AKUPARA Inkubator rokodelstva, zadružništva in kulturne produkcije
Nov
1
to Dec 21

AKUPARA Inkubator rokodelstva, zadružništva in kulturne produkcije

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

S projektom AKUPARA vzpostavljamo inkubator rokodelstva/ oblikovanja, zadružništva in kulturne produkcije, namenjen povezovanju priseljencev, beguncev in uveljavljenih slovenskih ustvarjalcev/ oblikovalcev. Skozi tovrstno povezovanje promoviramo metode soustvarjanja in izmenjave veščin, ki so posledica migracij v preteklosti in sedanjosti. Procesi usposabljanj krepijo aktivno vključenost ter promovirajo pozitivno podobo migracij in njihov kulturni doprinos. Udeleženci usposabljanj so aktivno vključeni v zadružništvo kot orodje za krepitev ekonomske avtonomije in socialnih mrež, ki so ključne za premagovanje družbene izključenosti. Usposabljanje s področja kulturne produkcije je priložnost za kontekstualizacijo predmetov, artikulacijo zgodb in, posledično, soustvarjanje lastne medijske in javne podobe. S projektom uvajamo inovativne načine mreženja na vseh ravneh, pri čemer je v ospredju področje kulture. Odpiramo prostor za medkulturni dialog, omogočamo osebni stik med ljudmi različnih kultur in razvijamo kompetence za vstop na trg dela. Med cilji projekta je razvoj etične oblikovalske blagovne znamke. V projekt bo vključenih najmanj 45 priseljencev in beguncev. Večino aktivnosti izvajamo v Mariboru. Vodilni partner je Društvo Terra Vera v partnerstvu s CAAP, društvom Nagib in društvom Prostor Vmes ter širši podporni mreži (Kreativni center CzK, MAO, EPEKA, UGM, Društvo Odnos...). Koordinatorica projekta je Batavia Dalati

https://www.terra-vera.org/si/akupara-inkubator

Dogodki bodo potekali v Kulturnem Inkubatorju, Tkalki - Caapu, UGM in Centru za kreativnost Maribor.

Usposabljanje je razdeljeno v tri glavne sklope: 


1. SKLOP: RAZVOJ PROTOTIPOV rokodelskih/ OBLIKOVALSKIH IZDELKOV

Priseljenci in begunci v nova kulturna okolja prinašajo znanje, talente in veščine, ki ob ustrezni podpori lahko predstavljajo velik doprinos. Priseljence in begunce, ki so v Slovenijo prišli z izkušnjami, znanjem, talenti, in imajo ambicijo in željo po delu, povezujemo z uveljavljenimi rokodelci in oblikovalci. Lokalni mentorji z velikim posluhom za izročila matičnih kultur udeležencev njihove veščine razvijajo na način, ki je v večji meri prilagojen novemu okolju, njegovim poetikam in trendom, hkrati s tem pa udeleženci krepijo tudi kompetence na področju vstopa v področje dela v našem okolju. Navdih za ustvarjanje izdelkov udeleženci črpajo iz lastnih zgodb, ki odražajo realno podobo migracij in s tem ponujajo alternativno možnost populističnim podobam, ki jih krojijo množični mediji. Modul obsega 260 ur. 

Mentorice in mentorji: 

Maja Licul (Oblikovanje nakita)

Oloop (Vizualno pripovedovanje)

Prostor Vmes (Oblikovanje pohištva in notranje opreme)

Anja Slapničar (Unikatno oblikovanje keramike)

Nina Holc in Tomaž Tomljanović (Oblikovanje tekstilij)


2. SKLOP: ZADRUŽNIŠTVO

Skozi raznolike metode neformalnega učenja se udeleženci seznanjajo s temeljimi informacijami o zadružništvu in spoznavajo ključne razlike med kapitalskimi družbami in zadružnimi podjetji. Pridobivajo veščine preoblikovanja vrednot v elemente poslovnega modela/ zadruge, pri čemer je poudarek na medkulturnem dialogu in kontekstu vrednot v raznolikih okoljih. Na podlagi detekcije in analize lastnih vrednost udeleženci pridobivajo osnovna znanja in veščine na področju zadružništva. Hkrati bodo skozi projekt razvijajo novo zadrugo, kjer bodo v vodenem okolju udeleženi v razvoju družbeno inovativnega produkta. Modul obsega 60 ur.  

Mentorice: 

Luna Jurančič Šribar


3. SKLOP: KULTURNA PRODUKCIJA

Skozi usposabljanja s področja kulturne produkcije udeleženci ozaveščajo, da rokodelski izdelki niso zgolj estetski predmeti, pač pa so izrazni medij za prenos sporočil, s pomočjo katerih lahko priseljenci in begunci sami oblikujejo in artikulirajo svoje zgodbe (in zgodbe srečanj), s tem pa soustvarjajo in nadzorujejo lastno medijsko in javno podobo. Seznanjanje z lokalno kulturno dediščino ob obiskih kulturnih ustanov in med delom s samostojnimi ustvarjalci na področju kulture služi kot navdih pri ustvarjanju izdelkov ter način, na katerega se priseljenci in begunci umeščajo v novo okolje, si prisvajajo prostor in lokalne kulturne tradicije, hkrati pa nanjo gledajo iz drugačne, nove perspektive ter ta specifični pogled izrazijo v lastnih kreacijah. Eden izmed rezultatov tega sklopa bo postavitev 'Dnevna soba II',  konceptualne razstavna postavitev, ki bo privabljala raznolika občinstva in se vzpostavljala kot prostor ustvarjalnih srečevanj med priseljenci, begunci in lokalnimi oblikovalci, rokodelci. Modul obsega 60 ur.  

Mentorice in mentorji:

Petra Hazabent

Tomaž Tomljanović

Prostor Vmes


akupara 3.jpg
akupara 4.jpg
View Event →
 Andrej Lamut - prodajna razstava
Feb
28
to Jun 2

Andrej Lamut - prodajna razstava

lamut.jpg

Na prvi prodajni razstavi v letu 2019 predstavljamo mladega fotografa Andreja Lamuta in njegovo najnovejšo fotografsko serijo Mnemosis. Izbor fotografskih del iz serije bo na prodaj. Pridite in odnesite umetnost v svoj dom!

Mnemosis je tretja obsežnejša fotografska serija v avtorjevem ustvarjalnem opusu. Z njo se odmika od prikazovanja materialne stvarnosti in gledalcu razodeva prostrane notranje svetove, prepredene z nerazložljivimi, pogosto fantazijskimi podobami. Andrej Lamut v svoji seriji Mnemosis raziskuje spremenjeno stanje zavesti, poimenovano dnevna parahipnagogija. To je stanje med spanjem in budnostjo, ki ga spremljajo fantazme, miselni prebliski ali nenadne ideje, ki so pozabljene v trenutku, ko doživetje mine in se posameznik zave svoje okolice.

Mnemosis je utelešenje tistega, kar ostane v zavesti po parahipnagogični epizodi: vizualna materializacija nedostopnih, oddaljenih misli in podob, za katere posameznik ve, da so obstajale v njegovi zavesti, vendar v spomin ne more priklicati njihove vsebine. Lamut s fotografijami iz serije ne poustvarja spominov iz lastnih parahipnagogičnih doživetij, ampak ustvarja arhetipske podobe, s katerimi želi v gledalcu vzbuditi občutke, podobne tistim, ki spremljajo tovrstna doživetja. Lamutove fotografije ne nosijo jasno razpoznavnih sledov časa, prostora ali zabeleženega dogodka. Motivi na njih so v neprestanem ponavljanju, ujeti v brezčasje svojega obstoja.

Serija Mnemosis je nastala v okviru projekta PARALLEL, evropske platforme za fotografijo, namenjene mednarodni promociji obetavnih fotografov in kustosov. Andrej Lamut je postal del platforme na povabilo UGM, ki je slovenska članica PARALLELa. 

Andrej Lamut je fotograf mlajše generacije, ki pri svojem delu raziskuje različne analogne in digitalne fotografske tehnike. Fotografije so zanj več kot le nosilci podobe. Razume jih kot fizične objekte, ki morajo biti videni, občuteni in izkušeni. Proces ustvarjanja dela ter njegova prezentacija sta zanj enako pomembna kot sama podoba. Leta 2016 je s pohvalo magistriral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, za svoje delo pa je prejel številne nagrade, med drugim tudi študentsko Prešernovo nagrado ALUO ter priznanje za najbolje oblikovano knjigo v sekciji monografske in bibliografske izdaje na 33. Slovenskem knjižnem sejmu. Kot mladi umetnik je predstavljal Slovenijo v prvem ciklu mednarodne fotografske platforme PARALLEL - European Photo Based Platform, v sklopu katere je svoja dela predstavil na festivalu FORMAT v Veliki Britaniji in Organ Vida na Hrvaškem.
View Event →
Zora Plešnar – retrospektiva
Apr
19
to Aug 4

Zora Plešnar – retrospektiva

56764640_10156140435462647_3309909636060020736_o.jpg

Zora Plešnar – retrospektiva
UGM, Strossmayerjeva 6
19. april – 4. avgust 2019
otvoritev: 19. april 2019, 19.00

kustosinja razstave: Andreja Borin
razstavo bo odprl: Stojan Kerbler, mojster fotografije

Umetnostna galerija Maribor s ponosom predstavlja prvo pregledno razstavo fotografij Zore Plešnar (1925), najvidnejše slovenske fotografinje sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja. Fotoklubu Maribor se je pridružila leta 1968 in dve leti pozneje − kot edina ženska − sodelovala na prelomni razstavi fotografske skupine Mariborski krog, ki si je prizadevala za avantgardni modernizem. V okolju odličnih fotografov (Ivan Dvoršak, Zmago Jeraj, Janko Jelnikar, Branimir Jerneić, Stojan Kerbler) je Zora Plešnar že s svojim prvim ciklom Mimo uveljavila suveren avtorski izraz. V tri desetletja trajajočem delovanju je slovensko fotografijo obogatila z odličnimi črno-belimi cikli: Mimo, Nad oblaki, Odsevi, Praznovanje, Terelj in Rojstvo mesta / Novi Beograd. Njene fotografske podobe so povzdignjene v nadrealno, prividno, imaginarno, sanjsko. Realni tukaj in zdaj njenih odsevov, oblakov, hribov ali mesta v nastajanju je univerzalen in brezčasen, v dotiku s sanjsko razsežnostjo, ki prosto prehaja med zunanjo podobo in notranjim doživljanjem. Obenem se je vseskozi posvečala tudi portretom, kjer se je polno izrazila njena topla, komunikativna narava in naklonjenost do otrok. Cikel Otroštvo s svojo neposrednostjo in pristnostjo tako nesporno predstavlja vrh njene portretne fotografije.

VABLJENI!


View Event →
Branko Rudolf in začetki UGM
Apr
20
to Jun 9

Branko Rudolf in začetki UGM

rudolf.jpg

Branko Rudolf in začetki Umetnostne galerije Maribor
UGM Kabinet, Strossmayerjeva 6
20. april - 9. junij 2019
otvoritev: sobota, 20. april 2019, 11.00
razstavo so pripravili: Breda Kolar Sluga, Andreja Borin, Jure Kirbiš in Simona Šuc

65. obletnico ustanovitve Umetnostne galerije Maribor bomo posebej obeležili z razstavo, posvečeno prvemu ravnatelju UGM Branku Rudolfu. Začetke galerije nam bodo osvetlila Rudolfova pisma, njegovi portreti izpod rok naših umetnikov in fotografije prvih desetletij delovanja UGM. Posebno pozornost pa bomo namenili njegovi najbrž najbolj priljubljeni kreaciji - hudi mravljici.

O začetkih Umetnostne galerije Maribor
Umetnostna galerija Maribor je svoja vrata odprla v nedeljo, 7. februarja 1954, ob 11.30 uri z veliko razstavo, na kateri je sodelovalo več kot 67 aktivnih ustvarjalcev iz vse Slovenije s skupno 138 deli. Branko Rudolf je ob 20. obletnici UGM v časniku Večer v svojih spominih opisal nujo po prvi, hkrati tudi osrednji profesionalni ustanovi na likovnem področju v severovzhodni Sloveniji, o entuziazmu mnogih, ki so prispevali, da je do realizacije prišlo, ter o velikih izzivih novega muzeja, ki ga je kot prvi ravnatelj vodil dobrih 17 let.

O začetkih Zbirke UGM
S prvo razstavo v novoustanovljeni galeriji je UGM začela odkupovati likovna dela za zbirko. Med prvimi desetimi odkupi so slike Frana Tratnika, Maksa Kavčiča, Slavka Koresa, Anteja Trstenjaka, Ferda Mayerja, Remigija Bratoža, Franja Goloba in Franceta Miheliča. Kipec Vladimire Bratuž Furlan je z inventarno številko 16 prvo umetniško delo ženske avtorice v Zbirki UGM. Posebno mesto zaseda tudi Kapelica slikarja Ivana Groharja, ki je bila odkupljena že dvajset let pred ustanovitvijo galerije in jo je galerija prevzela od Pokrajinskega muzeja Maribor.

Bila je huda mravljica …
Mnogi ne vedo, da je prav Branko Rudolf avtor pesmi Huda mravljica. Pesem je uglasbil skladatelj, glasbeni urednik in pianist Marijan Vodopivec, prejemnik nagrade Prešernovega sklada. Prva znana objava pesmi sega v leto 1955 (leto po ustanovitvi Umetnostne galerije Maribor) v zbirki pesmi za otroke Zamorček in ladjica, leta 1969 pa je ponovno objavljena v novi zbirki, ki zaradi priljubljenosti Hude mravljice nosi njen naslov. Ista zbirka doživi ponatis leta 1980, odtlej pa je pesem v različnih zbirkah in samostojnih izdajah objavljena še večkrat. Leta 1971 sta Erazem in potepuh pesem interpretirala v televizijski priredbi znane zgodbe švedske mladinske pisateljice Astrid Lindgren, mlajše generacije pa pesem verjetno poznajo v interpretaciji Romane Krajnčan. Plesna skupina En-Knap je Hudo mravljico leta 2014 postavila na oder v istoimenski plesni predstavi.

Mravljica in UGM
Ob 65. rojstnem dnevu Umetnostne galerije Maribor smo se odločili, da Rudolfova mravljica postane zaščitni znak UGM, s katerim bomo nagovorili vse tiste, ki so z mravljico odraščali ali pa z njo še odraščajo. Zamislili smo si jo kot sodelavko galerije, ki jo je v UGM pripeljal prav Branko Rudolf. Mravljica je marljiva, rada dela v kolektivu in kustosom priskoči na pomoč pri nošenju velikih slik in kipov. Ob stiku z umetnostjo pa postane drzna, pogumna in zmore več, kot se od nje pričakuje. Za stilizacijo motiva smo k sodelovanju povabili mariborskega ilustratorja in oblikovalca Nenada Cizla, končno podobo naše mravljice pa bomo razkrili v teku razstave.
View Event →
Karta situacije – Risk Change razstava
Apr
25
to May 25

Karta situacije – Risk Change razstava

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

KARTA SITUACIJE
25. 4.–25. 5. 2019
KIBLA Portal, Valvasorjeva 40, Maribor

KARTA SITUACIJE je skupinska razstava umetnikov, udeležencev programa gostujočih rezidenc mednarodnega projekta Tvegaj spremembo / Risk Change, ki so dve leti potovali med različnimi lokacijami v Evropi (Żejtun na Malti, Novi Sad v Srbiji, Marseille v Franciji, Budimpešta na Madžarskem in Rijeka na Hrvaškem).

Umetniki:
Nataša Berk
OR poiesis
name:
Simon Macuh
Eric Orbino
Vlado G. Repnik
Max Abend

Razstava z vidika sedmih umetniških pozicij mapira in se odziva na zdajšnje, sicer historično kontinuirane strukturne spremembe s poudarkom na sodobnih migracijah oziroma kompleksnih ter stratificiranih oblikah človeške mobilnosti. Njihove vzroke in posledice, sprožene in pogojene z nestabilnimi geopolitičnimi razmerji moči, tehnološkim razvojem in okoljskimi spremembami, sodelujoči umetniki zaznavajo in se nanje odzivajo z uporabo raznolikih zvočnih, tekstualnih, performativnih in vizualnih strategij – na nivoju osebne, intimne ter kolektivne izkušnje.

Razumevanje različnih oblik človeške mobilnosti, od umetnika in neregistriranega delavca do pregnanega begunca, kot marginalnih (ali obrobnih) postulatov sodobne družbe, idejno povezuje razstavljena dela.

Zavedanje in aktivacija potenciala sodobnih migracij – kot priložnosti za izmenjavo znanj in vrednot, ki krepijo solidarnost, generirajo nove načine dekodiranja sodobnega sveta – in kreativne oblike mišljenja so nujno potrebni za kreiranje novodobne družbene realnosti.

Umetnost razširja družbeno; univerzalno in partikularno sta paradigmi, katerih sinteza se odslikava prav tukaj – v polju umetniškega, interdisciplinarnega – v pregibih, premikih, prekinitvah in prepletih.

Razstava je zaključni dogodek programa gostujočih rezidenc projekta Risk Change / Tvegaj spremembo (2016–2020), ki so se, v sodelovanje s projektnimi partnerji, odvijale v petih evropskih mestih: Żejtun – FOPSIM, Foundation for the Promotion of Social Inclusion in Malta (MT), Novi Sad – MSUV :: МСУВ Muzej savremene umetnosti Vojvodine (RS), Marseille – ZINC, Arts et Cultures Numériques (FR), Budimpešta – ACAX Agency for Contemporary Art Exchange (HU) in Rijeka – MMSU Muzej moderne i suvremene umjetnosti (HR).

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
KID KIBLA sofinancirata Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.


View Event →
Odprti gozd / atelje - Slađana Matić Trstenjak
Apr
25
to Jun 29

Odprti gozd / atelje - Slađana Matić Trstenjak

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Slađana Matić Trstenjak
ODPRTI GOZD / ATELJE
OPEN FOREST / STUDIO

25. 4. - 29. 6. 2019

(SI)
ODPRTI GOZD - ATELJE
Magistra likovnih umetnosti Slađana Matić Trstenjak, rojena v Doboju v Bosni in Hercegovini, je leta 2010 uspešno zaključila študij slikarstva na Akademiji likovnih umetnosti v Širokem Brijegu Univerze v Mostarju. Danes živi in ustvarja v Mariboru, kjer je na likovni sceni že dobro poznana.

Tokrat se Slađana predstavlja v mariborskem razstavišču Hladilnica, delu alternativnega kulturnega središča Pekarna, ki pa je že dolgo tudi eno redkih središč urbane kulture in subkulture pri nas.

Slađana Matić Trstenjak je pripravila tako imenovano ateljejsko razstavo, kar pomeni, da bo umetnica dva meseca na razstavi vsakodnevno prisotna, saj jo bo v konstantnem delovnem procesu nadgrajevala in dopolnjevala. Predstavlja se nam s slikami zadnjih treh let, ki jih žanrsko druži gozdna tematika.

Navkljub temu, da umetnica že od zaključka likovne akademije vztrajno slika gozdne krajine, pa to v njenem primeru pomeni vse kaj drugega kakor klasično, dejansko krajinarstvo. Slađana status krajine spreminja v dramatične dogodke iz njenega otroštva, bazirajočih na spominih na zadnjo balkansko vojno. Umetnica prihaja iz manjšega kraja Žepče, ki leži v dolini, skozi katero teče reka Bosna, obdano s hribovji, ogromnimi zelenimi površinami ter gozdovi, ki so umetnici v otroštvu predstavljali igrišče, po vojni so pa postali le še nevarna območja, kjer je zadrževanje zaradi številnih min še danes prepovedano. V njenem slikarstvu tako gozdna krajina ne predstavlja naključnosti, temveč gre za introvertirano raziskovanje lastnih psiholoških stanj skozi prizmo slikarstva. Njene gozdne krajine z močnimi kontrasti predstavljajo večni konceptualni dualizem dobrega in zlega, vendar, kot poudarja Matić Trstenjakova in kar odzvanja tudi v njenih umetniških delih, nobena stvar ne more zasenčiti naše lastne notranje svetlobe.

Slađana ustvarja neobremenjeno. Že izbira formata platna, ki ga vsakič znova postavi na štafelaj, ji predstavlja izziv. Motivi in vsebina se sicer tematsko ponavljajo, vendar jih umetnica pri tem spretno nadgrajuje, tako da delujejo sveže in navdihujoče. Njena barvna paleta se je z leti posvetlila, postala je bolj topla, večajo pa se tudi njene ploskovne površine. Podobe so vse bolj abstrahirane, temeljni gradniki slike – drevesa – sčasoma postajajo neprepoznavna, prav kakor otroški spomini, ki počasi izginjajo. Skozi zgodbo dreves gradi in izraža ekspresijo ter emocije, ki se kažejo v močnem koloritu, barvnih kontrastih, pri čemer izstopa predvsem črna, ki je pravzaprav zgolj kontrast vsem barvam.

Umetnica slika po plasteh: najprej celotno platno prebarva, da prekrije belino in tako ohrani likovnost. Nato sledi druga plast, s katero sicer ustvarja zgodbo, vendar, kot pravi sama, prične z neobremenjenim čečkanjem po platnu, s krokijem. Ne dela študij, temveč slika neposredno na platno; ustvarja torej ad hoc, a hkrati je ves čas pozorna na likovno kompozicijo, z mislimi pa je usmerjena k vsebini. Umetnica namreč želi, da tudi njo, ustvarjalko, izdelek preseneti. Slika ploske površine, na katerih zasledimo močne črne konture in tudi črne ploskve; poleg akrilnih barv uporablja tudi raznolike pastele in krede ter celo alkoholne markerje, ki pa se po sebi ne morejo več prekriti, zato sliko dograjuje se s kolaži, torej papirji, ki jih prilepi na platno z namenom, da ali prekrije naslikano ali pa da postane papir nek podaljšek slike, ki sega preko roba, padajoč kakor slap ali kakor divje razvejane poti, ki jih ne zmoremo več obvladovati. Kolaži so nadomestek manjkajočih elementov, ki nakazujejo pot iz slike ali neko kompozicijsko rešitev. Umetnica namreč pravi, da jo včasih rob slike zmoti: da bi se le-ta morala nadaljevati, kar zato stori s kolažem, ki ga ponavadi prekrije kar z alkoholnim markerjem.

Slađana gre vsakič znova korak naprej. Ob ustvarjanju se velikokrat zgodi, da ob gradnji kompozicije namenoma uničuje detajle, s čimer pa delo v finalnem zaključku tudi pridobi. Umetnica namreč posega v polje abstrakcije, čeprav njena dela na prvi pogled delujejo ploskovito. Prepoznamo krošnje dreves, dojemamo naslikane bregove: hkrati pa njen izdelek gotovo ne išče realizma ali nekega nadomestka le-tega. Naslikana je krajina, ki je v modernem pogledu postala nadomestek človeške drame. Nadomešča bitnostno dimenzijo, saj gre za docela subjektivni ekspresionizem, za čustveno krajino, ki jo lahko doživljamo kot izziv, ki naj nas preseli v možno doživetje tistega, kar smo začeli imenovati "štimunga" in kar bi lahko prevedli kot razpoloženje. Tudi Dante denimo v prvem spevu svojega Inferna govori o selvi oscuri, črnem gozdu, ki simbolizira zaton racionalnega življenja, neko izgubo ali izgubljenost bivajočosti, ki postane temačna in skrivnostna. Dante s tem postaja arche oziroma pravzor umetnosti modernega časa, saj je prvi pokazal, kaj je storiti modernemu umetniku, da bi znotraj lastnega umetniškega polja zaobjel celotno zgodovino in znanost neke dobe: ustvariti mora nič manj kot edinstveno mitološko celoto, ki jo v fragmentih v obliki sveta gleda pred seboj. Povsem samovoljno, čisto individualno mora povezati alegorični in zgodovinski moment ter ustvariti delo, ki je kot tako svet zase.

Da je na sliki barva neodvisna od resnične barve stvari, so vedeli že impresionisti. A otroško naivnost umetnice, ki jo vodi k svetlobi - če povlečemo niti iz umetnostne zgodovine - najdemo denimo pri fauvistih, tistih umetniških "divjakih", ki so vztrajali v naivnosti poenostavljanja oblik in ploskovitih nanosih barv brez plastične modelacije in perspektive, z močno barvno tonaliteto in močnimi kontrasti. Vse te značilnosti najdevamo tudi v delih umetnice Slađane Matić Trstenjak, ki skozi svoje abstrahirane gozdove oziroma slike izraža izrazito osebni psihološki in čustveni odziv kot odraz razpoloženja ter duhovnega doživetja naslikanega.

"Na sredi svojega življena pota sem gozdu črnemu zašel v globine," je rekel Dante. Na to mu Trstenjakova odgovarja z odločnim, hkrati pa nevsiljivim umetniškim izrazoslovjem, ki se ne pusti vkalupiti, opazovalcu pa načrtno prepušča tisto, kar je najbolj pomembno: poslednjo sodbo.

"Vi, ki vstopate: vsak up pustite." Tukaj namreč govori umetnica.

Nina Jeza, Artists&Poor's


ŽIVLJENJEPIS
Slađana Matić Trstenjak je rojena 29. 7. 1985 v Doboju, BiH. Leta 2010 je magistrirala slikarstvo pri prof. Antunu Borisu Švaljeku na ALU Široki Brijeg, Univerza Mostar. Je članica: HDLU (Zagreb, Hrvaška), HKDM (Maribor, umetniški vodja Likovne sekcije Milena Lah), ZDSLU (Ljubljana), DLUM (Maribor, podpredsednica) in ULUBiH (Sarajevo, BiH). Dosedaj je imela štiriindvajset samostojnih in preko devedeset skupinskih razstav. Živi in dela kot samozaposlena v kulturi v Mariboru.


View Event →
AnKo – Andreja Džakušič in Keiko Miyazaki: In-between / Vmes
May
9
to Jun 1

AnKo – Andreja Džakušič in Keiko Miyazaki: In-between / Vmes

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

AnKo – Andreja Džakušič in Keiko Miyazaki
In-between / Vmes
četrtek, 9. maja 2019, ob 19. uri – odprtje
petek, 10. maja 2019, ob 10. uri – zajtrk z umetnicama

Vabljeni na performans in odprtje razstave umetniškega tandema AnKo – Andreja Džakušič in Keiko Miyazaki, naslovljene In-between / Vmes v četrtek, 9. maja 2019, ob 19. uri, v razstavnem prostoru artKIT.

V petek, 10. maja 2019, ob 10. uri pa vabljeni še na zajtrk z umetnicama, ki prihajata iz različnih kultur, kar predstavlja osnovo njunega raziskovanja zmožnosti prilagajanja na razmere v novem okolju, pri čemer primerjata različne vzorce obnašanja in načine komuniciranja.

V umetniškem aktu, naslovljenem In-between / Vmes, nas želita Andreja Džakušič in Keiko Miyazaki soočiti s preteklimi razmerji na vizualno-poetičen, pa še vedno družbeno-kritičen način. In-between je trenutek med prej in potem, usodni trenutek preloma med neizpodbitno preteklostjo in negotovo prihodnostjo, ki šele mora nastopiti.

Razstava je na ogled do 1. junija 2019.

artkit, Glavni trg 14, Maribor


View Event →
Maess Anand, Tina Konec: Risba kot organizem
May
10
to Jun 8

Maess Anand, Tina Konec: Risba kot organizem

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Risba kot organizem
Tina Konec, Maess Anand
KiBela / MMC KIBLA
10. 5.–8. 6. 2019
odprtje razstave v petek, 10. maja 2019, ob 19. uri

Vabljeni na odprtje razstave, naslovljene Risba kot organizem, slovenske umetnice Tine Konec in poljske umetnice Maess Anand, ki bo v petek, 10. maja 2019, ob 19. uri v KiBeli, prostoru za sodobno umetnost v MMC KIBLA na Ulici kneza Koclja 9 v Mariboru.

Razstava je zasnovana kot pogovor med dvema risarkama, ki izpostavljata risbo kot živ organizem znanstvenega in emocionalnega raziskovanja, ki jo razvijata do likovnega vrhunca. Predstavljata opus risb, ustvarjen na tradicionalen, analogen način, pri čemer še zmeraj ohranjata edinstvenost izvedbe.

Umetnici delujeta v istem mediju; skupno jima je tudi upodabljanje mikro-kozmosa celic ali kristalov. Maess tako upodablja mikro svet človeka v boju s smrtjo, medtem ko Tina predstavlja kontrast različnih mikro življenj v svetu narave. Maessine risbe rakastih obolenj so izrazito ekspresivne, z uporabljenimi močnimi rdečimi odtenki, ki nas že z distance opozarjajo na potencialno realnost nevarnosti. Risba Tine Konec je, na drugi strani, monokromna in s tem tudi nežnejša, izvedbeno pa vzbuja vtis prostorskega lebdenja.

Maess Anand, Duktalni karcinom – študija,
flomaster na papir, 100 x 70 cm, Yaddo, 2018 (detajl)

Tina Konec, Kristalizacija 5,
tuš na paus papir, 71 x 100 cm, 2018 (detajl)

KiBela / MMC KIBLA, Ulica kneza Koclja 9, Maribor


View Event →
Muze, Pri Muzah, Z Muzami
May
10
to Jun 11

Muze, Pri Muzah, Z Muzami

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

10.5.2019, 8pm-2:45am

11.6.2019, 8pm-2:45am

VII. Mariborski mednarodni festival erotične poezije
Prvi pred izbor (četrtfinale) za naziv MUZE/APOLONA
za izvirno erotično pesem v slovenskem jeziku
(kategorija: slovenski avtorji)
interpretacija erotične poezije pesnic in pesnikov iz štajerske, podravske in prekmurske regije, ki jih je je strokovna žirija izbrala za nastop: Valter Čučkovič, Peter Zlodej, Dimitrij Škrk, Silva Zemljič, Tom Veber, Nežka Struc, Bojan Schwentner, Lidija Štampar, Dragan Mučibabić, Jože Kos Sine, Matej Krajnc, Dušan Marolt, Božena Blanuša, Rok Vilčnik SIMPATICO, Pina Šegula Seršen, Eva Kovač, Lara Carpato Arh, Mateja Gorjup. Izbor petih polfinalistov. Podelitev častnega naziva DOŽIVLJENJSKA MUZA/APOLON po izboru voditeljice festivala.

Voditelja: Nataša Švikart in Rok Vilčnik

Glasbeni gostje: Said Bešlagič in Rok Vilčnik SIMPATICO, Tina in Taja Korošec

Orientalski ples: Nina Ploštajner

Koncert: NEA – hišni band Založbe MAUS

After party: DJ Šegec

Kamerman: Žiga Šeruga – GENIJ

Strokovna žirija: Marjan Pungartnik, Tonja Jelen, Ana Porenta in Borče Panov.

Publika: TI, OSEBNO


View Event →
STOP Stresu IN Izgorelosti NA Delovnem MESTU (Predavanje)
May
14
to Jul 14

STOP Stresu IN Izgorelosti NA Delovnem MESTU (Predavanje)

stres1.jpg

Vabimo vas na brezplačno predavanje v okviru Tedna vseživljenjskega učenja:
STOP STRESU IN IZGORELOSTI NA DELOVNEM MESTU
Predavatelj: dr. Uroš Dobnikar, dr. med.,
zavod Šola luči
__________________________________________________
14. maj 2019, ob 13.00
IZUM – Velika dvorana, Prešernova 17, Maribor

Stres je glavni povzročitelj slabega počutja, izčrpanosti, slabe volje, slabih odnosov in bolezni. Današnji način življenja je že v osnovi stresno naravnan. Vedno bolj živimo zunaj sebe in vedno več časa porabimo, da zadovoljimo potrebe in pričakovanja drugih. V službi smo večji del življenja, zato je pomembno, kako kvalitetno ta čas preživimo. Sistem, v katerem delamo, na žalost ni nastavljen tako, da bi skrbel za naše dobro počutje in zdravje. Pomembno je, da se tega zavedamo in da vemo, da moramo sami poskrbeti za svoje počutje, razpoloženje in zdravje. Tako lahko bistveno zmanjšamo stres in njegov učinek na naše življenje.


View Event →
Informativno družabni dogodek »Prostovoljsko mesto«
May
15
to Jul 15

Informativno družabni dogodek »Prostovoljsko mesto«

prostovmesto.jpg

Osrednji dogodek »Festivala prostovoljstva v Mariboru 2019«, ki bo v sredo, 15. 5. 2019, med 10.00 in 14.00 na Glavnem trgu, bo temeljil na ideji “Prostovoljskega mesta”, v katerem bo letos v ospredju tema povezovanje v skupnosti.

Obiskovalkam_cem »Prostovoljskega mesta« bomo organizacije in naše_i prostovoljke_ci skozi osebne pogovore in s pomočjo informacijskega materiala predstavili prostovoljske programe in projekte, aktivnosti ter dosežke v naši lokalni skupnosti.
Vabimo vas, da se skupaj z nami podate tudi skozi interaktivne socialne igre in se preizkusite ali imate v sebi tiste kvalitete in značilnosti, ki odlikujejo prostovoljke_ce.

Tokrat boste prostovoljsko mesto spoznavale_i na drugačen način. Z obiskom posameznih organizaciji, ki se bodo predstavljale na festivalu, boste prejele_i napotke, ki vam bodo v pomoč pri sestavljanju zgodbe. »Prostovoljsko mesto« ni navadno mesto. Je mesto tkanja različnih zgodb.

Vabljene_i k soustvarjanju letošnjega »Prostovoljskega mesta!«

Za glasbeno vzdušje bo v "Prostovoljskem mestu" skrbel GLAS PODZEMLJA, kolektiv, ki združuje glasbenike, kulturnike, aktiviste in ostale, ki sooblikuje slovensko glasbeno sceno.

*V primeru dežja se dogodek prestavi na petek, 17. 5. 2019, ob isti uri in na isti lokaciji.

Osrednji dogodek bo potekal v sodelovanju in z materialno podporo: Zveza prijateljev mladine Maribor, Salon uporabnih umetnosti, Zavod za turizem Maribor, Vetrinjski dvor in Narodni dom Maribor.

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org


View Event →
Otvoritev razstave Ajde Podgorelec
May
15
to Aug 15

Otvoritev razstave Ajde Podgorelec

ajda.jpg

Vljudno vabljeni na odprtje prve samostojne slikarske razstave AJDE PODGORELEC z naslovom RAZTANČIČEVANJE, ki bo v sredo, 15. maja 2019, ob 18. uri v prostorih Galerije Media Nox na Židovskem trgu.
Dogodek bodo z glasbo pospremili dijaki II. gimnazije Maribor.

Razstavo bo slavnostno otvoril ravnatelj II. gimnazije Maribor,
mag. Ivan Lorenčič.

»Oči so zrcalo duše in odražajo vse, kar se zdi skrito; in kot zrcalo odražajo tudi osebo, ki jih gleda.« Paulo Coelho, Rokopis iz Akre

Razstava oljnih ter pastelnih slik na steklo in zrcalo bo na ogled do 20. junija 2019.

AJDA PODGORELEC (2000, Ptuj)

Ajda Podgorelec je dijakinja 4. letnika II. gimnazije Maribor, ki je svoj izjemen slikarski talent kalila predvsem na šolskih likovnih delavnicah pod mentorstvom Natalije Rojc Črnčec.
Raztančičenje je njena prva samostojna razstava slik na steklo in ogledala v galerijskih prostorih, čeprav so njena dela bila že nekajkrat razstavljena na šolskem razstavišču. Prav tako je bila tri leta zaporedoma prejemnica Prešernovih priznanj, ki jih strokovna žirija II. gimnazije podeljuje talentiranim dijakom na področju umetniškega izražanja, in sicer je od tega dvakrat prejela priznanje za prvo mesto na likovnem področju (2017, 2019).
Kot pravi sama, slika od kar pomni in temu bi rada posvetila tudi svojo prihodnost, za začetek z vpisom na Oddelek za slikarstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.
View Event →
Risba in slika: Tečaj risanja in slikanja po modelu z Ireno
May
15
to May 29

Risba in slika: Tečaj risanja in slikanja po modelu z Ireno

irena.jpg

Tečaj bo potekal:

SRE 15.5.

18:00–21:00

SRE 22.5.

18:00–21:00

SRE 29.5.

18:00–21:00

Rišemo in slikamo, ker se tako lahko izražamo. Še vedno se lahko priključite skupini, ki ob sredah ustvarja v Marsovi izbi v Vetrinjskem dvoru.
Tečaj je namenjen mladini in odraslim, začetnikom in tistim, ki želijo svoje znanje risbe in slike nadgraditi oziroma se pripraviti na sprejemne izpite na likovnih šolah ali Akademiji. Rišemo in slikamo študijsko figuro po živem modelu na velik format. Srečujemo se z risarskimi triki, slikarskimi ploskvami in teorijo likovne umetnosti.
Tečaj, ki poteka celo šolsko leto, vodi likovna pedagoginja Irena Pamič.

Vsaka sreda je likovna sreda!

CENA: 115,9 €/mesec, ki vključuje vse materiale in orodja, model ter znanje in vedenje, ki ga delimo z vami

OBVEZNE PRIJAVE in več informacij na telefonski številki 040 261 931 (Irena).

Irena Pamič, Zavod MARS Maribor


View Event →
Bog masakra
May
16
to Jun 15

Bog masakra

bogmasakra_fotografija_b.jpg

Bog masakra, Yasmina Reza

16.05.2019 ob 20:00 Mali oder

15.06.2019 ob 21:00 Letni avditorij Lutkovnega gledališča Maribor, Maribor

NOČ DRAME - LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR

Predstava traja 1 uro in 20 minut ter nima odmora.  

Režija: Ajda Valcl

Dva najstnika sta se na šolskem dvorišču stepla in eden izmed njiju je izgubil zob. Gre za nesrečen incident pri običajnem pobalinskem ravsanju? Ali za primer nevarne mladostniške agresije, ki bi ga bilo treba ostro sankcionirati? Zdi se, da je v urejenem okolju urbanega srednjega sloja, ki mu pripadajo protagonisti Rezine igre, mogoče doseči trezen dogovor, ki bo pomiril sovražnosti in zacelil rane (tudi z ustreznim plačilom novega zoba), fantoma pa zagotovil vzgojno lekcijo. Prav s tem namenom se srečajo starši obeh mulcev. Vsi štirje so dovolj zreli in kultivirani, relativno dobro situirani in varni. Seveda pa ima vsak od njih svoje šibke točke in njihovo razumevanje stvari je mestoma povsem nasprotno … ko se mehanizem spora enkrat sproži, ga ne morejo več zaustaviti. V ostrih in duhovitih dialogih, ki se sučejo skoz vratolomne preobrate in spremenljiva zavezništva (spočetka si nasproti stojijo v parih, a seveda se moška potem povežeta nasproti svojima ženama, onidve pa tudi), bodo izpostavljeni, poveličani in ironizirani najrazličnejši motivi iz njihovega vsakdana, pa tudi njihovi življenjski nazori – in vse postane orožje: domače pecivo in skrb za hišne ljubljenčke, obsedenost s telefonom, navdušenje nad neevropsko umetnostjo, problematični farmacevtski posli, odnos do žensk, odnos do otrok, odnos vojn po svetu … V meščanskem stanovanju se sproži prava vojna, ki pa jo vseskozi bijejo z orožjem komedije.

Sodobna francoska komediografinja Yasmina Reza je avtorica najuspešnejših komedij našega časa. Pogosto jo primerjajo z velikim Molièrom, saj so njene komedije izoblikovane z izjemno metjejsko bravuroznostjo in vzbujajo salve smeha, pri tem pa vselej izkazujejo resen in izostren premislek o sodobnem svetu. 

Zasedba

Véronique Houillé - Ana Urbanc
Michel Houillé - Vladimir VlaškalićMatevž Biber
Annette Reille - Ksenija Mišič
Alain Reille - Kristijan Ostanek

Prevajalec Aleš Berger, scenograf Matej Stupica, kostumografinja Belinda Radulović, skladateljica Polona Janežič, lektor Janez Bostič, oblikovalec svetlobe Igor Remeta, asistentka lektorja (študijsko) Mojca Marič


View Event →
Umetnost v gibu - fotografska razstava Saše Huzjaka
May
17
to May 31

Umetnost v gibu - fotografska razstava Saše Huzjaka

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Razstava "Umetnost v gibu" predstavlja presek delovanja fotografa Saše Huzjaka na področju plesa, kateri je osrednja tema šestega Tedna ljubiteljske kulture (17. do 26. maja), kot vseslovenske predstavitve ustvarjalnosti v sodobni družbi.

Umetniški program na otvoritvi razstave izvajajo: glasbenica Špela Huzjak, ter plesalki Anja in Nadja Spasovski (Plesna Izba Maribor). Prisrčno vabljeni!

Otvoritev razstave: petek, 17. 5. 2019 ob 18:00 v razstavišču Karlinia, Karantena (mansarda), Pobreška cesta 20, Maribor.

Razstava bo na ogled do 16. 6. 2019.

Teden ljubiteljske kulture JSKD izpostava Maribor

- - - - -

Saša Huzjak je rojen leta 1977 v Koprivnici (Hrvaška). Končal je študij informatike na Fakulteti organizacije in informatike v Varaždinu in se od takrat naprej poklicno ukvarja s spletnim in grafičnim oblikovanjem, programiranjem ter fotografiranjem.

S fotografijo se ukvarja že od mladosti, zadnjih deset let bolj intenzivno in profesionalno, predvsem s koncertno, plesno in odrsko fotografijo. Njegove fotografije so objavljene v številnih časopisih doma in v tujini, CD/DVD ovitkih, knjigah, plakatih in spletnih straneh. Od leta 2005 živi in dela v Mariboru.

Več informacij na www.sasahuzjak.com.


View Event →
Faust
May
17
to Jun 1

Faust

faust.jpg

PET 17.5.

19:30–22:30

NED 19.5.

17:00–20:00

TOR 21.5.

19:30–22:30

ČET 23.5.

19:30–22:30

SOB 1.6.

19:30–22:30

Goethejeva filozofska tragedija Faust je zaradi svoje kompleksnosti, širokega tematskega razpona in celo nadnaravnih prizorov vrsto let vsaj v izvirnem dramskem mediju obveljala za "neuprizorljivo", čeprav ostaja njena simbolna dediščina enako močna in danes domala še bolj prezentna kot v času svojega nastanka. Ko poznorenesančni učenjak in "alkimist", doktor Faust, v jeseni svojega življenja ugotovi, da ga vse znanje, ki ga je nabiral skozi življenje, ni osrečilo, še posebej zato, ker ni izkusil prave ljubezni, sklene storiti samomor. Zgodba o zapravljenem življenju in posledično o Faustovem podpisu pogodbe s hudičem Mefistom pa je našla svojo pot tudi v svet opere. Francoski skladatelj Charles Gounod, ki ni skrival svoje fasciniranosti nad srednjeveško cerkveno mistiko, je s svojo glasbeno upodobitvijo Fausta dosegel velik mednarodni uspeh in umetniški vrhunec, ki ga bomo lahko v vsej bleščeči spektakularnosti doživeli v novi mariborski postavitvi v režiji Piera Francesca Maestrinija in pod glasbenim vodstvom Gianluce Martinenghija.


Dirigent: Gianluca Martinenghi
Faust, učenjak in filozof - Martin Sušnik, Tatsuya Kashi
Mefisto(feles), zlodej - Peter Martinčič
Marguerite, podeželsko dekle - Sabina Cvilak, Andreja Zakonjšek Krt
Valentin, vojak in Margueritin brat - Jaka Mihelač
Wagner, Valentinov prijatelj - Marko Mandir
Siebel, mladenič, zaljubljen v Marguerite - Jadranka Juras
Martha Schwertlein, Margueritina skrbnica - Dada Kladenik


Scenograf Juan Guillermo Nova, kostumograf Luca Dall`Alpi, asistentki kostumografa Suzana Rengeo, Simona Toš, oblikovalec luči Jean Paul Carradori, zborovodkinja Zsuzsa Budavari Novak, koncertna mojstrica Oksana Pečeny Dolenc, asistenta režije Tim Ribič, Daniela Zedda.

Generalni sponzor predstave je Geoplin.


View Event →
Naj živi mala tržnica!
May
18
to Jul 18

Naj živi mala tržnica!

mala.jpg

18. maj razglašamo za praznik male tržnice! 🎉
Živahno bo od zore do mraka! 🌈
Vabljeni! 💕

sobota, 18. maj 2019
8.00–13.00 | Naj živi mala tržnica! v maju
15.00–19.00 | Iz druge roke | Spomladanska prevetritev omar!
mala tržnica, Dominkuševa ulica

Jagode, šparglji in gurmanske gobe 🍓
Domači pridelki in lokalni izdelki 🍡
Osvežilni sokovi in limonade
Druženje na ploščadi 🌞
Ping pong turnir (tokrat res!) 🏓

9.00–12.00 ▸ Delavnica ponovne uporabe ♻ Ob odprtju prve trgovine brez plastične embalaže Zelena Japka (Eco Green Apple), društvo Aktivirajse Aktivirajse Aktivirajse pripravlja delavnico ponovne uporabe. Izdelovali boste nosilne vrečke, denarnice iz tetrapaka in obeske za ključe.

11.00–11.30 ▸ Pravljica s Petjo! 📚Gledališki igralec Petja Labović vam bo na travniški jasi ob mali tržnici prebral njemu ljubo zgodbico.


V soboto bodo ob stalnih ponudnikih iz Mariborske tržnice z nami še Jagode Vogrin, Eko kmetija Pri omi Neži, šparglji Rakovnik, Čebelarstvo Lovrec, veganske dobrote Fajn Food At P's, gurmanske in medicinske gobe Mujšnica - Kralj Luka, Kmetija Skok z jabolki in jabolčnimi izdelki, Bukvarna Ciproš Maribor z naborom knjig o vrtičkanju in drugem, medeni izdelki Mr.Bee - Čebelarstvo Poslek, naravne dobrote Herbessa, granola Fruštek, ekološko gnojilo Vermipur in Ori Tools - vrtno orodje, Naša kašča z marmeladami, kompoti, in žiti, Konopko z izdelki iz industrijske konplje, naravna mila IOMY delights in Odprava Zambija 2019.

Osvežilne limonade in Illy kava: Pia Sencar - Špajza & S bar. 🍋
Hladno varjena kava: Jumping Goat Coffee
Specialna piva: Pivarna
Sendviči in jogurti: Gallus drive-in

NAJ ŽIVI MALA TRŽNICA! 🙋

Še zadnji dogodek v sezoni: sobota, 15. 6. 2019
@: mala.trznica.mb@gmail.com

Dogodek nastaja v sodelovanju lokalne pobude za oživitev male tržnice in javnega podjetja Snaga Maribor / Mariborske tržnice.
Za izposojo ping pong mize se zahvaljujemo OŠ bratov Polančičev Maribor.

Organizacija: Pav Jap, društvo Placek
Oblikovanje plakata: Nenad Cizl
Tisk plakata: V-tisk


View Event →
Foto tečaj Digitalna fotografija 1
May
20
to Jun 2

Foto tečaj Digitalna fotografija 1

laznik2.jpg

To je intenziven, konkreten foto tečaj, na katerem boste deležni nasvetov iz različnih področij fotografije (portretna, poročna, popotniška, športna, koncertna, …). Seveda ne bomo pozabili tudi na osnove fotografije, kompozicije, ipd. Praktične vaje so sestavni del vsakega predavanja.

Tečaj je primeren tako za začetnike, kot tiste, ki že imajo nekaj znanja s področja fotografije.
Če niste prepričani, ali je tečaj primeren za vas, nas pokličite.

Prijavite se na povezavi:

https://www.fotomedia.si/events/event/foto-tecaj-digitalna-fotografija-1-20-urni-maribor-20-5-2019-10-6/

Oglejte si nekaj utrinkov (v živo) s 1 in 2 dne tečaja:
View Event →
Mestni park včeraj, danes, jutri
May
22
to Jul 22

Mestni park včeraj, danes, jutri

park1.jpg

Mestni park je najljubša zelena površina Mariborčanov skozi vse leto, ker je dostopen vsem starostnim skupinam. Najbolj živahno je v času Festivala Lent, ko park gosti Art Kamp – zeleni festival ustvarjalnosti za družino in otroke. Park, ki je bil nekoč vzdrževan, lepo urejen in ponos mesta in države, je danes nekoliko zanemarjen. Kako ga varovati in vzdrževati, kako ga uporabljati in ga razvijati v bodoče, bo tema pogovora med strokovnjaki in uporabniki.

Strokovno mnenje o razvoju Mestnega parka bosta predstavila krajinska arhitekta mag. Niko Stare, dobitnik Plečnikove nagrade leta 1987 za širitev parka okoli treh ribnikov in Robert Gostinčar, ki se ukvarja z načrtovanje in urejanjem odrtih prostorov in zelenih površin. Pogovor med strokovnjaki in meščani, uporabniki parka bom povezovala Alenka Debenjak.

Vljudno vabljen podžupan Mestne občine Maribor arhitekt Gregor Reichenberg, da nam obrazloži, kaj pomeni "face lifting mesnega parka".

Govorci za katedro:
mag. sc. Niko Stare, kraj. arh, univ. dipl. inž. agr.
Robert Gostinčar, univ. dipl. inž. kraj. arh., pooblaščen krajinski arhitekt
Alenka Debenjak, univ. dipl. inž. arh., pooblaščena arhitektka, pooblaščena prostorska načrtovalka


View Event →
Swing poslušalnica: Ella Fitzgerald
May
22
to Jul 22

Swing poslušalnica: Ella Fitzgerald

swing1.jpg

Pozor, pozor! Pred nami je četrta edicija swing poslušalnice.

Četrta swing poslušalnica bo posvečena Elli Fitzgerald – ameriški jazz pevki, ki je slovela kot »Kraljica Jazza« in »LadyElla«. Najbolj prepoznavna je bila njena sposobnost improvizacije, še posebej v scat petju.

Tokrat nas bo v poslušanje ponovno popeljala Maja Šnuderl.

Swing poslušalnica je sklop mini/ kratkih predavanj o zgodovini swing glasbe in plesa na katerih se bodo zavrteli tudi komadi iz gramofonskih plošč.

Vstopnine ni, dobra družba in pijača je ;)

Se vidimo v Gramofonoteka!

Vedno vaši.
The SwingBrats


View Event →
Words, Music and Gender
May
23
to May 25

Words, Music and Gender

 • Filozofska fakulteta Maribor (map)
 • Google Calendar ICS
kennedy.jpg

The Words, Music and Gender conference will explore the relation between words, music and gender, and the place of that relation in history and in modern culture.

Papers from all fields of study, including musicology, anthropology, sociology, psychoanalytic theory, Marxism, and feminist theory, from different critical perspectives, such as literary and linguistic analysis, Gender Studies, ethnomusicology, critical musicology, and popular music studies, applied to genres including World Music, Asian and African music, American and European jazz, pop and classical music, are welcome.

The conference will also host a series of musical events each evening:

On May 23rd at 20:30, there will be a performance at Vetrinjski dvor (Vetrinjska ulica 30) featuring prof. dr. Cveto Kobal, flute and vocals, and Uroš Usenik, guitar.

http://www.klopotec.si/klopotecglasba/cd_cvetokobal/
https://www.youtube.com/watch?v=cocRljPdzWA

On May 24th at 20:30, there will be a performance at Vetrinjski dvor (Vetrinjska ulica 30) featuring Werefox and Strici iz ozadja.

https://www.youtube.com/watch?v=qRzT_xP21cY
https://www.youtube.com/watch?v=rVHIcg_pf2s

On May 25th at 20:30, there will be a performance at Salon uporabnih umetnosti (Glavni trg 1) featuring Peter Andrej and Barbara Gabrielle.

https://www.youtube.com/watch?v=RqCh3FbeByk
https://www.youtube.com/watch?v=wHPLgrTYlls


View Event →
Pop-Upstart: Pirate Piška in Špela Senica
May
23
to May 24

Pop-Upstart: Pirate Piška in Špela Senica

piska.jpg

23.5.2019 - 6pm-10pm

24.5.2019 - 10am-6pm

Vabljeni na Pop-Upstart v Projektno pisarno Centra za kreativnost v Mariboru, kjer se tokrat predstavljata Tjaša Križnar, ki je oblikovala svojo blagovno znamko unikatnih izdelkov Pirate Piška ter mlada ilustratorka iz Maribora, ki trenutno študira v Linzu, Špela Senica. Za dva dni bosta zavzeli našo Projektno pisarno in jo preuredili v svoj razstavni prostor, kjer bo mogoče njuna dela in izdelke, ki so sicer na voljo na spletu, videti v živo in jih odnesti s seboj domov po posebnih pop-up cenah.

V ciklu Pop-Upstart dogodkov vsak mesec gostimo slovenske oblikovalce z različnih področij kreativnega in kulturnega sektorja ter jim omogočamo, da svoje izdelke predstavijo novemu, širšemu občinstvu. Na ta način želimo spodbujati podjetništvo kreativcev, predvsem s promocijo njihovih inovativnih, trajnostnih in oblikovno zanimivih produktov, ki so že na trgu, ob tem pa spoznavamo tudi njihove pristope k ustvarjanju, prodaji in trženju ter načine spopadanja s težavami, ki pri tem nastajajo.

Pirate Piška je independent-one-girl-brand unikatnih izdelkov pod katero oblikovalka Tjaša Križnar z avtorskimi ilustracijami tiska bele majice, prevelike puloverje, včasih tudi nogavice ter šiva urbane nahrbtnike. Blagovna znamka je zasnovana po načelih kakovostne in funkcionalne izdelave ter z minimalističnim in unisex pristopom v mislih, predvsem pa združuje ljubezen do ročno narejenih in trajnostnih izdelkov. Pri oblikovanju nahrbtnikov uporablja materiale lokalnegain EU izvora ter sitotiska samo na majice z Fair Wear Certifikatom. Skrb za okolje se nadaljuje pri pripravi naročil za pošiljanje, saj so vsi izdelki zapakirani v kartonsko embalažo, ki ne vsebuje plastike. Glavni namen je delati s spoštovanjem do narave ter z zavedanjem od kje prihajajo surovine za nadaljnoustvarjanje. Pri sami izdelavi oblikovalki zelo veliko pomeni svoboda, da lahko ustvarja, šiva in tiska neodvisno od zunanjih proizvajalcev. Vse to in še več na piratepiska.com.

Špela Senica, rojena v Mariboru, obiskuje umetnostno univerzo v Linzu. Ukvarja se z grafičnim oblikovanjem, ilustracijo in slikanjem. Pri tem uporablja različne tehnike in kombinira različne materiale, od svinčnika, olja, gvaša, akvarela, tuša in druge. Navdihujejo jo ženski liki, portreti, narava, živali ter vsakodnevni vtisi. Večina njenih del nastaja na papir in platno, občasno dela nastajajo tudi na grafični tablici. Sodelovala je že na razstavah, na dogodkih ter projektih, ki so povezani z oblikovanjem. Samostojno razstava je imela v eMCe placu, galeriji Mladinskega centra Velenje 2017 (Primum unum), v GT 22 v Studiu 12:22 2018 (Au – zlato), v Web Nox spletni galeriji Mladinskega centra Maribor 2019 (Doreja). Prav tako je oblikovala letak in logotip za Titov skate session 2017, grafične podobe za skateboard za mlade za Relax Crew Skateco 2017 in osebno znamko v projektu oživitve Male tržnice v Mariboru 2018/2019.

Na predstavitvenem pogovoru z obema ustvarjalkama, ki bo v Projektni pisarni Centra za kreativnost potekal v četrtek, 23. maja 2019, z začetkom ob 18. uri, bomo spoznavali njune ustvarjalne procese, sledilo pa bo odprtje pop-up trgovine. Takrat bodo izdelki Špele Senice in blagovne znamke Pirate Piška vse do 22. ure na voljo po posebnih cenah, enako tudi v petek, 24. marca, od 10. do 18. ure. Vabljeni, da se nam pridružite!
View Event →
Solar Pulse Music Festival
May
24
to May 25

Solar Pulse Music Festival

 • Dvorana Gustaf Pekarna (map)
 • Google Calendar ICS
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

SOLAR PULSE MUSIC FESTIVAL


MØUNTAIN (Villach, AT)
https://www.facebook.com/Mountain17/

SEINE (Zagreb, HR)
https://www.facebook.com/SeineVz/

NAKAJIMA (Velenje, SI)
https://www.facebook.com/nakajima.band/

ŽEN (Zagreb, HR)
https://www.facebook.com/xzenxzen/

KROKAR (Maribor, SI)
https://www.facebook.com/projektkrokar/


More bands/info following soon... stay tuned!


View Event →
Pomladni koncert Policijskega orkestra z duom Claripiano
May
24
7:00 PM19:00

Pomladni koncert Policijskega orkestra z duom Claripiano

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

📆24. maj ob 19:00
📍Dvorana Union - Maribor

🌸POMLADNI KONCERT POLICIJSKEGA ORKESTRA Z DUOM CLARIPIANO🌸

🎵Policijski orkester
Dirigent: Nejc Bečan

Duo Claripiano:
Dušan Sodja, klarinet
Tatjana Kaučič, klavir

Policijski orkester se bo na spomladanskem koncertu predstavil s skladateljsko mednarodnim sporedom izvirnih del za pihalni orkester in priredb uspešnic. Uvodoma pa bomo prisluhnili krstni izvedbi novega slovenskega dela – dvojnega koncerta, ki ga je Tomaž Habe napisal za klarinet, klavir in pihalni orkester ter ga posvetil interpretoma, Duu Claripiano.

🎼Spored:
▫ Tomaž Habe (1947), Koncert za klarinet, klavir in pihalni orkester TaDu (krstna izvedba)
▫ Claude Debussy (1862–1918), Mala suita (prir. Jošihiro Kimura)
▫ Oliver Waespi (1971), Fanfare in funk
▫ Hubert Giraud (1920–2016), Sous le ciel de Paris (prir. Stef Minnebo)
▫ Joe Dassin (1938–1980), Les Champs-Élysées / Čez Šuštarski most (prir. N. Bečan)
▫ Martin Ellerby (1957), Pariške skice

🎫Vstop prost!
➡️Več: https://imagosloveniae.net/dogodek/pomladni-koncert-policijskega-orkestra-z-duom-claripiano/


View Event →
Operna noč v Mestnem parku
May
24
8:30 PM20:30

Operna noč v Mestnem parku

opera.jpg

Simfonični orkester SNG Maribor s solisti

Zbor Opere SNG Maribor

Dirigent: Simon Krečič

Koncertni program tega glasbenega dogodka na prostem, ki je zdaj že del glasbene tradicije mesta Maribor, sestavlja izbor najznamenitejših opernih arij, s poudarkom na predstavitvi uspešnic iz aktualne in prihodnje sezone.


View Event →
 CRUSH hip-hop/trap
May
24
to May 25

CRUSH hip-hop/trap

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

CRUSH on Maribor!

Vol 2.

Prizorišče: Satchmo, Maribor


Novi sklop zabav z glasbo izvajalcev kot so:: Post Malone, Travisa Scott, Migos, Lil Uzi Vert, A$AP Mob, Kendrick Lamar, Drake, Offset, Fetty Wapa, Future, Ty Dolla $ign, ter še vedno aktualna Rihanne, Kanye Westa, 50 Centa, Snoop Dogga te Eminema,...

Od novih bengerjev do oldschool uspešnic. Vse izpod rok vrhunskih DJ-ev.

Vabljeni vsi plesalci hip-hop-a in dancehall-a da se natwerkate in naplešete.

!V Satchmotu prirejamo CRUSH vol.2!

DJ ekips:
POLNER
JOSH SOMEN

Za vizulazacijo zvoka in slike bo poskrbel vrhunski VJ MAJ VIRANT

Vstopnice v predprodaji pri promotorjih:
Patrik Toš
Nik Blažič

Cena vstopnice v predprodaji 4€, na vhodu bodo vstopnice dražje!

Vabljeni

Vstop na event 16+ (procedura na vhodu vsem znana...)


View Event →
KiNG FOO - Live at Satchmo Jazz Club - Maribor
May
24
to May 25

KiNG FOO - Live at Satchmo Jazz Club - Maribor

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Člani Skupine:

Rok Golob - Bobni
Aleksandra Josić - Vokal
Peter Hudnik - Kitara
Matej Sušnik - Bas


Promo King FOO


Po odmevnem nastopu na slovenski popevki 2016 kjer so s pesmijo Začaraj Me pobrali nagradi strokovne žirije za najboljšo izvedbo, najboljši aranžma, kot najboljše pa so jih izbrali tudi ostali nastopajoči, so se KiNG FOO odpravili na koncertne odre.


Okrepljeni s pevko Aleksandro Josič, ki je nase opozorila na talentih v Srbiji, kjer je osvojila 3. mesto so KiNG FOO trenutno ena izmed najhitreje vzpenjajočih skupin na slovenski glasbeni sceni.


V leto 2017 so stopili s tretjim videospotom za pesem Lebdenje, februarja pa so prišli v finale EME s pesmijo Wild Ride.


Decembra istega leta so izdali svoj prvenec Galaxie, katerega izid so pospremili z velikim koncertom v ljubljanskem Cirkusu. Svojo glasbo so KiNG FOO predstavili tudi v tujini. 4x so se odpravili na turnejo v Srbijo, pot pa jih je zanesla tudi v Švico, Hrvaško in Portugalsko.


Aleksandra Josić, Rok Golob, Matej Sušnik in Peter Hudnik poskrbijo, da iz njihovih nastopov nihče ne odide ravnodušen, pa naj gre za glasbenega sladokusca, ki pričakuje avtorsko glasbo ali le obiskovalca željnega dobre zabave ob kvalitetni glasbi.


KiNG FOO repertoar zajema vse bolj prepoznavne avtorske skladbe (Začaraj me, Galaxije Bežijo, 1000 Besed, Dance Without Moving, Lebdenje…) in žanrsko pester nabor zabavnih priredb popularnih skladb odigranih na svoj, unikaten način.


Uradni King FOO YouTube kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCaXkkbUWmDzCsNrwsny5j6A/videos


KiNG FOO Facebook:

https://www.facebook.com/KingFooBand/


View Event →
Akcija urejanja okolja
May
25
to Jul 25

Akcija urejanja okolja

drava1.jpg

🌿 AKCIJA UREJANJA OKOLJA 🌿
IZBOLJŠAJMO MARIBOR: VRNIMO SE K DRAVI

KDAJ: sobota, 25. maj 2019, od 9:00 do 13:00
KJE: nabrežje reke Drave od dvoetažnega mostu do Mariborskega otoka

Reka je vir življenja, od nekdaj je bilo tako. In Mariborčani jo imamo. Našo reko Dravo. Zaznamovala je življenja mnogih generacij, a skozi čas smo se od nje oddaljili, odtujili. Teče skozi mesto, mi pa je skorajda več ne opazimo. Čas je, da se vrnemo k njej.

Vodstvo Mestne občine Maribor si zato kot enega izmed ključnih projektov zadaja prav celostno – vsebinsko in investicijsko – prenovo nabrežja reke Drave. Mesto bo z ureditvijo novih urbanih prostorov vzdolž reke pridobilo javni prostor poln doživetij, možnosti druženja in rekreacije. Maribor bo tako dobil najdaljšo rečno obalo v državi.

V okviru projekta »Izboljšajmo Maribor« se vključujemo v začetek revitalizacije in oživljanja reke Drave. Mnogo pobud in pritožb občanov nad neurejenostjo in zanemarjenostjo nabrežja reke smo sprejeli kot izziv. Z aktivnostmi želimo spodbuditi sodelovanje in vključevanje javnosti (občanov in občank, iniciativ, nevladnih organizacij) v aktivnosti povezane z nastajanjem nove »dravske krožne promenade« in s tem obuditi povezanost prebivalcev z reko Dravo.

V mesecu maju bomo izvedli veliko čistilno akcijo nabrežja reke, uredili urbano opremo in pripravili prostor za postavitev nove umetniške klopi avtorice Vlaste Čobal Sedmak v okviru projekta »Zgodbe o klopeh in ljudeh«, ki se tokrat povezuje s humanitarnim projektom „Nemogoče je samo beseda“. Častni pokrovitelj projekta, namenjenega nevladni, neprofitni in humanitarni organizaciji Slovenskemu društvu Hospic, je župan Saša Arsenovič.

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič vas tako s svojo ekipo vabi, da se pridružite čistilni akciji, ki bo v SOBOTO, 25. maja 2019, od 9:30 do 13:00, da s skupnimi močni očistimo in uredimo nabrežje reke Drave.

Podrobne informacije in program še sledijo!

V primeru dežja bo akcija prestavljena na drug termin.


View Event →
Peter in volk
May
25
11:00 AM11:00

Peter in volk

petervolk.jpg

PETER IN VOLK, Sergej Prokofjev

Koreograf: Gaj Žmavc

Režija: Katja Pegan

25.05.2019 ob 11:00 Mestni park, Maribor

Predstava traja 30 minut in nima odmora.  

Simfonična pravljica za otroke, op. 67
(priredba za pihalni kvintet)

Koprodukcija Opere in Baleta SNG Maribor z Gledališčem Koper

Glasba in libreto: Sergej Prokofjev
Priredba za pihalni kvintet: Fabrizio Fontanot

Nastopajo
Pripovedovalec, Dedek: Gorazd Žilavec (Gledališče Koper)

Pihalni kvintet
Alenka Goršič Ernst, flavta
Tomas Žganec, oboa
Domen Marn, klarinet
Anzhelika Chernykh, fagot
Borut Pahič, rog

Glasbena pravljica Peter in volk, ki jo je Prokofjev napisal za pripovedovalca in simfonični orkester v svinčeni dobi sovjetskega komunizma leta 1936, je etično vzgojna zgodba o otroštvu, svobodi, sočutju in pogumu. Nadobudni pionirček Peter se doma dolgočasi, zato se kljub dedkovemu svarilu odpravi na pustolovščino v naravo. Na poti do gozda spoznava različne živali – ptice, račko, mačko in celo volka. Ker se ostale živali bojijo volka, se Peter odloči, da jim bo pomagal, pri tem pa postavi na preizkušnjo lastno iznajdljivost in pogum. Zaradi lažje dostopnosti in možnosti izvajanja glasbene pravljice na različnih prizoriščih smo se odločili za različico za pihalni kvintet italijanskega skladatelja Fabrizia Fontanota, ki jo bo režirala Katja Pegan, ob komorni glasbeni skupini pa bodo nastopili še dramski igralec in baletni plesalci.

Zasedba

Peter Srečko Korošec
Volk Tetiana Svetlična
Ptička Ema Perič
Račka Neja Hrastar
Mačka Mirjana Šrot
Lovca Vadim KurgajevVasilij Kuzkin

Scenografija in kostumografija Vasilija Fišer in Fundus SNG Maribor, koreografija Gaj Žmavc, lektorica Metka Damjan

 


View Event →
Razstava ampelografskega atlasa
May
25
11:00 AM11:00

Razstava ampelografskega atlasa

staratrta.jpg

V počastitev Svetega Urbana, zavetnika vinogradov in vinske trte bomo na njegov god, v soboto, 25. maja 2019 ob 11. uri v Hiši stare vtrte predstavili Ampelografski atlas – upodobitev sort vinske trte, ki jih je v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja izdelala naslikala hrvaška akademska slikarka Greta Turković (1896-1978), po njej pa so študijsko prepoznavali sorte vinske trte skorajda vsi študentje vinogradništva v tedanji Jugoslaviji.
Dve upodobljeni sorti izhajata tudi iz Slovenskih vinorodnih območij.
Razstavo pripravljamo skupaj s Turistično skupnostjo in mestom Novi Vinodolski – lanskoletnim dobitnikom potomke Stare trte, ki bo k razstavi prispevalo tudi nekaj svojih eksponatov.
Vljudno vabljeni!View Event →
Janček Ježek
May
25
11:30 AM11:30

Janček Ježek

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Zgodba o Jančku bi bila čisto navadna zgodba o čisto navadnem dečku, ki živi povsem povprečno deško življenje, če ga ne bi lepega dne spremenili v ježka. Življenje ježka je, čeprav se marsikomu ne zdi, vse prej kot preprosto in srčkano. Že iz postelje je težko vstati, kaj šele priti čez cesto ali objeti prijatelja. Tudi ježkovega jedilnika se ne bi razveselil noben otrok: sama jabolka, hruške in ob nedeljah mogoče kakšen deževnik za posladek. Ampak to je predstava o sicer navadnem dečko-ježku, ki pa se nekega meglenega jutra odloči, da ne bo nikoli obupal in bo namesto jabolk raje iskal svojo srečno zvezdo.

Zaigrane zgodbe so bile del programa MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture. 


View Event →
Moj Pony in jaz, imava nov obraz
May
25
11:30 AM11:30

Moj Pony in jaz, imava nov obraz

poni.jpg

Se še spominjate tistih časov ... 70-ta, 80-ta leta?

Pony, bicikel izdelan v slovenskem Rogu, je postal življenski stil mnogih generacij in pustil neizbrisno sled v naših srcih.
Tokrat se vrača v velikem slogu na notranji klic iz srca.

S Ponyjem smo odraščali, raziskovali skrita mesta, se družili in zaljubljali.
Sedaj prihaja nazaj na svoj zasluženi prestol kot nepozabljena modna ikona in življenski stil novega časa.

"MOJ PONY IN JAZ” je postal del novega PONY gibanja v sklopu EZLEK FESTIVALA 2019.
Kliče k spominu na “dobre, stare čase” v obliki retro zabave in oblek iz tistega časa.
Vabimo vas, da uživate in se zapeljete z nami na 8 km dolgo kolesarsko turo po znamenitostih štajerske prestolnice.

Vse, kar morate vedeti o MOJPONY TURI:

- Maribor, 25. maj 2019
- zbor na Grajskem trgu ob 11,30 uri
- skupinski štart ob 12,00 uri
- oblecite se v čim bolj izvirno in odpičeno obleko iz časa 80-ih let
- pripeljite prijatelje, otroke, sosede, sošolce, sorodnike, ...
- OBVEZNI so zvončki, raglje, hupice, ...
- pridite tudi ostali kolesarji z retro kolesi

MojPony tura in zabava se pričneta s skupinskim štartom.

Nagradili bomo:
- najboljšo preobrazbo Pony-ja
- najbolj pridnega ljubljenčka (ki se bo vozil v košari za kolo)

#PozvoniZaPony #PopolnOdklop #DobriStariČasi #MojPonyMaribor #PonyTura


View Event →
Svet brez meja: Dan Afrike v Mariboru
May
25
2:00 PM14:00

Svet brez meja: Dan Afrike v Mariboru

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Svet brez meja: Dan Afrike v Mariboru
Sobota, 25. 5. 2019, 14.00–19.00
Dvorišče Vetrinjskega dvora, Marsova izba

25. maja 1963 je bila v glavnem mestu Etiopije Adis Abebi ustanovljena Organizacija afriške enotnosti, leta 2002 pa jo je nadomestila Afriška unija. Ta dan v različnih afriških državah in tudi drugod po svetu praznujejo kot simbol afriške enotnosti in svobode. Za še večjo neodvisnost in enakopravnost dvigamo glas in združujemo srca tudi pri nas.
Ni nas malo Afričanov, Afričank, naših potomcev in družinskih članov v Mariboru in ni malo vseh ostalih, ki se z nami radi družite, spoznavate našo kulturo, zato povabimo na prvi Dan Afrike v Mariboru na veselo dvorišče v Vetrinjskem dvoru.
Zgodbe, pesmi, plesi, glasba, okušanje hrane in pijače, pa še frizerski kotiček – glasno in krasno bo to praznično soboto!


Kulinarični kotiček:
DEGUSTACIJA ERITREJSKE HRANE
ERITREJSKI OBRED PITJA KAVE

Plesno-glasbeni kotiček:
PREDSTAVITEV MADAGASKARJA IN MALGAŠKA PRIPOVEDKA O IBOTITYJU
DELAVNICA ZAHODNOAFRIŠKI PLESOV
DELAVNICA ZAHODNOAFRIŠKIH RITMOV

Literarni kotiček:
PRIPOVEDOVANJE AFRIŠKIH ZGODB

Igralni kotiček:
PREDSTAVITEV IN IGRANJE AFRIŠKIH DRUŽABNIH IGER

Na odru:
GLASBENI NASTOP DJEMBAB

Frizerski kotiček:
PLETENJE KITK IN PRIČESKE ZA FANTE

Dogodek organizira Kulturno umetniško društvo Baobab v sodelovanju z Zavodom MARS Maribor, Zavodom Most povezave Evropa Afrika Ptuj.
Dogodek je vključen v teden ljubiteljske kulture

Sponzor dogodka: Institut de langue francaise AEIOU (ilf-aeiou.si)

*Dogodek je brezplačen, zbirali bomo prostovoljne prispevke, več podrobnosti o programu kmalu:)View Event →
PRUH: Season Opening w. Mild 'N Minty 5th anniversary
May
25
to May 26

PRUH: Season Opening w. Mild 'N Minty 5th anniversary

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Season Opening w. Mild 'N Minty 5th anniversary
Indeed 5 years on the row with Mild 'N Minty
Creating events from sunny Adriatic coastline all the way up to the Northern seas at dance music metropolis Amsterdam. Last three years among other projects as an engine for the electronic events at Pruh where we start this year Official Season Opening.

A Music story supported by homonymous Radio show on TM Radio (Tribal Mixes Radio) from Chicago, many venues, promoters, local artists and the ones from all over Balkan peninsula over the years.

This year with the performance of a friend coming for the first time in his life to Slovenia. A Belgian artist of Slovenian and Greek roots will celebrate this Anniversary with us along the Fresh local names and Mild 'N Minty Residents.

Join:US on this unique and sound recognized journey at most exclusive - Open Air - venue on both side of the hills.
- stone quarry - Pruh.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OPEN AIR Event / Lounge Bar / Free Camping / Climbing
Deep House / Progressive / Techno
12 hours of excellent music (14:00 - 02:00)
7 DJ's + Special Guests
Cerwin Vega Sound System
Grill, Vegan Food & Beverages


Venue
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pruh Quarry
Fan: https://www.facebook.com/pruhcek/
>>> Location: https://bit.ly/PruhONgoogleMAPS
Latitude | Longitude: 46.689113 15.601687
DMS: N 46°41'20.807'' E 15°36'6.073''


Line:UP (random list)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Niko Charidis
(Hontas, Professional Rockstars Inc)
Sound: https://soundcloud.com/niko-charidis
Fan: https://www.facebook.com/NikoCharidisOfficial

Teodor G.
(Dear Deer Records)
Sound: https://soundcloud.com/teodorg
Fan: https://www.facebook.com/teodorgmusic/

David Curie
(Purple Sun Records)
Sound: https://soundcloud.com/david-curie
Fan: https://www.facebook.com/djdavidcurie

BibleSalesMan
Sound: https://soundcloud.com/thebiblesalesman

Mentis
https://www.mixcloud.com/DjMentis/

Ben Gashi
(Mild 'N Minty)
Sound: https://.mixcloud.com/Ben_Gashi/
Fan: https://j.mp/toBenGashiFBsite

DJ Zweis
(Mild 'N Minty)
Sound: https://soundcloud.com/zweis
Fan: https://facebook.com/Zweis.Dj

Ani Onix
(Mild 'N Minty)
Sound: https://soundcloud.com/ani-ram
Fan: https://www.facebook.com/AniOnix

IndianX
(Mild 'N Minty, TM Radio)
Sound: http://hearthis.at/indianx
Fan: http://facebook.com/indianx13***** Come, camp, enjoy and dance with us, ♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪ *****
**** PRUH Svecina, Saturday 27th of April 2019 ****
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*** Donation 15 € / per 2 persons via web site until 21.04.2019 ***
http://pruh.si (Pruh Donate via Pay Pal on bottom of the page)
** Donation 10 € / per 1 person on day of event **
* One Love *
Supporting
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MyNight.sii
Events Infotainment
Fan: https://www.facebook.com/mynight.si/

Sloclubbing.si
Events Infotainment
Fan: https://www.facebook.com/sloclubbing/

CLUBS and PARTiES (DJ room) Slovenia
Events Infotainment
Fan: https://www.facebook.com/SloveniaCP/

Maribor is the future
Culture Organisation Supporter
Fan: https://www.facebook.com/novimaribor/

Karantanija.com
Events Infotainment
Fan: https://www.facebook.com/Karantanijacom-108037892558788/

DrogArt
Non-profit healt care prevention organisation
Fan: http://facebook.com/pg/DrogArt

MARIBOR - včeraj, danes, jutri
Events Infotainment
Fan: https://www.facebook.com/groups/1454759891481748/

INDIGOavantgarde
Visual Creativity & Expression
Fan: https://www.facebook.com/indigoavantgarde

Partyinfo.si
Events Infotainment
Fan: https://www.facebook.com/partyinfo.si/

overdose.si
Events Infotainment
Fan: https://www.facebook.com/overdose.si/

Maribor - kam na zabavo?
Events Infotainment
Fan: https://www.facebook.com/mariborkamnazabavo/Concept
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
☝️ Celebrating the unity of crews, DJ, promoters and venue owners - Making and owning events together!
✌️ Music expression of different House genre from 120BPM up to 126BPM, but closing back on 122BPM.
👌 Daylight event as a main part of event happening with evening epilogue.
☝️ Connecting the brotherhood community that lives in Alps region together since ever.
✌️ Human relationship as highest capital value.
👌 Be the change you wish to see round you!

3rd step in New Wave!


View Event →
3. slovenski dan brisače
May
25
5:00 PM17:00

3. slovenski dan brisače

brisaca.jpg

V soboto, 25. maja 2019, med 17. in 22. uro bo v Multimedijskem centru Kibla v Mariboru potekala povsem običajna nenavadna prireditev, imenovana "Dan brisače".

Dan brisače (angleško Towel Day) se praznuje vsako leto 25. maja kot poklon Douglasu Adamsu, avtorju znamenite knjižne serije Štoparski vodnik po Galaksiji. Spominski dogodek je bil prvič obeležen leta 2001, dva tedna po njegovi smrti 11. maja, in se od takrat dalje praznuje vsako leto. Na ta dan pisateljevi privrženci širom sveta ves dan okrog vratu nosijo brisače. Brisača se nanaša na odlomek iz Adamsovega priljubljene serije knjig Štoparski vodnik po Galaksiji, v kateri je brisača okarekterizirana kot "približno naj-naj koristnejša stvar, ki si jo medzvezdni popotnik lahko omisli".

V Mariboru je "Dan brisače" tradicionalna liholetna prireditev, ki bo letos potekala že tretjič. Povod zanjo je bila ponovna izdaja najbolj priljubljene trilogije v štirih knjigah in petih delih – serije Štoparski vodnik po Galaksiji, ki jo v letih 2014-2015 v prevodu Alojza Kodreta ponatisnilia Založba Pivec, še več, serijo je izdala tudi v e-knjižni obliki. Da pa bi bila mera polna so izdali še šesti, v slovenščino še neprevedeni del serije, ki ga je po Adamsovi smrti napisal njegov prijatelj Eoin Colfer.

Po neuspešnih prvih dve dnevih brisače organizatorji niso vrgli ražnja, dokler zajec teče po gozdu, v koruzo, temveč ob svoji evidentni netalentiranosti za organizacijo tovrstnih dogodkov vztrajajo. Za to leto so pripravili karseda šibko duhamoren program, začenši z delavnico pisanja vogonske poezije, nadaljevavši z branjem priljubljenih odlomkov iz Štoparca in končavši z gledališko predstavo O smislu življenja, vesolja in sploh vsega, narejene po motivih knjižne serije. Seveda vas bodo spet silili z najboljšo pijačo v Galaksiji – pangalaktičnim grlorezom.

VLJUDNO VABLJENI IN SAMO BREZ PANIKE!
IN NE POZABITE BRISAČE!


Kakšen je torej pomen brisače?

Štoparski vodnik po Galaksiji ve o brisačah povedati kar dosti stvari: Brisača, pravi, je takole približno naj – naj najkoristnejša stvar, ki si jo medzvezdni popotnik lahko omisli.

Po eni plati ima veliko praktično vrednost – lahko jo ovije okrog sebe, da ga greje, ko prečka mrzle lune Bete Jaglana; na lesketajočih se plažah iz marmornega peska na Santraginusu V se lahko uleže nanjo in vdihava opojne morske hlape; na njej lahko spi pod zvezdarni, ki sijejo tako žareče rdeče na puščavskem Kakrafoonu; lahko jo razpne kot jadro na majhnem splavu in se odpelje po počasni težki reki Moth; mokro lahko uporabi kot orožje v boju z golimi rokami; lahko si jo ovije okrog glave, da se zaščiti pred škodljivimi izparinami ali da se obrani pogleda traalskega hroščatega krvoloka (neznansko neumna žival: če ga ne morete videti, sklepa, da tudi on ne vidi vas – zabit ko štor, ampak zelo zelo krvoločen); z njo lahko maha v stiski, da prikliče pomoč, in seveda se z njo lahko tudi obriše, če je še vedno dovolj snažna.

Še mnogo pomembnejša je psihološka vrednost brisače. Je že tako, da vsak strag (strag: ne-popotnik), brž ko pri štoparju opazi brisačo, samodejno privzame, da poseduje štopar tudi zobno krtačko, flanelasto otiračo za obraz, milo, pločevinko keksov, čutarico, kompas, zemljevid, klobčič vrvice, razpršilec proti obadom, opremo za dež, vesoljski skafander itd itd. Še več, taisti strag bo tudi z veseljem posodil štoparju katerokoli od teh ali nadaljnjega ducata drugih stvari, ki jih je štopar po nesreči “izgubil”.

Strag si namreč misli, da je vsakdo, ki je prepotoval Galaksijo podolgem in počez, se prebil skozi njene temačne kotičke, vzdržal v strahotno neenaki borbi s sovražnimi silami in jih končno tudi premagal, pri vsem tem pa še vedno ve, kje ima brisačo, očitno človek, s katerim je treba računati. Odtod tudi izraz, ki se je ustalil v štoparskem žargonu, kot na primer v zvezi “Hej, ti gnaš tega hupi Forda Prefecta? Tapravi frud, ve, kje ima brisačo.” (Gnaš, gnajti: poznati, vedeti za, srečati, spati z; hupi: kul tip; frud: res blazno kul tip.)


PROGRAM

17: 00 Delavnica pisanja vogonske poezije

Ste mislili, da nemara pišete najslabšo poezijo v vesolju? Moramo vas razočarati, a se boste morali postaviti v dolgo vrsto, saj so vas tudi na tem področju prehiteli že vsaj vsi vogonski pesniki, s prostetnikom Vogonom Jeltzem iz Galaktičnega sveta za hiperprostorsko načrtovanje na čelu, po vsej neverjetnosti pa niste niti približno tako neokretni v pisanju kot Paula Nancy Millstone Jennings iz Essexa v Angliji ali tako pregrešno nesamokritični kot William Topaz McGonagall iz Edinburgha na Škotskem. In še on je zgolj najslabši pesnik na celem našem planetu!
Torej, če to ni ubilo vašega veselja do pesnikovanja, če vas navdihujejo čudaški nesmisli, nagravžne podobe o vsakovrstnih packarijah ali – pri svetem robcu – lepota birokracije, potem ste popolnoma nepričakovani idealni udeleženec naše delavnice!

Skupaj si bomo zatiskali ušesa ob branju najstniške poezije Douglasa N. Adamsa, nato pa se še sami preizkusili v pisanju po navdihu slišanega. S seboj ne potrebujete ničesar, saj dobra priprava ubija ustvarjalnega duha!

Delavnico bo vodila Nina Medved, pripravljena pa je v sodelovanju s pesniškim društvom Slam zverine.


18:30 Branje priljubljenih odlomkov Štoparskega vodnika po Galaksiji (berejo slovenski ljubitelji serije)


19:00 Predstava O smislu življenja, vesolja in sploh vsega v izvedbi gledališča GLEDEJA po motivih knjižne serije Štoparski vodnik po Galaksiji

Gledališka skupina Gledeja se po uspešni predstavi Restavracija na koncu vesolja izpred 10-ih let ponovno podaja na štopanje poGalaksiji, tokrat z novo priredbo O smislu življenja, vesolja in sploh vsega.

Ford Prefect, dopisnik Štoparskega vodnika po galaksiji, ki je obtičal na Zemlji, nekega jutra reši svojega zemeljskega prijatelja Arthurja Denta, tik preden Vogoni uničijo Zemljo. Kot se izkaže kasneje, Arthur ni edini preživeli Zemljan, saj po vesolju že nekaj časa štopa njegova znanka in skrita ljubezen Trillian. Po spletu okoliščin, o katerih je govorila Gledejina predstava “Restavracija na koncu vesolja” (2007), se naši junaki znajdejo v vesoljski ladji za posebne učinke benda Totalno Razdejanje. Ladje ne morejo pilotirati, saj je programirana tako, da na vrhuncu koncerta trešči naravnost v sonce. Prepričani, da je to njihov konec, v skrajnem obupu najdejo na pol zmontiran teleport – napravo za potovanje skozi prostor in čas – ki pa mu manjka vmesnik za nastavitev lokacije. V upanju, da bodo tako preživeli, se teleportirajo brez nastavitve lokacije, kar pomeni, da lahko vsakega izmed njih odnese na naključno lokacijo v vesolju in času. Kam jih je odneslo in kaj se je zgodilo z njimi, boste izvedeli v predstavi O smislu življenja, vesolja in sploh vsega.


Igrajo:
Artur Dent – Matej Polzelnik
Ford Perfect – Simon Marolt / Dren Gruden
Trilian – Neja Š. Pečnik / Pavla Lušin
Vodnik – Dan Grešak
Drugi – Polona Goršič
Kapitan – Aiken Ahac
Ovečeni Velepotež, upravna svetovalka – Jaša Nika Petrovič
Tržna svetovalka – Maša Samsa
Agentka – Mojca Šilc
Slednjih pet se pojavi tudi v vlogah domorodcev in današnjih Zemljanov.
Predstava je narejena po motivih knjižne serije Douglasa N. Adamsa Štoparski vodnik po galaksiji, ki jo je v slovenščino prevedel Alojz Kodre.

Dramatizacija in priredba: Gregor Grešak, Matej Polzelnik, Ana Porenta
Avtorska glasba in zvočna oprema: Dan Grešak
Scenografija: Simon Lušin in Gledeja
Kostumi: Gledeja
Dramaturgija: Ana Porenta
Režija: Gregor Grešak
Oblikovanje tiskovin: Gaja Grešak
Tehnika: Urban Gruden, Drejc Gruden
Produkcija: Gledeja – KUD Primož Trubar in Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, december, 2018


View Event →
Potujte s Pandoro
May
25
to May 26

Potujte s Pandoro


Pandorina skrinjica 2019
Plesna predstava na drogovih, s 60 nastopajočimi!

Kam se boste letos odpravili na dopust? Boste potovali sami, ali s turistično agencijo? Boste izbrali že poznano lokacijo, ali ste pripravljeni izkusiti kaj novega? Dobrodošli na vizualni predstavitvi atraktivnih turističnih destinacij! Potujte s Pandoro!

Narodni dom Maribor
Sobota, 25. 5. 2019, ob 19.00 - premiera
Nedelja, 26. 5. 2019, ob 16.30
Nedelja, 26. 5. 2019, ob 19.00

Prodaja vstopnic bo potekala na Centru plesa Maribor, Tkalski prehod 7, in sicer od 7. 5. 2019 dalje.

Prodaja vstopnic:
Center plesa, Tkalski prehod 7, Maribor

Redna cena: 14 € (premiera), 12 € (repriza)
Predprodaja: 12 € (premiera), 10 € (repriza)

Predprodaja bo potekala od 7. 5. do 10. 5. 2019.

Rezervacij za vstopnice ne sprejemamo!

Lokacija prodaje vstopnic: Center plesa, Tkalski prehod 7, 2000 Maribor

Pon - pet od 10.00 do 12.00 ure,
tor, sre, čet tudi od 15.00 do 18.00 ure.

Rezervacij za vstopnice ne sprejemamo.


View Event →
Večno mladi
May
25
8:00 PM20:00

Večno mladi

vecnomladi.jpg

Večno mladi, Erik Gedeon

Režija: Sandy Lopičić

25.05.2019 ob 20:00 Stara dvorana

Predstava traja 1 uro in 40 minut brez odmora

Staranje je postalo najhujši bavbav, najstrašnejša bolezen novega veka. Ker časa ne moremo zaustaviti, je najbolje, da skozi solze smeha pogledamo v leto 2065, kako bo, ko v gledališki stavbi na Slovenski 27 ne bo več hrama umetnosti, ampak dom za ostarele.
V uprizoritvi Večno mladi skupina igralcev in igralk, članov nekdanje mariborske Drame, na groteskno zabaven način, s pomočjo pevske oz. glasbene terapije, poskrbi za vse prej kot dolgočasen rock'n'roll tretjega življenjskega obdobja. Ob izvrstnih igralsko-pevskih interpretacijah hitov, kot so "I Love Rock'n'Roll", "Born To Be Wild", "I Got You Babe" itd., trohneče odrske deske ponovno katarzično zavibrirajo.
V songdrami Švicarja Erika Gedeona Večno mladi (2007), ki jo je vsestranski glasbenogledališki ustvarjalec Sandy Lopičić z ustvarjalci uprizoritve v vsebinsko in dramaturško adaptirani obliki postavil na oder, so (iz)našli težko iskani zvarek za večno mladost – zabavo, ki trese oder in ruši stereotipe o starcih. 

Zasedba

Sestra Irena - Irena Varga
Gospod Lopičić von Horvat - Denis HorvatSandy Lopičić
Gospa Pucko - Mateja Pucko
Gospod Ostanek - Kristijan Ostanek
Gospod Biber - Matevž Biber
Gospod Drevenšek Jurij Drevenšek
Gospa Šajinović Drevenšek - Mirjana Šajinović

Prevajalka Mojca Kranjc, prirejevalci besedila ustvarjalci uprizoritve, scenografa Matic Gselman, Sandy Lopičić, korepetitorja Sandy Lopičić, Denis Horvat, dramaturg Vili Ravnjak, kostumograf  Leo Kulaš, oblikovanje maske Leo Kulaš, Jasminka Marksl, lektor Janez Bostič, oblikovanje luči Sandy Lopičić


View Event →
VISOK POLET S TEBOJ - Otvoritev razstave + SHUGA COAT
May
25
8:00 PM20:00

VISOK POLET S TEBOJ - Otvoritev razstave + SHUGA COAT

visokpolet.jpg

Pesniško – ilustratorska razstava Visok polet s teboj, se ukvarja z interdisciplinarnim povezovanjem ilustracije in poezije. Razstava je nastala iz želje po prepletanju konceptualnih likov High Fly* Dijane Hojski in pesmi Toma Vebra, ki se ukvarjajo z bivanjsko in LGBTQ tematiko. Razstava Visok polet s teboj prikazuje surrealistična bitja, katerih misli se izražajo skozi povezavo s poezijo. Liki predstavljajo edinstvene posameznike, kateri spremljajo ilustratorko v njenem realnem življenju. V likih vidi sopotnike, včasih tudi prijatelje, zato jih želi skozi poezijo, v obliki njihovih misli približati tudi obiskovalcem. Misli tako izražajo njihovo osebnost in karakteristike, ki jih nosijo v sebi. Tako lahko postane ilustracija več kot samo slika, lahko se pretvori v nekaj globljega, morda celo v svojo zgodbo.

Na otvoritvi razstave bo Tom Veber predstavil tudi nekaj pesmi iz pesniškega prvenca Točka preloma, katere sooblikujejo razstavo. Zbirko si boste lahko na dogodku zagotovili po simbolični ceni. Proti prostovoljnemu prispevku pa si boste lahko zagotovili tudi kopije High Fly likov Dijane Hojski.

Dogodek bo povezoval Vito Zakrajšek Čahuk.

Vabljene in vabljeni!

*High Fly je znamka, ki skozi ilustracijo, umetniška dela in oblikovanje, izraža visok polet skozi domišljijski svet Dijane Hojski.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Tom Veber rojen 2. 6. 1995 v Mariboru je v času izobraževanja na Srednji šoli za Gostinstvo in Turizem Maribor začel z ustvarjanjem na umetniškem področju. Bil je član ansambla gledaliških skupin Gnosis in English Student Theatre, pel pa je tudi v Akademskem pevskem zboru Maribor. Po zaključku srednje šole sodeluje v gledaliških predstavah v gledališču Glej, klubu Tiffany in v Plesnem teatru Ljubljana. Predvsem pa se v zadnjem času posveča literarni dejavnosti. Pesmi objavlja v revijah: Mentor, Dialogi, Poetikon, Literatura, sodeluje na Pesniških slamih in gostuje po Sloveniji s poetično monodramo Realizem je rezerviran za klovne, osnovano na avtorski poeziji s katero je nastopil na festivalih Poleti v Nuk in na Trnfestu. Je zmagovalec Pesniške olimpijade 2018, uvrstil pa se je tudi v finale Pesniškega turnirja 2019. Njegove pesmi so prevedene v nemščino, angleščino, hrvaščino, madžarščino in v grščino. V soorganizaciji MKC Maribor in organizacije Maribor skozi rožnata očala je organiziral enega izmed prvih LGBTQ literarnih večerov v Mariboru z naslovom Mlada slovenska lezbična in gejevska literatura z gostjo Suzano Tratnik. Letos je izšel njegov pesniški prvenec Točka preloma pri Literarni hiši Maribor, prav pa tako pa je letos postavil razstavi Brstenje in Stičišča kjer se je ukvarjal s prostorsko postavitvijo poezije.

Dijana Hojski se je rodila 20.9.1998 v Mariboru. Po zaključeni osnovni šoli v Dupleku se je vpisala na II. gimnazijo v Mariboru. Po letu in pol se je prepisala na Poklicno trgovsko šolo Maribor, širše znano kot texas mariborskih srednjih šol. Liki predstavljani v razstavi so se rodili prav tam, v zmešnjavi dolgočasja in demotivacije. Po zaključku Trgovske šole, pa se je vpisala na Višjo lesarsko šolo v Mariboru, kjer trenutno obiskuje drugo leto dvoletnega programa Oblikovanje materialov. Čeprav je njena prava strast risanje, se zelo rada udejstvuje pri projektih, ki ji prinesejo nova znanja. Že dve leti sodeluje s društvom Hiša, kjer je lani grafično oblikovala letak projekta Živo mesto in sodelovala pri projektu mestne osvetljave Lumina, hkrati pa preureja tudi notranje prostore ter predmete za to društvo. Riše že od malih nog, a je to njena prva razstava, s katero se želi predstaviti širši javnosti. High Fly je njeno umetniško ime za katerim predstavlja svojo umetnost; risanje, slikanje, grafično oblikovanje ter oblikovanje in izdelovanje izdelkov iz lesa.

View Event →
TUC TUC: Rejv s poslanstvom w/ The Yellowheads!
May
25
to May 26

TUC TUC: Rejv s poslanstvom w/ The Yellowheads!

tuctuc.jpg

REJV S POSLANSTVOM
Dobrodelen rejv, ki se ga udeležiš zaradi večih razlogov:

🤘🏻THE YELLOWHEADS
- ker bosta vzhajajoči techno zvezdi The YellowHeads - TYH ob boku slovenskih znanih DJ-ev, kot sta Aney F. in G8!!!
🤙🏻2 FLOOR-a
- ker vas bosta na Štuk čakali dve dvorani polni presenečenj!!
👌🏻TI PRISPEVAŠ
- ker rejvaš s poslanstvom in tako z vstopnino prispevaš k donaciji za Društvo Gluhih Maribor!

REJV
Kjer boš sobotno noč preplesal-a na dveh odrih.

The YellowHeads - TYH
[Toolroom, Tronic, Reload Records / Španija]
Facebook: https://www.facebook.com/TheYellowHeads/
Soundcloud: https://soundcloud.com/the-yellowheads

G8
[Blue Monkey Records, Yin Yang, Eclipse Recordings / Slovenija]
Facebook: https://www.facebook.com/G8Official/
Soundcloud: https://soundcloud.com/g8official

DVID
[Vezotonik Records, Telegenic Records / Slovenija]
Facebook: https://www.facebook.com/DVIDDJ/
Soundcloud: https://soundcloud.com/dviddj

-----

Aney F.
[Innocent Music [Innocent Music, Moan / Slovenija]
Facebook: https://www.facebook.com/djaneyf
Soundcloud: https://soundcloud.com/aneyf
Instagram: https://www.instagram.com/aney_f

Crocy
[Bonzai Music / Slovenija]
Facebook: https://www.facebook.com/djcrocy
Soundcloud: https://soundcloud.com/crocy

Teodor G.
[Dear Deer Records, Grossstadtvögel, Stellar Fountain/ Slovenija]
Facebook: https://www.facebook.com/teodorgmusic/
Soundcloud: https://soundcloud.com/teodorg

🔜Kmalu več!

POSLANSTVO
Kaj slišiš, ko ni česa slišati? Ali enako razumeš glasbo kot jaz?
Vedno lahko pomagaš nekomu, tudi takrat, ko skupaj s Klubom mariborskih študentov preplešeš sobotno noč na ŠTUKU.
Še posebej takrat! Ker mi rejvamo s poslanstvom, je tako zabava združena z dobrodelno koristnim. Ker ti rejvaš, in tako s svojo vstopnino pomagaš donirati finančna sredstva Društvo Gluhih Maribor.

INFO
💃🏻ŠTUK, 25. 5. 2019
🕺🏻22.00 - 5.00

🐦PRVIH 100 KART po 8.00 €

🎉Vstopnice lahko kupite:
- od danes naprej v Štuk, Maribor.
- od 23. 4. 2019 dalje v Pisarna, Vetrinjska ulica 30, Maribor in kmalu tudi na Eventimu!

📮Za več informacij se lahko obrnite na: david.semenic@klub-kms.si

Rejvajmo za druge, ker je rejv za vse!

View Event →
Korenine mesta Maribora
May
26
11:00 AM11:00

Korenine mesta Maribora

korenine.jpg

Na Piramido smo se že podali, vaše najlepše in prve spomine na naš mestni grič smo tudi že zbrali, sedaj pa bomo brskali in iskali vaše ideje. Kakšne Piramide si želite vi? Kaj pogrešate, kaj se vam zdi preveč? Kakšna naj bo Piramida? Narišite, napišite in delite z nami svoje želje in predloge, na kreativni delavnici, ki jo pripravljamo tekom Mestnega piknika!

Morda vam bo pri oblikovanju predlogov v pomoč tudi priložnostna mini razstava o gradu Marchburch, ki je dal našemu mestu ime in arheoloških izkopavanjih, ki so se na Piramidi vršila med letoma 2010 in 2011. Za morebitna vprašanja in dodatne informacije o temi pa vam bo na voljo tudi član arheološke ekipe Piramida 2010/11.

Veselimo se vašega obiska in predvsem novih idej, da bo lahko čez čas Maribor spet s ponosom gledal na svoj Marchburch.

Organizatorja dogodka sta Društvo Hiša! in IPoP - Inštitut za politike prostora v sodelovanju z Mestna občina Maribor.View Event →
Tamburaški orkester Cirkovce
May
26
11:00 AM11:00

Tamburaški orkester Cirkovce

cirkovce.jpg

Tudi za to nedeljo navijamo za sonček, 🌞 saj planiramo še en koncert v Mestnem parku. 🙆‍♂🌈

Z nami bo Tamburaški Orkester Cirkovce, ki je bil ustanovljen leta 1975. V prvi zasedbi je igralo 16 članov, orkester pa je vodil g. Drago Klein, ki ga vodi še danes. Začetki igranja so bili bolj skromni, saj so bili prvi člani izključno amaterji. Potrebno je bilo veliko volje in truda, da so se pokazali prvi uspehi.

Ob 25. obletnici delovanja je orkestru uspelo posneti in izdati tudi prvo samostojno kaseto in zgoščenko. Danes orkester ne igra več samo tamburaške glasbe, ampak veliko več priredb znanih evergreenov v modernih izvedbah, v repertoarju so zajete skoraj vse glasbene zvrsti, od klasike do rocka. Orkester šteje danes 20 članov, od katerih jih ima nekaj končano nižjo glasbeno šolo. Ko se orkestru pridružijo solisti se število še poveča. Pri izvedbi skladb se orkestru tako velikokrat pridružijo še flavta, saksofon, klarinet, trobenta itd.
Večino priredb znanih skladb napiše dirigent orkestra.


🌷 Promenadni koncerti se odvijajo ob sončnih nedeljah vse do sredine septembra v paviljonu pri Akvariju, napolnijo park z glasbo in so del kulturne ter tudi turistične ponudbe mesta Maribor. Koncerte izvajajo lokalna in okoliška kulturna društva ter polepšajo obisk domačim in tujim obiskovalcem. V paviljonu bomo znova priča pestri ljubiteljski dejavnosti kulturnih društev in amaterskih kulturnih skupin, znova bodo nastopile različne godbe na pihala, komorne zasedbe, ljudski pevci in godci, folklorne skupine ter mnogi drugi.

Ob slabem vremenu prireditev odpade.
Vstopnine ni!

➡ ZASEDBA:
Tamburaški Orkester Cirkovce
Dirigent: Drago Klein

➡ VEČ INFORMACIJ: http://bit.ly/2HuApw6


View Event →
Mestni piknik v parku
May
26
11:00 AM11:00

Mestni piknik v parku

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

V prijetnem ambientu Mestnega parka bomo ponovno vnesli pravo piknik vzdušje s pripravljenimi piknik prostori za uživanje dobrot iz prave piknik košarice.

Na enem mestu bodo zbrani lokalni pridelovalci, pri katerih boste lahko poskusili in kupili dobrote, ki izhajajo iz lokalnega okolja. Osvežili se boste lahko z naravnimi domačimi pijačami ter si ogledali sejem lokalnih pridelovalcev in kmetij (za sodelovanje pridelovaclev na sejmu bo objavljen razpis).

🔜 Pustite se presenetit, saj uvajamo par novosti, katere vas bodo navdušile 🆕

Pripravljamo delavnice za otroke in starejše ter športne aktivnosti v naravi.

Mestni piknik je del 5. Festival EZL EK, pri izvedbi piknika pa sodelujemo s Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor

Več o aktivnostih na pikniku, ponudnikih, vsebini košarice, bomo objavljali na tej strani dogodka in na naši spletni strani www.mestnipiknik.si.

Vabljeni v družbo domačih.


View Event →
Ostržek
May
26
to Jul 26

Ostržek

mars1.jpg

Ostržek mora prestati cel kup preizkusov, preden bo lahko za vedno postal pravi fant.

🤥🧚‍♀️🧒🏼

Svetovna klasika v gledališki predstavi za majhne (in velike) sanjače.

Ko stari izdelovalec lutk Pepe napravi eno svojih največjih mojstrovin, Ostržka, ga tako vzljubi, da se odloči, da ga nikoli ne bo prodal. Zgodi pa se še več: ko se zvezda utrne, z neba prileti dobra vila in mu izpolni željo: Ostržka spremeni v fanta.

Vendar pa mora Ostržek prestati cel kup preizkusov, preden bo lahko za vedno postal pravi fant …

☀ ZASEDBA:
Gledališče Smejček
Avtor: Carlo Collodi
Igrata: Janja Srečlar, Jan Sebastjan Srečkar
Režija: Janja Srečla

☀ OTROŠKI PROGRAM - VETRINJSKI DVOR, MARIBOR
☀ VEČ: www.festival-lent.si

☀ Vstopnine ni.

☀ PROGRAM FESTIVALA LENT 2019: www.festival-lent.si/program/

🌎🌍🌏

PINOCCHIO

The worldwide classic brought to life in a play for the young (and not so young) dreamers.

When the old puppet maker Geppetto creates one of his greatest masterpieces, Pinocchio, he falls in love with the puppet and decides never to sell it. But, alas: a shooting star in the form of a good fairy grants his greatest wish, turning Pinocchio into a real-life boy.

But Pinocchio must first overcome a great deal of challenge before he can turn into a real boy forever …

☀ LINE-UP:
Theatre Smejček
Written by: Carlo Collodi
Cast: Janja Srečlar, Jan Sebastjan Srečkar
Directed by: Janja Srečlar

☀ CHILDREN'S PROGRAMME - VETRINJSKI DVOR, MARIBOR
☀ MORE: www.festival-lent.si

☀ Admission free.

☀ FESTIVAL LENT 2019 PROGRAMME : www.festival-lent.si/program/


View Event →
Večer v živo: dr. Kristovič Vzgoja-priprava otroka na življenje
May
27
6:00 PM18:00

Večer v živo: dr. Kristovič Vzgoja-priprava otroka na življenje

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Vabljeni starši, bodoči starši, babice, dedki, vzgojitelji!
Si želite svoje sončke vzgojiti v samostojne in odgovorne osebe?

Vabljeni na zelo zanimivo srečanje z dr. Sebastjanom Kristovičem, ki že vrsto let izvaja šole za starše, seminarje, ustvarjalno doživljajske tabore za otroke in predava o vzgoji profesorjem, učiteljem, vzgojiteljem …

Na srečanju bomo prisluhnili temam:
• pomembnost uskladitve vzgojnih avtoritet
• kaj pomeni biti vzgojno dosleden
• kako proti apatiji in dolgčasu
• kakšna je vloga starih staršev pri vzgoji
• kako postaviti otroku meje
• škodljivi vplivi zaslonov in posledice na razvoj
• pomembnost razlikovanja ljubezni in vzgoje


Dr. Kristovič je izredni profesor psihologije na Alma Mater Europaea, direktor Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo (Svetovalno-terapevtski center za družine, pare in posameznike), raziskovalec iz področja logoterapije, duševnega zdravja in vzgoje.

Vabljeni!

Vstopnice so naprodaj na prodjanih mestih Eventima, kmalu pa bodo tudi v prizidku Večera.
Redna cena 9 €, za naročnike Večera v predprodaji v prizidku 7€.


View Event →
Spletne (ž)urice Maribor #100
May
28
7:00 PM19:00

Spletne (ž)urice Maribor #100

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

"Le urno, le urno obrni pete,
le urno, le urno - 100-te urice so že!"

Pa smo jih dočakali - 100-te urice oz. Spletne (Ž)urice!™

Od leta 2011 dalje se ob torkih zvečer družimo v KID Kibla - v tem času smo slišali marsikatero predavanje, nemalo slabih šal in spili pivo ali dve ob zanimivih debatah o tehnologiji in svetu nasploh.

V tem času nam je uspelo prijadrati do piši-reči kar 100-ih dogodkov (ajde, imeli smo tudi dogodek #99.1, samo sej veš kaj mislimo) - tega ne bi bilo brez vas obiskovalcev, za kar se vam iz srca zahvaljujemo!

V ta namen te vljudno vabimo, da se nam pridružiš na tem mega praznovanju in hkratnem zaključku letošnje sezone, kjer se bomo:

- spominjali preteklih uric,
- se mastili ob bureku in pivu in
- družno zapeli kakšno ob tabornem ognju (Sivo pot menda znamo vsi zapet, kitarista še iščemo).

Z nami bodo tudi predstavniki podjetja Domovanje.com, kateri so ponosni sponzor Spletnih (ž)uric, pretekli predavatelji in ostali podporniki uric.

Če se nam boš pridruži(a), si rezerviraj svojo zastonj karto na dogodek preko Eventbrite povezave v dogodku - število kart je omejeno!

Pripravi se na najbolj fine urice do danes - Spletne (Ž)urice!™


View Event →
6. koncert cikla Carpe artem
May
28
7:30 PM19:30

6. koncert cikla Carpe artem

kazinska.jpg

6. koncert cikla Carpe artem

16. maj 2019 ob 19.30, Kazinska dvorana

Louise Farrenc: Nonet v Es-duru za violino, violo, violončelo, kontrabas, flavto, oboo, klarinet, rog in fagot, op. 38

Ludwig van Beethoven: Septet v Es-duru za violino, violo, violončelo, kontrabas, klarinet, rog in fagot, op. 20

Nastopajo: Božena Angelova, violina, Levente Gidró, viola, Gorazd Strlič, violončelo, Žiga Trilar, kontrabas, Mateja Kremljak, flavta, Aljaž Beguš, klarinet, Borut Pahič, rog, Vuk Popović, fagot

Pogovor z glasbeniki pred koncertom bo vodila dr. Darja Koter.

Koncertni cikel Carpe artem nastaja v produkciji Društva za komorno glasbo Amadeus v koprodukciji s SNG Maribor.

www.carpeartem.eu

View Event →
Satirikonijada
May
28
to May 29

Satirikonijada

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Torek, 28. maj 2019 ob 20:00–23:00

Sreda, 29. maj 2019 ob 20:00–23:00

Satirikonijada nas pelje skozi najnižje plasti družbe; skozi resničnost, ki je kaotična, iluzorična in razpršena; resničnost, v kateri največ veljajo denar, videz in moč.

Avtorski projekt po motivih Petronijevega Satirikona, v katerem mladi protagonist Enklopij išče svoje mesto v burkaški resničnosti Neronovega Rima, v katerem se ne znajde. Predstava Satirikonijada je nekakšen iniciacijski karneval za vse Enklopije tega sveta, praznovanje za vse manj iznajdljive, zabava za manj priljubljene, na kateri igralci, performerji in umetniki po motivih Satirikona uprizarjajo miljeje satirikonske resničnosti, ki jim nikdar niso zmogli pripadati.

Satirikonijada je magistrska uprizoritev Tjaše Črnigoj v okviru drugostopenjskega magistrskega programa Gledališka in radijska režija na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.

Režija: Tjasa Crnigoj
Priredba besedila *: Tjaša Črnigoj, Tjaša Mislej
Uprizoritveno besedilo: ustvarjalci predstave
Dramaturgija: Tjaša Mislej
Kostumografija: Tina Bonča
Oblikovanje in izbor glasbe: August Adrian Braatz
Scenografija: Tjaša Črnigoj, Anja Pirnat
Lektura: Klasja Kovačič
Tehnična podpora: Andrej Firm
Producentki: Nika Bezeljak, Anja Pirnat
Foto: Andrej Firm

Igrajo: Andraž Jug, Rok Kravanja, Vid Klemenc

Mentorja (AGRFT, gledališka režija):
red. prof. mag. Tomislav Janežič
doc. Janez Janša

*V priredbi je uporabljenih nekaj odlomkov iz besedila Nebojše Pop-Tasića: Petronijev Satyrikon

Vstopnina: 6 € / 4 € za dijake, študente, samozaposlene v kulturi in upokojence / 0 € za brezposelne

Število mest je omejeno. Rezervirane karte je potrebno dvigniti najkasneje 15 minut pred predstavo. Rezervacije sprejemamo na: rezervacije@moment.si

Produkcija: Moment Maribor, AGRFT

Projekt sta finančno podprla Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Maribor.View Event →
Art for Sale / umetnost na prodaj
May
30
to May 31

Art for Sale / umetnost na prodaj

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Art for Sale
sodobna umetnost naprodaj
Center za kreativnost Maribor, Partizanska 11
30.−31. maj 2019

Umetnostna galerija Maribor v sodelovanju s Centrom za kreativnost, pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, vabi na Art for Sale dogodek.

Gre za dvodnevni dogodek, ki bo prvič v Sloveniji na enem mestu zbral pomembne regionalne akterje s področja zbiranja, prodaje in promocije sodobne vizualne umetnosti. Vse ljubitelje sodobne umetnosti, ustvarjalce in strokovnjake, galeriste začetnike ter nadobudne zbiratelje in tiste, ki to želite postati, vabimo, da se nam pridružite na stimulativnih pogovorih in delavnici s pomembnimi domačimi in mednarodnimi akterji. Pogovarjali se bomo o oblikovanju zasebnih zbirk, prodaji in nakupu umetniških del na mednarodnih sejmih in drugje, ustanovitvi in vodenju zasebnih galerij in festivalov ter o tem, kako lahko o sodobni umetnosti komuniciramo z različnimi občinstvi. Vabljeni tudi na pop-up prodajno razstavo sodobnih umetniških del na papirju uveljavljenih in obetavnih slovenskih ustvarjalcev. Art for Sale bo odlična priložnost za dvodnevno spoznavanje zakonitosti edinstvene panoge umetniškega trga!

četrtek, 30. maj 2019, 17:00−20:00
Panelni pogovori s strokovnjaki:
Kako vstopiti v svet sodobne umetnosti / pogovori o zbirateljstvu, prodaji in zgodbah
Panelni pogovori bodo povezali zbiratelje, mlade in uveljavljene galeriste, direktorje umetniških sejmov in festivalov, kritike in specializirane komunikologe iz regije in širše v živahen dialog s publiko. Gostje bodo na treh omizjih govorili o svojih osebnih in profesionalnih poteh znotraj trga umetnosti, o ciljih in inspiracijah, o zakonitostih, pasteh in možnostih te edinstvene panoge ter odgovarjali na vsa vprašanja, ki ste jih kadarkoli želeli vprašati. Kuratorka panelnih pogovorov: Simona Vidmar, UGM.

17:00−18:00 Kako: zbirati sodobno umetnost?

Johanna Chromik, umetniška direktorica sejma sodobne umetnosti viennacontemporary, Dunaj
Dorotea Fotivec, Zbirka Marinko Sudac & Institut za raziskavo avantgarde, Zagreb
Vasa Perović, arhitekt in zbiratelj, Zbirka sodobne umetnosti in oblikovanja VJP, Ljubljana
moderira: Simona Vidmar, višja kustosinja UGM

18:00−19:00 Kako: ustanoviti svojo galerijo?

Barbara Čeferin, ustanoviteljica in direktorica Galerije Fotografija, Ljubljana
Piera Ravnikar, ustanoviteljica in direktorica Ravnikar Gallery Space, Ljubljana
Tadej Pogačar, umetniški in poslovni direktor Galerije P74, Ljubljana
moderira: Simona Vidmar, višja kustosinja UGM

19:00−19:45 Kako: govoriti o sodobni umetnosti?
Ana Berlin, ustanoviteljica in direktorica, Ana Berlin Communications, Dunaj
Dušan Smodej, direktor Festivala Fotopub, Novo Mesto
Dorian Batycka, neodvisni kurator in kritik, Berlin
moderira: Jure Kirbiš, kustos UGM

četrtek, 30. maj 2019, 20:00
Pop-up prodajna razstava: Papirnate zadeve
Prodajna razstava umetniških del na papirju Papirnate zadeve bo zbirateljem začetnikom in drugim entuziastom ponudila priložnost, da se na enem mestu seznanijo s širokim naborom umetniških del uveljavljenih in obetavnih slovenskih ustvarjalcev ter umetnost ponesejo v svoj dom − in sicer po dostopnih cenah. Papirnate zadeve predstavljajo zanimiv izbor umetniških del na papirju oz. iz papirja: sitotiske, digitalne printe, risbe, akvarele, kolaže, ilustracije, papirnate objekte, zine, knjige umetnikov in več. Pridite, naj vas navdušijo!

petek, 31. maj 2019, 10:30−16:00
Delavnica o odnosih z javnostmi v kreativnem in kulturnem sektorju:
Kako komunicirati sodobno umetnost (in druge lepe reči)
Delavnico bo vodila Ana Berlin. Mesta so zapolnjena!

Program Art for Sale / sodobna umetnost naprodaj bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku! Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

VABLJENI!


View Event →
Filipini
May
30
7:00 PM19:00

Filipini

fi.jpg

Predavanje: FILIPINI,
Predavata: SONJA in MIHAJLO GRAČANIĆ,
Četrtek, 30. 5. 2019, ob 19:00, Vetrinjski dvor - večnamenska dvorana (Vetrinjska ulica 30, Maribor).
----------------
V februarju 2019 sva obiskala Filipine in pristala v Manili 5. 2., ravno na kitajskega novega leta dan. Na žalost v nobenem vodiču ni pisalo, da se vsaj polovica Kitajcev v prazničnem tednu po novem letu odpravi na počitnice in da jih je vsaj pol tega na Filipinih. Tako da nama je včasih šlo malo na tesno s prenočišči, pa tudi cene niso bile najnižje. Pa vseeno...

Več kot 7.600 otokov in skoraj enako veliko različnih obrazov, ki tvorijo 100 milijonsko državo nasprotij. Osvojili so jih Španci ampak uradni jezik je angleščina, ležijo med Indokino in Japonsko ampak najbolj priljubljena hrana je pečeni odojek, so zelo goreči katoliki ampak drugi največji otok Mindanao je muslimanski, na Siquioru pa zdravijo še šamani, neskončne peščene obale pa malo plaž, kjer se lahko skopaš.....mešanica azijskih, tihomorskih, španskih in ameriških potomcev, in prav tako mešanica azijske, kitajske in srednjeameriške kuhinje.

Vabljeni na potep po štirih izmed tisočerih otokov v družbi Sonje in Mihajla Gračanić
---------------------
PRISPEVEK ZA DELOVANJE DRUŠTVA: za člane, študente in dijake od 1 €, za ostale od 2 €. Za študente in dijake s plačano članarino je vstop prost.

View Event →
EkstremnoSlovensko 2: Žiga Krajnc
May
30
8:00 PM20:00

EkstremnoSlovensko 2: Žiga Krajnc

krajnc.jpg

Žiga Krajnc, študent kamere na Akademija za gledališče, radio, film in televizijo je trenutno poznan predvsem kot avtor številnih videospotov na slovenski glasbeni sceni (Zala Kralj & Gašper Šantl, Nipke ...) in skate videov. Kljub več kot očitnem občutku za hip estetiko, slike ne polnijo le zanimive kompozicije in skladni barvni toni. Gre za premišljeno igro mehkih tekstur, nežne svetlobe in topline.

Ogledali si bomo filma "Ati" (Mateja Rokavec, 2017) ter "Trenutek" (Matic Štamcar, 2018), kjer je Žiga Krajnc sodeloval kot direktor fotografije, ter tudi filma v njegovi režiji: "Ovire" (2015) in "Emil" (2017); govorili o fotografiji, režiji, spotih kot podzvrsti filma in še marsičem!

Vstopnine ni.
Več o gostu na: http://zkrajnc.com/info/

#EkstremnoSlovensko 2
Medtem ko zaključujemo Malo garažno knjižico, v kateri bodo zbrani pogovori EkstremnoSlovensko s slovenskimi filmskimi ustvarjalkami, smo zasnovali nadaljevanje ali novo sezono, če se izrazimo v jeziku serij. Ekstremno slovensko se bomo v Društvu za razvoj filmske kulture, Maribor in v #IntimniKino.GT22 v naslednjih letih posvetili predstavitvi del mladih, še neuveljavljenih slovenskih filmskih ustvarjalk in ustvarjalcev. Kuratorka in moderatorka serije je Ivana Vogrinc Vidali, filmarka in študentka režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani.


View Event →
Nemogoče je samo beseda
May
30
to Jun 1

Nemogoče je samo beseda

 • Lutkovno gledališče Maribor (map)
 • Google Calendar ICS
humanitarna-akcija.jpg

Pokrovitelj projekta je župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič. Delež izkupička prodanih vstopnic pri vseh prireditvah bo namenjen programom in delovanju Slovenskega društva hospic, območnega odbora Maribor, ter za skupen dolgoročni projekt Maribor sočutno mesto.

30. maj

20.00 Humanitarni Soroptimist klub Maribor: Uroš Perić & kvartet- Dobrodelni koncert avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor. Vstopnice po 10 eur si lahko zagotovite v predprodaji na blagajni Lutkovnega gledališča Maribor v času uradnih ur, ali s spletnim nakupom na njihovi domači strani. Število vstopnic je omejeno.

31. maj

18.00 Kulturno umetniško društvo Zgodba o klopeh in ljudeh: postavitev »hospic klopce” – Trenutek, kiparke Vlaste Čobal Sedmak, pod Ruško cesto na nabrežju Drave, s kratkim kulturnim programom dijakov III. gimnazije Maribor. V programu Maribor sočutno mesto, ki ga načrtujemo s Slovenskim društvom hospic, območno enoto Maribor, bomo v prihodnje organizirali različne akcije in prireditve, namenjene ozaveščanju javnosti in detabuizaciji. Postavitev klopce Trenutek je eden izmed prvih tovrstnih korakov.

20.00 TERRAFOLK  VIOLIN  DUO – Bojan Cvetrežnik & Barja Drnovšek–  Dobrodelni koncert  v Minoritski cerkvi Maribor. Karte za 10 eur lahko kupite v predprodaji na blagajni Lutkovnega gledališča Maribor v času uradnih ur, ali s spletnim nakupom na njihovi domači strani. Število vstopnic je omejeno.

1. junij 
Športno druženje v Mestnem parku

od 08.00 do 9.00 Paviljon mestnega parkazbiranje prijav, podpisovanje izjav, prevzem štartnih številk, priprave na tek, ogrevanje…

od 8.30 do 11.00 glasbene vibracije s Kreativnim inštitutom Maribor 
Za glasbo bo skrbel eden od mentorjev DJ šole Kreativnega inštituta Maribor Damjan Drobir, ki nas bo razvajal z nežnimi ritmi Liquid Drum’n’bass-a.

od 09.00 do 12.30 Športni poligon za otroke v organizaciji Svizec sport d.o.o. Svižčevi animatorji bodo z zabavnimi igrami razgibali tudi najmlajše.

od 09.00 do 10.00  Telovadba  za  seniorje z Liljano.  Fizioterapevtka  Liljana  Jarh  bo  v  dveh  30  minutnih  sklopih  pokazala  vaje  za  ohranjanje  zdrave  hrbtenice  in  prožnost sklepov. Pridružili se ji bodo člani skupine Šola zdravja Maribor in okolica.

09.00 Start dobrodelnega Trail teka na Piramido Nemogoče je samo beseda RDEČA pot (16 km)

09.30 Start dobrodelnega Trail teka na Piramido Nemogoče je samo beseda ZELENA pot (7 km)

10.00 Start dobrodelnega pohoda na Piramido Nemogoče je samo beseda MODRA pot (3 km). Zbirna točka za pohodnike bo pod Piramido – pri zaključku asfaltirane poti. Arheološko najdišče si boste, pod strokovnim vodstvom priznane arheologinje Mire Strmčnik Gulič,  lahko ogledali tudi od blizu.

Prijave za pohod in tek zbiramo na tej POVEZAVI

od 11.00 do 13.00 Zbiranje prostovoljnih prispevkov in družabni zaključek tekov ter pohoda z obiskom vinske kraljice Ane Protner, koncertom, masažo, sprehajanjem invalidov in starostnikov, pokušnjo različnih kav, vadbo za starejše, otroškim športnim poligonom, medgeneracijskom druženjem…

Druženje z Boštjanom Nipičem – Nipkejem in gosti Rokgre &Taja in Marko Grobler.


Humanitarnost gre skozi želodec

Prijavljeni tekači in pohodniki se boste s priloženim kuponom v štartnem paketu pri Danilu Ivanuši – Knedlu okrepčali s tortiljo. Ostali obiskovalci pa boste lakoto lahko (po)tešili ob Piramida piskru, ki ga bo pripravil dobitnik “zlate kuhle” 2018 Danilo Lešnik in tudi tako podprli programe ter delovanje Slovenskega društva hospic.

Maribor sočutno mesto – (Za)pelji me

Prostovoljci bodo invalide, starostnike ter nepokretne obiskovalce z vozički zapeljali na sprehod po Mestnem parku in vabijo, da se jim v čim večjem številu pridružite.

1. junij 
Razbij(a)mo mite o smrti

17.00 Lutkovna predstava Sanje o zvezdi v Lutkovnem gledališču Maribor.

Enotno vstopnico za lutkovno predstavo in Hospickafe (število kart je omejeno) si lahko za samo 1 eur zagotovite  z obiskom stojnice Lutkovnega gledališča Maribor v ciljnem prostoru, pri Paviljonu v Mestnem parku, v soboto, 1. junija med 9:00 in 12:00 uro, ali s spletnim nakupom na domači strani Lutkovnega gledališča Maribor.

18.00 Okrogla miza Hospickafe v organizacija Slovenskega društva hospic.

Pogovor bo usmerjala in vodila dolgoletna prostovoljka ter ambasadorka hospica Manca Košir z gosti: Renato J. Roban, predsednico Slovenskega društva hospic, patrom Karlom Gržanom, magistrom teologije in doktorjem literarnih ved, ter Zoro A. Jurič, upokojeno profesorico slovenskega jezika, aktivno kulturnico in ambasadorko Mariborske knjižnice. Dogodek, namenjen detabuizaciji smrti v naši družbi in predstavitvi dolgoročnega projekta Maribor sočutno mesto, se bo odvijal v dvorani Lutkovnega gledališča Maribor.

20.00 Slavnostni zaključek projekta v preddverju Lutkovnega gledališča Maribor in razglasitev končnega zneska zbranih sredstev s prireditvijo Nemogoče je samo beseda.

Oba sobotna dogodka (dopoldanski in popoldanski del) bo moderiral nekdanji televizijski in radijski voditelj Boštjan Klun.

Organizator:

Športno društvo Non plus ultra

Soorganizatorji:

Lutkovno gledališče Maribor

Humanitarni Soroptimist klub Maribor

Kulturno umetniško društvo Zgodba o klopeh in ljudeh

Slovensko društvo hospic

Mestna občina Maribor


View Event →
Svetlana Makarovič z gosti
May
30
8:00 PM20:00

Svetlana Makarovič z gosti

svetlana.jpg

Kdor gleda ljudi skozi mačje oči.

😊❤🐱

Vsebinsko je koncert razdeljen na dva dela, v katerih bodo Svetlana in gostje zapeli 37 pesmi. Prvi del (20 pesmi) je baladni, prežet z liričnim glasom, jezikom in metaforiko Svetlane Makarovič, ki vselej prefinjeno popraska po bolečini in s kisom obregne vse odprte rane.

Obiskovalci koncerta bodo tako slišali nepozabno Teci, punčka, teci, Uspavanko bolečini in Dež, če omenimo samo nekatere.

Drugi del bo bolj veder in bodikast, saj prinaša del repertoarja Makarovičeve, ki hudomušno zajema iz arhetipov slovenskega naroda, in to tako zelo pristno, da bi brez očitnih ostí in zaradi poskočniških rim in ritma človek pomislil, da gre za ljudske pesmi. Slinar, Primož in Ojoj, gospa so nekatere od njih, na oder pa pride tudi legendarni morilec Trobec.

V šansonu, seveda.

➡ ZASEDBA:
Svetlana Makarovič (vokal),
Joži Šalej (klaviature),
Nino de Gleria (kontrabas),
Klemen Bračko (violina),
Blaž Celarec (tolkala),
Andrea Pandolfo (trobenta)
Gostje:
Martina Maurič Lazar (vokal),
Andrej Rozman Roza (vokal),
Marlenna (vokal),
Nina Valič (vokal),
Aphra Tesla (vokal),
Tilen Artač (vokal)

➡ VIDEO: http://bit.ly/2IRolGe

➡ VSTOPNICE: http://bit.ly/2IFHufg

➡ VEČ INFORMACIJ: http://bit.ly/2DzeL7B


View Event →
Bezget Kampl Parushev - Transfusion
May
30
8:00 PM20:00

Bezget Kampl Parushev - Transfusion

bezget.jpg

bezget kampl parushev - transfusion

Igor Bezget - kitara
Tadej Kampl - bas
Mihail Parushev -bobni


Kot že ime nakazuje glasba ki jo bodo predstavil temelji na združevanju različnih glasbenih načinov izražanja. izhajajoč iz jazzovske oziroma jazz rockovske osnove njihova glasba združuje različne glasbene vplive z katerimi so se glasbeniki srečali na svoji življenski poti. člani zasedbe sodelujejo že dalj časa prvič pa so skupaj zaigrali na snemanju prvega big band albuma igorja bezgeta z naslovom pangea. od takrat redno sodelujejo, kot trio pa so skupaj posneli pet albumov. repertoar ki ga bodo predstavili temelji na izboru skladb ki so jih skozi leta skupaj posneli kakor tudi na novih kompozicijah ki jih najdemo na svežem projektu z naslovom macedonian suite.


View Event →
PR v kreativnem in kulturnem sektorju – delavnica z Ano Berlin
May
31
10:30 AM10:30

PR v kreativnem in kulturnem sektorju – delavnica z Ano Berlin

pr.jpg

Kako komunicirati sodobno umetnost (in druge lepe reči)
Odnosi z javnostmi v kreativnem in kulturnem sektorju – celodnevna delavnica z Ano Berlin
Center za kreativnost, projektna pisarna Maribor, Partizanska cesta 11
petek, 31. maj 2019, 10.30-16.00
mentorica: Ana Berlin, a b c works (www.abc-works.today), Dunaj

Živimo v času nenehnih sprememb, ki jih zaznamujejo globalna konkurenca, bistveno spremenjena medijska pokrajina in vedno novi komunikacijski kanali. Odnosi z javnostmi so danes, bolj kot kadarkoli prej, način za krepitev zaupanja, priložnost za izkazovanje pristnosti ter omogočajo doseganje natančno in specifično opredeljenih občinstev. Ana Berlin je agencijo a b c (Ana Berlin Communications) za odnose z javnostmi ustanovila leta 2011 ter se usmerila v projekte na področjih arhitekture, oblikovanja in umetnosti. Med večjimi projekti v zadnjem času so z zlatim levom nagrajeni nemški paviljon na beneškem bienalu 2018, avstrijski paviljon na letošnjem beneškem bienalu, avstrijska predstavitev na London Design Biennial 2018, arhitekti Graft Architects, Sauerbruch Hutton, AllesWirdGut Architects, dogodki, kot je Vienna Design Week in organizacije, kot je Maria Lassnig Foundation.

Na delavnici se bodo udeleženci spoznali z različnimi aktualnimi komunikacijskimi kanali, na spletu in sicer, ter pregledno obravnavali piarovske prijeme – razvoj zgodbe in priprava za medije, časovnica, izgradnja medijske distribucijske mreže, implementacija podob in razvoj prepoznavne znamke –, torej osnove za posredovanje med mediji in javnostmi za doseganje željenega občinstva.

Ana Berlin (r. 1976 v Linzu) je študirala gledališče, film, medijske študije in politologijo na Dunaju in v Parizu. Kariero je začela v Burgtheatru, galerijah kunst-buero in Galerie Hubert Winter ter MAK (Muzej uporabnih umetnosti). Šest let je poučevala na pariški Sorboni. Na Dunaju je ustanovila agencijo za odnose z javnostmi a b c (Ana Berlin Communications), da bi, kot pravi, zapolnila vrzel v mestu. Danes skupaj z svojo ekipo dela za stranke s področja kreativnih industrij, arhitekture, oblikovanja in filma v Avstriji in tujini.

Program:
10.30-11.00 • registracija + kava in prigrizki
11.00-11.30 • spoznavanje med udeleženci in a b c (Ana Berlin Communications)
11.30-13.00 • 3 primeri implementacije odnosov z javnostmi v kreativnem in kulturnem sektorju
13.00-13.30 • premor za kosilo
13.30-15.30 • osnove odnosov z javnostmi po korakih in vaje na primerih
Kdo? Moja zgodba in moje občinstvo.
> obvestilo za javnost, naslovi, kateri mediji
Kaj? Izhodiščno sporočilo in njegova podoba.
> kaj je novica in katero podobo izbrati
Kdaj? Časovnica in obseg.
> novinarska konferenca, vodstva in gostovanje za novinarje, posebne priložnosti
Zakaj? Evalvacija in medijska poročila.
> komu je namenjeno
Etc.
> proračun, družabna omrežja, tiskovine
15.30-16.00 • zaključek + mehurčki

Prijava:
Udeležba na delavnici je brezplačna. Delavnica je namenjena piarovcem, ki že delujejo v kreativnem in kulturnem sektorju ter tistim, ki se za področje želijo specializirati (študentje odnosov z javnostmi in medijskih komunikacij, drugi piarovci). Med prijavljenimi kandidati bomo izbrali 20 udeležencev. V prijavi se v obsegu do 500 besed na kratko predstavite, opišite dosedanje delovne izkušnje in kaj želite odnesti od udeležbe na delavnici. Prijave zbiramo do 30. aprila 2019 na naslovu elektronske pošte jure.kirbis@ugm.si.

Delavnica je del projekta Art for Sale, ki je nastal v partnerstvu med Umetnostno galerijo Maribor in Centrom za kreativnost ob podpori Evropskega sklada za regionalni razvoj.


View Event →
Marbeerger Fest
May
31
12:00 PM12:00

Marbeerger Fest

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Po uspešni izvedbi 1. Marbeerger Festa v letu 2018 za vse ljubitelje piva, burgerjev in rock glasbe ponovno organiziramo enkratni kulinarični in družabni dogodek v petek 31. maja 2019. Na festivalu se bodo predstavili odlični pivovarji in mojstri priprave okusnih burgerjev. Dogajanje bodo popestrile glasbene skupine z živo glasbo. Popolna kombinacija za otvoritev poletne sezone s prijatelji.


View Event →
Jazz 'ma mlade 2019
May
31
to Jun 14

Jazz 'ma mlade 2019

 • Festival Jazz 'ma mlade (map)
 • Google Calendar ICS
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Festival Jazz 'ma mlade že četrto leto združuje ljubitelje jazz glasbe, vina, kulinarike in umetnosti!

V treh petkovih večerih bomo gostili mednarodne in lokalne jazz zasedbe obetavnih mladih glasbenikov, ki nas bodo popeljali v svet jazza z nepozabnimi melodijami pionirjev in ikon jazz glasbe, kakor tudi z avtorsko glasbo. Med drugim se bodo predstavili: Mirna Bogdanović & London connection, Žan Tetičkovič New Standards Trio, Wckd Nation, učenci Konservatorij za glasbo in balet Maribor in učenci Glasbena šola Karol Pahor Ptuj.

Ob glasbenem programu bo v sodelovanju z okoliškimi galerijami in prizorišči: Sinagoga Maribor, Galerija Media Nox, Galerija DLUM, Fotogalerija Stolp in GT22 potekal bogat spremljevalni program z otvoritvami razstav in podaljšanim delovnim časom galerij, degustacijami lokalnih vin in lokalno ulično hrano, ki jo posebej za festival pripravljajo študenti VSGT Maribor.


🐝 PROGRAM - petek, 31. 5. 2019 🐝

🎶 // GLAVNI ODER // 🎶
20.00: Koncert učencev Konservatorij za glasbo in balet Maribor
21.00: Koncert Mirna Bogdanović & London connection (SI,UK) Swing

📷 // SPREMLJEVALNI PROGRAM // 📷
19.00: Otvoritev razstave Neža Kokol: Tu je in že ga več ni
19.00 – 24.00: Podaljšan delovni čas galerij na Židovskem trgu:
· Galerija Media Nox: Ajda Podgorelec, Raztančičevanje
· Fotogalerija Stolp: Lin Gerkman: North of South, fotografije iz Namibije
· Galerija DLUM: Primavera!, skupinska razstava
· Sinagoga, 19:00 – 21:00: Obtičali v Šanghaju. Življenje judovskih beguncev skozi objektiv Arthurja Rothsteina
· GT22, 18:00 - 20:00: Zvočna noise improvizacija in vizualizacija v živo

🔊 // AFTER // 🔊
23.30: After party – Jam session v Vodnem stolpu (Uvertura in intermezzo: DJ KP Illegala, Organizacija: MID GLAS PODZEMLJA)

🥪 // STREET FOOD // 🥪
Ponudba avtorskih kulinaričnih kreacij študentov VSGT Maribor pod vodstvom mentorice Mojce Polak.

Celoten program in podrobnosti 👉 bit.ly/JMM2019-dan-1 👈


🗓 PROGRAM PREOSTALIH DNI 🗓
- petek, 7. 6. 2019 👉 bit.ly/JMM2019-dan-2
- petek, 14. 6. 2019 👉 bit.ly/JMM2019-dan-3


🐝 Jazz 'ma mlade - Kjer se srečajo umetnost, vino in kulinarika 🐝

// Organizacija // MKC Maribor in GLAS PODZEMLJA
// Partnerji // Konservatorij za glasbo in balet Maribor, VSGT Maribor, Mestna občina Maribor, Glasbena šola Karol Pahor Ptuj, Srednja šola za oblikovanje Maribor, Narodni dom Maribor, Sinagoga Maribor, Galerija Media Nox, GT22, Fotogalerija Stolp, Galerija DLUM, Hostel Pekarna, Snaga Maribor
// Financerja // Mestna občina Maribor, Urad RS za mladino
// Medijska partnerja // Televizija Maribor, Radio MARŠ


View Event →
Branje za življenje z Janijem Prgićem
May
31
7:00 PM19:00

Branje za življenje z Janijem Prgićem

prgic.jpg

Knjige radi ločujemo na tiste, ki so namenjene mladim, in one, ki nagovarjajo odrasle. Kaj pa, če je knjiga namenjena vsem? V goste prihaja mag. Jani Prgić, ki bo predstavil svojo knjigo Tanka črta odgovornosti. O tem, ali je odgovornost osebnostna lastnost ali vedenjski proces in kako naj starši usmerjajo otroke k prevzemanju odgovornosti tudi s pomočjo branja, se bo z njim pogovarjala dr. Sabina Fras Popović.


View Event →
Terrafolk Violin DUO Bojan Cvetrežnik in Barja Drnovšek
May
31
8:00 PM20:00

Terrafolk Violin DUO Bojan Cvetrežnik in Barja Drnovšek

terrafolk.jpg

Dobrodelni koncert. Karte za 10 eur lahko kupite v predprodaji na blagajni Lutkovnega gledališča Maribor v času uradnih ur, ali s spletnim nakupom na njihovi domači strani. Število vstopnic je omejeno. Po razpadu Terrafolka, ene najbolj ustvarjalnih, svežih in samosvojih slovenskih glasbenih skupin, ki je brisala meje med etno, jazz, klasiko in popom, njen nekdanji soustanovitelj in solo violinist kanadskega artističnega gledališča ‘Cirque du Soleil Bojan Cvetrežnik, glasbene stereoptipe ruši še naprej. Tokrat v družbi z Barjo Drnovšek. Oba sta tudi glavna mentorja Specialnih delavnic za godala pri projektu Godalkanje, kjer mladi glasbeniki spoznavajo raznolikost violinskih zvokov evropske ljudske glasbe.


View Event →
Peteršiljka 4+
Jun
1
10:00 AM10:00

Peteršiljka 4+

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Režiserka in avtorica likovne podobe Sabina Šinko

Avtorica priredbe Petra Kavaš

Lutkovni tehnolog Milan Gal

Igra Petra Kavaš

1.6. ob 10h v Mali dvorani

 

Žena pričakuje otroka in si zaželi peteršilja. Vsako jutro ga malo ukrade na vrtu vešč. Te jo nekega dne zalotijo in obljubiti jim mora, da bodo deklico ali dečka, ki se bo rodil, lahko vzele k sebi. In rodila se je nenavadna deklica Peteršiljka. Nekega dne jo na poti iz šole ugrabijo vešče in odpeljejo jo v svojo hišico. Tam ji naložijo težke naloge. Ali bo vsemu kos? Bo Peteršiljki uspelo pobegniti od vešč? To ve le Memé, pogumen bratranec vešč, ki se v Peteršiljko zaljubi. 

"Ljubezen naj gre vedno s peteršiljem v roki."

Predstava je tretja v sklopu Lutkovna pripoved.


View Event →
5. Dobrodelni Festival palačink
Jun
1
10:00 AM10:00

5. Dobrodelni Festival palačink

palacinke.jpg

Mesto Maribor bo prvo soboto v juniju že peto leto zapored ponovno gostilo Festival palačink. Člani humanitarnega društva Rotaract klub Maribor bomo za vse sladokusce pekli slastne palačinke, vi pa boste imeli možnost izbirati med več kot 20 različnimi nadevi.

Festival bo v duhu dobrodelnosti saj bomo, v zameno za palačinko, zbirali prostovoljne prispevke za štipendiste Fundacije Leona Štuklja, ki se vsako leto podarijo nadarjenim dijakom in študentov iz socialno ogroženih družin in Fundacijo Mima za kritje stroškov športne vadbe nadarjenim športnikom iz socialno ogroženih družin.

Posladkajte se z nami in omogočite študij ter športno vadbo nadarjenim dijakom in študentom. Vabljeni vsi sladokusci, babice, dedki, otroci, starši in vsi stari in mladi, ki enostavno obožujete palačinke!

------

Charity Crepes Festival

Maribor will host the third charity Crepes festival on the first Saturday in June at Trg Svobode. Members of humanitarian society Rotaract club Maribor will be making pancakes and visitors will have the opportunity to enquire about the goods from organic farms and vine producers of the surroundings of Štajerska province. They will offer a wide range of toppings for pancakes- from jams, honey, walnuts to almonds and chocolate. In exchange for a symbolic donation to the Foundation of Leon Štukelj, which is giving grants to students from socially disadvantaged families, as well for Fundation MIMA. We believe that you will certainly enjoy pancakes as well as feel sweet and fabulous fillings.


View Event →
Pod lučjo / fotografska delavnica osnov studijske fotografije
Jun
1
10:00 AM10:00

Pod lučjo / fotografska delavnica osnov studijske fotografije

podlucjo.jpg

Pod lučjo / fotografska delavnica osnov studijske fotografije
UGM, Strossmayerjeva 6
sobota, 1. junij 2019, 10.00-13.00
vodi: Andrej Lamut, fotograf

Ob retrospektivni razstavi Zore Plešnar ter prodajni razstavi Mnemosis, fotografa Andreja Lamuta, vas vabimo na delavnico osnov studijske fotografije. Na delavnici bomo spoznavali studijsko fotografijo in kreativne možnosti uporabe enega svetlobnega vira – luči, pri ustvarjanju portreta. Naučili se bomo kako z različnimi postavitvami istega svetlobnega vira vplivamo na videz portretiranca in sporočilnost portreta. Skozi primere bomo obravnavali oblikovanja svetlobe in spoznavali njene lastnosti. Delavnica bo trajala 3 ure, udeleženci pa potrebujejo svoje digitalne fotoaparate.

Cena delavnice: 8 EUR
Rok prijave: četrtek, 30. maj 2019. Število mest je omejeno!
Prijave in informacije na: info@ugm.si

VABLJENI!


View Event →
Maribor Urban Culture Tour (in English)
Jun
1
to Jun 29

Maribor Urban Culture Tour (in English)

talkie.png

What gives you most pleasure, culture lover? Music? Theater? Photography? Dance? Movies? Galleries? Literature? Festivals? Alternative / underground / below-the-obvious-surface-type-of-cultural-events? (Whatever that means.) Or just chillin' with a good coffee / beer, discussing culture of YOUR and our town? Things you’ve seen, things you’ve felt.

Walk with me. Let me tell you about spontaneous cultural BOOM! of Maribor, after European Capital of Culture 2012 killed our (cultural) hopes and turned us into... crazy hyper productive cultural machinery. Let me show you small places and communities of urban culture. Let me tell you urban stories. Graffiti stories. Underground stories.

Tour executed in English. Wherever you're from: come aboard. Ahoy!

Your storyteller is: Tanja The Caffeinated Pink-One, eccentric (but kind) cultural producer and manager, with 15 years of experience in cultural production of Maribor. I'll have eccentric local guest-stars, also.

Price: voluntary contribution for a cup of coffee or so.

Jun1 Maribor Urban Culture Tour (in English) Sat. 16:00 

Jun8 Maribor Neo-Culture Tour (in English) Sat. 16:00 

Jun15 Maribor Alternative Culture Tour (in English) Sat. 16:00 

Jun22 Maribor Graffiti Tour (in English) Sat. 16:00 

Jun29 Maribor Street Culture Tour (in English) Sat. 16:00 


View Event →
Sanje o zvezdi 6+
Jun
1
5:00 PM17:00

Sanje o zvezdi 6+

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

1JUN / SOB

17.00 / Velika dvorana

Charlesa Dickensa poznamo predvsem kot najslavnejšega romanopisca viktorijanske dobe, manj pa kot avtorja kratkih zgodb. Zgodba Sanje o zvezdi  (A Child's Dream of a Star, 1850) je nastala kot odmev na smrt pisateljeve sestre. Globoka izkušnja smrti ljubljenega človeka, ki ni v življenju prihranjena nikomur, je upodobljena v zgodbi glavnega junaka, ko se sooča s smrtjo sestre in mame. Vendar jo Dickens oblikuje v prelepo pripoved o presežnem – o zvezdi –  kamor je vsakdo namenjen in kjer se bo s svojimi ljubimi znova srečal. S predstavo se selimo v minule čase, a govorimo o univerzalnih vprašanjih začetka in konca vsega, kar je živo. Na ta temeljna vprašanja iščemo odgovore od ranega otroštva –  časa čudenja  vsemu, kar nas obdaja – do trenutka, ko zapustimo ta svet, le oblike vprašanj in odgovori nanje se spreminjajo skozi življenjska obdobja. Umetnost ponuja nadvse raznolike upodobitve – ne samo kot odgovore, ampak v obliki namigov, slutenj in odstiranj novih vprašanj za razmislek. Včasih na na videz preprost način, ki je poln lepote in poetične resnice; to razumejo in čutijo tako otroci kot odrasli.

Sodelujoči

Režiser, avtor priredbe in likovne podobe Silvan Omerzu

Igralke Barbara JamšekMetka Jurc in Elena Volpi

Avtor glasbe Matija Krečič

Dramaturginja Katarina Klančnik Kocutar

Lektorica Metka Damjan

Oblikovalec svetlobe Jaka Šimenc

Lučni mojster Enver Ibrahimagić

Oblikovalec zvoka Marko Jakopanec

Oblikovalka kostumov Mojca Bernjak

Oblikovalca lutk Silvan Omerzu in Žiga Lebar

Oblikovalci rekvizitov Primož MihevcMojca Bernjak in Darka Erdelji

Oblikovalca scenografije Lucijan Jošt in Branko Caserman

Izvajalci glasbe Matjaž Balažic (bandoneon), Matej Kužel (bas klarinet), Jože Bogolin (tolkala),  Teo Collori (lap steel kitara), Ema Krečič(violončelo), Jera Krečič (violončelo), Erika Frantar (harfa) in Matija Krečič (violina, klavir)

Snemalec and obdelovalec glasbe Dejan Lapanja


View Event →
Z/mešani festival
Jun
4
to Jun 8

Z/mešani festival

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Velika mera dobre (slovenske) glasbe, kanček komedije in ščepec izobraževalnih vsebin so glavne sestavine, ki smo jih v KUD Coda zmešali v že drugi (Z)mešani festival. :) Skupaj z mladimi iz KUD Coda bodo medgeneracijsko in kulturno bogat festival soustvarjali družbeno prezrti in neuveljavljeni glasbeniki, kreativci raznolikih kulturnih sfer in uveljavljena imena glasbene scene.

https://zmesani.si/

torek, 04. junij 2019

18:00

Učenci KUD Coda #1: koncert začetnikov in solistov

20:00

Pub kviz

21:30

Mali pok z Alienom

sreda, 05. junij 2019

19:00

Vokalke

20:00

MePZ KUD Coda

21:00

Vasja Mihajlović - Woody & Jernej Mažgon - Jerry

četrtek, 06. junij 2019

18:00

Zmagovalci natečaja za OŠ bende

19:00

Glasbarnica

20:00

Slam zverine & Slamuraji

21:30

Infected

petek, 07. junij 2019

19:00

Kakovost iz Slovenije

20:00

Smart tok

21:00

Ditka

sobota, 08. junij 2019

10:00

Kitarska ambulanta, Marsova reciklažna delavnica & Lovilci prahu

17:00

Učenci KUD Coda #2: koncert začetnikov in solistov

19:00

Učenci KUD Coda #3: Skupinska igra

22:00

Happy Ol' McWeasel & Emkej


View Event →
Mikve
Jun
4
8:00 PM20:00

Mikve

mikve.jpg

MIKVE

Režija: Katja Pegan

04.06.2019 ob 20:00 Stara dvorana

Gostuje Novosadsko gledališče Újvidéki Színház

O čem govori Mikve? "To je delo o ženskah, ki svoj strah držijo skrit globoko v tišini, strah, ki ga premagujejo s solidarnostjo in resnico, ko o njem spregovorijo. To je trenutek, ko se osvobajajo, ter občutek krivde, ki jih razjeda, trenutek, s katerim obenem najboljše pomagajo svojim otrokom. Mikve bo predstava o ženskah, ki ljubijo. Včasih preveč," pravi režiserka Katja Pegan, igralka Livija Banka pa dodaja: "Se razlikujemo ali smo enakopravni? Imamo pravice ali privilegije? Misijo ali plemeniti klic? Ženske, moški ali samo človeška bitja? Zakaj vsakih sto let iščemo odgovor na ta vprašanja? Ali nam je tradicija zvezala roke? Ali smo ujeti v svojih verskih predpisih? Zakonih? Stanovih, katerim pripadamo? Vprašanja. Vprašanja. Vprašanja. Mikve!!! Ženske usode. Ljubezni. Strahovi. Skrivnosti. Boji. Solze in kriki. Vprašanja. Vprašanja. Vprašanja. Še sto let?"

Igrajo: Silvia Križan, Emina Elor, Terezia Figura, Judit Laslo, Livia Banka, Blanka Dieneš, Gabriela Crnković/Agota Ferenc, Lena Živanac

Režija Katja Pegan, scenografija Voranc Kumar, kostumi Tatjana Radišić, skladatelj Mirko Vuksanović


View Event →
Nikola Tesla: Problem povečevanja človeške energije (Maribor)
Jun
5
7:00 PM19:00

Nikola Tesla: Problem povečevanja človeške energije (Maribor)

 • Alma Mater Europaea - Evropski center (map)
 • Google Calendar ICS
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Predstavitev knjige Nikole Tesle Problem povečevanja človeške energije (prevod in spremna študija: Tibor Hrs Pandur)

Spoštovane, spoštovani,

Knjigo Nikola Tesla: Problem povečevanja človeške energije, ki je pravkar izšla pri Založbi ZRC in založbi Litera, bo predstavil prevajalec in pisec spremne študije Tibor Hrs Pandur

Problem povečevanja človeške energije, ki ga prvič predstavljamo v slovenskem prevodu, je Nikola Tesla objavil leta 1900 v junijski številki Century Magazine in velja za osrednji spis v njegovem opusu. V tej poljudni znanstveno-filozofski razpravi je na podlagi spoznanj, pridobljenih na eksperimentalni postaji, ki jo je med 1899 in 1900 zgradil v Colorado Springsu, podal razloge za raziskave, ki so ga pripeljale do razvoja brezžičnega sistema prenosa električne energije, kasneje utelešenega v prototipu postaje Wardenclyffe na Long Islandu v New Yorku. Ob predstavitvi svoje družbene teorije, teorije vojne in filozofije družbenotransformativnih tehnologij, je raziskal tudi možnosti izdelave »samogibnega toplotnega motorja«, ki bi vso pogonsko moč črpal neposredno iz okolja, ter predstavil izum prvega »teleavtomata«, daljinsko upravljane ladjice in s tem postavil temelje sodobni radiotehniki, daljinskemu upravljanju in eksperimentalni robotiki.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Več o knjigi si lahko preberete v promocijskem letaku:
https://ikss.zrc-sazu.si/sites/default/files/tesla_promo_marec_2019_0.pdf

In na spletni strani založb:

http://www.zalozba-litera.org/Pages/Knjiga.aspx?BookID=424

https://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije/problem-povecevanja-cloveske-energije#v

Knjigo bo na dan prireditve po znižani ceni mogoče kupiti na licu mesta.


View Event →
Egipt po študentsko
Jun
6
7:00 PM19:00

Egipt po študentsko

eg.jpg

Predavanje: EGIPT PO ŠTUDENTSKO,
Predavata: URŠA ZUPANC in EVA ŠPALIR,
Četrtek, 6. 6. 2019, ob 19:00, Vetrinjski dvor - večnamenska dvorana (Vetrinjska ulica 30, Maribor).
----------------
Urša in Eva obožujeva potovanja. Najraje izven turističnih okvirčkov in čisto po najino. Najdeva poceni letalske karte in že sva na letalu ... tokrat proti magičnemu Egiptu.
Najin pobeg se je zgodil v začetku februarja in v pičlih 17 dneh sva ga obdelali vse od severne Aleksandrije do južnega Abu Simbla. Vmes sva čisto mimogrede opravili še tečaj potapljanja na Sinajskem polotoku, leteli z balonom nad Luxorjem in jadrali po Nilu. Spali sva pri domačinih in se z veseljem udeležili prave muslimanske poroke najinega gostitelja. Doživeli sva vse mogoče in nemogoče ter že komaj čakava, da najine nepozabne dogodivščine deliva z vami.
Vsi lepo vabljeni na najino potopisno predavanje, ki bo v četrtek, 6. 6., ob 19.00 uri v Vetrinjskem dvoru.
---------------------
PRISPEVEK ZA DELOVANJE DRUŠTVA: za člane, študente in dijake od 1 €, za ostale od 2 €. Za študente in dijake s plačano članarino je vstop prost.

View Event →
Literarna postaja z Jernejo Ferlež in Petrom Rezmanom
Jun
6
7:00 PM19:00

Literarna postaja z Jernejo Ferlež in Petrom Rezmanom

jerneja.jpg

Zbirka novel Maribor, paralaksa, ki bo izšla pri Beletrini, je plod dveh različnih pristopov k pisanju. Vsaka pripoved je sestavljena iz dokumentarističnega pola, podprtega s fotografijami, za katerim stoji ugledna etnologinja, publicistka in bibliotekarka dr. Jerneja Ferlež, ter literarnega nadaljevanja izpod peresa priznanega pisatelja, pesnika in dramatika Petra Rezmana. Zgodbe se v širšem časovnem loku pletejo na prostoru med Trstom in Prago, a je vanje vselej najmočneje vtkan Maribor. In situ dogajanja ene zgodb se bo z avtorjema in urednikom Mitjo Čandrom pogovarjala Petra Vidali. V primeru slabega vremena bomo pogovor izvedli v poslopju Male tržnice na Dominkuševi ulici 5.

Prireditev pripravljamo skupaj z Malo tržnico, Snago Maribor, Društvom Hiša! in Založbo Beletrina.


View Event →
Somrak bogov
Jun
6
8:00 PM20:00

Somrak bogov

somrak1.jpg

SOMRAK BOGOV, Ivor Martinić po filmskem scenariju Luchina Viscontija, Enrica Mediolija, Nicole Badalucca

Režija: Dalibor Matanić

06.06.2019 ob 20:00 Stara dvorana

Predstava traja 1 uro in 40 minut ter nima odmora.

Če bi bil svet preprosto urejen, črno-bel, in bi bila jasno določljiva ločnica med prav in narobe, lepim in grdim, ustvarjajočim in rušečim, čistim in umazanim, bi bil svet dobrega jasno ločen od zla. Ampak svet je od nekdaj iz tira, kaos je človekov naravni habitat, vojna je naravno stanje in vsak slehernik je rojen, da uravnava svet po svoji vesti. Čas v začetku Somraka bogov se zdi urejen, vsak ima svoje mesto za družinsko mizo in določljiv položaj v jeklarskem imperiju von Essenbeck. Rojstnodnevno zabavo družinskega patriarha prekine udarna novica o požigu Reichstaga, in slavljenec, predstavnik staronemške aristokracije, ki ji je odbila zadnja ura, je še isto noč umorjen. Po smrti magnata se poženejo mlinska kolesa boja za dediščino, v duhu novo vladajočih silnic pa so vsi nasledniki največjega železarskega koncerna v državi ujetniki še močnejšega političnega kolesja, ki s svojimi premišljenimi strategijami posega v življenja vsakega posameznega člana družine. Medsebojni družinski spopadi razkrivajo najsrhljivejše patološko spervertirane želje in brezkompromisno egoistično vodene interese. Volja do moči stopa z roko v roki ob podlih izdajah najbližjih, vse dokler somrak ne ujame tudi macbethovske baronice in njenega parvenija.

Po filmskem scenariju bo gledališko priredbo Somraka bogov, katere aktualnost je v današnjem barbarskem kapitalističnem ustroju in v vzpenjajočih totalitarizmih opravičljivo zaskrbljujoča, napisal hrvaški dramatik Ivor Martinić, režijo pa bo prevzel hrvaški režiser Dalibor Matanić.

Zasedba

Martin von Essenbeck, sin baronice von Essenbeck Petja Labović
Baronica Sophie von Essenbeck Nataša Matjašec Rošker
Friedrich Bruckmann, poslovodja v železarni Essenbeck, njen ljubimec - Vojko Belšak
Von Aschenbach Kristijan Ostanek
Baron Konstantin von Essenbeck, Joachimov nečak, vdovec, član SA Davor Herga
Elisabeth Thallman, žena Herberta Thallmana Eva Kraš
Günther von Essenbeck, sin barona Konstantina von Essenbecka Matevž Biber
Herbert Thallman, Joachimov nečak Žan Koprivnik
Baron Joachim von Essenbeck Miloš Battelino

Prevajalka Mojca Marič, dramaturg Ivor Martinić, scenograf Marko Japelj, kostumograf Leo Kulaš, lektorja Mojca Marič, Janez Bostič, skladatelja Alen Sinkauz in Nenad Sinkauz, oblikovalka svetlobe Vesna KolarecView Event →
Citybeach Maribor
Jun
7
to Jun 9

Citybeach Maribor

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Najbolj vroča plaža v mestu je nazaj. V 3. izvedbi Citybeach Maribor se letos med 7. in 9. junijem vračamo osveženi URBANI vroči in razigrani. Uživajte in razvajajte se z nami ob pestrem športnem, kulinaričnem in glasbenem programu.
Nabrežje reke Drave, se bo skupaj s teraso MariBox-a spremenilo v edinstveno vročo točko za ljubitelje urbane kulture, lokalne plesalce na soncu ter fanatike uživanja na prostem. Pričarali bomo občutek plaže s kopalno ploščadjo, bazenom, športnim igriščem, cocktail barom ter odrom ob reki, kjer bomo z nastopi v živo, priznanimi DJ-ji, vizualizacijo in laser show-om poskrbeli za eksplozijo pozitivnih vibracij na čudovitem plažnem ambientu, ob osvežilnih napitkih in odlični street food hrani.

Se vidimo na soncu, na plaži, na Citybeach Maribor 🌊

🆓 VSTOP PROST

🔜 DJ LINEUP
🔜 BEACH SPORT GAMES
🔜 STREETFOOD

CITYBEACH Maribor poteka v sodelovanju z najbolj priljubljeno avstrijsko Štajersko mestno plažo Citybeach Graz

ORGANIZATORJI: MariBox Factumevent Zdrava Zabava FAK - Festival Alternativne Kulture


View Event →
Delavnica za glas in gib s Špelo Huzjak in Sašom Vollmaierjem
Jun
7
to Jun 8

Delavnica za glas in gib s Špelo Huzjak in Sašom Vollmaierjem

soncna1.jpg

ALI SE SLIŠIŠ? 
Svoje občutke, emocije, slušne in vidne zaznave ter telesne impulze izrazi z glasom in gibom!

Človeški glas kot inštrument, ki ga vsakodnevno uporabljamo, z njim se izražamo, poudarjamo in ga postavljamo v svoj prostor. Kvaliteta glasu, ki se spreminja glede na trenutno emocionalno stanje, je pomembna za razumevanje sebe, prav tako sočloveka. Špela Huzjak in Sašo Vollmaier, pedagoga, glasbenika, bosta skupaj z vami šla čez proces “poslušanja in izražanja” s pomočjo giba in glasbe.
Vabiva k iskanju te barvite in unikatne palete človeškega glasu!

Kdaj: petek in sobota, 7. in 8. junij 2019
Kje: Sončna vila, Kamniška ulica 22a, 2000 Maribor, https://www.soncnavila.si
Mentorja: Sašo Vollmaier in Špela Huzjak
Kotizacija: 60,00 EUR
Organizacija: Društvo Kreativni regenerator, http://www.kreativniregenerator.si
Prijava: info@kreativniregenerator.si
Rok prijave: do zapolnitve mest (14 udeležencev)
Ugodna prenočišča: http://www.hostelpekarna.eu/http://www.mariborapartment.comhttp://www.hostel-tomi.si/si/sobehttps://www.booking.com/hotel/si/uni.en

Delavnica je odprta za vse, ki jih zanima glasovno/gibalni izraz postavljen v glasbeni okvir.
Potek delavnice:
Delo s celotno skupino, deloma v manjših skupinah ter posamezno, s kratkimi glasbenimi in gibalnimi eksperimenti, ki vsebujejo ritmične, dinamične, agogične in melodične elemente.
Iskanje notranjih, svojih občutkov; pretvorba le teh v trenutek z glasom, zvokom, zvenom v povezavi z gibom, plesom. Iskanje različnih zvočnih zgodb preko giba, plesa, ritmičnih obrazcev. S pomočjo glasbenih instrumentov (violina, klavir) in našega glasu ustvarjamo nove plesne podobe naših občutkov. Spoznavamo različne karakterje glasu, način kako jih proizvesti ter uporabo v različnih interpretacijah. Tekom delavnice spoznamo tudi novo pesem, ki jo obarvamo s svojo interpretacijo in občutki, jo povežemo z gibom, zvočno in ritmično podlago, ter jo izvajamo tudi v kombinaciji z violino in klavirjem.

1. dan 

16:30 -18:30
- predstavitev 
- "warm up"- ogrevanje 
- skupinsko delo (gib, izraz, interpretacija, sprehod skozi barve glasu ...)
- uvod v improvizacijo

 18:30 – 19:00 

- odmor

19:00 – 21:00
- kratke individualne intervencije
- skupinske improvizacije
- petje, improviziranje s klavirsko in violinsko spremljavo

 2. dan

10:00 - 13:00
- ogrevanje
- telo in glas v prostoru
- individualno & skupinsko delo

13:00 - 14:00 

odmor

14:00 - 17:00
- improvizacija v smeri kompozicije, zvočne koreografije v prostoru
- zavedno vodenje in spreminjanje svojega odtenka glasu

- individualne "kreacije" v duetih oz. manjših skupinah

O MENTORJIH:

Sašo Vollmaier:

Diplomiral je leta 2008 na Akademiji za glasbo v Ljubljani, smer: profesor klavirja.
V letu 2005 se v Parizu v teatru “Pantheater” prvič sreča z delom, ki ga sedaj intenzivneje opravlja, kot pedagog, skladatelj, performer in pianist. V letu 2013 se je preselil v Pariz, kjer se je v zadnjih letih deloval in se razvijal predvsem kot pedagog in performer skozi vokalno metodo po vzgledu Alfreda Wolfsohna in Roya Harta, ki sta bila nekako začetnika takozvane “extended voice” oz. tehnike razširjenega človeškega glasu, ki se sedaj večinoma uporablja v sodobnejših gledaliških in plesnih produkcijah. Odprla so se mu vrata v svet teatra, performansa, kjer se specializira za govor, dikcijo, petje. Svojo raziskavo in delo opravlja po celi Evropi, Južni Ameriki, večinoma v Franciji (Centre Artistique International Roy Hart , Malérargues, FR - LINK), Nemčiji (Düsseldorf, Atelier Performative Künste - LINK), Italiji (Arezzo, Accademia dell’Arte - LINK), Švici (Lausanne, CIE Patte Blanche), Rusija (Odges Bernston, Moskva) in Midderigh Vox z bazo na jugu Francije.

Najbolj odmevne predstave med leti 2015-2019: Nous deux encore (CIE Patte Blanche, Lausanne, Švica), Janis, still on the road (CIE Patte Blanche, Lausanne, Švica), Bewegte Oktaven (Atelier Performative Künste, Düsseldorf, Nemčija) Fragile Breath (Atelier Performative Künste, Düsseldorf, Nemčija), Travers (Jane Mareine, Guadelup, FR), Melancholia (Atelier Performative Künste, Düsseldorf, Nemčija), The singer or the song s Paulom Silberjem (CAIRH Malerargues, FR), Generation (CAIRH Malerargues, FR), Izumitelj na zemlji (APK, Novo Mesto, Slovenija)

 

Špela Huzjak:

Akademska glasbenica (2003), je zaključila študij violine na Akademiji za glasbo v Ljubljani, se izpopolnjevala v Lahtiju na Finskem, na Univerzi v Gradcu, ter obiskovala študij jazz-violine v Celovcu. Poleg instrumentalne glasbe jo vse več zanima relacija instrument - glas - telo; udeležuje se izobraževanj pri različnih mentorjih Roy Hart Centra v Franciji in Nemčiji.

Preko violine in glasu išče čista čustva in golo sporočilnost brez tehničnih omejitev in nadzora razuma.  S klasičnim in jazz predznanjem trenutno sodeluje v dveh projektih: etno zasedbi Djembabe in indie - rokerski zasedbi Madame Brumowski, kjer poje, piše tekste in igra violino. Sodeluje pri delavnicah, predstavah in performansih kot glasbenica, avtorica glasbe, gibalka in pedagoginja (Plesna izba Maribor, Atelier Performative Künste - Düsseldorf, UGM, JSKD,...), nastopila v žanrsko različnih zasedbah (Tadej Vesenjak, Samo Šalamon - Brest, Helika, Wilbert de Joode, Sašo Vollmaier, ...) ter solistično na tematskih dogodkih (literarni dogodki Drau-KlangMobil, MKC Maribor, DokuDoc, Narodni dom: Razpiram Krila…). 


huzjak1.jpg
View Event →
Naše skrivnosti
Jun
7
8:00 PM20:00

Naše skrivnosti

skrivnosti.jpg

NAŠE SKRIVNOSTI, Béla Pintér

Režija: Nikola Zavišić

07.06.2019 ob 20:00 Stara dvorana

Naše skrivnosti so doživele premiero leta 2013 v Budimpešti. Igra se dogaja v zgodnjih 80. letih na Madžarskem, v času komunistične strahovlade. Člani plesne skupine, ki gojijo madžarsko ljudsko glasbo in folkloro, so navzven sicer prijatelji, a intimno se med sabo precej razlikujejo. Domala vsak od njih ima kakšno "svojo" skrivnost, ki jo bodisi skrbno varuje bodisi izrablja v politične in povzpetniške namene. 

István živi s Kato in njeno sedemletno hčerkico Timike. Njuna zveza je ogrožena, saj se István v nekem trenutku zave, da je pedofil. Imre in Bea prav tako živita v izvenzakonski skupnosti in njegov mladoletni sin Ferike iz prvega zakona noče stikov z mačeho. Imre ima ilegalno tiskarno, kjer tiskajo protidržavno glasilo. Bea je v nasprotju z njim verna partijka, vdana sistemu. Ko se István izpove Imretovi materi, psihologinji Elviri, se izkaže, da so v njeno stanovanje namestili prisluškovalne naprave. Tako partija izve za Istvánovo skrivnost. Prijatelj Szujó iz folklorne skupine je špijon in to je odskočna deska, da lahko Istvána izsiljujejo. Tako tudi on klone in postane vohun. Izda prijatelja Imreta, ki ga nato mučijo in zaprejo. A tudi to ostane skrivnost. István spričo bremena, ki ga nosi kot pedofil in izdajalec, naredi samomor.

Ko čez leta nova oblast prevzame vajeti, se izkaže, da so v njej ostali nizkotneži in barabe, ki so sposobni preživeti vse politične sisteme, laži, ki so se leta in leta pometale pod preprogo, pa še naprej ostajajo nedotaknjene in nerazkrite "naše skrivnosti".

Béla Pintér, rojen leta 1970, je madžarski dramatik, režiser in igralec srednje generacije. Že kot sedemnajstleten se je kot igralec pridružil neodvisni gledališki skupini Arvisura, nato igral v različnih ansamblih, leta 1998 pa je ustanovil svojo skupino Béla Pintér és Társulata (Béla Pintér in skupina), skrajšano PBEST. Odtlej za svojo igralsko družino piše dramska besedila, jih režira in pogosto v njih tudi igra. Madžarski gledališki kritiki so njegove predstave kar štirikrat nagradili kot najboljše uprizoritve leta. S Kmečko opero je leta 2002 prodrl tudi v mednarodni prostor, skupina je gostovala na Dunajskih slavnostnih tednih, Bienalu nove evropske drame v Wiesbadnu, festivalu Euro-szene v Leipzigu, Berlinskih slavnostnih igrah, v Ljubljani na festivalu ex-Ponto, leta 2014 pa prav z uprizoritvijo Naše skrivnosti tudi na Festivalu Borštnikovo srečanje.

Igrajo Vojko Belšak, Jagoda, Barbara Medvešček, Živa Selan k. g., Manca Ogorevc, Andrej Murenc/Damjan M. Trbovc, Beti Strgar k. g., Aljoša Koltak, Rastko Krošl, Igor Sancin, Igor Žužek

Prevajalka Marjanca Mihelič, režiser Nikola Zavišić, dramaturginja Tina Kosi, scenografinja Janja Valjarević, kostumografinja Mira Strnad, avtor glasbe in glasbenih aranžmajev Willem Miličević, korepetitorja Simon DvoršakIztok Kocen, koreograf Tamás Tuza, lektor Jože Volk, oblikovalca luči Nikola ZavišićJernej Repinšek

Več informacij na spletni strani: www.slg-ce.si/domov/ostalo/seznam-iger/nase-skrivnosti


View Event →
Magnetic Shift // KLAX
Jun
7
to Jun 8

Magnetic Shift // KLAX

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

S04E06 - 4th Anniversary with KLAX (Critical Music, Shogun Audio) and Boey Audio Showcase

Znanost je problem izvora magnetnega polja postavila med najpomembnejša neodgovorjena vprašanja fizike prve polovice 20. stoletja. Čeprav sam izvor magnetnega polja še vedno ni povsem pojasnjen, pa nedvomno velja, da kot pri vsakem magnetnem polju, tudi tu služijo kot izvir magnetnega polja permanentni tokovi nekje v notranjosti vesolja. Dodaten korak k razumevanju elektomagnetizma je napravila kvantna elektrodinamika. Nosilci interakcije so virtualni fotoni, kvanti elektromagnetnega polja.
Znanost se je dolgo časa ukvarjala z problemom elektromagnetnih premikov, obratov in menjav a se je celotni ideji pri izračunih tega fenomena zalomilo ob Michelsonovem poskusu z interferometrom leta 1952 v Cernu. Tajni poskus se še danes hrani pod oznako :Critical.

---
// LINEUP

// KLAX (Critical Music, Shogun Audio)
// CHARLI BRIX (Critical Music, Flexout Audio)
// ALTEX (Boey Audio, Tesseract Recordings)
// MEDIKA (Critical Music, Boey Audio)
// THEEJAY (Boey Audio, Tesseract Recordings)
// USELESS D.I. (Boey Audio, 2/57 Recordings)

---
// VISUALS AND SCENOGRAPHY

// TAC (LGM, Hedonistic Creativity, Mladinin oder)
// KSELMAN (SNG)

---
Prispevek: 10 EUR
18+

---
Klax emerged from the thriving Brighton drum and bass scene in 2014. The trio quickly gained prominence with a debut DnB release on Renegade Hardware called Vendetta. This forward thinking track caught the ears of several taste-makers in the scene, including Foreign Concept who enlisted them for a collab on his next EP on Critical Music. The fruit of this joint effort, Ask Yourself, quickly garnered huge support and was much applauded for its musicality and boundary pushing sentiment. Following this, the trio delivered a three tracker for Criticals digital offshoot Binary, the lead track of which shot to the top 3 in Beatports DnB charts.

Spurred on by this success Klax got in the studio and turned out another EP, this time for Critical:Systems; earning a vinyl release and gaining support from the furthest reaches of the DnB world including early support from Sub Focus and Friction.

Aside from their genre bending remixes of Culprate and EmperorDNB, 2017 has seen the guys first release on Critical Music proper with the ‘Rekanize’ EP, a diverse 5 tracker that runs the full gamut of DnB. From the sublime liquid of ‘The Sway’, footwork meets jungle of ‘Risk It’ through gritty halftime stepper ‘Rekanize’, and neuro-rave in ‘Fluoro Riddim’, the trio have really made a compelling statement of intent.


View Event →
Dan Mariborske knjižnice
Jun
8
8:00 AM08:00

Dan Mariborske knjižnice

knjiznica.jpg

Letošnja celotna prireditev in njen športni del Povežimo bregove bo praznično obarvana, saj Mariborska knjižnica praznuje 70 - letnico delovanja.

Bregove bomo povezovali :
s tradicionalnim rekreativnim tekom v znak podpore Mariborski knjižnici. Simbolno želimo zbrati (vsaj) sedemdeset tekačev, ki bodo pretekli sedem kilometrov dolgo pot, od Rotovškega trga do Dravskih elektrarn na Obrežni ulici in nazaj. Večji del poti poteka po slikoviti makadamski, neprometni poti ob Dravi. Za okrepčilo na poti in v ciljnem prostoru bo poskrbljeno. Start teka ob 8.30 uri na Rotovškem trgu. ELEKTRONSKE PRIJAVE (prijavnica spodaj) sprejemamo do vključno četrtka, 6. junija 2019. Vse, ki se boste prijavili prek elektronske prijavnice prosimo, da se na dan teka pred pričetkom oglasite na stojnici Prijava na tek zaradi podpisa izjave o sodelovanju. Prijave in podpise izjav bomo sprejemali tudi na dan teka, 8. junija 2019 na Rotovškem trgu med 7:45 in 8:15,
z glasbenim gostom Zoranom Predinom, lutkovno predstavo, dogajanjem na stojnicah (zeliščarke, igroteka, odpisane knjige, predstavitev programa Lutkovnega gledališča Maribor in Slovenskega narodnega gledališča Maribor, za člane knjižnice - vstopnice za Noč drame Sng Maribor, 15.6. 2019).

Časovnica:
8.15 – Ogrevanje pred tekom
8.30 – Start teka
10.00 – Lutkovna predstava Pavliha v večnamenski dvorani Rotovž, Rotovški trg 2/I
10.00 – Igroteka - predstavitev
10.40 – Delavnice – ustvarjalnice za otroke
11.00 – Nagovor - Dragica Turjak, direktorica Mariborske knjižnice in Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor
Koncert osrednjega glasbenega gosta Zorana Predina, prijatelja in podpornika knjižnice

Na Glavnem trgu bo na ogled bibliobus, na stojnici z odpisanimi knjigami si boste lahko izbrali tudi kaj zase.

Knjižnične dolgove in članarino lahko ta dan v vseh običajno odprtih enotah in na bibliobusu člani knjižnice ob vračilu gradiva poravnate s 50 % popustom.


View Event →
Stresi stres, s čuječnostjo do lažjega spoprijemanja s stresom
Jun
8
9:00 AM09:00

Stresi stres, s čuječnostjo do lažjega spoprijemanja s stresom

stres2.jpg

Stres je v sodobnem času, kjer vlada produktivnost, pritisk biti uspešen, zmogljiv in obremenjen s hitenjem od opravka do opravka, stalnica. Skorajda smo se z njim že sprijaznili. Vendar so posledice kroničnega negativnega stresa za človeško telo in psihološko stanje katastrofalne. Vedno več mladih, od zgodnjih let, se sooča s takimi in drugimi obremenitvami.

Se ti je že zgodilo, da si delal_a, delal_a, zdržal_a pritiske, nato šel_la na zaslužen oddih in nenadno zbolel_a?
Se ti je zgodilo, da imaš večkrat občutek, da vsi samo nekaj od tebe zahtevajo, ti pa že skoraj deluješ na praznih obratih?
Se je v tvojem življenju poslabšalo zdravstveno stanje?
Težko zaspiš, ali se zbujaš?
Tudi ko želiš odklopiti in se sprostiti, te okupirajo raznorazne misli, telo pa deluje, kot bi bilo pod elektriko, in enostavno ne zmoreš delati nič ali uživati?
Se ti včasih zdi, da vsi tvoji prijatelji na omrežjih živijo svoje sanjsko življenje, tebi pa ne uspeva, si potrt_a in razočaran_a?

Vse to in še druge preobleke ima na nas stres. Stres je posledica pritiskov, nezdravih odnosov, pričakovanj drugih in pričakovanj samega do sebe, posledica pretiranega delovanja možganov zaradi preobsežnih informacij, nezdrave in neredne prehrane, premalo aktivnosti (pasivnega telesa) itd.

Ena od odličnih orodij so tehnike ČUJEČNOSTI. Biti tukaj in zdaj.

Na delavnicah bomo ne le govorili o stresu in o čuječnosti, pač pa bomo skupaj dejansko preiskusili tehnike, ki lahko služijo za pristnejši stik s samim seboj, da boš sam_a znala dozirati delo in počitek, se znal_a umiriti, prisluhniti telesu, ustaviti tok neprijetnih misli, da te čustva več ne bodo preplavljala, da boš zaživel_a bolj polno in pisano življenje.

Delavnice so sestavljene razgibano, delali bomo na vseh čutilih, tako da bo poskrbljeno za tvoj dih, tvoje telo, tvoje brbončice in tvojo sproščeno zabavo v ritmu narave in ritmu glasbe.

Se sliši zanimivo? Potem se do srede, 5. junija 2019, prijavi in bodi del te čudovite zgodbe tudi ti. ;)

Prijaviš se na povezavi: https://forms.gle/JQVzSKkHfyhXyfUr7

Podrobnejši program aktivnosti bomo objavili v prihodnjih dneh.

Delavnice organizira Mladinski kulturni center Maribor, v okviru programa Stresi stres, ki ga sofinancira mreža Za zadravje mladih, v okviru projekta Za zdravje mladih 2.0.

Vse delavnice so za udeležence brezplačne.


View Event →
Šivilja in škarjice 3+
Jun
8
to Jun 15

Šivilja in škarjice 3+

 • Lutkovno gledališče Maribor (map)
 • Google Calendar ICS
Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

Najbolj znano Kettejevo pravljico postavljamo na oder ob 110. obletnici pisateljeve smrti. Čudežne škarjice hrustalke, ki pomagajo dobri Bogdanki in uničijo bogastvo slabe grajske gospe, bodo oživele in pripovedovale o večnem sobivanju dobrote in hudobije, kjer pa, kot se v pravljicah spodobi, zmaga dobro.

8 JUN / 15 JUN SOB

10.00 / Mala dvorana

35 min


View Event →
Prostovoljstvo - Art kamp 2019
Jun
8
10:00 AM10:00

Prostovoljstvo - Art kamp 2019

prostovoljstvo.jpg

Si želiš postati del zgodbe ART KAMPa 2019, zelenega festivala ustvarjalnosti za družine in otroke vseh starosti? Postani naš prostovoljec, prostovoljka!

Art kamp je dnevni program Festivala Lent, ki bo v senčnih naročjih zelenih krošenj Mestnega parka Maribor letos že dvanajstič zapored proslavljal življenje, cvetenje in svetlobo, od 21. do 29. junija 2019. Med 9. in 13. ter 16. in 20. uro nas bo razvajal s kulturo, z umetnostjo, z znanostjo, s športom, z rekreacijo in zabavo. Ustvarjamo v naravi z naravo, iz odpadnih materialov, s srcem in z glavo.

Art kamp je velika družina. V delavnicah in predstavitvah sodeluje okoli 500 mentorjev, sodelavcev in prostovoljcev. Dnevno nas obišče med 3- in 5-tisoč ljudi, ki v času festivala lahko uživa v 30-ih odrskih prireditvah, 80-ih drugih dogodkih in ustvarja v okrog 300 delavnicah. Skupaj rastemo, cvetimo in se radostimo.

Pri izvedbi programov so nam v veliko pomoč posamezniki, ki se vključujejo s prostovoljskim delom.

Zato vas vabimo, da se na poziv odzovete vsi, ki bi si želeli postati prostovoljec ali prostovoljka na festivalu Art kamp, biti član te velike družine umetnikov, ustvarjalcev, mojstrov, entuziastov, se z njimi in od njih učiti, se izpopolnjevati v veščinah in znanjih, ki vas navdušujejo.

Področja, kjer boste lahko nabirali neprecenljive izkušnje, se med seboj razlikujejo, tako po naravi dela kot po delovnem času. Posameznik bo delal v enem od sklopov, zaželeno ves čas festivala ali vsaj 5 dni. Opise sklopov najdete tukaj: https://www.marsmaribor.org/wp-content/uploads/2017/05/OPIS_SKLOPOV_AK_2019.pdf.

Pred pričetkom prostovoljskega dela vas vabimo na izobraževanje za prostovoljce, ki bo potekalo 8. junija, med 10. in 13. uro, v Vetrinjskem dvoru (Vetrinjska ulica 30, Maribor). Udeležili pa se boste tudi praktičnih priprav na prostovoljsko delo v tednu pred festivalom (17.–21. junij), v Mestnem parku Maribor. Udeležba na izobraževanju in v enem izmed terminov praktičnih priprav je obvezna, saj se bomo na tak način spoznali in uskladili naša pričakovanja za skupno sodelovanje.

Pred pričetkom festivala bomo sklenili dogovor o prostovoljskem delu, po zaključku pa boste prejeli potrdilo o prostovoljskem delu na festivalu Art kamp, kar je za mnoge odlična delovna referenca. Potnih stroškov vam, žal, ne bomo mogli povrniti, prav tako boste morali sami poskrbeti za prenočišče, če ste od drugod. Pogoj za opravljanje prostovoljskega dela v Art kampu je starost vsaj 15 let.

Prijavite se lahko do četrtka, 6. junija 2019, s prijavnico, ki jo najdete tukaj: https://forms.gle/bWawN497LVtfS3Zx5.

Festivalsko dogajanje pa se bo nadaljevalo vse vikende do začetka meseca septembra v Poletnem Art kampu, tako da vas že sedaj vabimo, da ostanete z nami do konca poletja.

Za vsa morebitna vprašanja in informacije smo vam na voljo. Kontaktirate lahko koordinatorico prostovoljcev in prostovoljk, Tanjo Veber, na telefonski številki 031 257 508 ali elektronskem naslovu tanja.veber@gmail.com, vsak delovni dan med 16. in 20. uro ter med vikendi.

Veselimo se srečanja z vami, sodelovanja in nepozabnih doživetij!

View Event →
HI KO FI Rhythm Sessions-Samo Šalamon
Jun
8
7:00 PM19:00

HI KO FI Rhythm Sessions-Samo Šalamon

hikofi.jpg

NA PRVEM VEČERU GLASBENEGA CIKLA ORGANIZIRANEGA S STRANI HI KO FI, RHYTHM SESSIONS, SE BO PREDSTAVIL SAMO ŠALAMON.
1. SAMO ŠALAMON SOLO
Kitarist ter v veliki meri komponist, med drugim omenjen v Jazz-ovski enciklopediji Penguin Guide to Jazz ter ugledni ameriški reviji Guitar Player, kot eden izmed 10. najbolj vročih novih kitaristov, bo otvoril letošnjo debitno sezono live koncertov RHYTHM SESSIONS, v prostorih Showroom-a HI KO FI. Prestižna angleška založba Penguin Books je Šalamonov prvenec z naslovom Ornethology uvrstila med 1001 najboljših plošč v zgodovini Jazz glasbe. Učenec John-a Scofield-a, ki je izdal več kot 230 kompozicij in posnel več kot 25 samostojnih albumov, je letos aprila izdal kar tri albume. Skupaj z zasedbo Rotten Girlz- album po menu Punk You. S Szilard Mezzei ter Jako Bergerjem album po naslovu Switling Blind Unstilled. Tretji album najdete pod naslovom Samo Šalamon & Freequestra - Free Sessions, Vol. 2.
Vstopnine ni, se pa bodo pobirali prostovoljni prispevki, ki so namenjeni glasbenikom in njihovem poustvarjanju, vzpodbujanju le tega in nagrajevanju njihovega trdnega dela.
VABLJENI NA RITMIČNO OBARVAN VEČER V DOBRI DRUŽBI!

View Event →
Locus Solus - skupinska izvedba prostorskega koncerta v temi
Jun
9
7:00 PM19:00

Locus Solus - skupinska izvedba prostorskega koncerta v temi

andrej.jpg

LOCUS SOLUS

Andrej Hrvatin - Nimetu: elektronska montaža, NAF piščali, tolkala, ropotulje, kristalna harfa, Tibetanske posode, itd.

Kje: Vetrinjski dvor, Maribor - večnamenska dvorana

Kdaj: v nedeljo 09.06. od 19:00 do 20:30

Prispevek: 15 EUR

Prijave na email:

info@satoration.org , zaradi omejenega števila obiskovalcev!

Locus Solus je nastal kot poseben umetniško-ritualni projekt, serija koncertov v temi za eno osebo. Tokratna izvedba bo skupinska, a z enakim programom.

V začetku julija izide tudi CD verzija z dodanimi Hemi-Sync frekvencami za ameriško založbo Hemi-Sync: https://hemi-sync.com/

Na dogodku bo možno tudi eksluzivno prednaročilo in rezervacija CDja, po ugodnejši ceni od uradne.

www.nimetu.org/locus-solus (arhivirana najava individualne verzije)

Do sedaj sem izvedel več kot dvesto takih individualnih performansev, ki lahko sprožajo poleg običajnih zvočno-estetskih in sprostitvenih učinkov, tudi različne razširjene zaznave ter v najboljšem primeru zelo konkretna spremenjena stanja zavesti, o čemer je poročala večina udeležencev.

Koncert boste doživeli v ležečem položaju, s surround sistemom zvočnikov v posebni postavitvi ter akustičnim izvajanjem v živo!

S seboj je priporočljivo prinesti podlogo za ležanje ("joga mat")!

Uvodoma boste spoznali tudi Nimetu dihalno sekvenco na osnovi Pranayame in Wim Hof metode!

Koncert se odvija v (pol) temi in se prične točno. Po pričetku ne spuščamo več notri - izvedba je ritualne, "potopitvene" sorte.

Izvedba koncerta je bila omogočena v sodelovanju z Vetrinjskim dvorom - Narodnim Domom, Maribor.

Vabljeni!


View Event →
Maribere: OTTO, uzrti človek
Jun
12
6:00 PM18:00

Maribere: OTTO, uzrti človek

otto.jpg

Sezono Maribere srečanj bomo zaključili z risoromanom* OTTO, uzrti človek. Na prvi pogled lahko branje, saj predstavlja slika večji del knjige in zaradi tega risoroman hitro preberemo, ampak zadaj se skriva material za tehten razmislek.

Knjiga postavlja ogledalo našemu življenju in sprašuje o smislu in vplivu začetnih let našega življenja.

Kmalu po Ottojevi odločitvi, da prekine kariero "performerja", umreta njegova starša, ki mu zapustita hišo in eno skrinjo, za katero ni nikoli slišal. Ko jo Otto odpre, najde v njej celotno svoje otroštvo. Dobesedno. V skrinji so posnetki vsake minute njegovega življenja do 8. rojstnega dne, zapisi o dogajanju, fotografije in pomembni predmeti ali koščki predmetov. Znajde se pred odločitvijo - ali naj razišče svojo preteklost v najmanjše podrobnosti in porabi vsaj 8 let življenja ali še naprej živi svoje življenje brez podrobnejšega vedenja o formativnih letih. Otto se odloči skrinjo raziskati in popotovanje se začne.

Marc-Antoine Mathieu je francoski stripar in scenograf, rojen leta 1959. Prvi strip je izdal leta 1987 skupaj s svojim bratom. Dve leti pozneje je izdal prvo knjigo iz večkrat nagrajene serije o junaku Juliusu Corentinu Acquefacquesu, uslužbencu Ministrstva za humor. Risoroman OTTO, uzrti človek je zaenkrat njegovo edino delo prevedeno v slovenščino in je izšel pri založbi VigeVageKnjige.

Vabljeni, da svoje mnenje delite z nami na zadnjem srečanju v sezoni 2018/19. :)

*risoroman je prevod angleškega izraza graphic novel. Izčrpnejšo razlago so zapisali v založbi VIgeVageKnjige: https://vigevageknjige.org/blog/risoroman-novo-dozivetje-branja/


View Event →
HI KO FI Rhythm Sessions-Daniel Marinič
Jun
14
7:00 PM19:00

HI KO FI Rhythm Sessions-Daniel Marinič

daniel.jpg

Na drugem večeru HiKoFi Rhythm Session-ov se predstavlja mojster harmonike:
.
.
▪️DANIEL MARINIČ 🎬🖌
.
.
Že vrsto let eden najbolj kreativnih slovenskih harmonikašev, ki je diplomiral 🗝 iz glasbene pedagogike na PEF Maribor, tako da med drugim deluje tudi kot glasbeni učitelj in mentor v različnih glasbenih projektih.
.
.
Ukvarja se z ideomatsko (žanrsko) glasbo, kot tudi s prosto improvizacijo in neideomatskim raziskovanjem zvoka. 🔨🎼
.
.
Avtor različnih glasbenih projektov je trenutno član zasedb Nidani orchestra, Kontrakvartet, Samson in mednarodega glasbenega projekta Duša, šum, ventil in žica. 🤹🏻‍♂️🎭
.
.
Kot harmonikaš sodeluje z umetniki kot so: Samo Šalamon, Karmina Šilec, Tomaž Grom, Bojan Krhlanko, Aphra Tesla, Feri Lainšček, Nino Mureskič, Igor Bezget, Andrej Hrvatin, Seiro Murayama, Tadej Vesenjak, Jure Ivanušič, Bojan Cvetrežnik in mnogimi drugimi. 🎨
.
.
V sklopu HI KO FI Rhythm Session-ov se bo predstavil kot solo artist. S svojo harmoniko nas bo popeljal v nove interpretacije bolj ali manj znanih glasbenih kompozicij, kjer bo pa vedno v ospredju glasbenikovo lastno dojemanje glasbe, kot polje neskončne upogljivosti. 🌔
.
.
VSTOPNINE NI na samem dogodku, se pa bodo pobirali prostovoljni prispevki, ki so namenjeni glasbenikom in njihovem poustvarjanju, vzpodbujanju le tega in nagrajevanju njihovega trdnega dela! 📣
.
.
Lepo vabljeni/Be our Guests,
.
.
.
.
HI KO FI

View Event →
Grk Zorba
Jun
14
to Jun 15

Grk Zorba

 • SNG Opera Balet Maribor (map)
 • Google Calendar ICS
Grk-Zorba-01_b.jpg

GRK ZORBA

Koreograf: Lorca Massine

14.06.2019 ob 19:30 Velika dvorana

15.06.2019 ob 19:30 Velika dvorana

Predstava traja 2 uri in ima en odmor.   


1. DEJANJE: Američan John pride v vas na Kreti. Poskuša navezati stike s prebivalci, a ga  zavračajo. Spoprijatelji se le z Zorbo, energičnim in svojeglavim Krečanom srednjih let, ki  ga uči svoje življenjske filozofije, po kateri je najpomembnejše živeti in uživati. John se zaljubi v mlado vdovo, ki  je že obljubljena vaškemu mladeniču Yorgosu. Starejša umetnica Madame Hortense se naveže na Zorbo in si obeta uresničitev svojih ljubezenskih sanj. Zorba preveč ljubi svobodo, zato ne razmišlja o resnem razmerju.


2. DEJANJE: Ljubezen med Johnom in vdovo se poglablja; vaščani tej zvezi močno nasprotujejo. Madame Hortense sanjari o poroki z Zorbo, ki bi ji prisostvovali vsi vaščani in  bi ponovno vzpostavila sožitje v vasi. Toda jeza vaščanov se stopnjuje, dokler vdove ne ubijejo. Zorba v zadnjem trenutku reši Johna, ki omaga od žalosti zaradi izgubljene ljubezni. Madame Hortense spozna, da je njena ljubezen do Zorbe brezupna, zato zboli in umre. Zorba žaluje in John ga spomni življenjskih naukov, ki mu jih je posredoval. Skupaj zaplešeta veličastni sirtaki, kateremu se pridružijo tudi vaščani.

Zasedba

Dirigent: Simon Robinson

Zorba - Sergiu Moga
John - Yuya Omaki
Marina - Catarina de Meneses
Madame Hortense - Marina Krasnova
Yorgos - Filip Jurič

Turkinje Mirjana Šrot, Tetiana Svetlična, Popovici Branka, Hristina Stojčeva, Ines Petek, Asami Nakashima, Jelena Lečić

Moški Vadim Kurgajev, Gabriel Marin, Vasilij Kuzkin, Mircea Golescu, Sytze Jan Luske, Alexandru Pilca, Cristian Popovici, Aleks Šišernik, Gaj Žmavc, Ionut Dinita

Ženske Cleopatra Purice, Pia Clug, Klavdija Stanišič, Mirjana Šrot, Helena Klasič, Ines Petek, Metka Masten, Hristina Stojčeva, Asami Nakashima, Jelena Lečić, Olesja Hartmann Marin, Adriana Cioata, Vanja Vitman, Ines Urosevič


View Event →
Trojanke
Jun
14
8:00 PM20:00

Trojanke

trojanke.jpg

TROJANKE, Evripid

Režija: Jaša Koceli

14.06.2019 ob 20:00 Stara dvorana, Gostuje SNG Nova Gorica

Trojanska vojna je končana, vsi trojanski junaki so padli; pred gorečimi razvalinami nekdaj slavnega mesta Trojanke in njihovi otroci čakajo na odhod v grško suženjstvo. Ženske, na čelu z ostarelo kraljico Hekabo, objokujejo žalostno usodo svojega mesta in sebe. Kraljičina hči Kasandra bo pripadla mikenskemu kralju Agamemnonu za priležnico, snaha Andromaha Ahilovemu sinu za ženo, hčer Polikseno bodo žrtvovali na Ahilovem grobu, kraljica sama pa bo sužnja Odiseju. Tudi Andromahinemu otroku, ki je njihovo zadnje upanje za obnovo mesta, neizprosni zmagovalci določijo, da mora umreti. Za vse zlo Trojanke obsodijo lepo Heleno, ki jo je princ Paris brez težav speljal špartanskemu kralju Menelaju, začetniku te vojne. Obračun žensk je neizprosen, vendar ne more omiliti tragike povojnega trpljenja. Medtem ko se goreče mesto podira, Trojanke zapuščajo rodno zemljo in odhajajo v suženjstvo.
Evripidova tragedija iz leta 415 pr. n. št. je postavljena v mitsko dobo trojanske vojne, a je najverjetneje dramatikov komentar na takrat aktualno peloponeško vojno, v kateri so se Atene bojevale s Šparto; morda tudi na atenski pohod na nevtralni otok Melos ter poboj ali zasužnjenje tamkajšnjega prebivalstva. Evripidove ideje so bile za takratne Atene revolucionarne in prevratniške, zato je na tekmovanju dram večkrat pristal na drugem mestu. V svojih delih se je pogosto zavzel za "ponižane in razžaljene", za sužnje, ženske, v Trojankah za ujetnice iz Atenam sovražnega mesta. Drama je obsodba nepravičnih vojn, sprašuje se o odgovornosti in krivdi zanje, zato je razumljivo, da je bila večkrat uprizorjena v kontekstih aktualnih političnih razmer. Najbolj znana je adaptacija Jeana Paula Sartra, ki vsebuje implicitno kritiko evropskega imperializma v Aziji, leta 1971 pa je bil posnet film režiserja Mihalisa Kakogiannisa s Katherine Hepburn v glavni vlogi.

Igrajo Kristijan Guček, Helena Peršuh, Marjuta Slamič, Raiven, Patrizia Jurinčič Finžgar, Arna Hadžialjević, Jure Kopušar, Miha Nemec, Isaak Hrovatin k. g. / Lev Lipušček k. g., Siniša Bukinac k. g., Ana Facchini, Dušanka Ristić, Mojca Cej k. g., Vida Fabčič k. g., Hana Ferizović k. g., Kati Harej k. g., Petra Kolenc k. g., Ajda Podgornik Valič k. g., Helena Simčič k. g., Barbara Simčič Veličkov k. g., Anja Trobec k. g., Lucija Zorn k. g., Ana Žnidarčič k. g., Farah Chamma k. g.

Prevajalka Jera Ivanc, režiser Jaša Koceli, dramaturginja Ana Kržišnik Blažica, lektor Srečko Fišer, scenograf Darjan Mihajlović Cerar, kostumografinja Branka Pavlič, avtor glasbe Miha Petric, korepetitorka Marta Kosturska, koreografinja Tajda Podobnik, fotografinja Mankica Kranjec, oblikovalec svetlobe Samo Oblokar, oblikovalka maske Tina Prpar.

Več informacij na spletni strani: https://www.sng-ng.si/repertoar/premiere/2017060610571697


View Event →
Poletna muzejska noč v MNOM
Jun
15
6:00 PM18:00

Poletna muzejska noč v MNOM

Kipar Alberto Giacometti v svojem ateljeju, Pariz, Francija, 1958 © Inge Morath / Magnum Photos / FOTOHOF archiv

18.00-20.00 Zabavni muzej, delavnica za otroke
Museum fun, workshop for children

18.00 Na desni ga, na levi ni – pred nami svetli cilj leži!, vodstvo
Neither to our right nor to our left – our brightest goal lies straight ahead, guided tour

18.30 Otroci smo vedno samo otroci, kratka predstava (OŠ Draga Kobala)
Children will be children, short performance (Draga Kobala Primary School)

19.00 Vila ob parku z gospo Scherbaum, vodstvo
Villa by the Park with mrs. Scherbaum, guided tour

19.30 Stalna razstava Stoletje sprememb, vodstvo
Century of Changes permanent exhibition, guided tour

20.00-21.00 Bilo je nekoč – pisalni stroj, preizkus slepega tipkanja, delavnica za odrasle
Once upon a time – Typewriter, blind typing, workshop for adults

21.00 Stalna razstava Stoletje sprememb, vodstvo
Century of Changes permanent exhibition, guided tour

21.00 Na desni ga, na levi ni – pred nami svetli cilj leži!, vodstvo
Neither to our right nor to our left – our brightest goal lies straight ahead, guided tour

21.30 Pohorska legenda, vodstvo (prinesite baterijsko svetilko)
Pohorje Legend, guided tour (bring your own flashlight)

22.00 – Partizanske pod smreko, koncert
Partisan Songs under the Spruce, concert

23.00 – Zadnji pogled, vodstvo
Last Look, guided tourView Event →
Planinska roža
Jun
20
5:00 PM17:00

Planinska roža

plan.jpg

Slovenska opereta v treh dejanjih

V sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet Maribor

Režija: Matjaž Latin

Slovenski skladatelj, dirigent in zborovodja Radovan Gobec (1909-1995) se je v slovenski kulturni prostor zapisal kot plodovit ustvarjalec, ki se je z glasbo začel intenzivno ukvarjati na mariborskem učiteljišču, kjer je maturiral leta 1928. Po maturi se je pridružil pevskemu zboru Emil Adamič, v katerem je deloval tudi kot korepetitor. Nenehni stik z vokalno glasbo (predvsem z a cappella zborovsko glasbo) in različnimi glasbenimi sestavi (mladinskimi in odraslimi zbori), dramatičnimi društvi in orkestri, ki jih je ustanovil, je v avtorju prebudil tudi močan impulz za glasbeno gledališče, zato ne preseneča, da lahko že v njegovem zgodnjem glasbenem opusu zasledimo številna glasbenogledališka dela, še posebej operete, kot so V bratskem objemu (1927), Pomladne cvetke (1927), Kresniček (1930), Hmeljska princesa (1933), Tremerski dukat (1935), Planinska roža (1937), Kri v plamenih (izdana šele leta 1970) idr. Radovan Gobec je za številne svoje skladbe napisal besedilo kar sam, tudi za opereto Planinska roža, ki ima v njegovem predvojnem opusu poseben status, saj jo je posvetil svoji ženi Sonji Elschbacher. Siže operete, ki jo je prvič izvedla dramska skupina KUD Ivana Cankarja 31. marca 1951 v Žalcu, je v dramaturškem smislu idilična slika življenja nekdanje filmske igralke Katje Silvana, ki je sedaj upraviteljica planinske koče na (seveda izmišljenem) Srečnem vrhu, kamor radi zahajajo gledališčniki, ne vedoč, da je bila Silvana nekoč filmska igralka. V svojem ljubiteljskem gledališču pripravljajo premiero operete Planinska roža, ki so jo ustvarili med svojim bivanjem na planini, za premierni nastop pa zaradi pomanjkanja primerne pevke/igralke poprosijo kar Katjo Silvano, kar pa v igralskem ansamblu, med vaščani in tudi med ostalimi sodelujočimi umetniki in tehničnim osebjem povzroči naval zmešnjav, ljubosumja, žalitev in celo tožb, dokler se vse ne razčisti in konča v splošno zadovoljstvo. Uprizoritev operete Planinska roža nastaja pod dirigentskim vodstvom Slavka Magdića in v režiji Matjaža Latina v intenzivnem sodelovanju med Opero SNG Maribor in Konservatorijem za glasbo in balet Maribor, pri čemer želimo sodobnemu občinstvu približati kvalitetna glasbenogledališka dela slovenskih ustvarjalcev in jih tako iztrgati neizprosni usodi pozabe.

Zasedba
Dirigent: Slavko Magdić

Scenografija, kostumografija, oblikovanje luči: Rok Predin

View Event →
Usposabljanje za samostojno rabo laserskega rezalnika
Jun
20
6:00 PM18:00

Usposabljanje za samostojno rabo laserskega rezalnika

kreatorlab.jpg

V mesecu juniju bomo izvedli “Usposabljanje za samostojno uporabo laserskega rezalnika in gravirnika”. Usposabljanje bo trajalo predvidoma 2 uri.
Ker je število mest omejeno, se na usposabljanje prijavite čim prej na kreatorlab.si/prijava.
Cena usposabljanja je 25 EUR in vključuje tudi mesečno članarino v delavnici Kreatorlab.

View Event →
Dubioza kolektiv
Jun
20
9:00 PM21:00

Dubioza kolektiv


Festival Lent 2019 odkriva prvega izmed vabljivih koščkov mozaika nepozabnih doživetij: v Maribor prihaja Dubioza kolektiv!

😁📣☀

Dubioza kolektiv, bosanski bend, ki se je kot visokooktanska ska-punk-reggae-rock atrakcija postavil tudi na svetovni zemljevid. Avtorji hitov, kot so Kažu, Kukuz, Himna generacije in Blam Blam, osvajajo svet z izjemno energijo, lucidnimi besedili in odrskim nastopom, ki premakne tudi slona.

Davnega leta 2003 se je nekje daleč, na ozemlju imenovanem Bosna in Hercegovina, skupina prijateljev odločila za oblikovanje benda. To je bil začetek neobičajne skupine v še bolj neobičajnih okoliščinah. V času, ko se ni razvijala glasbena industrija, ko ni bilo prostora za koncerte, niti priložnosti za kulturno ali politično izražanje mladine. Med globoko moralno in tudi gospodarsko stagnacijo se je rodila skupina Dubioza kolektiv.

Danes kultna balkanska, ska, punk, reagge in rock zasedba je koncertirala na vseh največjih festivalih v Evropi in v anale svojih aktivnosti vpisala tudi nemalo odmevnih turnej po svetu. Visoka energija, pronicljiva besedila ter izjemni odrski nastopi so temelj slikovitih koncertov, življenjski nazori, besedila in zgledi pa povezujejo občinstvo po svetu. Tradicionalne glasbene oblike zaznamuje posebna perspektiva, ki se je brusila skozi čas in je nabita z visoko stopnjo pozitivnosti. Ta zadane kot sveži zrak! Vsem, ki so odprti za izkušnje, koncert lahko spremeni pogled na življenje. Če skočimo v leto 2016, najdemo skupino močnejšo kot kadarkoli, postavljeno ob bok največjim in najuspešnejšim živim bendom vzhodne Evrope, zapečateno z njihovim glasbenim albumom Happy Machine, najverjetneje njihovim najbolj provokativnim albumom doslej.

☀ ZASEDBA:
Almir Hasanbegović, vokal
Adis Zvekić, vokal
Brano Jakubović, klaviature, sampler
Vedran Mujagić, bas kitara
Senad Šuta, boben
Mario Ševarac, saksofon
Jernej Šavel, kitara

☀ VEČEROV ODER - Trg Leona Štuklja
☀ VIDEO: https://bit.ly/2tEKZJg
☀ VEČ: www.festival-lent.si

☀ VSTOPNICE: 25 €, za imetnike (Dnevne) Lente 15 €

Vstopnice na https://nd-mb.kupikarto.si/, www.eventim.si, v Informacijski pisarni Narodnega doma Maribor in na festivalskih prizoriščih.

☀ PROGRAM FESTIVALA LENT 2019: www.festival-lent.si/program/

🌎🌍🌏


View Event →
Po sončni vzhod na Pohorje
Jun
21
4:30 AM04:30

Po sončni vzhod na Pohorje

sonce.jpg

Prihaja 3. izdaja sončnega vzhoda na Pohorju! Tokrat najdaljši dan v letu pade na petek, 21. junija 2019. Odličen dan za odličen začetek poletja, prebujen z najlepšim sončnim vzhodom v letu. Se vidimo ob 5.04 uri na vrhu Mariborskega Pohorja?

Kdo, s kom, kaj, zakaj, ni važno. Ti samo pridi po sončni vzhod na Pohorje 2019!

Dan se bo začel ob 4.30 uri z nastopom Kristalni orkester iz zavoda Šola Luči. Kristalni orkester bo ob 5. uri na oder pospremil enega največjih slovenskih glasbenikov, Vlado Kreslin, ki nas bo ob vzhodu sonca dokončno prebudil s prelepo balado Nekega jutra, ko se zdani in svoj nastop nadaljeval po jutru prijaznem programu. Ja, noro, ja, z nami bo Vlado Kreslin in njegove melodije! Pa ti, jaz in mi vsi! Na vrhu Mariborskega Pohorja ob najlepšem sončnem vzhodu v letu.

After party bo po zaključku dogajanja na glavnem odru na terasi Koča KOČA, kjer bo z nami ponovno in spet duo Akusticni Orgazem.

Organizator dogodka je Društvo TOP, ki si tretje izdaje sončnega vzhoda na Pohorju ne predstavlja brez podpore javnega podjetja Marprom d.o.o. Gondola bo vozila neprekinjeno med 4.15 in 7. uro zjutraj, seveda pa želimo spodbuditi čim večje število ljudi, da se na ta poseben dan na Pohorje odpravijo peš.

Dogodek bo tako kot lani imel dobrodelno noto.

Kdo, s kom, kaj, zakaj, ni važno. Ti samo pridi po sončni vzhod na Pohorje 2019!

Udeležba na dogodku je na lastno odgovornost.
View Event →
Dejan Pečenko Quartet
Jun
21
9:00 PM21:00

Dejan Pečenko Quartet

dejan.jpg

Funkoidni ognjemet!

🎷🎹🥁

»Kvartet Dejana Pečenka je svoj program posvetil ameriškemu jazz pianistu Herbieju Hancocku. Slovenski jazz pianist Dejan Pečenko je s priznanimi glasbeniki, kot so Gernot Strebl (saksofon), Manč Kovačič (bas), Nikolaus Wonisch (bobni) s svojim novim projektom zanetil pravi funky jazzovski ognjemet, v katerem vsi štirje glasbeniki izkažejo svoje velike sposobnosti.

Ne glede na to, za katero skladbo gre, ali je to Actual Proof, Dolphin Dance, Butterfly ali One Finger Snap, bi sam Hancock gotovo želel sodelovati na tej intenzivno tkani zvočni preprogi. Dodatni skladbi, ki jih ne najdemo na njihovem najnovejšem albumu Hang up your hangups, Rocket in Watermelon man presegata vsa pričakovanja. Z gotovostjo lahko trdimo, da koncert zleze pod kožo, predvsem zaradi bluesovskega razpoloženja, čvrstega ritma in brezčasnih solističnih vložkov.« (Wolfgang Gaube)

☀ ZASEDBA:
Gernot Strebl, saksofon
Manč Kovačič, bas
Nikolaus Wonisch, bobni
Dejan Pečenko, klaviature, klavir

☀ SODNI STOLP, MARIBOR
☀ VIDEO: http://bit.ly/2Uvjddd
☀ VEČ: www.festival-lent.si

☀ VSTOPNICE: Lenta/Dnevna Lenta

Vstopnice na https://nd-mb.kupikarto.si/, www.eventim.si, v Informacijski pisarni Narodnega doma Maribor in na festivalskih prizoriščih.

☀ PROGRAM FESTIVALA LENT 2019: www.festival-lent.si/program/

🌎🌍🌏

Fireworks of funk!

The Dejan Pečenko Quartet devoted their programme to the late and great American jazz pianist Herbie Hancock. Slovenian jazz pianist Dejan Pečenko and his band of renowned artists, including Gernot Strebl (saxophone), Manč Kovačič (bass) and Nikolaus Wonisch (drums), cooked up a true fireworks of funk with their latest project in which all of them are able to showcase their immense talent.

“No matter the song, whether it’s Actual Proof, Dolphin Dance, Butterfly or One Finger Snap, Hancock himself would surely want to get in on this tightly woven sound rug. Two extra songs that are not featured on their latest record Hang up your hangups, entitled Rocket and Watermelon man, exceed all expectations. It is safe to say that this concert will get under your skin, notably due to its bluesy feeling, solid rhythm and timeless solos.” (Wolfgang Gaube)

☀ LINE-UP:
Gernot Strebl, saxophone
Manč Kovačič, bass
Nikolaus Wonisch, drums
Dejan Pečenko, keyboards, piano

☀ JUDGEMENT TOWER, MARIBOR
☀ VIDEO: http://bit.ly/2Uvjddd
☀ MORE: www.festival-lent.si

☀ ADMISSION: Lenta/Daily Lenta

Tickets available at https://nd-mb.kupikarto.si/, www.eventim.si, Narodni dom Maribor and festival vanues.

☀ FESTIVAL LENT 2019 PROGRAMME : www.festival-lent.si/program/


View Event →