljajo v dialog, slikovne površine zaživijo. Svojevrstno delo v nastajanju (work in progress) izhaja iz čvrstega izhodiščnega koncepta, ki se z likovno govorico nadgrajuje in prostorsko na novo definira na vsakem razstavišču. Zato bomo priče unikatni postavitvi, vidni le zdaj in tukaj, po kateri lahko spremljamo tudi niz naslednji izvedb, ki sledijo na drugih mestih.

Mariborski umetnik Borut Popenko se ukvarja s slikarstvom, prostorskimi postavitvami in videom. Po zaključenem študiju likovne pedagogike na mariborski Pedagoški fakulteti se je izpopolnjeval v tujini, najprej v nemškem Halleju na visoki šoli za umetnost in oblikovanje (Hochschule für Kunst und Design, 1995–1997), kjer je zaključil slikarsko specialko, nato se je kot štipendist grške vlade šolal na likovni akademiji v Atenah (1998–1999), nazadnje pa kot štipendist češke vlade na praški likovni akademiji (2001). Od leta 1998 je samozaposlen v kulturi. Poleg številnih razstav doma in v tujini se je udeleževal umetniških gostovanj in simpozijev v Sloveniji in drugod po Evropi.

Produkcija: Društvo za sodobno umetnost X-OP

Slika:
Borut Popenko: Prelom 2, 2019, akril na platno, 165 x 220 cm


View Event →
Krila golobice
Mar
15
to Mar 30

Krila golobice

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Izjemna in nadvse inteligentna mlada ženska z malo sredstvi, Kate Croy, je zaljubljena v Mertona Densherja, nadarjenega moža prav tako bornih sredstev in obetov. Oba sta željna vsega, kar bi jima ponujalo bogato življenje. Spoznata umirajočo, zelo mlado ameriško dedinjo, Milly Theale, ki je sama že zagledana v Mertona. Kate Croy pride na idejo, da bi se njen zaročenec moral posvetiti dedinji in se z njo poročiti. Ko bo umrla in bo on podedoval njeno premoženje, se bosta lahko poročila; tako bosta prišla do svojega velikega bogastva in svojega veličastnega življenja. Načrt skorajda uspe, a dedinja izve, da sta njena nova prijateljica Kate Croy in njen domnevni ljubimec zaročena. V grenkem razočaranju podleže svoji bolezni. Toda preden umre, napravi nenavadno volilo, in mladeniču, ne glede na vse, zapusti premoženje. Mladenič, ki nad prevaro nikoli ni bil navdušen, sedaj, kot pravi, ne more preprosto vzeti njenega denarja in izpeljati načrta. Namesto tega svoji zaročenki predlaga, da vrneta bogastvo in se poročita »tako, kot je bilo«. A videti je, da sta oba spoznala, in zaročenka konča roman s temi besedami, da nikoli več ne more biti »tako, kot je bilo«. (Robert B. Pippin)

Prvo slovensko dramsko adaptacijo romana Krila golobice bo na oder Stare dvorane postavil Matjaž Berger, eden izmed estetsko najbolj profiliranih slovenskih režiserjev, ki bo v Drami SNG Maribor režiral prvič.

Režija: Matjaž Berger

Zasedba
Kate Croy - Nataša Matjašec Rošker
Merton Densher - Petja Labović
Milly Theale - Eva Kraš
Maud Lowder - Ksenija Mišič
Susan Stringham - Minca Lorenci
Lord Mark - Kristijan Ostanek
Lionel Croy - Bojan Maroševič
Henry James - Pavle Ravnohrib

Avtorica adaptacije romana in dramaturška sodelavka Eva Mahkovic, scenograf Marko Japelj, kostumograf Alan Hranitelj, lektor Jože Faganel, skladatelj Peter Penko, koreografinja Valentina Turcu, oblikovalec svetlobe Simon Žižek, oblikovalec zvoka Uroš Ban


View Event →
CAJON - intenzivna vikend delavnica
Mar
16
to May 17

CAJON - intenzivna vikend delavnica

cajon.jpg

CAJON -intenzivna vikend delavnica

16.3.2019, 15:00-17:00

17.3.2019, 15:00-17:00

Pod vodstvom tolkalca Damirja Mazreka boste lahko spoznali ali izpopolnili igranje na cajon. Udeleženci bodo spoznali različne tehnike igranja, različne ritme iz bogate svetovne zakladnice (zahodnoafriške, flamenko, orientalske in južnoameriške) in se naučili krajšo tolkalsko kompizicijo,

Cena: 1 dan .... 20 eur
2 dneva....30 eur
Delavnica bo potekala v večnamenski dvorani Vetrinjskega dvora.

Prijave so obvezne. Prijavite se na info@baobab.si

Več od Damirju si lahko preberete na:

http://www.baobab.si/pedagogi/damir-mazrek/


View Event →
Pesem sem: razumljive pesmi za nerazumljive čase
Mar
20
10:00 AM10:00

Pesem sem: razumljive pesmi za nerazumljive čase

pesem.jpg

POZDRAV PRAZNIKU POEZIJE
Sreda, 20. marca, v Svečani dvorani Rotovž, Rotovški trg 1

- ob 10.00 uri za mladostnike po letih
- ob 12.00 uri za mladostnike po duši

Vabimo vas v svet poezije ob predstavitvi prav posebne pesniške zbirke z naslovom PESEM SEM: razumljive pesmi za nerazumljive čase, ki je izšla pri založbi Beletrina. Čemu še ena pesem, čemu še ena knjiga, nam bosta razkrila imenitna gosta Aleš Šteger, pesnik, prevajalec, urednik in prof. dr. Igor Saksida, predavatelj, kritik in raper po občutenju. Med verzi in razmišljanji ju bo spremljala dr. Sabina Fras Popović.


View Event →
ŠtudenTeater: Pihal bo Yugo
Mar
20
8:00 PM20:00

ŠtudenTeater: Pihal bo Yugo

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Sedem mladih ljudi prepleta spomine svojih staršev, dedkov, babic, literature in popkulture s svojo sodobnostjo. Z morda naivno radovednostjo iščejo stičišča in odmike od vsebin zgodovinskih učbenikov, časopisov in političnih debat. Razmišljajo o tem, kar slišimo, beremo in česa se učimo, pa tudi o vsem drugem z zavedanjem, da realnega stanja ne morejo več sestaviti. Sami se do dogodkov težko opredelijo, a imajo ti nanje kot vztrajen predmet najrazličnejših debat še vedno vpliv, kar jih spodbuja, da izrazijo svoje vtise o zgodovini, ki naj ne bi bila njihova.

Člani skupine: Davorin Juhart, Lucija Klauž, Anastazija Leščak, Pia Maruša Rak, Zala Reich, Nina Slanič, Gal Tišler
Mentor: Matevž Biber
Premiera: 19. 2. 2019
Produkcija: Moment, ŠtudenTeater

Rezervacije sprejemamo na rezervacije@moment.si

Vstopnina:
6 € / 4 € za dijake, študente, samozaposlene v kulturi in upokojence / 0 € za brezposelne

Število mest je omejeno. Rezervirane karte je potrebno dvigniti najkasneje 15 minut pred predstavo.


View Event →
Odprti mikrofon - Stand up Avtmigeci
Mar
20
8:00 PM20:00

Odprti mikrofon - Stand up Avtmigeci

avtmigeci1.jpg

Odprti mikrofon v KGB - Stand up avtmigeci !


Tokratni povezovalec - Gašper Bergant

Gašper je Zgornjesavinjčan, ki ima rad suho meso, pivo, vonj po senu ter starejše ženske(se pravi nad 26). V tem vrstnem redu. Orje ledino in podira meje sprejemljivega v slovenski stand-up komediji. Obiskoval je Škofijsko klasično gimnazijo, nekaj časa. Obiskoval je Fakulteto za arhitekturo, nekaj časa. Pred parimi leti je prišel do točke, ali gre k psihiatru, ali pa se prične ukvarjati s komedijo. Odločil se je za slednjo. Dobra odločitev!

Avtmigeci:
- David Gorinšek
- Tim Andrić
- Davorin Canjuga
- Volker Renato

Avtmigeci so komiki, ki šele začenjajo svojo pot smešnosti. Čeprav še morda nisi slišal/a za njih, jim moraš dati priložnost in prisluhniti njihovemu smislu za humor - in če bo vse po sreči, boš odkril/a svojega novega najljubšega komika. Lahko pa se jim seveda pridružiš in sam/a stopiš pred mikrofon. PM -> Stand up Avtmigeci.

Vstopnina: 5e.


View Event →
MB ure (neo)kulture, 1. delavnica
Mar
21
to Apr 12

MB ure (neo)kulture, 1. delavnica

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Mariborske ure neodvisne kulture,
cikel štirih praktičnih delavnic za nevladne organizacije in posameznike, za oddajo projektov na JPR-KUL-2019

PRVA DELAVNICA

Kulture ne delamo zaradi denarja, ni pogojena z denarjem, še manj pa z znanjem papirologije. Delamo jo zaradi sebe in za druge. Iz sebičnih razlogov - ker nas bogati in nas dela boljše ljudi. Maribor je RESNIČNA prestolnica kulture, ki v našem mestu nastaja neodvisno od drobiža, kolikor ga za kulturo namenjajo politični odločevalci. "Iz nič ustvarjajo čudeže", je rekel mariborski glasbenik. "Mešanica genialnosti in norosti", je rekel mariborski fotograf. Če smo že "ludi", bodimo ludi do konca in se s strokovno pomočjo kulturne producentke / organizatorke / menedžerke z več kot 13 let praktičnih izkušenj s področja kulturne produkcije in pridobivanja javnih sredstev, prijavimo na projektni kulturni razpis Mestne občine Maribor.

Na prvi delavnici se bomo pogovorili o namenu in poslanstvu bodočih prijaviteljev in kako bodo pri oblikovanju projektne ideje sledili svojemu poslanstvu. Projekti niso sami sebi namen, ampak morajo dosegati cilje, dolgoročne učinke in družbene koristi. (Kaj to pomeni? Bomo povedali.) Dešifrirali bomo razpisno dokumentacijo JPR-KUL-2019 in ugotovili, če osnutki projektnih idej bodočih prijaviteljev "grejo skozi". Kdo so upravičeni prijavitelji, kakšni projekti so upravičeni projekti? Kaj pomeni "deležniki projekta"? Je možno vzpostaviti (podporno) partnersko mrežo za projekt? Zakaj je to sploh pomembno?

Napoved 2. delavnice: sobota, 30.3.2019, 10-12, Vetrinjski dvor
https://www.facebook.com/events/1246701362184147/
Napoved 3. delavnice: petek, 5.4.2019, 16-18, Vetrinjski dvor
https://www.facebook.com/events/287656395467748/
Napoved 4. delavnice: petek, 12.4.2019, 14-17, Vetrinjski dvor
https://www.facebook.com/events/271390667123903/

Organizator delavnice, ki jo financira Evropski socialni sklad je Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor (Regionalno stičišče NVO Podravja). Izvajalka: Tanja Cvitko, samostojna kulturna producentka in projektna managerka. Soorganizacija Narodni dom - Vetrinjski dvor.


View Event →
Poezija povezuje 2019
Mar
21
12:00 PM12:00

Poezija povezuje 2019

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Tradicionalno javno branje pesmi ob svetovnem dnevu poezije in rojstnem dnevu pesnika Janka Glazerja, ki ga prirejamo Univerzitetna knjižnica Maribor, Mariborska knjižnica in Založba Pivec. Dogodek bo potekal pred Rektoratom Univerze v Mariboru. V primeru slabega vremena ga bomo izvedli v Večnamenski čitalnici Čuk Univerzitetne knjižnice Maribor.


View Event →
Tako je govoril Huxtrl – predstavitev knjige in pogovor
Mar
21
6:00 PM18:00

Tako je govoril Huxtrl – predstavitev knjige in pogovor

govorilhu.jpg

Ambasada Svetlane Makarović + Festival Hiša strpnosti v Mariboru

TAKO JE GOVORIL HUXTRL
– predstavitev knjige in pogovor z avtorico

Intermedijska umetnica Aphra Tesla je v ediciji Male garažne knjižnice s sodelavci pripravila novo publikacijo, kolaž Huxtrlovih govorov, mnenj, sporočil.

Knjižica v PDF-ju na: http://sonda.kibla.org/Huxterl_PRAVI_screen_small.pdf

Program Festivala Hiša strpnosti v Mariboru:
http://gt22.si/festival-hisa-strpnosti-v-mariboru/


Organizatorja 5. Festivala Hiša strpnosti:
Judovski kulturni center Ljubljana, Mini teater

Organizatorji mariborskega programa festivala:
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, Fundacija Sonda, GT22

Partnerji programa v Mariboru:
Izobraževalni center Piramida Maribor – Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor, Prva gimnazija Maribor, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Srednja šola za oblikovanje Maribor, Veleposlaništvo Federativne republike Brazilije, Založba Aristej


View Event →
Lovci na izvir Nila (Romana Dobnikar Šeruga)
Mar
21
7:00 PM19:00

Lovci na izvir Nila (Romana Dobnikar Šeruga)

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Predavanje: LOVCI NA IZVIR NILA,
Predava: ROMANA DOBNIKAR ŠERUGA,
Četrtek, 21. 3. 2019, ob 19:00, Vetrinjski dvor - večnamenska dvorana (Vetrinjska ulica 30, Maribor).
----------------
Kje izvira Nil? To vemo šele 160 let. Izvir Modrega Nila so precej zlahka našli v Etiopskem višavju že leta 1618, izvir Belega Nila pa so zahodni raziskovalci neuspešno iskali najmanj dva tisoč let. Lov na izvir Belega Nila je bil sredi devetnajstega stoletja za javnost na Zahodu enako razburljiv kot pristanek na Luni stoletje pozneje. Z razkrivanjem ene najtežjih geografskih ugank vseh časov se je med največje avanturiste v zgodovini zapisala šesterica mož in ena ženska: Richard Burton in John Speke, Florence in Samuel Baker, James Grant, David Livingston in Henry Morton Stanley.
So bili to avanturisti ali raziskovalci? So bili avantgarda evropskega kolonializma ali avantgarda boja proti suženjstvu? Tudi o teh vprašanjih bomo govorili. Pa tudi o spregledanih članih zahodnih odprav: afriških nosačih, vodnikih, prevajalcih in služabnikih.
Romana Dobnikar Šeruga,
Popotnica, novinarka, urednica revije Avantura.
---------------------
PRISPEVEK ZA DELOVANJE DRUŠTVA: za člane, študente in dijake od 1 €, za ostale od 2 €. Za študente in dijake s plačano članarino je vstop prost.


View Event →
Odtis poezije ob Svetovnem dnevu poezije | odprti mikrofon
Mar
21
7:00 PM19:00

Odtis poezije ob Svetovnem dnevu poezije | odprti mikrofon

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

SLED POEZIJE,
USTVARJENE NA POŠTNI,
SE ŠIRI NAPREJ. #haiku

📖 Poezija si zasluži svoj dan in Unesco ji je namenil romantičen prvi pomladni dan. Ob svetovnem dnevu poezije v mariborskem lokalu PIAF že drugo leto zapored prirejamo pesniški recital. Tudi letos bomo na Poštni ulici puščali sledi, pričnemo pa ob 19. uri.
******
👄Pridruži se nam. S poezijo, ki je lahko domača ali v tujem jeziku, tvoja ali izposojena, lahko jo prebereš, poveš na pamet, z mikrofonom ali brez. Lahko pa jo »zaslamaš«, kot bomo to storile Slam zverine.
Pravil skorajda ni, zgolj 5 minutna omejitev za posamezen nastop (v primeru, da bo časa dovolj, lahko seveda predstaviš tudi več pesmi).

👂V kolikor te oder ne mika, prisrčno vabljen_a med poslušalce.

🤔 Lahko pa svoj pesniški odtis pustiš tudi v obliki #haikuja.
Kako?🧐
1. V naslednjem tednu obišči Piaf in v 🗳nabiralnik za poezijo🗳 vrzi listič s haikujem ali zgolj enim verzom. Pri tem upoštevaj, da imata prvi in zadnji verz v pesmi 5 zlogov, srednji pa 7 zlogov.
2. Iz oddanih verzov bomo na dan Odtisa poezije sestavili nove haikuje, najboljšo pesem po izboru žirije in po izboru občinstva pa bomo na dogodku razglasili in nagradili.
🗳Nabiralnik za poezijo🗳, ki smo si ga izposodili za ta dogodek, je nastal v sklopu projekta Aleksandre Saške Gruden Zbiradejnica.

🎤 Dogodek bo potekal v obliki odprtega mikrofona, povezovala pa ga bo izvrstna Mojca Frim iz Banda Ferdamana.

💵 Vstopnine NI.

✏️ Prijave za nastop na Odtisu poezije sprejemamo na ozuljeni.jezik@gmail.com ali preko facebook sporočila, do vključno 20. 3. 2019.
******
Dogodek pripravljamo Pesniško društvo Slam zverine in MKC Maribor - MKC Črka, v sodelovanju z Banda Ferdamana in kavarno PIAF ter s finančno podporo Mestna občina Maribor, Javne agencije za knjigo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Urad RS za mladino.


View Event →
Stand up za mame - Tadej Toš
Mar
21
8:00 PM20:00

Stand up za mame - Tadej Toš

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Ker je lani ogromno mam ostalo brez vstopnic, letos ponovno dogodek :) Kaj bo? Nimamo pojma, prepustimo se Tošu in poglejmo, kaj bo letos pripravil za mame :)

Toševe predstave so ruska ruleta za vse, ki se znajdejo na prizorišču, nikoli se ne ve, kdaj in kje bo padlo ter po kom.

Njegov svojevrstni smisel za humor (ptujski) je običajno sprejet odprtih rok – oster in pisan kot mavrica, v glavnem pa nekje med romantično ironičnim in nesramno ciničnim; naslonjen na primitivnost in vulgarnost človeške biti ...

Toš se v svojih šovih posmehuje in norčuje tudi iz najbolj resnih situacij v življenju - to je po njegovem mnenju eden od načinov, s katerim se je moč ubraniti pred avtomatizacijo in brezčutno robotizacijo življenja.

In še nasvet: otroci naj ostanejo doma.

VSTOPNICA: v prodaji kmalu, objavimo v dogodku
Če želite biti med prvimi, ki boste izvedeli, kdaj bodo šle vstopnice v prodajo se prijavite na seznam obveščanja tukaj: http://standupsi.com/newsletter.php
View Event →
The Killing Popes
Mar
21
8:30 PM20:30

The Killing Popes

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

»Mastermind« skupine The Killing Popes je bobnar Oliver Steidle, dobitnik prestižne nagrade »Deutscher Jazzpreis« v letih 2008 in 2010, znan predvsem po svojem delu v zasedbah Der rote Bereich, Philm, Klima Kalima in drugih.

Njegovo energično igro so doslej poiskali tudi številni drugi glasbeniki, kot so Louis Sclavis, Tomasz Stanko, Aki Takase, Alexander von Schlippenbach, Sean Bergin itd. Zaradi svoje predanosti tako bobnanju, kakor tudi organizatorskemu delu je postal ena ključnih osebnosti na vselej razvijajoči se berlinski jazzovski sceni.

The Killing Popes so utelešenje njegovih raznorodnih ritmičnih idej in poskus spoja na videz nezdružljivih slogov, ki so Oliverja zaznamovali pri mladostnem raziskovanju bobnarskih tehnik. Tako so v jazzovski soigri slišni vplivi hip hopa, punka in grindcore-a; skratka številni aktualni družbenokritični vplivi, ki jih ta virtuozna skupina mojstrsko splete v jazzovsko formo, povsem primerljivo kot so to počeli jazzovski velikani v svojih najboljših letih.

Ritmično kompleksna glasba prepolna udarnih melodijah drvi z močnim karakterjem pri polno pohojenem plinu čez art-rock, punk in fusion in publiko sprva zbega, nato pa povsem naelektri in navduši!

👉 ZASEDBA:
Philipp Gropper, saksofoni
Frank Möbus, el. kitara
Dan Nicholls, klaviature
Phil Donkin, el. bas
Oliver Steidle, bobni, tolkala


👉 VEČ INFORMACIJ:
https://bit.ly/2TXt6B6


View Event →
Mednarodni festival Čili & Čokolada #2
Mar
22
to Mar 23

Mednarodni festival Čili & Čokolada #2

coko.jpg

Mednarodni festival, kjer se združujejo sladki in pikantni užitki.

Nepozabno doživetje sladko pikantnih kreacij lahko doživiš med 22.3. in 23.3.2019, ko se bo na trgu Leona Štuklja v Mariboru dogajal Mednarodni festival Čili in Čokolada.

V Maribor ponovno prihaja več kot 40 različnih ustvarjalcev čilijevih in čokoladnih kreacij iz Slovenije in tujine. Predstavili nam bodo svoje slastne in pikantne izdelke, ter nas popeljali na posebno pekočo in sladko avanturo, kjer bomo lahko, tako okušali kot tudi soustvarjali. Izvedeli bomo vse, česar do zdaj še nismo vedeli o čokoladi in čilijih ter zakaj se nasprotja tako močno privlačijo.

Za vse ljubitelje čilija in čokolade, ki nam ni dovolj, da samo nahranimo svoje oči, bodo na voljo:

🍫 čokoladne fontane
😍 poslikava telesa s čokolado
🍫 čokolade na 1000 načinov
🚐🍔🍕🌭 atraktivna STREET FOOD ponudba jedi s čilijem in čokolado iz foodtruckov
🍫 čokoladne pice
🍫 pogovori z mojstri čokolade
🍫 slaščičarske mojstrovine iz delavnice MasterChefa Atelier Karim
🍫 kreativna delavnica s čokoladnim mojstrom Gox Gorazd Potočnik
👨‍👩‍👧‍👧 delavnice za otroke
🌶 različne čili omake
🌶 čili posipi
🌶🌿 čili sadike
🌶🌿 delavnice za vzgojo čilijev powerd by Organics Nutrients
🌶🍷 čili vina
🌶🍺 čili piva
🌶 organizirano tekmovanje za izbor najboljše čili omake
🍫 organizirano tekmovanje v hitrostnem jedenju čokolade
🥃 degustacija trendovskih rumov in whiskeyev

....in še mnogo sladkih in pikantnih presenečenj.....

🔜 SPREMLJEVALNI PROGRAM

PRIJAVNICA ZA RAZSTAVLJALCE:

Skupaj bomo ponovno začinili Maribor in ga za dva dni spremenili v najslajše mesto na svetu.

VSTOP PROST. VABLJENI! :)


View Event →
Javno branje Homerjeve Iliade
Mar
22
10:00 AM10:00

Javno branje Homerjeve Iliade

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Branje bo potekalo v petek, 22. marca, ob 10. uri na terasi lokala Luft360°.

Na pobudo udeležencev krožka Zaljubljeni v antiko pod vodstvom prof. latinščine in grščine Katjuše Kolar, HIŠA JEZIKOV letos organizira prvo javno branje klasičnih besedil v Mariboru.

Prireditev organiziramo v okviru 13. Evropskega grško-latinskega festivala, ki bo letos med 20. in 24. marcem 2019 potekal v Lyonu.
HIŠA JEZIKOV se bo tako pridružila več kot 150-im organizatorjem dogodka po vsem svetu, ko bo več kot 5000 ljudi ob istem času bralo izbrana poglavja iz Iliade.

Ljubitelji Homerja in klasike VABLJENI, da se nam pridružite bodisi pri branju ali poslušanju.


View Event →
Otroški filmski program v okviru Festivala Hiša strpnosti
Mar
22
to Mar 23

Otroški filmski program v okviru Festivala Hiša strpnosti

otroškifilm.jpg

#IntimniKino + Festival Hiša strpnosti v Mariboru

Brezplačen filmski program za otroke in mlade:
22.3., 17.00: IGOR IN ŽERJAVI
23.3., 17.00: REZANEC

Več:


> 22. 3. 2019 ob 17. uri, IntimniKino.GT22 Glavni trg 22
IGOR IN ŽERJAVI
– Igor and the cranes’ journey, 2013, 90′, projekcija filma
– vstop prost.

Film za otroke in mlade odrasle, ki se ukvarja z odnosi v družini, ljubeznijo do narave in pustolovščino žerjavov, ki se selijo in predstavljajo prispodobo za današnje migracije.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=FMawBkdSIOY


> 23. 3. 2019 ob 17. uri, IntimniKino.GT22, Glavni trg 22
REZANEC
– (Noodle, 2007, 90′), projekcija filma

Zelo ganljiv film za otroke, ki nam pripoveduje zgodbo o malem Kitajčku, čigar mamo so poslali nazaj na Kitajsko. Sosedje v Izraelu pa se morajo odločiti, kaj narediti in kako mu pomagati.
Napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=OodBfkm03rU


Program Festivala Hiša strpnosti v Mariboru:
http://gt22.si/festival-hisa-strpnosti-v-mariboru/

Organizatorja 5. Festivala Hiša strpnosti:
Judovski kulturni center Ljubljana, Mini teater

Organizatorji mariborskega programa festivala:
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, Fundacija Sonda, GT22

Partnerji programa v Mariboru:
Izobraževalni center Piramida Maribor – Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor, Prva gimnazija Maribor, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Srednja šola za oblikovanje Maribor, Veleposlaništvo Federativne republike Brazilije, Založba Aristej


View Event →
Predstavitev knjige Hoja v objemu
Mar
22
7:00 PM19:00

Predstavitev knjige Hoja v objemu

hoja.jpg

»Pogled je kakor stih, dotik je lep kot knjiga. V objemu se zgodi vessvet, poljub je zgodovina.« (Blaž Učkar)

V SALONU redno izvajamo tango plesne večere, saj podpiramo plese različnega porekla. Tango predstavlja vročekrvnost, izraznost, improvizacijo, sledenje, posluh, čutnost. Ljudje smo kot magnet, ki nas vabi v bližino drug drugega, v objem. Vabljeni na predstavitev knjige Hoja v objemu. Pogovor bo vodil Borut Gombač, ki je hkrati avtor spremne besede v knjigi. Hoja v objemu je zbirka desetih krajših proz je torej poimenovana po čutnem argentinskem plesu, uvajajo jo verzi napisani zgoraj člana glasbene skupine Čedahuči, Blaža Učakarja. Verzi v kontekstu pričujočih zgodb seveda lahko govorijo o tangu kot o plesu samem in življenjski filozofiji, ki jo prinaša, kot tudi o siceršnji usmerjenosti same zbirke. Kajti avtoričin pogled v ritmu »hoje v objemu« zaobjema tako zunanje kot notranje
svetove. Fotografinja slik v knjigi je Petra Dobaja.

O avtorici:

Karmen Zupančič, rojena leta 1965 v Mariboru, dete normalno disfunkcionalnih staršev – mama gospodinja, oče privatnik, en1 mlajši brat. Končana poklicna šola, zaposlitev v Univerzitetni knjižnici Maribor. Ljubiteljsko ukvarjanje z ježo, prostovoljstvovolonterstvo v Azilu za živali, amaterskoljubiteljsko ukvarjanje z gledališčem, sodelovanje napri literarnih prireditvah, prostočasnoljubiteljsko ukvarjanje s tangom, vescel čas pa pisanje kot izražanje občutenja sebe in sveta. Njena literatura je – kot že v doslej objavljenih pesniških zbirkah Posteljnjake (1993) in Za Z. (2015) – polna čutnih, skrbno izbranih detajlov, tako miselnih kot vizualnih in slušnih.
Zgodba se dnevno nadgrajuje in nadaljuje.

Vljudno vabljeni, vstop je prost.


View Event →
Aida
Mar
22
to Mar 24

Aida

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

VELIKA USPEŠNICA PONOVNO NA SPOREDU!

Giuseppe Verdi je svoj drugi ustvarjalni vrh, tj. po operni mojstrovini Rigoletto, ki jo je napisal pri osemintridesetih letih, doživel z opero Aida, ki jo je komponiral po naročilu egiptovskega kediva, Ismail Paše, v počastitev svetovnega odprtja Sueškega prekopa leta 1871. Zgodbo za opero (oziroma njen scenarij) je prispeval francoski egiptolog Edouard Mariette Bey, libreto pa Antonio Ghislanzoni. Monumentalna opera v štirih dejanjih razkriva ekspresivno moč tradicionalnih glasbenih oblik, zlasti arije, ansambla in recitativa, ki v novi preobleki ustrezajo zahtevam novega ideala glasbene drame. Dramski konflikt nakaže že orkestralna predigra, ki izriše dva vodilna (spominska) motiva, najprej hrepenečo temo Aidine ljubezni, zatem pa hladno in predirljivo temo svečenikov, predstavnikov egipčanskih zakonov in morale. V nadaljevanju opere se kasneje predstavi še strastni in nemirni motiv princese Amneris.

Aida zavzema med Verdijevimi operami posebno mesto tudi zaradi vključevanja baletov, koračnic, mogočnih zborov in pompoznih sprevodov, pri čemer se mehki italijanski lirizem idealno spaja s spektakelskim aspektom francoske velike opere (grand opéra). Ob vsem zunanjem sijaju pa skladatelj ne pozablja na psihološko globino in posledično prepričljivost svojih likov, ki jih čudovito označijo nekatere najizvirnejše melodične domislice, kot so denimo Radamesova romanca Celeste Aida, Aidina arija Ritorna vincitor ali njena romanca O patria mia. Podobno kot v arijah se razkriva tudi skladateljeva kreativna potenca v veličastnih in široko zastavljenih ansambelskih prizorih.

Neponovljivo katarzo in transcendenco ljubezni nam Verdi predstavi v svojem zmagoslavnem finalu, ki je eden izmed najsilnejših izbruhov skladateljeve instrumentalne govorice – koračnica s širokim izraznim razponom se v svojem zaključnem delu razbohoti v odprto glasbeno konfrontacijo šestih solistov in štirih samostojnih zborovskih skupin.

Koprodukcija SNG Maribor in Cankarjev dom, Ljubljana

Režija: Pier Francesco Maestrini


View Event →
Metal March Maribor Fest vol.2
Mar
22
to Mar 23
Zygnema @ Maribor + support
Mar
22
9:00 PM21:00

Zygnema @ Maribor + support

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Rock Tour Agency & Defenders Of Metal Maribor DOM presents:

Zygnema - Groove Heavy Thrash Metal from India

Zygnema will be setting their foot on European soil after 6 long years and this time we will be spreading mayhem across 16 cities.

Zygnema is a four piece Heavy/Thrash Groove Metal band from India (Mumbai). The band, over the last 10 years, has released two full length albums,won numerous national and international accolades that only do so much to correspond to the powerhouse that the band is. One such accolade is the award for Rolling Stone Metal awards 2011 Best Metal band and Best Metal Song in the popular choice category. Zygnema was formed in December 2006, and since then, have been grooving steadily to the tunes of success and uncompromising determination.

http://www.zygnema.com
https://www.facebook.com/Zygnema/
https://www.youtube.com/user/ZygnemaTube


View Event →
The Dreams Band
Mar
22
9:00 PM21:00

The Dreams Band

dreams1.jpg

To ni tipična stadionska rock glasba za mase. The Dreams predstavljajo nekaj drugačnega. Celoten aranžma koncerta z ritmi je zahteven za izvajanje, kar nagovarja nekoliko zahtevnejše poslušalce. Koncerti imajo značaj jam sessiona, zato je vsak nekoliko drugačen, oni pa vedno dajo vse od sebe. Takšno izkušnjo se da pridobiti in doživeti le z obiskom koncerta. Zato vsi ljubitelji americana glasbe, ne zamudite. The Dreams so sedemčlanska zasedba. "Southern rock in blues sta približka žanrskega okvirja ter trden temelj za improvizacijo, ki se vedno znova zgodi v živo, na odru. Na odru se na trenutke spogleduje celo s progresijo in jazzom”, pravi Boštjan Zorc, edini Mariborčan v skupini. Poleg klasik Allman Brothers banda izvajajo še glasbo iz njihove širše družine: Gov't Mule, Tedeschi Trucks Band, Eric Clapton, The Band, Marshall Tucker Band...

Zasedba:
Andrej Vengust – vokal, ustna harmonica (Rakek)
Luka Vehar – el. Kitara (Škofja Loka)
Boštjan Zorc – el. Kitara (Maribor)
Gašper Peršl – bobni (Ljubljana)
Vili Grdadolnik – slide kitara (Vodice)
Mitja Kavčič – hammond orgle (Kranj)
Jure Lopatič – bas kitara (Krško)

Mediji o nas:
https://www.vecer.com/to-ni-tipicna-stadionska-rock-glasba-6336142
https://o-sta.si/22047/the-dreams-bodo-prva-slovenska-skupina-ki-bo-nastopila-na-mednarodnem-vallemaggia-magic-blues-festivalu
http://www.kioskhmhm.com/the-dreams/

Linki do glasbe:
https://www.youtube.com/watch?v=i_t820zwuYw
https://www.youtube.com/watch?v=eEDZjTnB7ys


View Event →
Kitariada 2019
Mar
22
9:00 PM21:00

Kitariada 2019


Vabimo vse kitariste, da se prijavijo na KITARIADO 2019! Prijavnico lahko najdete tukaj: http://pekarna.net/novica/kitariada-2019

Glasbena šola Sama Šalamona Takt Ars, Društvo IndiJanez in glasbena trgovina Hartman organizirajo KITARIADO 2019*, ki bo potekala v petek, 22. marca 2019 v MC Pekarna ob 21.00!!!

Vsak sodelujoči ima 10 minut časa, da se predstavi – skladbe si določi po lastnem izboru. Kitaristi lahko nastopijo s svojo ritem sekcijo, uporabijo hišno ritem sekcijo (basist/bobnar) ali celo uporabijo matrico. Člani komisij, ki bo ocenjevala nastopajoče, bodo: Samo Šalamon - jazz kitarist in skladatelj, Darinko Kores Jacks – novinar iz Večera, Vasja Bajde - kitarist, Niki Stojanovič – kitarist, Denis Jančič – bobnar, Danijel Rajh – predstavnik trgovine Hartman.

Tri kitariste, katerih nastopi bodo najbolj izjemni, čakajo lepe nagrade s strani glasbene šole Sama Šalamona Takt Ars, MC Pekarna in glasbene trgovine Hartman.

Naslov iz lanskega leta brani odlični Dominik Širovnik!

*Prost vstop


View Event →
3D Prasci
Mar
22
to Mar 23

3D Prasci

3d.jpg

3D Prasci je iz osnovne definicije prasca: "1. ekspr. prašič: lačen prasec kruli; krmiti, zaklati prasca; krma za prasce / odstaviti prasce; prašišče, pujske 2. ničvreden, malovreden človek, kateri prasec nas je izdal / kot psovka; prekleti prasec / pohotno; stari prasec ga je spet nadlegoval in analno maltretiral." postopoma prešla v stabilno a dobro namazano progresijo zvoka, podprtega z zalogo svinjske masti iz bližnje mesarije, kjer se kolje prašič v zimskih mesecih. Vse skupaj je potrebno dobro spirati z domače pridelanimi vinskimi kapljicami, ki naj ob poslušanju tečejo po meri poslušalca. Brez vpliva ali z, se ustvarjalnosti treh pujsov ne reže kril, saj še nismo za odpis. Redili se bomo še naprej in se poigravali z elementi različnih glasbenih zvrsti in z različnimi inštrumenti, od popendurka in harmonike, preko ritem sekcije in strunskih glasbil, vse tja do elektronsko zmasirane glasbene požrtije. Svinjske dobrote radi postrežemo vsem, ki poslušajo, za tiste, ki bolj verjamejo na otip pa špilamo še bolj naglas, da jim preravintamo bobenčke.

Zasedba 3D Prasci:

Jure Duh - kitara, vokal, synth
Dejan Slak - bas kitara, vokal, klaviature
Marko Grubar - bobni in različna presenečenja


View Event →
3D Prasci
Mar
22
9:00 PM21:00

3D Prasci


3D Prasci je iz osnovne definicije prasca: "1. ekspr. prašič: lačen prasec kruli; krmiti, zaklati prasca; krma za prasce / odstaviti prasce; prašišče, pujske 2. ničvreden, malovreden človek, kateri prasec nas je izdal / kot psovka; prekleti prasec / pohotno; stari prasec ga je spet nadlegoval in analno maltretiral." postopoma prešla v stabilno a dobro namazano progresijo zvoka, podprtega z zalogo svinjske masti iz bližnje mesarije, kjer se kolje prašič v zimskih mesecih. Vse skupaj je potrebno dobro spirati z domače pridelanimi vinskimi kapljicami, ki naj ob poslušanju tečejo po meri poslušalca. Brez vpliva ali z, se ustvarjalnosti treh pujsov ne reže kril, saj še nismo za odpis. Redili se bomo še naprej in se poigravali z elementi različnih glasbenih zvrsti in z različnimi inštrumenti, od popendurka in harmonike, preko ritem sekcije in strunskih glasbil, vse tja do elektronsko zmasirane glasbene požrtije. Svinjske dobrote radi postrežemo vsem, ki poslušajo, za tiste, ki bolj verjamejo na otip pa špilamo še bolj naglas, da jim preravintamo bobenčke.

Zasedba 3D Prasci:

Jure Duh - kitara, vokal, synth
Dejan Slak - bas kitara, vokal, klaviature
Marko Grubar - bobni in različna presenečenja


View Event →
Musicology: Celebrating the music of Prince
Mar
22
to Mar 23

Musicology: Celebrating the music of Prince

musicology.jpg

Dogodek za prave glasbene sladokusce. Mate Bro s posebej izbrano mednarodno ekipo glasbenikov v sodelovanju s Štukom predstavlja: Musicology: večer glasbe Prince-a.

V živo bomo v odlični izvedbi podoživeli nekaj najboljših pesmi iz mnogih legendarnih albumov, ki jih je avtor, vsestranski glasbenik in umetnik v pravem pomenu besede ustvaril v svoji neverjetni karieri.

Po koncertu pa sledi tudi temu primeren after party z RSI Dj-ji in druženje z glasbeniki.


View Event →
Pozdravljena, Vesna!: (Fl)etno družinsko praznovanje pomladi
Mar
23
10:00 AM10:00

Pozdravljena, Vesna!: (Fl)etno družinsko praznovanje pomladi

vesna.jpg

Z dogodkom Pozdravljena, Vesna! častimo prebujanje pomladi in povabimo k zavedanju novega obdobja v letu. Ob prvem pomladnem dnevu, 21. marcu, oživljamo pomen slovanske boginje pomladi, Vesne, v ljudskem izročilu.
Na dvorišču Vetrinjskega dvora bomo izdelali veliko lutko boginje Vesne in ji iz zelenja in cvetja spletli pomladno obleko. Krasila bo dvorišče in obiskovalce nagovarjala k spoznavanju njenega pomena.
K sodelovanju smo povabili Društvo prijateljev Botaničnega vrta, ki je pripravilo delavnice sajenja zelišč, dišavnic, cvetlic in žit. Izvedeli bomo, kako ter kdaj lahko sadimo in sejemo posamezno bilj. Spoznavali bomo tudi etnobotaniko rastlin, ki rastejo v naših krajih.

Na meniju:
10.00–13.00
SADIMO IN SEJEMO, pomladno sejanje in saditev zelišč, dišavnic, cvetlic in žit, Društvo prijateljev Botaničnega vrta Univerze v Mariboru / 1 žetonček
PREPROSTE JEDI IZ POMLADNE ZELENJAVE ZA PREMAGOVANJE UTRUJENOSTI, kulinarična delavnica / 1 žetonček
POTPURI, šivanje dišavnih vrečic za dom, za v žep ali v torbo in spoznavanje dišavnic / brezplačno
PODIRANJE, SKAKANJE, METANJE, LIŠPANJE, spoznavanje starih dvoriščnih iger / brezplačno
VESNA, postavljanje instalacije boginje Vesne iz naravnih materialov in spoznavanje ljudskih običajev praznovanja pomladi / brezplačno

Prihod pomladi so naši predniki proslavili s posebnim praznikom, verjetno na dan enakonočja. Pokristjanjevanje je ta poganski praznik odpravilo, ljudske navade in šege, ki so bile na ta praznik še posebno bogate in pestre, pa niso izginile in so v veliki meri prešle v krščanske praznike. Boginja Vesna je bila je vzor v vsakem pogledu. Slovani so želeli, da bi bile njihove hčerke vesele, lepe, čiste in dišeče kot ona. Kot navaja Kuret so njeno lutko fantje oblačili v oblačilo iz trave, vejic s popki, s cvetjem in listjem. Nosili so jo skozi naselja. Okusno in lepo oblečena boginja Vesna je širila okoli sebe opojne vonjave. S tem je očarala ženske, ki so iskale in našle način, da so pričele dišaviti sebe in svoja oblačila. Poleg zanosne lepote naj bi Slovani Vesni pripisovali gospodarjenje nad sončno toploto, brez katere ne bi bilo obnavljanja narave v zeleno in cvetoče, niti ne bi bilo klitja in rasti, načeto zdravje, ureja pa tudi skladnost med srcem in razumom. S tem je ljudi naredila dobre in blage in zaradi tega ljudje med seboj negujejo spoštovanje in slogo. Na kratko, Vesna je ljudem prinašala srečo in ljubezen. Simboli boginje Vesne so lutke, venci, jajca in zvonovi, njeni ptici sta lastovka in štorklja. Od rastlin naj bi jo simbolizirali breza, vrba, vijolica, oljka in cvet breskve.


KULTURNI ŽETONČEK

MARS je skupina predanih pedagogov, mentorjev in drugih ustvarjalcev v kulturi, ki z veseljem ustvarja kvalitetne in zabavne kulturne dogodke ter izobraževalne vsebine za otroke in družine, mlade in odrasle.
Da bomo lahko še naprej pripravljali programe, jih širili, poglabljali in izboljševali, za nekatere vsebine uvajamo simbolično plačilo – Kulturni žetonček, ki stane 2 €. Za predstavo bo tako potrebno odšteti 2, za disko 1, prav tako za nekatere delavnice, določene vsebine pa bodo še vedno brezplačne.
Kulturne žetončke bo mogoče kupiti na vsakem dogodku, ob nakupu 10-ih, vam bomo enega podarili.

Hvala za podporo in razumevanje!

V Vetrinjskem dvoru, v kavarni Kluba Wetrinsky, ki poskrbi za kave, kavice, kofetke in druge dobre napitke, pa domuje tudi Čitalnica igralnica.
Za vse je brezplačna in nadvse privlačna!

Zavod MARS Maribor v sodelovanju z Društvom prijateljev Botaničnega vrta Univerze v MariboruView Event →
Analogue Workshop ft. DJ Woo-D (Analogna Delavnica)
Mar
23
4:00 PM16:00

Analogue Workshop ft. DJ Woo-D (Analogna Delavnica)

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Analogue Workshop
---------------------------

Sobotno popoldne v Gramofonoteki bo obarvano v analognem stilu. Gostimo namreč glasbeno delavnico "Analogue Workshop" pod vodstvom Igorja Večeriča (Dj Woo-D), ki nam bo s pomočjo mašin Akai MPC1000, Arturia Beatstep Pro, Dreadbox Hades & efektov predstavil osnove analogne produkcije. Vabljeni vsi, ki vas zanima starošolski način semplanja, sinteza zvoka na mono sintisajzerju in CV/MIDI povezovanje med mašinami za live set.

Udeležba na delavnici je brezplačna, a omejena na 10 mest.

Prijave na:
gramofonoteka@gmail.com


View Event →
Pesniški coctail / Združene države poezije v MMC KIBLA
Mar
23
7:00 PM19:00

Pesniški coctail / Združene države poezije v MMC KIBLA

pesniski.jpg

Glazerjevi dnevi 2019
Združene države poezije / United States of Poetry
11. mednarodno srečanje literatov in glasbenikov

MMC KIBLA, sobota, 23. 3. 2019, ob 19. uri

Pesniški coctail / Cocktailed Poets:

Hussein Habasch (Kurdistan),
Szabó Palócz Attila (Madžarska),
Jože Livijen (Prekmurje),
Fawzi Abder Rahim (Palestina)

in domača pesniška scena:

Petra Kolmančič, Borut Gombač, Kristina Kočan, Bojan Sedmak, Mojca Andrej, Robert Titan Felix, Nataša Švikart, Nina Medved, Dragan Potočnik, Željko Perović, Majda Fradelić, Sara Špelec, Ana Porenta, Gregor Grešak, Peter Andrej ...

Glasbeni gostje:
NEA, Bojan Sedmak, Marko Grobler

Barman Jacks (Darinko Kores Jacks) ustvarja avtorske coctaile:
"Zmešano je kul ali vsaka pesem ima svoj coctail"

Vabljene in vabljeni.
Vstop je prost.

Koprodukcija: Klub KU KU, KID KIBLA, Glazerjeva domačija, Cezam


View Event →
Z Moškim o Moških - Maja Monrue & Bojan Emeršič
Mar
23
8:00 PM20:00

Z Moškim o Moških - Maja Monrue & Bojan Emeršič

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Tako! Čas je, da tudi moškim damo priložnost, da spregovorijo. Pa ne samo zato, ker menimo, da je tudi njim potrebno prisluhniti, pač pa predvsem zato, ker se v moških nepovedanih mislih skriva tista posebna "po moško" začinjena ljubezen, ki ji dandanes pripisujemo premalo vrednosti.

Spet bo lepo, pristno, prebujajoče in seveda na trenutke smešno za umret. Ker takšni pač ljudje smo! :) In spet bo vse skupaj pobarvano z glasbeno čarobnostjo Sare Ester Gredelj.

Pridružite se mi, ko bom skupaj z Bojanom Emeršičem odkrivala moški svet in način, v odnosu do sveta in ženske.

Vstopnice so že v predprodaji, nekaj jih je v Salonu, ostale dobite v moji nakupovalnici na majamonrue.com ;) Cena v predprodaji:
8€/os oziroma 15€/par Cena na dan dogodka: 10€/os., v kolikor vstopnice ne bodo razprodane že v predprodaji.

Z nakupom vstopnic podprete mojo pisateljsko pot in seveda organizacijo takšnih dogodkov tudi v prihodnosti. Hvala!

Se veselim, da se spet srečamo v tistem lepem salonskem prostoru, pod tistimi prijaznimi lučmi in v tistem čudovitem trenutku človeškosti :)

Vaša Maja


View Event →
Slo Blues "Slovenske ljudske pesmi v blues preobleki"
Mar
23
9:00 PM21:00

Slo Blues "Slovenske ljudske pesmi v blues preobleki"

sloblues.jpg

SLO-BLUES
"Slovenske ljudske v blues preobleki"

Najnovejši projekt skladatelja in pianista Gregorja Strniše, ki je bil zasnovan ob 500-letnici reformacije!
Sam o projektu pravi: "Dandanes, ko naši pevci pojejo nam, Slovencem, pesmi v angleščini, smo v zasedbi SLO-blues sklenili temu narediti konec. Trdno namreč stojimo na stališču, da je potrebno ohraniti slovenščino za vsako ceno, pa naj stane kolikor hoče. Ob 500-letnici reformacije smo si drznili poseči zgolj v glasbeno strukturo naše tako lepe ljudske pesmi in jo reformirati. To reformativno dejanje smo izvedli tako, da smo obdržali slovensko besedilo, za glasbeni material pa smo prevzeli blues, to afro-ameriško glasbeno strukturo. Prav neverjetno je, s kakšno lahkoto - kaj lahkoto, upognjenostjo - so ta slovenska besedila zdrsnila v obliko te suženjske glasbene strukture.
Na našem koncertu lahko tako prisluhnete izbranim pesmim, kot so Še kiklco prodala bom, Moje dekle je še mlada, Vsi so venci, Kaj ti je deklica, Kje so tiste stezice, Jaz pa pojdem na Gorenjsko, Oj ta soldaški boben in Trzinka. Prav posebej pa smo člani SLO-bluesa ponosni na pravo, globoko in arhetipsko slovensko pesem Teci, teci bistra voda, kjer protagonist zapoje izvirno besedilo: "Grešni človek, kaj si storiv, da je Marija žalostna? Očeta in mater sem umoru, brat in sestra pa sta ušla. Človek dol poklekni, pros Marijo, naj ti odpusti."

Več INFORMACIJ O ZASEDBI: https://gregor-strnisa.com/SLO-blues-Info
VIDEO: https://gregor-strnisa.com/SLO-blues-Video-primeri


View Event →
Mirna Bogdanović Group
Mar
23
9:00 PM21:00

Mirna Bogdanović Group

mirna1.jpg

»Pevka in komponistka Mirna Bogdanović je že nekaj let tesno vpeta v evropsko jazzovsko sceno. Njen sijoči ton, ekspresivno fraziranje in popolna muzikaličnost jo uvrščajo med izbrane pevke mnogih priznanih glasbenikov.
Udobnost v vseh smereh Mirninega glasbenega življenja zagotavlja zadovoljstvo publike.«
Greg Cohen, jazzovski basist (Amerika)

Mirna Bogdanović je slovenska jazz vokalistka, ki živi in deluje v Berlinu. Nekdanja štipendistka slovenskega Ministrstva za kulturo, članica Nemškega Nacionalnega Jazz Orkestra (BuJazzO) in Downbeat nagrajenka je zaključila študij na slovitem Jazz Institutu v Berlinu pod mentorstvom Judy Niemack, Greg Cohen in Kurt Rosenwinkel.
Sedaj je Mirna aktiven del berlinske jazzovske scene, članica različnih zasedb kot pevka in skladateljica. Lani je bila nagrajena s štipendijo Univerze za umetnost v Berlinu, s pomočjo katere se je lahko posvetila komponiranju za snemanje svoje prve zgoščenke, katere program boste slišali ob tokratni priložnosti.
Skupina mednarodnih glasbenikov bo skupaj z Mirno izvedla njene kompozicije in aranžmaje namenjene odkrivanju raznovrstnosti vokala in vokalne skupine v kontekstu modernega jazza.


Mirna Bogdanovic – vokal
Dora Osterloh – vokal
Pauline Peek – vokal
Wanja Slavin – alt saksofon
Felix Henkelhausen – kontrabas
Povel Widestrand – klavir
Fabian Rösch – bobni
Arne Braun – kitara

www.mirnabogdanovic.com


View Event →
Psy March with Ace Ventura - 10 years of MR
Mar
23
to Mar 24

Psy March with Ace Ventura - 10 years of MR

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

▶ Party desetletja!

Praznujemo 10 let MR dogodkov in nihče na svetu ni bolj primeren glavni gost kot največja legenda med legendami.

Pazi to!
Pride Ace Ventura. Ja, čisto res, f**king ACE VENTURA, superzvezda svetovne psy scene!!

Kar 3 ure ga bo trgal gospod!
To BO naš najboljši party do sedaj, sploh ni debate!
Pa še pomlad se začne, juhu :)

AMPAK, če se nam hočeš pridružit, imamo 1 pogoj:

Hočemo, da tudi TI daš vse od sebe in prideš v svoji NAJBOLJŠI verziji :) Naj bo energija na plesišču boljša kot kadarkoli prej ;)
Zdaj ali nikoli!

Prvih 100 kart po 9€! Holy shit!! Rezervacij ni, kdor prvi pride…

Torej...

imaš 3 opcije:
1. Greš na party desetletja za faking 9€… F*CKIN 9 EUR!!
2. Bodi doma kot faking luzer(ka) in svajpaj po telefonu.
3. Idi se napit v najbližji pajzl in jamraj kak je vse v pizdi

Če si prava party frikica ali frik, potem

ZDAJ TAKOJ

zgoraj stisni GOING / PRIDEM in skoči po karto (pričetek že jutri 10.1.).


▷ ▷ Midnight Resurrection MAIN STAGE:

▶ ACE VENTURA - 3 hour set
facebook.com/AceVenturaMusic
youtube.com/AceVenturaMusic

▶ REAKY REAKSON
▶ ULTRA VS. VIOLET
▶ MID:NIGHT:RIDER


▷ ▷ Bass Fighters DNB STAGE:

▶ ANILINE
▶ AVEHO
▶ KRYPTONITE
▶ NUKLEUS
▶ SPENCAH
▶ THEEJAY▷ ▷ Pogosta vprašanja - FAQ - Fakju :)

▶ Kakšna bo MUZIKA?
Takšna kot vedno pri nas, ampak tokrat se bodo vsi DJ-ji še extra potrudili, da odrolajo najboljše kar zmorejo ;) Če še nikoli nisi bil/a pri nas, potem je vse kar moreš vedet:
SEKALO GA BO!
Spodaj na dnu tega opisa najdeš linke komadov in setov, poslušaj in se izobražuj ;)

▶ Starostna OMEJITEV?
Od 16 do 99 oz. dokler ti zaradi stare tečne face ne odvzamemo licence za rejvanje.

▶ DRESS CODE?
The best you can do ;) Lahko si morska deklica, indijanec, pink fluffy unicorn, metalec ali urejena gospodična v petkah. V čem se pač najboljše počutiš. Edina izjema so trenirke, ki se nam ne zdijo primerne. Zmoreš kaj več! To je dogodek s top shit elektronsko glasbo, ne trening brcanja žoge.

▶ Kje kupit karto? Glej seznam spodaj.

- - - - - - - -

Tvoje kritike in predlogi so dobrodošli, komentiraj spodaj, kaj še lahko izboljšamo na naših dogodkih?
Da bo naslednjih 10 let še 10x boljših ;)

Mnenje lahko napišeš tudi tukaj:
facebook.com/midnight.resurrection/reviews

In še nekaj pomembnega...

▶ ▶ PRIJAVI SE na MR newsletter, da te lahko obveščamo o naših naslednjih dogodkih:
http://bit.ly/MR-newsletter

- - - - - - - -

▷ PREDPRODAJA (do 22.03.)
prvih 100 vstopnic = 9€
nadaljne vstopnice = 12€ / 13€ na Štuku

▶ MARIBOR
Marcel - facebook.com/marcelshockmusic
Bernarda - facebook.com/bernarda.javornik
Štuk - Gosposvetska 83 (cena 13€)

▶ CELJE
Saša Alexa - facebook.com/sasa.kosmatin.9

▶ LJUBLJANA
Helena - facebook.com/eldzhica (031 373 257)
Blaž - facebook.com/chipmaister

▶ SL. BISTRICA
Vanda - facebook.com/vanda.stern

▶ MURSKA SOBOTA
Boštjan - facebook.com/bostjan.antolin

▶ NOVO MESTO in BELA KRAJINA
Mario - facebook.com/mario.jezovita

▶ OBALA
Rene - facebook.com/rene.slapnik.1

▷ Predprodajne vstopnice so v prodaji do 22.03.2019 oz. do razprodaje

▷▷ VSTOPNINA NA DAN DOGODKA
15€ pred 23:00
17€ po 23:00

Število kart je omejeno (the oldest trick in the book), tako da bo placa za ples še ravno dovolj :)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
▶ FOR INTERNATIONAL PARTY FREAKS

If you want to order presale tickets, write us: midres.events@gmail.com

first 100 tickets = 9€
regular presale = 12€ / 13€
at the gates = 15€ before 23:00 / 17€ after 23:00

Sign up to our newsletter: bit.ly/MR-newsletter
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

▶ MUSIC LINKS

Ace Ventura - Psychedelic Awakening - Full Album mix
youtu.be/WWBMPNKtEFo

Psy-Nation Radio by Ace Ventura & Liquid Soul
soundcloud.com/psynationradio

Ace Ventura @ Psy-Fi 2017
youtu.be/4fFczzaN5lU

Ace Ventura @ O.Z.O.R.A. 2018
youtu.be/VYInrbLF-pM

Ace Ventura & Symbolic - Prime Time
youtu.be/2BHnthbpk2I

Ace Ventura & Symbolic - The World That You Know
youtu.be/kBAn4eLjgNw

Ace Ventura & Juno Reactor feat. Taja Devi - Ingonyama
youtu.be/3zGCvibUnVA

Ace Ventura & Astrix - Pranava
youtu.be/QSwg7fxXsd8

Ace Ventura & Darma - Acidcore (Reaky Remix)
soundcloud.com/reaky/ace-ventura-darma-acidcore

Reaky Reakson - Fusion Drive Mixtape
soundcloud.com/reaky/fusiondrive

Reaky Reakson - Fuck It All
https://youtu.be/CGIlFqmlMls

Bass Fighters
mixcloud.com/BassFighters
soundcloud.com/bassfighters
youtube.com/bassfighters

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
www.midres.net


View Event →
6
Mar
24
8:00 PM20:00

6

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

19. februarja 2016 ravnateljico Dijaškega in študentskega doma Kranj nenapovedano obiščeta podžupan in vodja službe za zaščito Mestne občine Kranj:

Kako bomo to preprečili? Kako bomo to preprečili?

Preprečili kaj? To, da bi v dijaški dom prišli mladoletni prosilci za azil, ali to, da bi bili starši dijakov proti?

Dokumentarna predstava o iracionalnih družbenih predsodkih in strahu pred 'drugim', ki se odvija v srcu Evrope. Zgodba o 6 mladoletnih prosilcih za azil, ki jih kljub trudu ravnateljice niso sprejeli v dijaški dom, je uprizoritev postavila v angažirano prevpraševanje objektivizacije migrantov in beguncev, tragično stanje družbe strahu, ksenofobije in rasizma.

Gostujoča predstava je del programa Festivala Hiša strpnosti (Mini teater, Judovski kulturni center, GT22)

Avtorski projekt
Režija: Žiga Divjak
Igrajo: Iztok Drabik Jug, Alja Kapun, Katarina Stegnar, Vito Weis, Gregor Zorc
Na videu: Sajjad Ahmadi, Ojalan Alothman, Sayed Mahdi Hashemi, Erfan Gulzari, Omid Moradi, Majid Tahiri
Pomoč pri raziskavi: Maja Ava Žiberna
Oblikovanje videa: Domen Martinčič
Oblikovanje zvoka: Iztok Drabik Jug
Oblikovanje svetlobe: David Orešič
Vodja produkcije: Tina Dobnik
Koprodukcija: Slovensko mladinsko gledališče in Zavod Maska

Zahvaljujemo se kolektivu Nove pošte, Juditi Nahtigal, Katarini Morano, Marti Globokar, Katjuši Koprivnikar, Slavici Vodopivec, Mirjam Bizjak, Tanji Ahčin, Robertu Rističu, Mariu Majstoroviću, Tini Zorman, Cvetki Kernel, Ožbeju Račečiču, Boštjanu Šeficu, Brunu Rednaku, Andreji Barle Lakota, Katarini Štrukelj in Draganu Kojiću.


View Event →
Simboli sovraštva - Predavanje Mirka Ilića
Mar
25
11:00 AM11:00

Simboli sovraštva - Predavanje Mirka Ilića

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

V sklopu 5. Festivala Hiša strpnosti, Ljubljana - Maribor - Kamnik bo v Mariboru potekalo predavanje po vsem svetu priznanega grafičnega oblikovalca, ilustratorja in predavatelja Mirka Ilića.

Predaval bo o simbolih, metaforah in nevarnostih desničarskega ekstremizma, rasizma in antisemitizma. Ob tem se bo dotaknil tudi vprašanja prodiranja neofašistične ikonografije v javni prostor (grafiti) ter problema javnega prikrivanja in zanemarjanja grafičnih simbolov in sovražnega govora neonacističnih skupin.
Predavanje bo v angleškem jeziku.

Ob predavanju bodo na različnih lokacijah v središču Maribora in v avli GT22 na ogled tudi "Plakati strpnosti".
Razstavo plakatov na temo strpnosti, ki smo jih občudovali na festivalu Hiša strpnosti vsa leta do zdaj, oblikovali pa so jih priznani umetniki s celega sveta, je avtor razstave Mirko Ilić razširil in dopolnil s plakati novih ustvarjalcev. Razstava je doslej že prepotovala Črno goro, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Španijo in Nizozemsko, na ogled pa je bila tudi v Washingtonu.
Plakate si bo mogoče ogledati od 20. do 28. marca 2019.

Organizator:
Sinagoga Maribor
v sodelovanju z Judovskim kulturnim centrom Ljubljana, Mini teatrom, GT22, Fundacijo Sonda in Narodnim domom Maribor – Vetrinjskim dvorom.


View Event →
Festival sprehodov / Festival of Walks
Mar
26
to Mar 31

Festival sprehodov / Festival of Walks

sprehodi.jpg

O Mariboru in Mariborčanih kroži veliko urbanih legend, ki se skrivajo za zastori komaj vidnega. Pod njegovo umirjeno površino vedno brbota življenje. V sebi skriva neskončno število zgodb in kotičkov, ki zrcalijo veliko mariborsko srce in njegovo globoko dušo.

Imamo vse kar imajo veliki in še več. Ne verjamete? Potem je Festival sprehodov prav za vas. Med 26. in 31. marcem bodo mestne ulice, trgi, podzemni rovi in okoliški griči razkrili svoje zgodbe in legende, ki delajo Maribor tako zelo mariborskega, tako zelo našega.

Festivalske dneve namenjamo raznovrstnim sprehodom, teh bo 36 in prav vsi bodo za obiskovalce brezplačni, večeri pa bodo pestro tematsko obarvani. S strokovnjaki se bomo pogovarjali o literaturi, povezani z našim mestom, o kreativnem turizmu, o hoji, kot načinu življenja, o kulturni dediščini in iskanju rešitev za hrib, kjer se je začela pisati zgodovina mesta, Piramido; en večer bo namenjen tudi dokumentarnim filmom.

Vzporedno Festivalu sprehodov bo potekal tudi tridnevni Festival of Walks: Prototyping Lab for Creative Tourism, kjer bomo s priznanimi mednarodnimi strokovnjaki in Center za kreativnost razvijali produkte kulturnega turizma.

👉URNIK SPREHODOV - https://rajzefiber.squarespace.com/slo/program
👉 REZERVACIJE SPREHODOV
https://rajzefiber.squarespace.com/slo/rezervacija
Rezervacije sprejemamo vsak delovnik med 10:00 in 18:00 tudi na telefon 0838 677 76 ali v Rajzefibru na Gosposki 11!

👉SPREMLJEVALNI DOGODKI
https://rajzefiber.squarespace.com/slo/sprehajalne-misli

Prepričani smo, da nihče izmed obiskovalcev Festivala sprehodov ne bo nikoli več rekel, da je Maribor sivo mesto in da se pri nas nič ne dogaja.

Festival sprehodov nastaja v sodelovanju ekip: Maribor is the Future, Zadruge Živo Mesto in Rajzefibra in v partnerstvu Hiše! s Centrom plesa, Medijskim društvom Plankton, ZIP, Turističnim društvom Maribor, Društvom za razvoj filmske kulture.


Many urban legends and clichés circulate about Maribor and its people. Some of them certainly are true, but many do not hold water. Often we hear that the city is grey and nothing happens; that we totter after the others, the once who are significant and richer ... more beautiful cities. Maribor is far from perfect and orderly as some other towns; it is a bit disordered, scraped and rugged, but it is ours and we like it exactly as it is.

Above all, it is NOT grey and boring! Under his subdued surface, life is always sizzling. It hides a lot of stories and niches, so that we can rightly say that Maribor is a metropolis. Even though it is just Styrian.
We have everything they have big and maybe even more. You do not believe it? Then the Festival of walks is right for you.

Between March 26th and March 31st, there will be more than thirty free walks on the city streets, underground trenches, markets, and you will get to know the stories and legends that make Maribor so “mariborian”, so very much ours.

We also took care of studious walks in the evenings, where we will take a walk around Maribor through the topics on literature, creative tourism, walking, industrial heritage or even on a hill where everything started - the Pyramid. In the meantime, you will be able to create your own touristic product in our laboratory; finally on the last day we will present the Rajzefiber awards and, with our tired legs, gate at Maribor in moving pictures.

And to all the first time visitors of the city: come with us the walkers, who cherish this city, discover the dusty niches and unspoken stories! Let us introduce to you the diversity of Maribor, its medieval and bourgeois faces, and the strong industrial and labour legacy, its creative urbanity, which is interweaved with the relaxed greenery of our soft hills and thus provides room for different, crazy stories.

👉 TIMETABLE
https://rajzefiber.squarespace.com/en/timetable
👉 BOOKING
https://rajzefiber.squarespace.com/en/booking

We are convinced that none of the visitors of the Festival of walks will ever again say that Maribor is a grey city and that nothing happens here. Moreover, we are convinced that, you will become an active walker and become infatuated with our town at the river.

Festival of Walks is organized by Maribor is the Future, Cooperative Vivid City and House’s program Rajzefiber.

View Event →
Rotovški bralni klub: Brina Svit - Smrt slovenske primadone
Mar
26
5:30 PM17:30

Rotovški bralni klub: Brina Svit - Smrt slovenske primadone

brina.jpg

Mati je v večini primerov otrokovo največje bogastvo, a so medosebni odnosi lahko tudi problematični. Slovensko-francoska
pisateljica Brina Svit v svojem romanu psihološko poglobljeno secira razmerje med hčero in materjo ter razkriva usodne posledice pomanjkanja ljubezni. Poanta zgodbe presega intimni nivo in posega na širše družbeno polje, ko materino vlogo predstavlja domovina. Pogovor o knjigi bo usmerjala Jasna Mlakar.


View Event →
Dediščina sveta
Mar
26
7:00 PM19:00

Dediščina sveta

dediscina.jpg

DEDIŠČINA SVETA – PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE IN PREDSTAVITEV ZBORNIKA PRENOS PRAVLJIC V RAZNOTERE POJAVNE OBLIKE IN UMESTITVE
Torek, 26. marca, ob 19. uri v Svečani dvorani Rotovž, Rotovški trg 1
Z veseljem povezujemo pripovedovalski dogodek s praznikom monografije, ki prinaša prispevke 16. Pravljičnega dne in bogati založniško dejavnost Mariborske knjižnice.
Knjigo bo na pot pospremila dr. Mojca Ramšak, zgodbe bodo pripovedovali dr. Andreja Erdlen, Lea Hedl, Robert Kereži, Agica Kovše in Suzana Slavič. Večer bosta z glasbo zaobjela Brina Vogelnik in Luka Ropret.


View Event →
PIAF KVIZ #44
Mar
26
7:00 PM19:00

PIAF KVIZ #44

piaf.jpg

Ne le, da je t.i. štajervietnamka odpotovala v Vietnam, da bi (brez nas) praznovala svoj rojstni dan, ampak, kot nam sporočajo informatorji, v Ho Chi Minh City kandidira za kvizmojstrico na Pub kvizih v pivnici Heart of Darkness Craft Brewery! Ali se bo pojavila tudi na 44. Piaf kvizu, postaja velika uganka.

Pravila kviza ostajajo enaka. Na kviz se lahko prijavi posameznik ali skupina do 6 ljudi. Prijave potekajo na dogodku samem, prijavnina je 1 EUR po osebi. Odgovarjali bomo na 40 vprašanj, razdeljenih v 4 sklope po 10. Sklopi imajo ponavadi neko skrito rdečo nit, ki vam je lahko v pomoč, če jo odkrijete. Vprašanja postavlja kviz mojster, ekipe pa odgovore zapisujejo na liste. Po vsakem sklopu super najbolj strokovna komisija preveri rezultate tistega sklopa.

Za kaj več pa se boste mogli oglasit osebno. Družabno nazdravljanje ni prepovedano, pomoč s telefoni ali drugimi pripomočki pa vsekakor. Če goljufa najdemo, vsi udeleženci kviza kažemo s prstom nanj in se deremo "shame, shame, shame". Angleške besede uporabljamo zato, ker je ta kviz nastal po vzoru angleških "pub kvizov".


View Event →
Z gledališčem nad učence in dijake v Mariboru
Mar
27
3:00 PM15:00

Z gledališčem nad učence in dijake v Mariboru

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Praktična delavnica za strokovne pedagoške delavce
Z GLEDALIŠČEM NAD UČENCE IN DIJAKE

27.3.2019 // 15.00-19.00
MARIBOR (Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30)

Vloga učitelja in vloga umetnika sta zelo podobni. Učitelj mora učence pritegniti tako, kot mora igralec pritegniti svoje občinstvo, če želi doseči svoj cilj. Vsi, ki poučujejo, se zato dnevno srečujejo z gledališčem. Ne nazadnje je vsaka učna ura pripravljen govorni nastop z vsemi prvinami gledališča.

KAJ?

Udeleženci praktične delavnice Z gledališčem nad učence in dijake bodo preko gledaliških iger in tehnik spoznavali inovativne pristope za podajanje učne snovi, razvijanje in gradnjo skupinske dinamike ter motivacijo učencev in dijakov.

KDO?

Udeležbo priporočamo tako učiteljem razrednega pouka, srednješolskim učiteljem, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja, kot tudi vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Cena: 50 EUR

Prijave zbiramo do 20.3.2019 (račun bo poslan, ko prejmemo izpolnjeno prijavnico)

PRIJAVA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHKXyxGalM9tcsA7Rm7o_brXbEZBBLzjnkN9_6rBlGa8APjA/viewform

__________________________________________________________

Program je zasnovalo Gledališče Ane Monro – vodilni in referenčni strokovnjaki za izobraževanje na področju sodobnih performativnih in uličnih umetnosti, doma in v tujini.

Izvajata ga Sara Šabec in Tea Vidmar.

Sara Šabec je profesorica pedagogike in andragogike, magistrska študentka filozofije kulture ter performerka. Deluje na področjih gledališke pedagogike, kulturno umetnostne vzgoje in uporabe gledaliških elementov kot inovativnih tehnik učenja.

Tea Vidmar je diplomirana kulturologinja. Ustvarja na področju uličnega gledališča, glasbe in vokalnih performansov. Ima status samozaposlene v kulturi kot performerka in pedagoginja.

Več informacij: sara.anamonro@gmail.com // 041 889 001.

Udeleženci bodo dobili potrdilo o opravljenem izobraževanju.


View Event →
Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa
Mar
27
to Apr 9

Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Mark Haddon, Simon Stephens
The Curious Incident of the Dog in the Night-time

Detektivka, kjer ni prostora za laži

Christopher je sedem minut po polnoči na sredi dvorišča gospe Shears našel psa. Mrtvega, okrvavljenega Wellingtona. Odločil se je, da stvar temeljito razišče. Do potankosti, kot to počnejo detektivi. Christopher je star petnajst let, pravijo, da ima Aspergerjev sindrom, sam pa pravi, da ima rad pse, da ima najraje od vsega matematiko in logiko (zna našteti vsa praštevila do 7.507) in da pozna vse države sveta in njihove prestolnice. Ne prenese, bi se ga dotikali, ne razume vicev in metafor in sovraži laži. Živi z očetom, ki mu je povedal, da je njegova mama umrla. Z raziskovanjem primera Wellingtona se mu prek različnih razkritij odpirajo popolnoma neznani svetovi, sam pa je, na sledi za storilcem, prisiljen početi vse mogoče nemogočosti. Med iskanjem morilca presenečen odkriva domače laži, ki v temeljih zamajejo njegov že tako majavi svet, in tako sprejme prvo veliko samostojno odločitev – pobegniti od doma.

O svetovno uspešnem romanu Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa (2003) Mark Haddon pravi, da ne govori o sindromu, pač pa o drugačnosti, o tem, kaj pomeni biti avtsajder. Uprizoritev na Malem odru bo nastala po dramatizaciji angleškega dramatika Simona Stephensa, ki ga bo režirala mlada mariborska umetnica Mateja Kokol, ki je v zadnjih letih na tem odru ustvarila že dve uspešni uprizoritvi: Razlogi za srečo Neila LaButa in Fant, dekle in gospod Vinka Möderndorferja.

Režija: Mateja Kokol

Zasedba
Christopher - Matevž Biber
Ed, njegov oče - Nejc Ropret
Judy, njegova mama - Mojca Simonič
Siobhan - Maša Žilavec
Roger - Matija Stipanič
Gospa Alexander - Irena Varga
Policaj - Bojan Maroševič

Prevajalec Milan Dekleva, dramaturginja Maja Borin, scenografinja Petra Veber, kostumografinja Iris Kovačič, oblikovanje zvoka in giba sz3, lektor Janez Bostič


27 MAR, SRE ob 7:00 PM

8 APR, PON ob 7:00 PM

9 APR, TOR ob 7:00 PM


View Event →
Stand-Up: S NOGU* Pedja Bajović
Mar
27
8:00 PM20:00

Stand-Up: S NOGU* Pedja Bajović

trezor.jpg

REPRIZA ZBOG VELIKOG INTERESA PUBLIKE:
KGB Maribor (Kulturno Glasbeni Brlog)
Sreda 27.03. 20.00h, vstopnina 11 €

www.PedjaBajovic.com
Predstava S NOGU* (*sredstvo za protiv jugonostalgije i jugofobije) prva je cjelovečernja tematska solo predstava jednog regionalnog stand-up komičara. Nastala je 2011. godine za potrebe turneje koja je bila obuhvatila Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru. U međuvremenu je ova predstava posjetila i Makedoniju i Kosovo, ali onda i SAD, Kanadu, Australiju, skandinavske zemlje, Veliku Britaniju, Irsku, Njemačku, Francusku, Španjolsku, Češku, Švicarsku, Austriju itd.

To je priča o nama danas. Nama, koji smo nastavili svoje živote tu – na ovim “našim prostorima”, u “regiji” ili “regionu”, Zapadnom Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji… uglavnom – o nama sada i tu. Iako razdvojeni, neka od svakodnevnih iskustava su gotovo identična, dok su neka takva kao da su jedni na Zemlji, drugi na Mjesecu, a treći na Marsu… itakodalje sve do nepriznatog Plutona.

'Ko je blesaviji, Amerikanci ili Englezi…ili Japanci? Ili mi.
Koja je razlika između Bosanke i Hercegovca u krevetu ili novčaniku?
Zašto riječ ‘čimbenik’ zbunjuje Srbina?
Šta se zapravo dogodi kada Hrvati popizde na Slovence?
Jesu li Kosovari muzikalniji od ostalih i zašto Crnogorac još ne spava…?
A, gdje je nestalo makedonsko devojče…?

Još više pitanja i još manje odgovora dobit ćete u ovom druženju s Pedjom u trajanju od skoro dva sata. Uz sve to ćemo dodati malo politike, i ono malo tzv. domaće ekonomije, ponešto estrade i (nikada dovoljno!) sexa… i imate – S NOGU!


View Event →
Sudanska misija Ignacija Knobleharja
Mar
28
7:00 PM19:00

Sudanska misija Ignacija Knobleharja

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Predavanje: SUDANSKA MISIJA IGNACIJA KNOBLEHARJA, OB 200. OBLETNICI NJEGOVEGA ROJSTVA,
Predava: dr. MARKO FRELIH (Slovenski etnografski muzej),
Četrtek, 28. 3. 2019, ob 19:00, Vetrinjski dvor - večnamenska dvorana (Vetrinjska ulica 30, Maribor).
----------------
Kot arheolog že več let raziskuje medkulturne povezave med starimi civilizacijami. Še posebej ga zanima duhovni svet prazgodovinskih kultur v kontekstu razumevanja kultnih mest, ritualov in umetnosti. Prav tako že vrsto let preučuje stike Slovencev z neevropskimi kulturami. V ospredju njegovih raziskav sta misijonarja Friderik Baraga (severna Amerika) in dr. Ignacij Knoblehar (Sudan).
---------------------
PRISPEVEK ZA DELOVANJE DRUŠTVA: za člane, študente in dijake od 1 €, za ostale od 2 €. Za študente in dijake s plačano članarino je vstop prost.


View Event →
Madžarski narodni filharmonični orkester
Mar
28
7:30 PM19:30

Madžarski narodni filharmonični orkester

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Orkester že več kot devetdeset let sodi med najbolj bleščeče glasbene korpuse svoje države.
Madžarski narodni filharmonični orkester že več kot devetdeset let sodi med najbolj bleščeče glasbene korpuse svoje države. Pod vodstvom izjemnega dirigenta in pianista Zoltána Kocsisa se je orkester povsem prenovil in profiliral kot izredno fleksibilno izvajalsko telo. Skupaj so glasbeniki, ki smo jih leta 2007 lahko slišali tudi pri nas, sistematično in temeljito izvedli tako standardna simfonična dela 18. in 19. stoletja kot tudi velika dela R. Straussa, C. Debussyja, A. Schönberga, M. Ravela in S. Rahmaninova ter novejšo madžarsko glasbo.

Po nenadni Kocsisovi smrti je leta 2016 vodstvo orkestra prevzel Zsolt Hamar. Hamar je ob koncu devetdesetih let s svojim vsestranskim talentom prepričal glasbeni svet na več pomembnih mednarodnih dirigentskih tekmovanjih. Že leta 1997 ga je Kocsis povabil k rednemu sodelovanju z Madžarskim narodnim filharmoničnim orkestrom, nato pa je postal tudi redni dirigent Madžarske državne opere. Hamar je danes eden najbolj iskanih madžarskih dirigentov v tujini, na začetku svoje kariere pa je, denimo, dirigiral celo Mariborski filharmoniji.

Izvrstni madžarski gostje se ne bojijo niti tako slogovno in izrazno zahtevnega sporeda, kot je ta, ki je razpet med čistim klasicizmom in s čustvi nabito zadnjo simfonijo P. I. Čajkovskega, sicer velikega občudovalca W. A. Mozarta.

Pridružil se jim bo Christopher Park, nemški pianist korejskih korenin, ki velja za enega najprepričljivejših pianistov mlajše generacije. Park očara s tehnično suverenostjo, muzikalno zrelostjo in izredno intenzivno kulturo igranja. Te pianistove odlike so prepričale žirije številnih pianističnih tekmovanj, leta 2014 denimo žirijo, ki podeljuje ugledno nagrado Leonarda Bernsteina na festivalu Schleswig-Holstein, pa tudi občinstvo najuglednejših svetovnih koncertnih dvoran.

➡ SPORED:

Peter Iljič Čajkovski: Orkestrska suita št. 4, op. 61, »Mozartiana«
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za klavir in orkester št. 25 v C-duru, KV 503

***

Peter Iljič Čajkovski: Simfonija št. 6 v h-molu, op. 74, »Patetična«

➡ ZASEDBA:
Madžarski narodni filharmonični orkester
Dirigent: Zsolt Hamar
Christopher Park, klavir

➡ VIDEO: https://bit.ly/2SIsvFN

➡ VSTOPNICE: https://bit.ly/2SHO4pX

➡ VEČ INFORMACIJ: https://bit.ly/2SHjdKl


View Event →
Balkan Duo . Vasko Atanasovski in Zoran Majstorović
Mar
28
8:00 PM20:00

Balkan Duo . Vasko Atanasovski in Zoran Majstorović


BalKan duo
Ethno/World Music
Vasko Atanasovski - flavta, saksofon
Zoran Majstorovic - kitara, oud, kamal

Dve močni glasbeni osebnosti uporabljata svoje bogato instrumentarij za ustvarjanje različnih zvočnosti, ki potujejo od njihovih avtorskih skladb do tradicionalnih pesmi, ki izhajajo iz različnih kultur sveta ter z glasbo Balkana kot nosilko
njunega repertoarja. Drugi ključni element njune zvočnosti
je glasbena raznolikost, zakoreninjena v osebni glasbeni dediščini
od klasične glasbe in jazza do tradicionalne glasbe in rocka.


Listen to us:
https://youtu.be/xqiHbUJIX_8

Web:
www.vaskoatanasovski.com
www.zoranmajstorovic.com

VSTOP: 10 eur


View Event →
We will rock you ' Maribor
Mar
28
8:00 PM20:00

We will rock you ' Maribor

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Nepozaben rock spektakel skupine Queen in ekscentričnega glasbenega genija Freddieja Mercuryja prihaja v Maribor!

Največja QUEEN REAL TRIBUTE SKUPINA v Evropi vas bo ob spektakularni spremljavi beograjskega simfoničnega orkestra RTB in zbora popeljala skozi edinstven koncert svetovnih rock klasik!

🎤 ✨ 🕺 Največja in ena najboljših Queen tribute skupin na svetu: Queen Real Tribute

Največji evropski Queen Tribute Band! Imeli so že štiri velike turneje po Braziliji (preko 75 koncertov), nastopili so na mnogih velikih festivalih in Queen konvencijah širom po svetu in v Evropi.

Show must go on, We are the championis, I want to break free, Radio Ga Ga, We will rock you, Bohemian rhapsody... so samo nekateri od legendarnih hitov, katere boste lahko slišali v živo.

Mega glasbeni spektakel mednarodne zasedbe največjega evropskega QUEEN Tribute Banda, ki ga preprosto ne smete zamuditi!

🎸🎺 🥁 Beograjski simfonični orkester Muzikon

Simfonični orkester Muzikon, pod dirigentsko palico Miloša Jovanovića. To je ekipa glasbenikov, ki igrajo v orkestru RTB, Beograjski filharmoniji, Črnogorski filharmoniji, operi Novi Sad ... Množica, ki razume rock n 'roll ... Nismo si želeli tistih, ki le berejo note in ne marajo Rock glasbe. Z njimi smo igrali v dvorani Lisinski v Zagrebu in novo leto v Budvi in Sava Center Beograd

🕛 28. 03. 2019

📍 Dvorana Tabor (Športni objekti Maribor)

🎟 Vstopnice so ŽE NA VOLJO na vseh prodajnih mestihView Event →
Festival of Walks: Prototyping Lab for Creative Tourism
Mar
29
to Mar 31

Festival of Walks: Prototyping Lab for Creative Tourism


Dear creatives, cultural activists, touristic workers of Maribor and surroundings!

Maribor is the Future, Cooperative Vivid City and Rajzefiber in cooperation with the Center for Creativity, at the Museum of Architecture and Design, invite you to the PROTOTYPING LAB FOR CREATIVE & CULTURAL TOURISM PRODUCTS, lead by international professionals in the field of creative tourism and design thinking; Fiona Bakas, Tiago Castro / creatour.pt, PT and Ana Osredkar / Servis 8, SLO.

The Lab is taking place from 29. - 31.3. 2019 in Vetrinjski dvor, Maribor. If you want to develop new creative tourism products or if you already have touristic product, that you want to upgrade to the creative tourism products, the Prototyping Lab is a great chance for you!

In October 2018 »Maribor is the Future!« team organized their first event named »Idealab for Creative and Cultural Tourism in small and middle sized cities.« In the course of the three day gathering, hosted by Tiago Castro from CREATOUR Portugal, we defined next steps that Maribor tourism should take. Since then we already established a local network, now we want to work on content - creative touristic products.

Within PROTOTYPING LAB FOR CREATIVE & CULTURAL TOURISM / PRODUCTS our main focus will be Creative tourism. We will take you through:
👉 cultural and emotional mapping of the city
👉 show you how to connect the facts into stories; because: storytelling = storyselling
👉 use user-centered design
👉 develop prototypes of feasible creative – cultural tourism offerings.

Together we will spark our brains and really put ourselves in the heads and emotions of our future visitors.

Expected schedule: Friday from 14.00 - 20.00, Saturday and Sunday, 9.00 - 18.00

The Prototyping lab will be executed in english language!

Participation is free, but spaces are limited to 15 people, so we will make a selection, if there are going to be more applications. Have in mind that Prototyping Lab is a three day event and we expect from the participants to be be present all three days!!!

Please apply for the PROTOTYPING LAB here
👉 https://goo.gl/forms/BxBVyl73nMZOvJxy1
Deadline for applying is 20. March 2019!

This project is a part of a partnership network Platform Center for Creativity co-financed by European Union from European Regional Development Found and by Republic of Slovenia.

Prototyping Lab for Creative & Cultural Tourism / Products is part of a Festival of Walks event organized by Maribor is the Future and Rajzefiber.


View Event →
Koncert: Nakajima + tba
Mar
29
to Mar 30

Koncert: Nakajima + tba

nakajima.jpg

NAKAJIMA (Velenje, SI)

Tri četrtine članov preminule velenjske zasedbe Wreck je z nekoliko mlajšim bobnarjem poiskalo nov navdih v japonsko poimenovani skupini. Nakajima ni »reunion« projekt, ampak logično nadaljevanje in nadgradnja preteklega dela. Njihova glasba je nekakšna mešanica noise rocka, post hardcora in še kaj bi se našlo. V glavnem, gre za skupek bogatih izkušenj iz njihovih predhodnih skupin, kot so Wreck, It's Not 4 Sale, Entheogen, Platfuzz in Wasserdicht. Po prvi izdaji, »Bring me the head of a chocolate bunny« iz 2016, je v 2018 sledil še 10'' vinil »Be nice to spiders«.

Dejan Požegar - vokal
Siniša Hranjec - kitara
Uroš Potočnik - bas
Matic Kadliček – bobni

Facebook: https://www.facebook.com/nakajima.band/
Bandcamp: http://nakajima.bandcamp.com/


Projekt Solar Pulse Music podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije


View Event →
GeMUSE: (Muse Tribute Band)
Mar
29
to Mar 30

GeMUSE: (Muse Tribute Band)

gemuse.jpg

Predstavljamo nekaj novega na našem odru!

MUSE tribute zasedba!

Skupina GeMüse je posledica velikega navdušenja nad skupino MUSE, odličnega igranja različnih inštrumentov, življenja v odročnih krajih naše države ter navdušenje nad gojenjem zelenjave :D .

Skupino sestavlja pet izjemnih mladih glasbenikov; Boštjan Lukan – vokal, Matej Celarc – kitara, Jaka Logar – bas kitara ,Bert Logar – kitara, sintetizator zvoka ter Žiga Mlinar – bobni.

Prispevek: 5EUR

Start: 22:00


View Event →
Radioactive Reaction VOL II (Bass identity)
Mar
29
to Mar 30

Radioactive Reaction VOL II (Bass identity)

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Pozor, pozor !!

Prihaja Radioactive Reaction VOL II v BASS IDENTITETI.
Če se s prvim dogodkom 22/2/2019 niste dovolj našvicali in naskakali, se boste v drugem definitivno. Ekipa Wetrinsky in BASS IDENTITY želijo dati možnost mladim inovativcem, da se pokažejo, hkrati pa vrtijo v isti noči skupaj z headlinerj-em.

Yessss, radioactive jumping is still on!!

KDO SMO?

BASS MOVEMENT so skupina mladih inovativnih dj-ev z drugačnim pogledom na glasbo. V drum‘n bass so se vključili sprva kot poslušalci, nato pa so tudi sami začeli z miksanjem in produciranjem. Skupina trenutno šteje 4 člane.
So zelo raznoliki, zato vam lahko pričarajo vse zvrsti drum‘n bassa ter vas popeljejo na nepozabno potovanje.
Skupaj se podali v vse podzvrsti dnb-ja ter vam prikazali pravo različico underground dogodkov v Mariboru. Serija dogodkov skozi vse leto predstavlja nekaj svežega in novega!

Nova serija mesečnih dogodkov dnb-ja daje priložnost mladim ustvarjalcem. Vsak drugi mesec bomo priložnost dali mladim inovativnim djem, da pokažejo česa so sposobni. Za vas pa bomo pripeljali tudi nekaj večjih ter bol znanih djev iz Slovenije ter iz sosednjih držav, seveda z spremljavo domače ekipe Bass Movement. Veselimo se sodelovanja z vami, novih dogodkov ter skupnega švicanja 😉

Lineup!!


soon....


POZIVAMO!!

Mladi inovativni dji oziroma vsi, ki ste zainteresirani nas lahko kontaktirate na naši fb strani in nam pošljete od 20-45 min miksa na naš mail: bassmovementpromo@gmail.com

Torej, če bi rad vrtel v Wetrinskem, plesal in razvijal svoj potencial, nas kontaktiraj!

Bass Movement & Ekipa Art Club & Cafe Wetrinsky.


View Event →
Delavnica video produkcije z Rudijem Uranom
Mar
30
9:00 AM09:00

Delavnica video produkcije z Rudijem Uranom


Vsebino delavnice sestavlja več sklopov:

1. Spoznavanje osnov produkcije igranih, dokumentarnih, promocijskih filmov in videjev
2. Osnove scenaristike ter raziskovalno delo v teoriji in praksi
3. Osnove filmskega jezika v teoriji in praksi
4. Spoznavanje različnih tehnik snemanja in opreme v teoriji in praksi
5. Montaža in postprodukcija v teoriji in praksi
6. Distribucija video vsebin

Delavnica bo potekala v Studiju Fotokluba Maribor, Splavasrki prehod 3/III,
12 tednov, 3 šolske ure (45 minut) tedensko, skupaj 36 ur.

Poleg teorije (spoznavanje filmskega jezika, scenaristike, ...), bodo udeleženci v praktičnem delu delavnice posneli video po lastnem scenariju, oz. sinopsisu, ga zmontirali in dokončali v postprodukciji. Prav tako bodo spoznali možnosti distribucije svojega dela.

Zaželjeno je, da ima vsak udeleženec svoj fotoaparat ali kamero, lahko tudi telefon, ter prenosnik. Kdor nima svoje opreme, bo lahko snemal s Panasonic GH5S kamero. Predavatelj bo nudil montažo na MAC platformi v programu Final Cut Pro X.
Na koncu delavnice bomo organizirali projekcijo vseh izvedenih projektov. Možnost konzultacij za sprejemne izpite.

Delavnico bo vodil Rudi Uran.
Cena delavnice: 150 EUR (možnost plačila na 2 obroka)

Prijavo na delavnco pošljite na: kramberger.uran@amis.net

RUDI URAN
Rojen 26. 5. 1961 v Ljubljani. Leta 1980 končal ŠOLO ZA OBLIKOVANJE. Istega leta opravil sprejemne izpite na AKADEMIJI LIKOVNE UMETNOSTI v Ljubljani in jo leta 1985 končal. Član DRUŠTVA LIKOVNIH UMETNIKOV MARIBOR postal leta 1985, član DRUŠTVA SLOVENSKIH REŽISERJEV 2015, član FOTOKLUBA MARIBOR pa 2018. Živi in dela v Mariboru, kjer se ukvarja s filmom, videom, fotografijo in designom.
V zadnjih letih je ustvaril več kot 100 glasbenih in promocijskih filmov, več kot 20 dokumentarnih filmov, ter 2 celovečerna filma.
Več na www.kramberger-uran.com

Delavnica bo potekala tudi aprila, maja in junija.

6.4.2019

9:00 AM - 12:00 PM

13.4.2019

9:00 AM - 12:00 PM

20.4.2019

9:00 AM - 12:00 PM

27.4.2019

9:00 AM - 12:00 PMView Event →
Prav poseben sprehod z Zavodom 13
Mar
30
11:00 AM11:00

Prav poseben sprehod z Zavodom 13

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

🧠 Ali ste že kdaj prijeli za roko otroka z Downovim sindromom in z njim malo poklepetali? Ali pa potiskali voziček tistega, ki ne more hoditi? Ste že kdaj hranili malčka, ki ne more sam držati žlice? Niste? Potem vabljeni na prav poseben sprehod z našimi otroki. Verjamemo, da vas bo izkušnja z nami spremenila za vedno. Na bolje. Upamo pa, da boste med potjo doživeli čim manj buljenja mimoidočih, ki je žal za nas, starše posebnih otrok, del vsakdana.🧠

👠 Sprehajalka: Petra Greiner
ℹ Prijave zbira Rajzefiber na mail info@rajzefiber.si, preko telefona 08 386 77 76 ali pri njih vsak dan med 10:00 in 18:00 uro.


It's a very special walk with Zavod 13

🧠 Have you ever taken the hand of a child with Down's syndrome and chatted with it a little? Or do you push a wheelchair of someone who cannot walk? Have you ever fed a infant who cannot hold a spoon? You haven’t? Then you are invited to a special walk with our children. We believe that the experience with us will change you forever. For the better. We hope that during the journey, you will experience the smallest burning of the passers-by, who are sorry for us, parents of special children, part of everyday life.🧠

👠 Walker: Petra Greiner


View Event →
Plesno - gibalna delavnica Telo, prebudi se!
Mar
30
to Mar 31

Plesno - gibalna delavnica Telo, prebudi se!

tinad.jpg

TELO, PREBUDI SE!

V tokratni delavnici bo poudarek na pretočnosti energije skozi gib in več pozornosti bomo namenili dihanju med plesom in vajami. Še naprej bomo ozaveščali razne blokade, ki nam pridejo skozi delavnico na pot. Ob koncu delavnice bomo spet poglobili samomasažo in delo v dvojicah, kjer bomo fizično in mišično napetost skozi masažne dotike tudi sprostili.
Delavnica je sestavljena iz dveh dvournih klasov, saj bomo prvi dan osvajali pretočnost in koordinacijo gibov skozi posamične dele telesa (boke, ramena, lopatice, prsni koš, roki, trup,trebuh, medenico, kolena, zapestje,glavo, gležnje, stopala),ki smo jih že osvojili v prvi delavnici.
Drugi dan nas bo čakal zabavni izziv, ko bomo vse to povezovali in sestavili v manjše fraze. Da bo vse skupaj še bolj zabavno in pestro, nas bo v živo spremljal tolkalec in vsestranski glasbenik Andrej Hrvatin.
Delavnica je namenjena predvsem udeležencem z manj plesne prakse, z namenom, da se spoznajo z lastnim telesom in različnimi možnostmi ter orodji za prevetritev svojega telesa, uma in duha. Seveda pa so dobrodošli tudi plesalci, s katerimkoli plesnim predznanjem.
Se vidimo!

KDAJ: 30.3. 2019 ob 17:00 do 19:00 in
31.3.2019 ob 10:30 do 12:30

CENA: 25 EUR

OBEZNE PRIJAVE NA : dobaj.tina@gmail.com


View Event →
Panika vol.2 w/ OYGN
Mar
30
to Mar 31

Panika vol.2 w/ OYGN

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Presented by Lantern Collective and Ziggi Rolling Papers
Panika vol.2 w/ OYGN

Sobota, 30.3.2019
23.00 - 04.45
Jazz Klub Satchmo

Po uspešni prvi izvedbi Panike se nam v soboto, 30.3.2019 v Jazz Klub Satchmo ponovno obeta razvratni večer.

1.🔥 OYGN (Mito x YNGFirefly) | Skurjen spomin release party 🔥
2. 🔥 P A N I K A 🔥

VJ: Lord animacije Dorijan Šiško $$$

Vstopnice je mogoče naročiti na:
zajpapanikane@gmail.com
ali
https://www.facebook.com/panika.x/
ali
https://www.instagram.com/_panika______/

Cena vstopnice:
5€ v predprodaji
7€ na dan dogodka

16+ (Na vhodu je treba imeti pripravljen veljaven osebni dokument)

Zaj pa panika ne!


View Event →
Javni poziv / Parallel 2019
Mar
31
12:00 AM00:00

Javni poziv / Parallel 2019

ugm.jpg

Parallel javni poziv 2019 - Novi umetniki in Novi kuratorji

UGM | Umetnostna galerija Maribor je članica evropske platforme za fotografijo Parallel, podprte s strani programa Kreativna Evropa, ki bo delovala med leti 2017-2020. Parallel je platforma, ki združuje evropske kulturne institucije s področja fotografije, z namenom izobraževanja in promocije nove generacije evropskih fotografov in kuratorjev.

Z zadovoljstvom najavljamo dva odprta javna poziva Novi umetniki in Novi kuratorji. Izbrani na razpisu bodo del tretjega cikla PARALLEL - Evropske platforme za fotografijo, ki bo potekal v letih 2019 in 2020. Javni poziv je namenjen vsem narodnostim in je odprt do 31. marca 2019!

Več informacij:
Javni poziv za umetnike: http://bit.ly/2UnPcfA
Javni poziv za kuratorje: http://bit.ly/2RuiXK3
in preko: parallel@procurarte.org

O javnem pozivu Novi umetniki in Novi kuratorji:
Cilj razpisa je izbrati 30 novih umetnikov s področja fotografije in 6 novih kuratorjev, ki delujejo na področju fotografije/ novih medijev/ vizualne umetnosti. Ti bodo sodelovali v tretjem ciklu platforme PARALLEL, ki se bo odvijala med septembrom 2019 in novembrom 2020.

Žirija bo izbirala med novimi umetniki in kuratorji, ki so na začetku ustvarjanja; kažejo izjemen potencial; katerih umetniška praksa je angažirana s sodobnim diskurzom; ne presegajo dveh individualnih in /ali treh kolektivnih razstav na festivalu/v muzeju; nimajo mednarodne izpostavljenosti in prepoznavnosti. K prijavi so vabljeni tudi umetniki in umetnice, ki še nimajo izkušenj razstavljanja v galerijah in muzejih.

Javni poziv je mednarodnega značaja in je odprt za vse nove umetnike s področja fotografije in vse nove kuratorje s področja fotografije/ novih medijev/ vizualne umetnosti, ki ustrezajo zgoraj naštetim pogojem. Izbor bo temeljil na raznolikosti in enakosti med spoloma. Tema ni razpisana.

Delovni jezik projekta Parallel je angleščina, zato se morajo vsi kandidati znati sporazumevati v angleškem jeziku, tako pisno, kot govorno.

Žirija:
Edson Chagas (umetnica), Emma Lewis (kustosinja asistentka v Tate Modern), Jean-Marc Lacabe (direktorica Gallerie Le Château d’Eau), Marina Paulenka (direktorica festivala Organ Vida), Nuno Ricou Salgado (umetniška direktorica platforme PARALLEL).


Člani platforme:
PROCUR.ARTE, Lizbona, Portugalska
CAPA CENTER, Budimpešta, Madžarska
CENTRO ARTES JOSÉ DE GUIMARÃES, Guimarães, Portugalska
LE CHÂTEAU D'EAU, Toulouse, Francija
FONDAZIONE FOTOGRAFIA MODENA, Modena, Italija
FORMAT FESTIVAL – DERBY QUAD, Derby, VB
FOTO FESTIVAL – FOUNDATION OF VISUAL EDUCATION, Lodz, Poljska
GALLERI IMAGE, Aarhus, Danska
ISSP, Riga, Latvia
KATALOG MAGAZINE, Kerteminde, Danska
LANDSKRONA FOTO, Landskrona, Švedska
KAUNAS PHOTOGRAPHY GALLERY, Kaunas, Litva
UGM / MARIBOR ART GALLERY, Maribor, Slovenija
THE FINNISH MUSEUM OF PHOTOGRAPHY, Helsinki, Finska
MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE DE SHARLEROI, Charleroi, Belgija
ORGAN VIDA, Zagreb, Hrvaška
PHOTOIRELAND, Dublin, Irska
TRIENNALE DER PHOTOGRAHIE HAMBURG, Hamburg, Nemčija

Parallel je podprt s strani programa Kreativna Evropa, ki ga razpisuje Evropska unija.


View Event →
ŠOUROCK '19: V živo je živo!
Apr
3
to May 8

ŠOUROCK '19: V živo je živo!

sourock.jpg

👇 MUZIKA? PIVO? ROKENROL? 👇
Oboževalci in podporniki rocka in sorodne glasbe bomo tudi letos uživali v preigravanju melodij mladih bendov; ŠOUM namreč ponovno prireja ŠOUROCK, namenjen dijaškim in študentskim, ki se želijo predstaviti in uveljaviti na slovenski glasbeni sceni. Prisluhnili jim bomo na treh predstavitvenih večerih (3., 10. in 17. aprila), trem po izboru komisije in eni po izboru publike pa še 8. maja na finalni prireditvi, ko bodo večer dodatno popestrili še Spotless Mindss.


3. APRIL
▶️ Fat Butlers
▶️ Smooth Taste
▶️ Amok
▶️ 7ate9
▶️ Infected

10. APRIL
▶️ Buržuazija
▶️ Apory Museum
▶️ Bajta 23
▶️ Blue Jane
▶️ Year of the Rookie

17. APRIL
▶️ Ice on Fire
▶️ Macbeth - band
▶️ Manifest
▶️ Blasius
▶️ Fool Nation

8. MAJ, FINALE
❓ [prvi finalist]
❓ [drugi finalist]
❓ [tretji finalist]
❓ [četrti finalist]
▶️ Spotless Minds [Bend Šourocka 2018]

____

✨ DRUŽENJE S KOMISIJO ✨
Z nami bodo člani komisije: Marko Soršak Soki "20 za 20", Martin Bezjak, Marko Furek, Denis Jančič in Matic Übërdiscö, ki se ne bodo branili klepeta z obiskovalci, še najmanj pa z nastopajočimi!

🍻 PIVSKI UŽITKI 🍻
Vsak večer bomo ZASTONJ stočili sod craft piva Lobik Brewery!

🤘 KOTIČEK ZA OBISKOVALCE 🤘
V kotičku za obiskovalce lahko glasujete za svoj najljubši bend in si priskrbite majico ali druge obvezne kose "bojne" opreme letošnjega Šourocka!

❤️🔥👩‍🎤 V ŽIVO JE ŽIVO! 👨‍🎤🔥❤️

// www.soum.si/sourock //

View Event →
Branje za življenje z dr. Barbaro Pregelj
Apr
5
7:00 PM19:00

Branje za življenje z dr. Barbaro Pregelj

pregelj.jpg

V mesecu, ko praznujemo svetovni dan knjige prihaja v goste dr. Barbara Pregelj, glavna urednica, iniciatorka in vodja bralno-motivacijskih projektov založbe Malinc ter članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga. Prevajalka v slovenščino in španščino ter iz baskovščine, katalonščine in galicijščine deluje kot posrednica med slovenskim, španskim in latinskoameriškim kulturnim prostorom. Z njo se bo pogovarjala dr. Sabina Fras Popović.

V ciklu Branje za življenje napovedujemo:
Petek, 10. 5.: Rok Trkaj, raper in pesnik
Petek, 31. 5.: mag. Jani Prgić, strokovnjak za mediacijo


View Event →
Sašo Zver Solo
Apr
5
9:30 PM21:30

Sašo Zver Solo

saso.jpg

Vplivi na glasbo, ki jo izvaja Sašo Zver so velikih razsežnosti: od The Beatles ali afriškega juju, keltskih melodij ali ruskega šansona, ciganskih poskočnic ali starogradskih napevov in nenazadnje standardnega jazza, slovenskih popevk ali mikrotonalnih melodij srednjega vzhoda. Umetnik udejanja ideje v avtorski glasbi ter aranžmajih. Na koncertu smo priča interpretaciji za dušo, tako ustvarjalčevo kot poslušalčevo. V intimnih postavitvah tako lahko prisluhnemo in uživamo ob priredbah slovenskih zimzelenih popevk, nekaj priredbam iz prej omenjenih svetovnih glasbenih zakladnic in avtorskih del, ki postajajo stalnica na repertoarjih drugih kitaristov in kitarskih šol po svetu.

Nekaj o umetniku:
Sašo Zver je glasbeno dejaven doma v Slovenij kakor tudi širom po svetu, najpogosteje v ZDA, kjer pogosto nastopa in predava kot gostujoči predavatelj. Mojster stila igranja imenovanega “fingerpicking” posreduje svoje znanje in ohranja bogato glasbeno dediščino, ki se jo je priučil v več kot trideset letni karieri. Je stalni nastopajoči na vsakoletni “Chet Atkins Appreciation Society Convetion” v Nashvilleu, kjer si oder deli s Tommy Emmanuelom in Thom Breshem in prav tako član prestižnega “All Star Guitar” kjer igra z Laurence Juberjem (The Wings), Muriel Anderson, Stanley Jordanom in Jack Pearsonom (The Allman Brothers band).

Dostop do online povezav:
https://www.youtube.com/channel/UCTpI37PhLzCEBjK16KlAFHA/videos?shelf_id=0&view_as=subscriber&sort=dd&view=0

https://www.youtube.com/watch?v=DzU9HnrA7ic

Vstopnina: 5 ,-
Art Cafe & Club Wetrinsky.


View Event →
The Godfathers of Techno
Apr
5
to Apr 6

The Godfathers of Techno

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

The Godfathers of Techno / Satchmo ◄

Sweet Entertainment pripravlja udaren večer, kjer se bodo v prvo vrsto postavili techno borci, odgovorni za postavitev temeljev in razvoj elektronske kulture.

Večer, kjer bosta dj in producent dj VEZTAX, ter foter štajerske elektronske scene dj SHOCKER D zaključila začeto misijo, ko sta lanskega decembra v tandemu nastopila na Umekovi 25. letnici delovanja. Vendar za to priložnost še v popolnejši obliki!

Dj VEZTAX bo v svojem prepoznavnem energičnem stilu gazil s setom novih ritmov, nakar bosta s štajersko starosto SHOCKER D-jem v tandemu odrolala pol ure VS old schoola. Zatem bo Shocker prevzel vajeti v solo režiji in v udarnih, lokomotivskih oldies goldies ritmih nadaljeval pot, s katero je tlakoval elektronsko sceno, po kateri so mariborski partyji bil priznani v Sloveniji in izven.

Kot se za takšen dogodek spodobi, mora na koncu prevzeti vajeti dj, ki ničesar ne prepušča naključju. Dj, ki vas bo popeljal v techno višave, dj ob katerem noben gost ne bo miroval, še en mariborski killer - Dj FLIS.

Stari borci so pod svoje okrilje postavili mladega, perspektivnega dj-a, za katerega so prepričani, da bo vse željne neponovljivega žura pripravil na to nepozabno borčevsko pot. Za ogrevanje bo poskrbel zmagovalec prvega StellarBeata – dj TEODOR G.

Kot se takem dogodku spodobi, bo za dodatne zvočne doživljaje poskrbel SoundBiro in za orto old school techno vizualizacije VJ Maj Virant

Line up:
►22:00 Teodor G.

Kot zmagovalec prvega StellarBeat tekmovanja, si je kasneje oder delil s Sander van Doornom, David Moralesom, Valentinom Kanzyanijem,… V treh letih produciranja pa je bil podprt s strani: DTS- deep tech station, Chill Masters, Stay See, ILona Maras, Blake Jarrell, Richie Hawtin, Max Graham, SASCH BBC,… Izdaje avtorske glasbi ima na založbah Dear Deer records, Submarine vibes, Grossstadtvögel, Stellar Fountain, Clinique Recordings,..

►00:00 Veztax - Vezotonik Records, Glorio Music, Trivial bookings

Kot eden redkih glasbenikov, ki raje gazijo svojo pot, kot da bi sledili črednim nagonom, je Veztax enačaj za prvinski energični tehno. Po dveh desetletjih organizacije zabav, ustvarjanja glasbe, nastopanja po vsej Evropi ter vodenja založb Vezotonik in Glorio Music ga prištevajo k starostam domače scene. Kar ga ne moti, dokler mu alter ego Glorio Veztacci omogoča, da se lahko skoraj anonimno podaja na svoje redne misije v glasbeno podzemlje.

►1:30 Shocker D Sweet Entertainment, Mkc Klub

Foter je leta '92 organiziral prvi večji mariborski party v MKC klubu in s tem začel postavljat temelje slovenske elektronske scene. Leta ´94 vstopil v Pekarno in v naslednjih organizacijskih letih iz nje ustvaril legendo. Gostil mnoga znana dj-evska imena in nastopal doma ter v tujini. Istočasno je urejal bookinge za slovenske klube in partyje, ter bil odgovoren za uspeh kluba Martin Krpan. Po driving in pumping ritmih v katerih se je izražala EBM šola, je ustvaril prepoznavni slog. Leta 2004 se je umaknil iz scene, da bi se leta 2007 vrnil, ter pripravil projekt za prvi in edini vseslovenski Oldies Goldies Party, kjer je pod streho Štuka združil ˝fotre slovenske scene˝, dj Umeka, Valentno Kanzyianija in sebe.

►3:00 Flis

Flis je eden od najprepoznavnejših štajerskih DJ-jev, katerega ljubitelji kvalitetnega techna ne smete zamuditi. S prvimi nastopi je začel v legendarnem Pekarni leta 1997. Od takrat konstantno izboljšuje svoj set, da bi s svojim prepoznavnim hard driving stilom vedno dodobra razmigal plesišča! Njegov prepoznavni zvok ga je vodil na številne koncerte po Avstriji, Hrvaškem, Poljskem, Italiji, Češkem, Bosni in Hercegovini in seveda po vsej Sloveniji, kjer je igral skupaj z večino svetovno znanih imen. Značilnosti njegovih setov so kombinacija driving in pumpin techna, pomešanih s funky ritmi.

►Vstopnina: do 00h 6.00 eur, po 00h 7.00 eur
Vstopnina se poravna na vhodu prireditve.

►Info & press: mkcklub@gmail.com


View Event →
Dan za spremembe - odpravimo diskriminacijo
Apr
6
7:00 AM07:00

Dan za spremembe - odpravimo diskriminacijo

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k
odzivanju na potrebe posamezne skupnosti.
Tako že vse od leta 2010 v začetku pomladi s sloganom akcije Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! nagovarjamo
prebivalce Slovenije, da zavihajo rokave in vsaj za en dan postanejo prostovoljci in prostovoljke.
V okviru že 10. Dneva za spremembe vas vabimo, da organizirate akcije, ki bodo namenjene odpravljanju diskriminacije.

Spletne prijave akcij zbiramo do petka, 15. marca 2019.
https://www.filantropija.org/prijava-akcije-na-dan-za-spremembe/


View Event →
Skeebeep // Večna slava
Apr
6
to Apr 7

Skeebeep // Večna slava

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

STE PRIPRAVLJENI NA KAOS?

SKEEBEEP je ne tako redek pojav, ki ga je moč opaziti na štajerskem, natančneje v okolici Maribora. Značilen je predvsem za pomladne in poletne mesece, strokovnjaki pa ne izključujejo možnosti, da je možen celo v jesenskih in zimskih mesecih, saj so opazili upad učinkovitosti hiberniranja. Zadeva je tesno povezana z ustvarjanjem in izvajanjem glasbe. Zvrsti je več, ker je v slogi moč, izpostaviti pa velja ska, punk, reggae in rock. Gre za relativno mlad pojav, ki so ga prvič opazili in dokumentirali okrog septembra 2011.

VEČNA SLAVA divji in energični pubeci, ki znajo navdušit publiko z znanimi komadi :)

Vstopnina na dogodek znaša 3€

Skupaj podprimo mlade bende :)


View Event →
The Rocktors: Live
Apr
6
to Apr 7

The Rocktors: Live

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Naših in vaših prijateljev skorajda ne potrebujemo predstavljat, zako rečimo o njih vsaj eno kratko, in še kakšnega kratkega več na koncertu ;)
"Axl Jones, Jare, Fonza, Nezza, Sero.
10 jajc.
100% Rock n' Roll.
GN'R, AC/DC, Led Zeppelin, Skid Row in v tem stilu do 11."

Prispevek: 5EUR


View Event →
HushHush w/ Reinier Zonneveld & Marko Nastić
Apr
6
to Apr 7

HushHush w/ Reinier Zonneveld & Marko Nastić

hush.jpg

HushHush se vrača. 🙆‍♂️
Prvi letos. 🖤
Največji do sedaj.💪
Nova Lokacija.🙌
6 DJ-ev na dveh plesiščih. 💎
Pripravi si plesne čeveljce. 👞

LINEUP:
Reinier Zonneveld
Marko Nastić
Damir Hoffman
GLIA
Vladimir Dragas
Nemanja Vanovic


Ptički pojejo🐦, rožice cvetijo🌻, pomlad trka na vrata in TECHNO tudi.

______________________________________________________

ENG

HushHush is coming back. 🙆‍♂️
First party this year. 🖤
The biggest ever. 💪
New location. 🙌
6 DJ's in two rooms. 💎
Get your dancing shoes ready. 👞

LINEUP:
Reinier Zonneveld
Marko Nastić
Damir Hoffman
Vladimir Dragas
Nemanja Vanovic

Birds are singing, flowers are blooming 🌻, spring is knocking on doors and so is TECHNO.View Event →
Maribere: Začasno bivališče: Na grad 25, Ig
Apr
10
6:00 PM18:00

Maribere: Začasno bivališče: Na grad 25, Ig

maribere.jpg

Začasno bivališče: Na grad 25, Ig je zbirka zgodb zapornic v edinem slovenskem ženskem zaporu na Igu. V njej spremljamo zgodbe 10 zapornic, kjer spregovorijo o svojem življenju pred in med bivanjem v zaporu. Seveda pa nam opišejo tudi svoje načrte za prihodnost. Pripovedi nam odstirajo dogajanje v zaporu, ki je s svojo zaprtostjo, za nas zunaj, nekako mističen in zaradi tega vzbuja zanimanje. Marsikomu pa ob pogledu na zapor kri zaledeni. Skratka ta stavba v nas vzbuja različne občutke, vsekakor pa zanimanje, kaj se dogaja za zidovi.

V predgovoru knjige je Dino Bauk zapisal sledeče.
"Kaj ostane od delinkventa, če za trenutek odmislimo dejanje, ki ga je storil?
Ga zanemarimo. Ne v smislu odpustka, ne v smislu nespoštljivosti do morebitnih žrtev, zgolj zavoljo premisleka, miselnega eksperimenta, če hočete.
Pred nami ostane človek. Če gre za delinkventko, pred nami ostane ženska.
Ki je gotovo tudi hči in vnukinja. Morda tudi sestra. Morda žena. Morda
mati. Ne glede na težo dejanja, ki smo ga odmislili, tudi če je to brutalno,
tisto najhujše, ki dviguje želodec, sili na bruhanje, vzbuja gnus in grozo
ali pa je drugače zavržno, celo podlo. Rezultat odmišljanja bo vedno isti.
Morda je to tisto najhujše, tisto, kar nam je najtežje sprejeti pri takšnem
razmisleku. Da rezultat te redukcije nikoli ne bo kaj drugega in hujšega kot
to. Vedno bo človek. Vedno bo ženska. Vedno bo nekdo izmed nas."

Knjiga je izšla v sklopu projekta Vključujemo in aktiviramo! Javne agencije za knjigo (JAK), v sklopu katerega se odvijajo različni dogodki znotraj različnih institucij (zaporov, socialno-varstvenih centrov, dnevno-varstvenih centrov, centrov za usposabljanje, delo in varstvo,...) Poleg omenjene knjige od začetka projekta leta 2016 vsako leto izdajo zbornik, kjer so zbrane zgodbe in pesmi, ki so nastale v tekočem letu. Zborniki so dostopni tudi na njihovi spletni strani. http://www.jakrs.si/bralna-kultura/vkljucujemo-in-aktiviramo/zborniki/

Na spletni strani JAK je dosegljiva tudi knjiga o kateri bomo govorili na tem dogodku: http://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Bralna_kultura/Vkljucujemo_in_aktiviramo_/Zborniki/Druge_publikacije/Zac__asno_bivalis__c__e-_Na_gradu_25_Ig_165x235mm_18_12_2017_MAIL.pdf


View Event →
Tisoč in ena noč na Štuku
Apr
11
7:00 PM19:00

Tisoč in ena noč na Štuku

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

''Tisoč in ena noč? A niso to pravljice?'' Ja imaš prav! Tisoč in ena noč je znana zbirka zgodb o orientalski, perzijski in arabski kulturi. Tisti, ki delo poznate bolje, se boste spomnili, da okvirna zgodba spremlja mlado Šeherezado, ki si je s pripovedovanjem napetih zgodb rešila življenje. Si tudi sam želiš za vsaj nekaj trenutkov stopiti v drug svet, svet poln vročega sonca, peščenih sipin, kamel, trebušnih plesalk, shish,… Potem se nam pridruži 11. 4. ob 19:00 na Štuku!

Večera orientalske kulture nam na Štuku sicer ne bo pričarala Šeherezada, bodo pa z nami izjemni ljudje, ki so orientalsko kulturo izkusili, jo cenijo in poznajo.

Popotnica Mayita nas bo popeljala po čarobnem Omanu in Katarju tekom njenega potopisnega predavanja. Za umetniško vzdušje bo ob orientalskih glasbenih ritmih poskrbela karizmatična Ksenija, ki ima za seboj izjemen nabor izkušenj kot učiteljica, koreografinja ter plesalka. Tekom delavnice orientalskega plesa vam bo predala osnovna znanja in se boste lahko tudi sami preizkusili v ritmih orienta. Pri nas še precej nepoznana ali pa pogosto narobe uporabljana vodna pipa bo tema Tomaževe delavnice. Skupaj se bomo naučili, kako jo pravilno pripraviti, nato pa bomo seveda preizkusili, kako uspešni smo bili. Imeli bomo tudi izjemno priložnost spoznati se z arabskim jezikom in pisavo. Z nami bo Maha, katere materni jezik je arabščina in odkar živi v Sloveniji, svoje znanje z veseljem deli z vsemi, ki jih zanima ta poseben in za mnoge mističen jezik. Poslikava z naravno kano je velikega pomena za mnoge kulture in umetnica Klavdija nam bo omogočila, da tudi mi izkusimo, kako je biti živo umetniško platno.

Nikakor pa nismo pozabili na enega največjih zakladov orienta – hrano! Na tematskem večeru vas namreč čaka tudi kulinarično presenečenje.

// PROGRAM //

19:00 – potopisno predavanje
20:00 – plesna animacija
20:15 – degustacija orientalske kulinarike
20:30 – delavnice (predstavitev priprave vodne pipe, mini tečaj orientalskega plesa, mini tečaj arabskega jezika)

Tekom dogodka bo potekala poslikava s kano.


Tematski večer organizira Oddelek za mednarodno sodelovanje ŠOUM.

Udeležba je brezplačna! Na dogodek pa le pridi pravočasno, ker bo že na začetku potekal vpis v delavnice (vsak udeleženec bo lahko izbral eno izmed delavnic) ter vpis na seznam za poslikavo s kano.


View Event →
Bass Fighters XL / ABIS (NL) + TBA / 12/04/2019
Apr
12
to Apr 13

Bass Fighters XL / ABIS (NL) + TBA / 12/04/2019

bassfighters.jpg

Z ogromnim ponosom predstavljamo naš NAJVEČJI dogodek do sedaj, s kar DVEMA (!!) headlinerjema. 😍 Oba sta že prava težkokategornika drum'n'bass scene in imata izdaje pri največjih svetovno znanih neurofunk založbah!! 💪 Več sledi v prihodnjih dneh – vendar obljubimo, da ne boste razočarani.

Seveda se jim bodo na odru ŠTUKa pridružili domači – vsi člani Bass Fighters ekipe, ki bodo tako kot vedno, poskrbeli, da bo party slasten od začetka do konca.

Nočeš manjkat! Bolano bo! 🔥

Lineup:
ABIS (NL) [DIVIDID/Eatbrain]
TBA [Eatbrain/Blackout]
Bass Fighters support

VSTOPNICE TBA
Vstop: 16+


View Event →
Popolni tujci
Apr
13
8:00 PM20:00

Popolni tujci

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Komična drama o razkrivanju skrivnosti, ujetih v mobilne telefone

Štirje dolgoletni prijatelji in njihove najdražje, z izjemo Filipa, katerega prijateljica je doma obležala z vročino, se družijo na terasi in opazujejo lunin mrk. Večer mineva v čaru duhovitih zbadljivk, simpatičnih šal in aktualnih pogovorov o družinskih in intimnih zadevah. Ko tema pogovora nanese na informacije, ki jih skrivajo naši nepogrešljivi mobilni telefoni, se zbrana druščina junaško odloči, da ni skrivnosti, ki bi jih tajili pred prijateljskim omizjem. Nedolžna igra, da bo vsak od njih klice, SMS-e in MMS-e, ki bodo prihajali med večerjo, delil z vsemi zbranimi, sproži sprva zabavne reakcije, a lahkotnost igre se začne počasi izgubljati. Skrivnosti, ki bi morale ostati v majhnih glavah pametnih telefonov, spremenijo slike o zakoncih, partnerjih, ljubicah in prijateljih. Ta večer prav vsak od njih razkrije temno plat, ki jo uspešno skriva. A poti nazaj več ni in nihče ne ve, kam bo nedolžna igra usmerila svoj tok. Prvo slovensko uprizoritev Popolnih tujcev bo po motivih istoimenskega izjemno uspešnega italijanskega filma iz leta 2016 zrežirala perspektivna mlada hrvaška režiserka Tamara Damjanović.

Zasedba
Adam – Tomo Tomšič
Eva, njegova žena – Maša Žilavec
Aleksander – Gorazd Žilavec
Marta, njegova žena – Mateja Pucko
Danijel – Nejc Ropret
Blanka, njegova žena - Ana Urbanc
Filip – Matevž Biber

Režija Tamara Damjanović

Prevajalka in lektorica Mojca Marič, dramaturginja Maja Borin, scenograf Darjan Mihajlović Cerar, kostumograf Marita Ćopo, avtor animacije Mihael Mahkovic, oblikovalec svetlobe Luka Matić, skladateljica Katarina Ranković, glasbeniki Katarina Ranković, klavir in vokal, Ljubica Damčević, violina, Vladimir Jovanović, trobenta, Vojislav Savić, glasbeno-tonski mojster


View Event →
ODZven trenutka - Alja Petric feat. Andrej Hrvatin
Apr
13
8:30 PM20:30

ODZven trenutka - Alja Petric feat. Andrej Hrvatin

hrvatin.png

Alja Petric (vokal, gongi, himalajske posode, kristalne posode, flavte, ropotulje, zvončki,...)
Andrej Hrvatin (tolkala, kristalna harfa, flavte, bobni, ropotulje,...)

Zven trenutka je performans v katerem umetnica Alja Petric raziskuje osnovna gradnika glasbe: zvok in tišino. V njem je združila svoje večletno raziskovanje akustičnih terapevtskih glasbil in vokalno umetnost. (OD)Zven trenutka je širitev in nadgradnja projekta, v katerem se umetnici na odru pridruži gostujoči glasbenik in v odgovor njenim kompozicijam "odzveni" s svojo zgodbo.

Jedro izražanja je kompozicija, sestavljena iz zvočnih tekstur, ki jih glasbenica naniza s pomočjo looperja in jih nato v dialogu z gostom spontano prepleta. Nastanejo glasbeni ambienti, pri katerih se navidezno izgubita tako začetek in konec glasbene fraze kot časovni okvir skladbe in, navsezadnje, tudi občutek za čas. Je alkimija dveh glasbenih svetov, v kateri intuitivno nastajajo zvočno-instrumentalne-vokalne kompozicije, ki slonijo na subtilnosti zvoka in kreativnosti glasbenega izražanja.

(OD)Zven trenutka v svoji konstelaciji prehaja od momentov, v katerih zazvenijo le najbolj subtilni minimalistični glasbeni elementi, ki se zdijo kot nekakšen odzven tišini, do abstraktnih bučnih vrhuncev, ustvarjenih z zvokom gongov, bobnov in atonalnih miniatur, ki se lahko že v naslednjem trenutku prelevijo v strukturirane melodične linije, nanizane po točno določenem harmoničnem zaporedju.

Je neponovljiv eksperimentalni preformans improvizirane glasbe, ki nastaja spontano v dialogu dveh glasbenikov.

Prispevek: 10€Alja Petric, pevka rojena v Prekmurju, je svoje življenje po diplomi iz arhitekture (2012) usmerila v raziskovanje glasbene umetnosti, glasovno-zvočnih frekvenc in njihovega vpliva na človeka. Študira jazz petje na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu, je samozaposlena v kulturi in mentorica petja na Glasbeni šoli B.A.S.E. v Ljubljani.

Prepoznavna je kot pevka v zasedbi Duo Ponte, v kateri od leta 2014 sodeluje z mag. kitare Damjanom Stanišićem. Njena glasbena raziskovanja segajo od interpretacije glasbenega izročila raznolikih kultur, do projektov uglasbene poezije, jazza in sodobnih eksperimentalnih zvočnih performansov. V slednjih je združila svoje večletno raziskovanje starodavnih terapevtskih glasbil in vokalno umetnost. V lanskem letu se je prvič predstavila s performansom Zven trenutka, projekt v letošnjem letu širi in povezuje z gostujočimi umetniki. Nastal je tudi novi glasbeni tandem, s pevko, skladateljico in producentko JUNEsHELEN, pod imenom Zvočne krajine - Spevi & Arije.
http://www.aljapetric.com/
http://www.duoponte.com/
https://www.facebook.com/aljapetricmusic/


Andrej Hrvatin je glasbenik in oblikovalec zvoka iz Maribora.
Kot oblikovalec zvoka je sodeloval s številnimi slovenskimi jazz in alternativnimi glasbeniki. Deluje tudi na področju radijske produkcije, nekoč kot glasbeni urednik radia MARŠ in avtor oddaj o tradicionalni in sodobni klasični glasbi, kasneje pa kot samostojen soustvarjalec radijskih iger in zvočnih knjig.
Kot glasbenik sodeluje v zelo raznolikih glasbenih in performativnih projektih ter soustvarja ali je soustvaril glasbo za vizualne, plesne, filmske in gledališke projekte.
Pomemben del ustvarjalnosti namenja "soundartu" in elektro-akustičnim zvočnim performansem v povezavi z raziskovanjem "umetnostne terapije", pod imenom NIMETU; leta 2008 je gostoval na "Sonic Art" rezidenci v New Delhiju in 2014 na ISIM konferenci v NY.
Soustvaril je avtorsko glasbo za razne plesne projekte in v živo spremljal plesne predstave in delavnice različnih žanrov od sodobnih in improviziranih do afriških in orientalskih.

Trenutno poglobljeno raziskuje povezavo umetnosti in umetnostne terapije s "šamanističnimi" elementi (projekt Locus Solus, zvočna potovanja "Immersion Vortex") ter sodeluje s priznano sodobno plesalko Tino Dobaj, s katero prav tako raziskujeta povezave giba, zvoka in umetnostne terapije ter poučuje "etno" tolkala.

www.nimetu.org
https://soundcloud.com/nimetu


*Dogodek je nastal v sodelovanju z Vetrinjski dvor - Narodni dom.

View Event →
Blame Kandinsky [GR] + support tba
Apr
13
to Apr 14

Blame Kandinsky [GR] + support tba

kandinski.jpg

BLAME KANDINSKY (mathcore/hardcore, Grčija)

Atene. Glasno. Divje. Simpatično. Srhljivo. Nepredvidljivo.
Stratos: vokal / Marm: kitara / Kostas: bas / Chris: bobni

''They play their chosen brand of mayhem with pride and skill, peeling off riff after riff of controlled chaos and deliberate discord.''
Wonderbox Metal Blog

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4CowZUNi4fqCsYK3IeeBGk?si=nX_TS6fjS464DTfD38bczg
Bandcamp: https://blamekandinsky.bandcamp.com
Years of the Vulture Video: https://www.youtube.com/watch?v=wHfTv8qQPkQ
Facebook: www.facebook.com/BlameKandinskyBand
Instagram: https://www.instagram.com/blamekandinsky

Projekt Solar Pulse Music podpira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

View Event →
Future Friends Conference
Apr
17
9:00 AM09:00

Future Friends Conference

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Leading Speculative Design practitioners, educators, and researchers, including James Auger, Matt Ward, Ivica Mitrović, Ingi Helgason, Michael Smyth, Oriana Persico, Salvatore Iaconesi, Jimmy Loizeau, Rosario Hurtado and Dash Macdonald, will share, exchange, and speculate about Speculative Design and possible futures with an emphasis on the “real world”; that is, responding to the needs of people, society, public policy, and economy.

Read more http://speculativeedu.eu/future-friends-event/


View Event →
Veče sa Dinjom (MB) - Sandra Siladjev Comedy Show
Apr
17
8:00 PM20:00

Veče sa Dinjom (MB) - Sandra Siladjev Comedy Show

dinja.jpg

Po razprodanih nastopih v Frankfurtu, na Dunaju, v Dubrovniku in Beogradu, Sandra Siladjev - Dinja, 17.4.2019 ob 20:00, končno tudi v Mariboru. Če ste jo do sedaj lahko spremljali samo preko Youtuba, IG-ma in FB jo imate sedaj možnost spoznati v živo!

"O Sandri zaista ne treba preterano pričati, ona je na velika vrata javnog posla ušla ne samo kao internet senzacija već i osoba koja nije pristala na kompromise, pa se čitav njen rad zasniva na pobuni. Neki muškarci kažu da se bavi previše “ženskim” temama. Neke žene kažu da je na “muškoj” strani. Svakako, svi koji je razumeju znaju da su njene teme zapravo protiv podela. Bilo koje vrste. Sandra radi sa organizacijom Standup.rs od početka 2017. godine, i njen stand up “Veče sa Dinjom” u Beogradu možete pogledati u Ben Akiba comedy club-u.

Šta je Dinja?

Dinja je ideja da pozorište nije zgrada nego koncept, ideja koju je Sandra otelotvorila na svom youtube kanalu, a kasnije sve te poruke prenela na scenu.

,,Dinja” su čudni likovi, marginalci, autsajderi, bizarne situacije i ostale trivijalnosti.

,,Dinja” je skup različith likova koji kroz ličnu laž govore opštu istinu i samim tim otkrivaju ono što Sandra želi da poruči u stendapu: ,,Sve je laž osim istine”.

,,Dinja” je prvo bio digitalni performans, a zatim je taj performans doveo Sandru na scenu i ona je postala stand up komičarka.

Sandra Silađev je glumica po obrazovanju, stand up komičarka po iskrenosti. Aktivistkinja po srcu."

Predprodaja ulaznica počinje uskoro! Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte za najbolje popuste i akcije!
http://www.standupsi.com/#misl_ostaniteobvesceni

VSTOPNICE: V prodaji kmalu, objavimo v dogodku. Lahko pa se prijavite na naš seznam obveščanja o prihajajočih dogodkih, posebnih ponudbah in aktualnih akcijah.
http://www.standupsi.com/#misl_ostaniteobvesceni
Vstopnica 15€ predprodaja, 17 redna
rezervacije: info@standupsi.com


View Event →
Mariborska praln'ca 3
Apr
20
to Apr 21

Mariborska praln'ca 3

pralnca.jpg

MARIBORSKA PRALN'CA 3 - The Wash of Undead
= hardtechno - schranz @ Dvorana Gustaf, Pekarna, Maribor, Slovenia

Factory of Sound utube channel: https://bit.ly/2sJ7aNw


Artists

XAVIER (The Young Blood / Italy)
=> https://www.facebook.com/xavierintc/

NOBODY (The Young Blood / Bulgaria)
=> https://www.facebook.com/nobody421/

MARC D'VIRUS
=> https://www.facebook.com/marcdvirus/


DOMNQ vs. ZESYARA
B2b hardtechno set


________________________________________________________

Info & accreditations:
factory.of.sounds@gmail.com

Age Limit:
16+


View Event →
Lubomyr Melnyk
Apr
22
8:30 PM20:30

Lubomyr Melnyk

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Lubomyr Melnyk, klasično izobražen ukrajinski pianist, je pravi inovator, ki raziskuje nove smernice sodobne glasbe.

Pod vplivom minimalističnih gibanj zgodnjih 70-ih prejšnjega stoletja, je razvil čisto samosvoj klavirski jezik in ga poimenoval po principu ohranjanja kontinuiranega, neprestanega zvočnega toka.

Zaradi svojih hitrih in kompleksnih notnih struktur je zaslovel kot eden najhitrejših koncertnih pianistov na svetu.

S svojo virtuozno tehniko igranja ustvarja nadtone, ki se mešajo, trčijo eden v drugega ali celo v trenutkih tvorijo nove melodije in tako oblikujejo kompozicijo zunaj njene prvinske forme.

👉 VEČ INFORMACIJ: https://bit.ly/2Nntsy5

👉 VIDEO: https://bit.ly/2SiQPK8


View Event →
Laibach - Maribor
Apr
23
8:00 PM20:00

Laibach - Maribor

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Laibach will present songs from their recently released album The Sound of Music on a special show, featuring Marina Martensson and Boris Benko, the children’s choir Edelweiss and the string sextet Do-Re-Mi with Primoz Hladnik on synth, while the audience will again be addressed by his holiness Peter Mlakar.


View Event →
26.Obletnica Satchma: Koncert
Apr
26
to Apr 27

26.Obletnica Satchma: Koncert

obletnicasat.jpg

ZA 26.OBLETNICO OBSTOJA SMO VAM PRIPRAVILI DRUŽENJE OB KONCERTU:
Like The Rolling Stones (The Rolling Stones tribute)
Skupina Like The Rolling Stones je nastala leta 2017 povsem spontano, ko so se člani zbrali za priložnostni koncert na enem od poletnih festivalov.

Ker je odziv publike pokazal, da je glasba največje rock skupine vseh časov še kako popularna in ker člane zasedbe druži tudi splošno navdušenje do glasbe 60. let, še posebno skupine The Rolling Stones, ni bilo težko nadaljevati.

Odigrali so še nekaj koncertov in zgodba se je začela…

Like The Rolling Stones niso tipičen tribute band. Bolj kot zunanja podoba in odrska koreografija jim je pomembna glasbena iskrenost in energija ter pristen zvok šestdesetih, kar je v veliki meri posledica bluesovskih korenin, ki si jih prav tako delijo s svojimi vzorniki.

Poleg tega so v nasprotju z originalno zasedbo kvartet in ne kvintet, kar že samo po sebi odvrača od popolne primerjave z originalom.

A to nikakor ne vpliva na glasbeno kvaliteto v živo izvedenih skladb. Vsak njihov nastop je svojevrstno glasbeno doživetje s pridihom nostalgije, na katerem pridejo na svoj račun še posebno ljubitelji zgodnjega obdobja kultnih Stonesov.

Člani skupine so izkušeni glasbeniki, ki že dlje časa v različnih glasbenih zasedbah aktivno nastopajo na slovenski glasbeni sceni:

Mihael Zore – glas, kitara, orglice
Ažbe Toman – kitara, slide kitara
Matej Kosmač – bas kitara
Miha Petrovič – bobni
Web page: www.liketherollingstones.com
Instagram: liketherollings
Facebook: https://www.facebook.com/liketherollingstones/


View Event →
House Jungle
Apr
27
to Apr 28

House Jungle

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

House Jungle is a church for people who have fallen from grace.

Po razprodanem in nabito polnem House Jungle dogodku v Kinu Udarnik, za vas ponovno pripravljamo večer poln Disco & Classic House beatov. Tokrat spoznavamo na novo odkrito đunglo, katere ugotovili smo, da se skrivni vhod nahaja za vrati Jazz Klub Satchmo kjer se skrivajo številni prostori in stopnice, ki vodijo še globlje v podzemlje. Živalskemu ritmu se boste tako lahko ponovno prepustili v soboto, 27. Aprila 2019.

Kmalu več o novo odkriti đungli... :)
______________________________________________________
Večer obarvan v pravem pomenu House glasbe, ki se je začela v Chicagu v poznih 80-ih z očetom housa Frankie Knucklesom in se kasneje razvila povsod po svetu z znanimi DJ-i kot so Todd Terry , Joey Negro, Dimitri from Paris, Junior Jack, David Morales, Dj Spen, Roger Sanchez, Kenny Dope , Louie Vega , Masters at Work, Mousse T., Purple Disco Maschine, Erick Morillo, Angelo Ferreri in mnogi drugi, nas bo sprva popeljala nazaj v čas klasičnih house disco, funk ter soul ritmov, kateri se bodo skozi noč v đungli prelevili v nekoliko hitrejšo linijo funky tech housa.


Vstopnina:

5€ < 00h < 7€

See you soon in the mighty jungle! 🦍🍌


View Event →
Maribere: Belo se pere na devetdeset
May
8
6:00 PM18:00

Maribere: Belo se pere na devetdeset


Maja bomo govorili o eni trenutno najbolj popularnih knjig v Sloveniji. Prvenec Bronje Žakelj govori o njenem odraščanju, soočanju s smrtjo in minljivostjo. Popelje nas v njeno otroštvo, ki je bilo sproščeno. Opiše svojo navezanost na starše, babico in brata. Popelje nas na vsakoletne skupne počitnice na hrvaškem. Nato pa se v idilično zgodbo prikrade mamina bolezen in pozneje njena smrt, o kateri pa v družini nikoli ne spregovorijo. Tako se je z izgubo ene najpomembnejših oseb v svojem življenju morala soočati sama. Knjiga je izjemno intimna, saj nas Bronja popelje v vse kotičke svojega razmišljanja in odraščanja.

Bronja Žakelj, rojena leta 1969, je po izobrazbi diplomirana novinarka. Trenutno je zaposlena v popolnoma drugačnem okolju, v bančništvu. Njen prvi roman je pri založbi Beletrina izšel lansko jesen in od takrat je knjiga doživela že drugi ponatis.

Vabljeni, da delite svoje misli o knjgi z nami na našem srečanju.


View Event →
New Disorder + Khali
May
9
8:00 PM20:00

New Disorder + Khali

khali.jpg

NEW DISORDER: is a five-pieces Alternative Metal band born in 2009 and based in Rome (Italy).
Their music is an outstanding mix of Rock, Metal and Punk flowing in an unique, solid sound, made by fast drumming, powerful guitar riffs and catchy melodies.
They have released 3 albums so far and been on tour all over Europe both as headliner and support band for bigger acts like Pain, Betraying The Martyrs, Twelve Foot Ninja, Jinjer, Korpiklaani, Breakdown Of Sanity and more.

KHALI: was born on 2015 moved by the will of playing metal based on groove, thrash, death and hardcore roots. In 2018 a few months before the release of the first album “Tones of the self destroyer” Khali sign up with Ghost record label for a worldwide distribution of their music and media support in nowadays Metal scene.


View Event →
L·S·T - TRAPincl
May
10
to May 11

L·S·T - TRAPincl

trapincl.jpg

Damage: 3€
Starost: 16+

Party packs:
https://shop-lst.com/kategorija-izdelka/nekategorizirano/

L·S·T Merchandise:
https://shop-lst.com/kategorija-izdelka/majice/
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
Prvi L·S·T dogodek v Mariboru! V ospredju tokrat #Trap in podobne zvrsti. Vse od Elektronskih hibridov do Rap/Hip-hop Trap-a. Na koncu pa malo bolj trše zvrsti, kot so Dubstep, Drumstep in Jungle terror. Na lineup-u se bo ekipi pridružil tudi Armin.KU, ki nas bo krepko zmasiral z različnimi 808 Bassi.
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
Don't forget to bring some trapincl - Woof!

Flayer: Maja Pučko ~L·S·T~

View Event →
Neurofunk vs Crossbreed / Freqax (RO) [Prspct/Algorythm]
May
17
to May 18

Neurofunk vs Crossbreed / Freqax (RO) [Prspct/Algorythm]

 • Dvorana Gustaf Pekarna (map)
 • Google Calendar ICS
neurofunk.jpg

S ponosom predstavljamo novi versus event: #AKCIJA: NEUROFUNK VS CROSSBREED! Tokrat gremo še bolj na trdo, še bolj močno!!
V goste prihaja Freqax (RO), ki je rilisal že na ogromno labelih, kot so: PRSPCT Recordings, Algorythm Recordings, Yellow-Stripe, Future Sickness Records, Close 2 Death Recordings, Othercide Records!
MORE INFO TBA


View Event →
Foto tečaj Digitalna fotografija 1
May
20
to Jun 2

Foto tečaj Digitalna fotografija 1

laznik2.jpg

To je intenziven, konkreten foto tečaj, na katerem boste deležni nasvetov iz različnih področij fotografije (portretna, poročna, popotniška, športna, koncertna, …). Seveda ne bomo pozabili tudi na osnove fotografije, kompozicije, ipd. Praktične vaje so sestavni del vsakega predavanja.

Tečaj je primeren tako za začetnike, kot tiste, ki že imajo nekaj znanja s področja fotografije.
Če niste prepričani, ali je tečaj primeren za vas, nas pokličite.

Prijavite se na povezavi:

https://www.fotomedia.si/events/event/foto-tecaj-digitalna-fotografija-1-20-urni-maribor-20-5-2019-10-6/

Oglejte si nekaj utrinkov (v živo) s 1 in 2 dne tečaja:
View Event →
Operna noč v Mestnem parku
May
24
8:30 PM20:30

Operna noč v Mestnem parku

opera.jpg

Simfonični orkester SNG Maribor s solisti

Zbor Opere SNG Maribor

Dirigent: Simon Krečič

Koncertni program tega glasbenega dogodka na prostem, ki je zdaj že del glasbene tradicije mesta Maribor, sestavlja izbor najznamenitejših opernih arij, s poudarkom na predstavitvi uspešnic iz aktualne in prihodnje sezone.


View Event →
KiNG FOO - Live at Satchmo Jazz Club - Maribor
May
24
to May 25

KiNG FOO - Live at Satchmo Jazz Club - Maribor

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Člani Skupine:

Rok Golob - Bobni
Aleksandra Josić - Vokal
Peter Hudnik - Kitara
Matej Sušnik - Bas


Promo King FOO


Po odmevnem nastopu na slovenski popevki 2016 kjer so s pesmijo Začaraj Me pobrali nagradi strokovne žirije za najboljšo izvedbo, najboljši aranžma, kot najboljše pa so jih izbrali tudi ostali nastopajoči, so se KiNG FOO odpravili na koncertne odre.


Okrepljeni s pevko Aleksandro Josič, ki je nase opozorila na talentih v Srbiji, kjer je osvojila 3. mesto so KiNG FOO trenutno ena izmed najhitreje vzpenjajočih skupin na slovenski glasbeni sceni.


V leto 2017 so stopili s tretjim videospotom za pesem Lebdenje, februarja pa so prišli v finale EME s pesmijo Wild Ride.


Decembra istega leta so izdali svoj prvenec Galaxie, katerega izid so pospremili z velikim koncertom v ljubljanskem Cirkusu. Svojo glasbo so KiNG FOO predstavili tudi v tujini. 4x so se odpravili na turnejo v Srbijo, pot pa jih je zanesla tudi v Švico, Hrvaško in Portugalsko.


Aleksandra Josić, Rok Golob, Matej Sušnik in Peter Hudnik poskrbijo, da iz njihovih nastopov nihče ne odide ravnodušen, pa naj gre za glasbenega sladokusca, ki pričakuje avtorsko glasbo ali le obiskovalca željnega dobre zabave ob kvalitetni glasbi.


KiNG FOO repertoar zajema vse bolj prepoznavne avtorske skladbe (Začaraj me, Galaxije Bežijo, 1000 Besed, Dance Without Moving, Lebdenje…) in žanrsko pester nabor zabavnih priredb popularnih skladb odigranih na svoj, unikaten način.


Uradni King FOO YouTube kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCaXkkbUWmDzCsNrwsny5j6A/videos


KiNG FOO Facebook:

https://www.facebook.com/KingFooBand/


View Event →
Goran Bregović, Snežni stadion Maribor
May
25
7:00 PM19:00

Goran Bregović, Snežni stadion Maribor

bregovic.jpg

Na nekdanji dan mladosti, na največje slovensko prizorišče, prihaja svetovna ikona balkanske glasbe, Goran Bregović.

🎸🎺 🥁 Glasbenik, skladatelj in prava rock zvezda bo navdušil v naravnem amfiteatru pod Mariborskim Pohorjem, kamor prihaja z WEDDING & FUNERAL ORCHESTRA. Številna zasedba, pod taktirko Bregovića, bo navdušila s pravimi balkanskimi ritmi.

Z lastnim zvokom in univerzalnim glasbenim pristopom je svoja dela uspel predstaviti različnim kulturam širom sveta - ne glede na raso, spol, starost in vero. Bregović je eden redkih glasbenikov iz bivše države Jugoslavije, ki se lahko pohvali z nastopi na najbolj kultnih prizoriščih tega sveta kot so Londonski Royal Albert Hall, Pariška L'Olympia, Sydneyjska operna hiša, Carnegie hall in mnogo drugih.

Ne zamudite spektakla v največjem slovenskem naravnem amfiteatru ter se na dan mladosti pozabavajte in zaplešite v živahnih ritmih pod vodstvom svetovno znanega skladatelja iz bivše Jugoslavije. 🎤 ✨ 🕺

🕛 25. 05. 2019

🎟 Vstopnice bodo naprodaj od srede 13. 3. 2019 na vseh EVENTIM prodajnih mestih ter na spletni strani.


View Event →
Mestni piknik v parku
May
26
11:00 AM11:00

Mestni piknik v parku

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

V prijetnem ambientu Mestnega parka bomo ponovno vnesli pravo piknik vzdušje s pripravljenimi piknik prostori za uživanje dobrot iz prave piknik košarice.

Na enem mestu bodo zbrani lokalni pridelovalci, pri katerih boste lahko poskusili in kupili dobrote, ki izhajajo iz lokalnega okolja. Osvežili se boste lahko z naravnimi domačimi pijačami ter si ogledali sejem lokalnih pridelovalcev in kmetij (za sodelovanje pridelovaclev na sejmu bo objavljen razpis).

🔜 Pustite se presenetit, saj uvajamo par novosti, katere vas bodo navdušile 🆕

Pripravljamo delavnice za otroke in starejše ter športne aktivnosti v naravi.

Mestni piknik je del 5. Festival EZL EK, pri izvedbi piknika pa sodelujemo s Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

Več o aktivnostih na pikniku, ponudnikih, vsebini košarice, bomo objavljali na tej strani dogodka in na naši spletni strani www.mestnipiknik.si.

Vabljeni v družbo domačih.


View Event →
Nemogoče je samo beseda
Jun
1
9:30 AM09:30

Nemogoče je samo beseda

run.jpg

1. junij 2019
Humanitarni projekt »Nemogoče je samo beseda« v okviru Športnega vikenda Maribor.
Predavanje, lutkovna predstava,
dobrodelni trail tek in pohod na Piramido, Hospickafe, postavitev Hospic klopce, kulinarično razvajanje Knedl guruja...
Tako začetki kot konci so življenjske prelomnice, ob katerih smo najbližje svojemu bistvu, ranljivosti, krhkosti, minljivosti in hkrati zavedanju o neizmerni moči plemenitosti, humanosti, solidarnosti. Kdaj brez tuje pomoči ne moremo doseči vsega, kar bi nam morda uspelo. Kljub vzpodbudnim besedam in dobrim željam, ki jih v času verižnih virtualnih všečkanj, objemov, nasmeškov, za razliko od dejanj, res ne manjka.
Zato v društvu NonPlusUltra odpiramo novo poglavje - dobrodelnosti. Da je „Nemogoče samo beseda“, bomo z istoimenskim projektom s pomočjo sponzorjev, donatorjev, prostovoljnih prispevkov in deležem prodanih startnin od zdaj naprej namreč vsako leto pomagali tistim, ki nas potrebujejo, in s humanitarnim trail tekom ter pohodom na Piramido dokazali, da združeni v dobrem namenu premikamo meje nemogočega.
1. junija 2019 bomo tekli prvič in izkupiček namenili mariborskemu območnemu odboru Slovenskega društva hospic za pomoč umirajočim bolnikom ter njihovim svojcem. Ker pa sta smrt in umiranje sodobnemu človeku vse bolj tuja, dokler se z njima ne sooči sam, bomo izvedli še predavanje v okviru Hospickafeja, ki ga bo vodila Manca Košir in humanitarni vikend zaokrožili z lutkovno predstavo Sanje o zvezdi, Lutkovnega gledališča Maribor. V spomin na celoten dogodek bomo v sodelovanju z pobudniki akcije Zgodbe o klopeh in o zgodbe o ljudeh postavili še Hospic klopco.


View Event →
Dubioza kolektiv
Jun
20
9:00 PM21:00

Dubioza kolektiv


Festival Lent 2019 odkriva prvega izmed vabljivih koščkov mozaika nepozabnih doživetij: v Maribor prihaja Dubioza kolektiv!

😁📣☀

Dubioza kolektiv, bosanski bend, ki se je kot visokooktanska ska-punk-reggae-rock atrakcija postavil tudi na svetovni zemljevid. Avtorji hitov, kot so Kažu, Kukuz, Himna generacije in Blam Blam, osvajajo svet z izjemno energijo, lucidnimi besedili in odrskim nastopom, ki premakne tudi slona.

Davnega leta 2003 se je nekje daleč, na ozemlju imenovanem Bosna in Hercegovina, skupina prijateljev odločila za oblikovanje benda. To je bil začetek neobičajne skupine v še bolj neobičajnih okoliščinah. V času, ko se ni razvijala glasbena industrija, ko ni bilo prostora za koncerte, niti priložnosti za kulturno ali politično izražanje mladine. Med globoko moralno in tudi gospodarsko stagnacijo se je rodila skupina Dubioza kolektiv.

Danes kultna balkanska, ska, punk, reagge in rock zasedba je koncertirala na vseh največjih festivalih v Evropi in v anale svojih aktivnosti vpisala tudi nemalo odmevnih turnej po svetu. Visoka energija, pronicljiva besedila ter izjemni odrski nastopi so temelj slikovitih koncertov, življenjski nazori, besedila in zgledi pa povezujejo občinstvo po svetu. Tradicionalne glasbene oblike zaznamuje posebna perspektiva, ki se je brusila skozi čas in je nabita z visoko stopnjo pozitivnosti. Ta zadane kot sveži zrak! Vsem, ki so odprti za izkušnje, koncert lahko spremeni pogled na življenje. Če skočimo v leto 2016, najdemo skupino močnejšo kot kadarkoli, postavljeno ob bok največjim in najuspešnejšim živim bendom vzhodne Evrope, zapečateno z njihovim glasbenim albumom Happy Machine, najverjetneje njihovim najbolj provokativnim albumom doslej.

☀ ZASEDBA:
Almir Hasanbegović, vokal
Adis Zvekić, vokal
Brano Jakubović, klaviature, sampler
Vedran Mujagić, bas kitara
Senad Šuta, boben
Mario Ševarac, saksofon
Jernej Šavel, kitara

☀ VEČEROV ODER - Trg Leona Štuklja
☀ VIDEO: https://bit.ly/2tEKZJg
☀ VEČ: www.festival-lent.si

☀ VSTOPNICE: 25 €, za imetnike (Dnevne) Lente 15 €

Vstopnice na https://nd-mb.kupikarto.si/, www.eventim.si, v Informacijski pisarni Narodnega doma Maribor in na festivalskih prizoriščih.

☀ PROGRAM FESTIVALA LENT 2019: www.festival-lent.si/program/

🌎🌍🌏


View Event →
Umek
Jun
28
9:00 PM21:00

Umek


Na Festival Lent 2019 prihaja slovenska techno legenda UMEK!

🎧❤😎

Kaj je veliko 2 metra, živi za Železno zaveso* in ima 1605 razlogov za vodenje založbe ter enostavno letiiii?

To je Umek!

Prav on je namreč odgovoren za zagon in razcvet elektronske glasbene scene pri nas, saj je prvi organiziral (nedovoljene!) rave zabave ter hitro postal tudi eden najbolj zaželenih izvoznih produktov svoje države ter eden njenih najpomembnejših ambasadorjev v svetu.

In Umek zares letiii! Okoli stokrat letno, saj ga redno vabijo prireditelji vseh kontinentov. Med njegovimi nastopi tako najdemo temačne underground klube v Berlinu kot tudi ogromne techno odre na najbolj (pri)znanih svetovnih techno festivalih.

Ob nastopih v živo se predano posveča tudi producentskemu delu. Največ izdaja pod lastno znamko 1605, kjer dobijo priložnosti tudi drugi, še ne uveljavljeni producenti. Umekov prepoznaven zvok ter njegove sveže izdaje lahko redno spremljamo v izjemno priljubljeni tedenski oddaji Behind the Iron Curtain* (Za železno zaveso), ki jo predvaja že več kot 150 radijskih postaj po svetu.

☀ VEČEROV ODER - Trg Leona Štuklja
☀ VIDEO: https://bit.ly/2tF9cze
☀ VEČ: www.festival-lent.si

☀ VSTOPNICE: 25 €, za imetnike (Dnevne) Lente 15 €

Vstopnice na https://nd-mb.kupikarto.si/, www.eventim.si, v Informacijski pisarni Narodnega doma Maribor in na festivalskih prizoriščih.

☀ PROGRAM: www.festival-lent.si/program/

🌎🌍🌏


View Event →

Kako zgraditi (dovolj) dobro tehnično ekipo
Mar
19
7:00 PM19:00

Kako zgraditi (dovolj) dobro tehnično ekipo

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Kako zgraditi (dovolj) dobro tehnično ekipo

Razvoj programske opreme je zapletena zadeva. Večja nevarnost od sintakse in pomanjkljive dokumentacije nam težave dela vodstvo, neprimerni delovni procesi in premalo razdelane zadolžitve. V tem predavanju si bomo na podlagi Mihovih izkušenj in bojnih ranah pogledali kako zgraditi (dovolj) dobro tehnično ekipo in jo pri tem tudi primerno voditi.

Miha Sušnik je freelancer. Sodeluje z različnimi podjetji, od multinacionalk do majhnih startupov. Med strasti šteje efektivno delo, saj želi čim večji del prostega časa preživeti ob športu, družini in namiznih igrah.


View Event →
Izobraževanja za prijavitelje in svetovanje 1:1
Mar
18
10:00 AM10:00

Izobraževanja za prijavitelje in svetovanje 1:1

kreativnost.jpg

Izobraževanje je namenjeno prijaviteljem na javni razpis Ministrstva za kulturo za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«. Na izobraževalni delavnici bomo podrobneje predstavili razpis, kriterije in način financiranja ter ostale ključne informacije v zvezi z razpisom.

V svetovalnem delu 1:1 bodo lahko kandidati iz prve roke pridobili osnovne informacije o prijavah.

Izobraževanja in svetovanja v okviru platforme Center za kreativnost (CzK), izvaja MAO Slovenia, v sklopu podpornih aktivnosti za javni razpis Ministrstva za kulturo »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019).

Obvezne prijave >> https://goo.gl/bGPJVY
Več o izobraževanjih >> https://goo.gl/5zJMq3

O RAZPISU
Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za izvedbo projektov, za katera bo glede na sklop na voljo od 15.000 do 40.000 EUR na projekt.

V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za izvedbo projektov v letih 2019 do 2020. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 880.000,00 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR), ki bodo razdeljena po sklopih:

A1: Seme: Preveritev koncepta – za raziskovanje, inoviranje in demonstracijo uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo, v višini do 15.000 EUR na projekt.

A2: Zagon: Kreativni Start Up – za zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v fazi rasti, izboljšave poslovnih procesov ter za spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge, v višini do 40.000 EUR na projekt.

A3: Kreativni povezovalnik – za spodbujanje strateškega sodelovanja MSP s področja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji, v višini do 30.000 EUR na projekt.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 04. 2019.
Več o razpisu >> https://goo.gl/D5z523


View Event →
Trance Only
Mar
16
to Mar 17

Trance Only

 • Dvorana Gustaf Pekarna (map)
 • Google Calendar ICS
trance_only.jpg

Kdo si upa poskočiti z nami v spomladansko poletni čas? 😀
Tokrat bomo plesno poskakovali z našim gostom Skoknipalokni ali Dejanom Milakovićem iz Kranja. Njegova ušesa so na trance pot prvič zavila leta 94. Navdahnjen s punkovskim gibanjem se je ukvarjal z vrtenjem različnih zvrsti, od old school goa trance, do deep foresta. Je član znamenite založbe Forestdelic records, ki jo v Gustafu že kar dobro poznamo saj se še dobro spomnimo lanskih nastopov Tiann-a in Kale.
Na Gustafov Oder se vrača tudi naš brat Bang Bangal, ki bo posebej za to priložnost priletel iz Irana. ❤️
Ogrel nas bo Panchakshara, Mada Poko pa že zdaj srbijo prsti. 🥳
Spet se bomo meli super, poskrbeli bomo tudi za pravo psy vzdušje 😉
- PANCHAKSHARA (TRANCE MOJO)
- BANG BANGAL (TRANCE MOJO)
- SKOKNIPALOKNI (FORESTDELIC RECORDS)
- MADA POKA (TRANCE MOJO)

prispevek: 6 eur

Who dares to jump with us in summer time? 😀
We will jump with our guest Skoknipalokni or Dejanom Milakovićem from Kranj. His way in trance music started in 1994. He is impressed with punk movement, he played different trance from old school goa trance to deep forest. He is the member of known Forestdelic records, what we all know from our last year parties with stain and Kala.
On Gustaf stage is returning also our brother Bang Bangal. He will fly for this party directly from Iran. ❤️
We will start with Panchakshara, Mada Poka fingers are already burning. 🥳
We will have great time again, we will take care also about psy decoration! Welcome!
- PANCHAKSHARA (TRANCE MOJO)
- BANG BANGAL (TRANCE MOJO)
- SKOKNIPALOKNI (FORESTDELIC RECORDS)
- MADA POKA (TRANCE MOJO)

entrence: 6 eur


View Event →
Lačni Franz v Vinoteki Rožmarin
Mar
16
to Mar 17

Lačni Franz v Vinoteki Rožmarin

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Tokrat v Vinoteko Rožmarin prihaja legendarna domača zasedba LAČNI FRANZ! Z Zoranom Predinom na čelu nas bo pomlajen a še vedno brezkompromisen band popeljal skozi svoje 40-letno glasbeno ustvarjanje.

V naši kleti bomo prepevali ob večnih hitih kot so Praslovan, Čakaj me, Naj ti poljub nariše ustnice, Ne mi dihat za ovratnik, Na svoji strani, Zarjavele trobente, Zadnja večerja in Zdravljica.
Ne zamudite!

Bodite z nami v
SOBOTO, 16. 3. 2019,
ob 22:00
v Vinoteki Rožmarin.

Cena vstopnice:
- v predprodaji 15 €
- na dan koncerta 17 €

Vstopnice so na voljo v Rožmarinu in na vseh prodajnih mestih Eventim.

Informacije: 031 388 179 ali na rozmarin@rozmarin.si.


GLASBENA POKUŠINA:


View Event →
Trezor
Mar
16
to Mar 17

Trezor

trezor.jpg

...za vse ljubitelje bluesa, jazza, rocka in funka

Skupina Trezor, ki deluje približno eno leto sestavljajo:
Damir Knez (kitara, vokal, orglice),
Darko Obretan (klavir, klaviature),
Stanislav Polič (bas kitara) in
Jani Podrzavnik (bobni).

Koncert skupine Trezor je posebno doživetje kvalitetne glasbe in besedil.

vstopnina 5 €


View Event →
Jazz night with DMQ Quartet
Mar
16
8:30 PM20:30

Jazz night with DMQ Quartet

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Večer bodo prelile melodije raznolikega jazz-a. Ob prijetni družbi in pijači se lahko naslonimo na mehka naslonjala in uživamo ob zasedbi DMQ v tem sobotnem večeru. Tokrat nas bodo v zvočne sfere popeljali:

David Mozetič - saksofon
Anže Vrabec - klavir
Aljoša Struga - bas
Borut Rampih - bobni

Z željo po preigravanju večnih jazz standardov in ustvarjanju nove glasbe se je med takratnimi sošolci deželnega konzervatorija v Celovcu oblikovala skupina DMQ. Zasedbo vodi jazz saksofonist David Mozetič, ki je v repertoar vključil tako avtorsko glasbo kot kompozicije modernejših saksofonistov kot so naprimer Dick Oatts in Kenny Garrett.

David Mozetič je saksofonist, ki je leta 2018 zaključil šolanje na konzervatoriju v Celovcu iz študija jazz saksofona pri priznanem profesorju Michaelu Erianu. Istega leta se je zaposlil kot učitelj saksofona na glasbeni šoli Nova Gorica, obenem pa vrsto let vodi svoj kvratet, s katerem se pripravlja za izdajo prve avtorske zgoščenke. Poleg tega redno sodeluje z različnimi slovenskimi big bandi (Nova, Cerknica, Gverillaz, Mimika orchestra...) ter manjšimi jazz zasedbami. Na slovenske glasbene odre je že stopil v družbi Anike Horvat, Mie Žnidarič, Nuše Derende, Tinkare Kovač, Vlada Kreslina, Rudija Bučarja, Nine Pušlar in Hamota.

ovcu, smer jazz and popular music. V zadnjih 10 letih glasbenega ustvarjanja je sodeloval z mnogimi glasbeniki in bil član številnih skupin. Trenutno je stalni član skupin BorZ Afrobeat, Yanu z Janom Tomšičem, Istranbul, Dixie Šok band, Toxine in 4 Dementions. Poleg tega priložnostno sodeluje z številnimi domačimi glasbeniki.

Borut Rampih je po šolanju na Srednji Glasbeni in Baletni Šoli Ljubljana nadaljeval izobraževanje na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu pri prof. Erich Bachtraeglu. Z odliko je diplomiral leta 2017 v razredu prof. Klemens Marktla. Nastopal je v jazz klubih in na prizoriščih doma in v tujini. Izobraževal se je pri različnih priznanih glasbenikih (Jimmy Cobb, Ralph Peterson Jr., Gregory Hutchinson, Adam Nussbaum, Clarence Penn, Geoff Clapp, Billy Hart…). Pedagoške izkušnje si je pridobival na Glasbeni Šoli Škofja Loka, vodil pa je tudi delavnice pri nas in v tujini ( Summer Drumming v Celovcu, Poletna šola glasbenih skupin Ptuj…).

https://www.youtube.com/watch?v=3PhyYBHKGTI
https://www.youtube.com/watch?v=mTLGlX2zHhM
https://www.youtube.com/watch?v=rhMrrDmXs30
https://www.youtube.com/watch?v=kBv_KWWtjpg

Vljudno vabljeni,
Ekipa SALONA.

Vstop: 5 ,-


View Event →
St Patrick`s v La Cantini Center
Mar
16
8:00 PM20:00

St Patrick`s v La Cantini Center

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Praznovali so zaljubljenci, praznovale se ženske, 16.3. praznujemo ljubitelji piva!

Pridružite se praznovanju Ircev, katero dobiva svetovne razsežnosti. Praznuje se vse od Velike Britanije, Kanade, Amerike, Brazilije, Argentine, Avstralije do Nove Zelandije. Mi smo zraven :)

Pijača dneva – pivo Guinness

Vsak dan se po svetu popije približno 3 milijone litrov Guinnessa, najbolj znanega irskega piva, na dan sv. Patrika se to število poveča na 10 milijonov litrov. Zraven piva, v potokih teče tudi viski.

KJE: TERASA LA CANTINE CENTER (Vetrinjska ul. 30)

KDAJ: SOBOTA 16.3. 20:00-23:00

SAMOTOČILNI PIVSKI BAR + HOSTESE
IRSKA GLASBA IZPOD ROK TERRAFOLK DUO
NAGRADNA IGRA
STENA ZA SLIKANJE
IRSKI FINGER FOOD


Nekoč verski praznik, danes precej drugačen

Sveti Patrik je bil misijonar. Pravi, da se mu je prikazal angel in mu naročil, naj poskrbi, da bodo pogani sprejeli krščansko vero. Na obisku pri kralju je izruval triperesno deteljico (danes je to eden nacionalnih irskih simbolov) in z njegovo pomočjo razložil troedinost v krščanstvu. Kralj je bil menda tako očaran, da je sv. Patriku dovolil neomejeno širjenje krščanstva po njegovem kraljestvu. Ja, včasih je bil ta praznik veliko bolj povezan z vero. Danes je pa - z zabavo.


View Event →
Trance Dance obred ob prehodu v pomlad
Mar
16
7:00 PM19:00

Trance Dance obred ob prehodu v pomlad

trancedance.jpg

Opazujem sijajen vpliv sonca na počutje in osebno energijo, spreminjanje okolja iz temnega v živahnejše. Pred nami je enakonočje, ko sonce in svetloba enako dolgo kraljujeta na nebu kot noč in tema. Vabim na Trance Dance obred kot praznovanje naravnega prehoda, izkušnjo in umeščanje sebe v naravni krog.

Trance Dance obred spodbuja osebni razvoj skozi izkušnjo. Trance Dance je razvit na osnovi šamanskih izročil ter animističnih prepričanj, ki so starodavna. Namenjen je globokemu stiku s seboj, izkušanju svobodnega gibanja, celjenju in razpletu težav s postavljanjem namena.

Pri Trance Dance obredu uporabljamo sodobne pristope, kot so preveza čez oči oz bandana, transformativna dihalna tehnika ter navdihujoča glasba, da spodbudimo raziskovanje, ki nas celi. Kako do vse svoje energije? Kako si prisvojimo svoboden izraz? Raziščemo svoje meje? Namen, ki si ga izberemo za obred, ozavesti naše gibanje, delovanje. V globoki temi, s prevezo čez oči in sami s seboj se lotimo odnosa do lastnega bitja, bivanja in duše skozi gibanje. Z iskrenim gibanjem vstopimo v prostor, iz katerega izhajajo navdih, sanje, ideje, zdravje. V lastnem gibanju vodeni skozi navdih, izkušamo drugačen razplet. Izzove se stanje, kjer se prepustimo intuitivnemu gibanju sistema um/telo in se povežemo s svojim resničnim bitjem.
Trance Dance spodbudi duhovno prebujenje, umsko jasnost, telesno ozaveščenost in čustveno ugodno počutje.

Prispevek za Trance Dance obred je 20/30€. Prijave so obvezne in obvezujoče.
Priporočam udobna oblačila, ki omogočajo neomejeno gibanje, vodo. Postavljen bo tudi oltar, za katerega si lahko prinesete predmet moči.

Vabim z ljubeznijo in najboljšim namenom.
Edita Čerče, Trance Dance facilitator


View Event →